Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-login.php

<?php
/**
 * WordPress User Page
 *
 * Handles authentication, registering, resetting passwords, forgot password,
 * and other user handling.
 *
 * @package WordPress
 */

/** Make sure that the WordPress bootstrap has run before continuing. */
require( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' );

// Redirect to https login if forced to use SSL
if ( force_ssl_admin() && ! is_ssl() ) {
	if ( 0 === strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'http') ) {
		wp_safe_redirect( set_url_scheme( $_SERVER['REQUEST_URI'], 'https' ) );
		exit();
	} else {
		wp_safe_redirect( 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'] );
		exit();
	}
}

/**
 * Output the login page header.
 *
 * @param string  $title  Optional. WordPress login Page title to display in the `<title>` element.
 *              Default 'Log In'.
 * @param string  $message Optional. Message to display in header. Default empty.
 * @param WP_Error $wp_error Optional. The error to pass. Default empty.
 */
function login_header( $title = 'Log In', $message = '', $wp_error = '' ) {
	global $error, $interim_login, $action;

	// Don't index any of these forms
	add_action( 'login_head', 'wp_sensitive_page_meta' );

	add_action( 'login_head', 'wp_login_viewport_meta' );

	if ( empty($wp_error) )
		$wp_error = new WP_Error();

	// Shake it!
	$shake_error_codes = array( 'empty_password', 'empty_email', 'invalid_email', 'invalidcombo', 'empty_username', 'invalid_username', 'incorrect_password' );
	/**
	 * Filters the error codes array for shaking the login form.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param array $shake_error_codes Error codes that shake the login form.
	 */
	$shake_error_codes = apply_filters( 'shake_error_codes', $shake_error_codes );

	if ( $shake_error_codes && $wp_error->get_error_code() && in_array( $wp_error->get_error_code(), $shake_error_codes ) )
		add_action( 'login_head', 'wp_shake_js', 12 );

	$separator = is_rtl() ? ' &rsaquo; ' : ' &lsaquo; ';

	?><!DOCTYPE html>
	<!--[if IE 8]>
		<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8" <?php language_attributes(); ?>>
	<![endif]-->
	<!--[if !(IE 8) ]><!-->
		<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
	<!--<![endif]-->
	<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
	<title><?php echo get_bloginfo( 'name', 'display' ) . $separator . $title; ?></title>
	<?php

	wp_enqueue_style( 'login' );

	/*
	 * Remove all stored post data on logging out.
	 * This could be added by add_action('login_head'...) like wp_shake_js(),
	 * but maybe better if it's not removable by plugins
	 */
	if ( 'loggedout' == $wp_error->get_error_code() ) {
		?>
		<script>if("sessionStorage" in window){try{for(var key in sessionStorage){if(key.indexOf("wp-autosave-")!=-1){sessionStorage.removeItem(key)}}}catch(e){}};</script>
		<?php
	}

	/**
	 * Enqueue scripts and styles for the login page.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 */
	do_action( 'login_enqueue_scripts' );

	/**
	 * Fires in the login page header after scripts are enqueued.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 */
	do_action( 'login_head' );

	if ( is_multisite() ) {
		$login_header_url  = network_home_url();
		$login_header_title = get_network()->site_name;
	} else {
		$login_header_url  = __( 'https://wordpress.org/' );
		$login_header_title = __( 'Powered by WordPress' );
	}

	/**
	 * Filters link URL of the header logo above login form.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $login_header_url Login header logo URL.
	 */
	$login_header_url = apply_filters( 'login_headerurl', $login_header_url );

	/**
	 * Filters the title attribute of the header logo above login form.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $login_header_title Login header logo title attribute.
	 */
	$login_header_title = apply_filters( 'login_headertitle', $login_header_title );

	$classes = array( 'login-action-' . $action, 'wp-core-ui' );
	if ( is_rtl() )
		$classes[] = 'rtl';
	if ( $interim_login ) {
		$classes[] = 'interim-login';
		?>
		<style type="text/css">html{background-color: transparent;}</style>
		<?php

		if ( 'success' === $interim_login )
			$classes[] = 'interim-login-success';
	}
	$classes[] =' locale-' . sanitize_html_class( strtolower( str_replace( '_', '-', get_locale() ) ) );

	/**
	 * Filters the login page body classes.
	 *
	 * @since 3.5.0
	 *
	 * @param array $classes An array of body classes.
	 * @param string $action The action that brought the visitor to the login page.
	 */
	$classes = apply_filters( 'login_body_class', $classes, $action );

	?>
	</head>
	<body class="login <?php echo esc_attr( implode( ' ', $classes ) ); ?>">
	<?php
	/**
	 * Fires in the login page header after the body tag is opened.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 */
	do_action( 'login_header' );
	?>
	<div id="login">
		<h1><a href="<?php echo esc_url( $login_header_url ); ?>" title="<?php echo esc_attr( $login_header_title ); ?>" tabindex="-1"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
	<?php

	unset( $login_header_url, $login_header_title );

	/**
	 * Filters the message to display above the login form.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $message Login message text.
	 */
	$message = apply_filters( 'login_message', $message );
	if ( !empty( $message ) )
		echo $message . "\n";

	// In case a plugin uses $error rather than the $wp_errors object
	if ( !empty( $error ) ) {
		$wp_error->add('error', $error);
		unset($error);
	}

	if ( $wp_error->get_error_code() ) {
		$errors = '';
		$messages = '';
		foreach ( $wp_error->get_error_codes() as $code ) {
			$severity = $wp_error->get_error_data( $code );
			foreach ( $wp_error->get_error_messages( $code ) as $error_message ) {
				if ( 'message' == $severity )
					$messages .= '	' . $error_message . "<br />\n";
				else
					$errors .= '	' . $error_message . "<br />\n";
			}
		}
		if ( ! empty( $errors ) ) {
			/**
			 * Filters the error messages displayed above the login form.
			 *
			 * @since 2.1.0
			 *
			 * @param string $errors Login error message.
			 */
			echo '<div id="login_error">' . apply_filters( 'login_errors', $errors ) . "</div>\n";
		}
		if ( ! empty( $messages ) ) {
			/**
			 * Filters instructional messages displayed above the login form.
			 *
			 * @since 2.5.0
			 *
			 * @param string $messages Login messages.
			 */
			echo '<p class="message">' . apply_filters( 'login_messages', $messages ) . "</p>\n";
		}
	}
} // End of login_header()

/**
 * Outputs the footer for the login page.
 *
 * @param string $input_id Which input to auto-focus
 */
function login_footer($input_id = '') {
	global $interim_login;

	// Don't allow interim logins to navigate away from the page.
	if ( ! $interim_login ): ?>
	<p id="backtoblog"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>"><?php
		/* translators: %s: site title */
		printf( _x( '&larr; Back to %s', 'site' ), get_bloginfo( 'title', 'display' ) );
	?></a></p>
	<?php endif; ?>

	</div>

	<?php if ( !empty($input_id) ) : ?>
	<script type="text/javascript">
	try{document.getElementById('<?php echo $input_id; ?>').focus();}catch(e){}
	if(typeof wpOnload=='function')wpOnload();
	</script>
	<?php endif; ?>

	<?php
	/**
	 * Fires in the login page footer.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 */
	do_action( 'login_footer' ); ?>
	<div class="clear"></div>
	</body>
	</html>
	<?php
}

/**
 * @since 3.0.0
 */
function wp_shake_js() {
?>
<script type="text/javascript">
addLoadEvent = function(func){if(typeof jQuery!="undefined")jQuery(document).ready(func);else if(typeof wpOnload!='function'){wpOnload=func;}else{var oldonload=wpOnload;wpOnload=function(){oldonload();func();}}};
function s(id,pos){g(id).left=pos+'px';}
function g(id){return document.getElementById(id).style;}
function shake(id,a,d){c=a.shift();s(id,c);if(a.length>0){setTimeout(function(){shake(id,a,d);},d);}else{try{g(id).position='static';wp_attempt_focus();}catch(e){}}}
addLoadEvent(function(){ var p=new Array(15,30,15,0,-15,-30,-15,0);p=p.concat(p.concat(p));var i=document.forms[0].id;g(i).position='relative';shake(i,p,20);});
</script>
<?php
}

/**
 * @since 3.7.0
 */
function wp_login_viewport_meta() {
	?>
	<meta name="viewport" content="width=device-width" />
	<?php
}

/**
 * Handles sending password retrieval email to user.
 *
 * @return bool|WP_Error True: when finish. WP_Error on error
 */
function retrieve_password() {
	$errors = new WP_Error();

	if ( empty( $_POST['user_login'] ) ) {
		$errors->add('empty_username', __('<strong>ERROR</strong>: Enter a username or email address.'));
	} elseif ( strpos( $_POST['user_login'], '@' ) ) {
		$user_data = get_user_by( 'email', trim( wp_unslash( $_POST['user_login'] ) ) );
		if ( empty( $user_data ) )
			$errors->add('invalid_email', __('<strong>ERROR</strong>: There is no user registered with that email address.'));
	} else {
		$login = trim($_POST['user_login']);
		$user_data = get_user_by('login', $login);
	}

	/**
	 * Fires before errors are returned from a password reset request.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 * @since 4.4.0 Added the `$errors` parameter.
	 *
	 * @param WP_Error $errors A WP_Error object containing any errors generated
	 *             by using invalid credentials.
	 */
	do_action( 'lostpassword_post', $errors );

	if ( $errors->get_error_code() )
		return $errors;

	if ( !$user_data ) {
		$errors->add('invalidcombo', __('<strong>ERROR</strong>: Invalid username or email.'));
		return $errors;
	}

	// Redefining user_login ensures we return the right case in the email.
	$user_login = $user_data->user_login;
	$user_email = $user_data->user_email;
	$key = get_password_reset_key( $user_data );

	if ( is_wp_error( $key ) ) {
		return $key;
	}

	$message = __('Someone has requested a password reset for the following account:') . "\r\n\r\n";
	$message .= network_home_url( '/' ) . "\r\n\r\n";
	$message .= sprintf(__('Username: %s'), $user_login) . "\r\n\r\n";
	$message .= __('If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.') . "\r\n\r\n";
	$message .= __('To reset your password, visit the following address:') . "\r\n\r\n";
	$message .= '<' . network_site_url("wp-login.php?action=rp&key=$key&login=" . rawurlencode($user_login), 'login') . ">\r\n";

	if ( is_multisite() ) {
		$blogname = get_network()->site_name;
	} else {
		/*
		 * The blogname option is escaped with esc_html on the way into the database
		 * in sanitize_option we want to reverse this for the plain text arena of emails.
		 */
		$blogname = wp_specialchars_decode(get_option('blogname'), ENT_QUOTES);
	}

	/* translators: Password reset email subject. 1: Site name */
	$title = sprintf( __('[%s] Password Reset'), $blogname );

	/**
	 * Filters the subject of the password reset email.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 * @since 4.4.0 Added the `$user_login` and `$user_data` parameters.
	 *
	 * @param string $title   Default email title.
	 * @param string $user_login The username for the user.
	 * @param WP_User $user_data WP_User object.
	 */
	$title = apply_filters( 'retrieve_password_title', $title, $user_login, $user_data );

	/**
	 * Filters the message body of the password reset mail.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 * @since 4.1.0 Added `$user_login` and `$user_data` parameters.
	 *
	 * @param string $message  Default mail message.
	 * @param string $key    The activation key.
	 * @param string $user_login The username for the user.
	 * @param WP_User $user_data WP_User object.
	 */
	$message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key, $user_login, $user_data );

	if ( $message && !wp_mail( $user_email, wp_specialchars_decode( $title ), $message ) )
		wp_die( __('The email could not be sent.') . "<br />\n" . __('Possible reason: your host may have disabled the mail() function.') );

	return true;
}

//
// Main
//

$action = isset($_REQUEST['action']) ? $_REQUEST['action'] : 'login';
$errors = new WP_Error();

if ( isset($_GET['key']) )
	$action = 'resetpass';

// validate action so as to default to the login screen
if ( !in_array( $action, array( 'postpass', 'logout', 'lostpassword', 'retrievepassword', 'resetpass', 'rp', 'register', 'login' ), true ) && false === has_filter( 'login_form_' . $action ) )
	$action = 'login';

nocache_headers();

header('Content-Type: '.get_bloginfo('html_type').'; charset='.get_bloginfo('charset'));

if ( defined( 'RELOCATE' ) && RELOCATE ) { // Move flag is set
	if ( isset( $_SERVER['PATH_INFO'] ) && ($_SERVER['PATH_INFO'] != $_SERVER['PHP_SELF']) )
		$_SERVER['PHP_SELF'] = str_replace( $_SERVER['PATH_INFO'], '', $_SERVER['PHP_SELF'] );

	$url = dirname( set_url_scheme( 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'] ) );
	if ( $url != get_option( 'siteurl' ) )
		update_option( 'siteurl', $url );
}

//Set a cookie now to see if they are supported by the browser.
$secure = ( 'https' === parse_url( wp_login_url(), PHP_URL_SCHEME ) );
setcookie( TEST_COOKIE, 'WP Cookie check', 0, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );
if ( SITECOOKIEPATH != COOKIEPATH )
	setcookie( TEST_COOKIE, 'WP Cookie check', 0, SITECOOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );

/**
 * Fires when the login form is initialized.
 *
 * @since 3.2.0
 */
do_action( 'login_init' );
/**
 * Fires before a specified login form action.
 *
 * The dynamic portion of the hook name, `$action`, refers to the action
 * that brought the visitor to the login form. Actions include 'postpass',
 * 'logout', 'lostpassword', etc.
 *
 * @since 2.8.0
 */
do_action( "login_form_{$action}" );

$http_post = ('POST' == $_SERVER['REQUEST_METHOD']);
$interim_login = isset($_REQUEST['interim-login']);

switch ($action) {

case 'postpass' :
	if ( ! array_key_exists( 'post_password', $_POST ) ) {
		wp_safe_redirect( wp_get_referer() );
		exit();
	}

	$hasher = new PasswordHash( 8, true );

	/**
	 * Filters the life span of the post password cookie.
	 *
	 * By default, the cookie expires 10 days from creation. To turn this
	 * into a session cookie, return 0.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 *
	 * @param int $expires The expiry time, as passed to setcookie().
	 */
	$expire = apply_filters( 'post_password_expires', time() + 10 * DAY_IN_SECONDS );
	$referer = wp_get_referer();
	if ( $referer ) {
		$secure = ( 'https' === parse_url( $referer, PHP_URL_SCHEME ) );
	} else {
		$secure = false;
	}
	setcookie( 'wp-postpass_' . COOKIEHASH, $hasher->HashPassword( wp_unslash( $_POST['post_password'] ) ), $expire, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );

	wp_safe_redirect( wp_get_referer() );
	exit();

case 'logout' :
	check_admin_referer('log-out');

	$user = wp_get_current_user();

	wp_logout();

	if ( ! empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ) {
		$redirect_to = $requested_redirect_to = $_REQUEST['redirect_to'];
	} else {
		$redirect_to = 'wp-login.php?loggedout=true';
		$requested_redirect_to = '';
	}

	/**
	 * Filters the log out redirect URL.
	 *
	 * @since 4.2.0
	 *
	 * @param string $redirect_to      The redirect destination URL.
	 * @param string $requested_redirect_to The requested redirect destination URL passed as a parameter.
	 * @param WP_User $user         The WP_User object for the user that's logging out.
	 */
	$redirect_to = apply_filters( 'logout_redirect', $redirect_to, $requested_redirect_to, $user );
	wp_safe_redirect( $redirect_to );
	exit();

case 'lostpassword' :
case 'retrievepassword' :

	if ( $http_post ) {
		$errors = retrieve_password();
		if ( !is_wp_error($errors) ) {
			$redirect_to = !empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : 'wp-login.php?checkemail=confirm';
			wp_safe_redirect( $redirect_to );
			exit();
		}
	}

	if ( isset( $_GET['error'] ) ) {
		if ( 'invalidkey' == $_GET['error'] ) {
			$errors->add( 'invalidkey', __( 'Your password reset link appears to be invalid. Please request a new link below.' ) );
		} elseif ( 'expiredkey' == $_GET['error'] ) {
			$errors->add( 'expiredkey', __( 'Your password reset link has expired. Please request a new link below.' ) );
		}
	}

	$lostpassword_redirect = ! empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : '';
	/**
	 * Filters the URL redirected to after submitting the lostpassword/retrievepassword form.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param string $lostpassword_redirect The redirect destination URL.
	 */
	$redirect_to = apply_filters( 'lostpassword_redirect', $lostpassword_redirect );

	/**
	 * Fires before the lost password form.
	 *
	 * @since 1.5.1
	 */
	do_action( 'lost_password' );

	login_header(__('Lost Password'), '<p class="message">' . __('Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.') . '</p>', $errors);

	$user_login = isset($_POST['user_login']) ? wp_unslash($_POST['user_login']) : '';

?>

<form name="lostpasswordform" id="lostpasswordform" action="<?php echo esc_url( network_site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword', 'login_post' ) ); ?>" method="post">
	<p>
		<label for="user_login" ><?php _e( 'Username or Email Address' ); ?><br />
		<input type="text" name="user_login" id="user_login" class="input" value="<?php echo esc_attr($user_login); ?>" size="20" /></label>
	</p>
	<?php
	/**
	 * Fires inside the lostpassword form tags, before the hidden fields.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 */
	do_action( 'lostpassword_form' ); ?>
	<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr( $redirect_to ); ?>" />
	<p class="submit"><input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Get New Password'); ?>" /></p>
</form>

<p id="nav">
<a href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e('Log in') ?></a>
<?php
if ( get_option( 'users_can_register' ) ) :
	$registration_url = sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( wp_registration_url() ), __( 'Register' ) );

	/** This filter is documented in wp-includes/general-template.php */
	echo ' | ' . apply_filters( 'register', $registration_url );
endif;
?>
</p>

<?php
login_footer('user_login');
break;

case 'resetpass' :
case 'rp' :
	list( $rp_path ) = explode( '?', wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) );
	$rp_cookie = 'wp-resetpass-' . COOKIEHASH;
	if ( isset( $_GET['key'] ) ) {
		$value = sprintf( '%s:%s', wp_unslash( $_GET['login'] ), wp_unslash( $_GET['key'] ) );
		setcookie( $rp_cookie, $value, 0, $rp_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );
		wp_safe_redirect( remove_query_arg( array( 'key', 'login' ) ) );
		exit;
	}

	if ( isset( $_COOKIE[ $rp_cookie ] ) && 0 < strpos( $_COOKIE[ $rp_cookie ], ':' ) ) {
		list( $rp_login, $rp_key ) = explode( ':', wp_unslash( $_COOKIE[ $rp_cookie ] ), 2 );
		$user = check_password_reset_key( $rp_key, $rp_login );
		if ( isset( $_POST['pass1'] ) && ! hash_equals( $rp_key, $_POST['rp_key'] ) ) {
			$user = false;
		}
	} else {
		$user = false;
	}

	if ( ! $user || is_wp_error( $user ) ) {
		setcookie( $rp_cookie, ' ', time() - YEAR_IN_SECONDS, $rp_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );
		if ( $user && $user->get_error_code() === 'expired_key' )
			wp_redirect( site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword&error=expiredkey' ) );
		else
			wp_redirect( site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword&error=invalidkey' ) );
		exit;
	}

	$errors = new WP_Error();

	if ( isset($_POST['pass1']) && $_POST['pass1'] != $_POST['pass2'] )
		$errors->add( 'password_reset_mismatch', __( 'The passwords do not match.' ) );

	/**
	 * Fires before the password reset procedure is validated.
	 *
	 * @since 3.5.0
	 *
	 * @param object      $errors WP Error object.
	 * @param WP_User|WP_Error $user  WP_User object if the login and reset key match. WP_Error object otherwise.
	 */
	do_action( 'validate_password_reset', $errors, $user );

	if ( ( ! $errors->get_error_code() ) && isset( $_POST['pass1'] ) && !empty( $_POST['pass1'] ) ) {
		reset_password($user, $_POST['pass1']);
		setcookie( $rp_cookie, ' ', time() - YEAR_IN_SECONDS, $rp_path, COOKIE_DOMAIN, is_ssl(), true );
		login_header( __( 'Password Reset' ), '<p class="message reset-pass">' . __( 'Your password has been reset.' ) . ' <a href="' . esc_url( wp_login_url() ) . '">' . __( 'Log in' ) . '</a></p>' );
		login_footer();
		exit;
	}

	wp_enqueue_script('utils');
	wp_enqueue_script('user-profile');

	login_header(__('Reset Password'), '<p class="message reset-pass">' . __('Enter your new password below.') . '</p>', $errors );

?>
<form name="resetpassform" id="resetpassform" action="<?php echo esc_url( network_site_url( 'wp-login.php?action=resetpass', 'login_post' ) ); ?>" method="post" autocomplete="off">
	<input type="hidden" id="user_login" value="<?php echo esc_attr( $rp_login ); ?>" autocomplete="off" />

	<div class="user-pass1-wrap">
		<p>
			<label for="pass1"><?php _e( 'New password' ) ?></label>
		</p>

		<div class="wp-pwd">
			<span class="password-input-wrapper">
				<input type="password" data-reveal="1" data-pw="<?php echo esc_attr( wp_generate_password( 16 ) ); ?>" name="pass1" id="pass1" class="input" size="20" value="" autocomplete="off" aria-describedby="pass-strength-result" />
			</span>
			<div id="pass-strength-result" class="hide-if-no-js" aria-live="polite"><?php _e( 'Strength indicator' ); ?></div>
		</div>
	</div>

	<p class="user-pass2-wrap">
		<label for="pass2"><?php _e( 'Confirm new password' ) ?></label><br />
		<input type="password" name="pass2" id="pass2" class="input" size="20" value="" autocomplete="off" />
	</p>

	<p class="description indicator-hint"><?php echo wp_get_password_hint(); ?></p>
	<br class="clear" />

	<?php
	/**
	 * Fires following the 'Strength indicator' meter in the user password reset form.
	 *
	 * @since 3.9.0
	 *
	 * @param WP_User $user User object of the user whose password is being reset.
	 */
	do_action( 'resetpass_form', $user );
	?>
	<input type="hidden" name="rp_key" value="<?php echo esc_attr( $rp_key ); ?>" />
	<p class="submit"><input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Reset Password'); ?>" /></p>
</form>

<p id="nav">
<a href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e( 'Log in' ); ?></a>
<?php
if ( get_option( 'users_can_register' ) ) :
	$registration_url = sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( wp_registration_url() ), __( 'Register' ) );

	/** This filter is documented in wp-includes/general-template.php */
	echo ' | ' . apply_filters( 'register', $registration_url );
endif;
?>
</p>

<?php
login_footer('user_pass');
break;

case 'register' :
	if ( is_multisite() ) {
		/**
		 * Filters the Multisite sign up URL.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 *
		 * @param string $sign_up_url The sign up URL.
		 */
		wp_redirect( apply_filters( 'wp_signup_location', network_site_url( 'wp-signup.php' ) ) );
		exit;
	}

	if ( !get_option('users_can_register') ) {
		wp_redirect( site_url('wp-login.php?registration=disabled') );
		exit();
	}

	$user_login = '';
	$user_email = '';
	if ( $http_post ) {
		$user_login = isset( $_POST['user_login'] ) ? $_POST['user_login'] : '';
		$user_email = isset( $_POST['user_email'] ) ? $_POST['user_email'] : '';
		$errors = register_new_user($user_login, $user_email);
		if ( !is_wp_error($errors) ) {
			$redirect_to = !empty( $_POST['redirect_to'] ) ? $_POST['redirect_to'] : 'wp-login.php?checkemail=registered';
			wp_safe_redirect( $redirect_to );
			exit();
		}
	}

	$registration_redirect = ! empty( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : '';
	/**
	 * Filters the registration redirect URL.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param string $registration_redirect The redirect destination URL.
	 */
	$redirect_to = apply_filters( 'registration_redirect', $registration_redirect );
	login_header(__('Registration Form'), '<p class="message register">' . __('Register For This Site') . '</p>', $errors);
?>
<form name="registerform" id="registerform" action="<?php echo esc_url( site_url( 'wp-login.php?action=register', 'login_post' ) ); ?>" method="post" novalidate="novalidate">
	<p>
		<label for="user_login"><?php _e('Username') ?><br />
		<input type="text" name="user_login" id="user_login" class="input" value="<?php echo esc_attr(wp_unslash($user_login)); ?>" size="20" /></label>
	</p>
	<p>
		<label for="user_email"><?php _e('Email') ?><br />
		<input type="email" name="user_email" id="user_email" class="input" value="<?php echo esc_attr( wp_unslash( $user_email ) ); ?>" size="25" /></label>
	</p>
	<?php
	/**
	 * Fires following the 'Email' field in the user registration form.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 */
	do_action( 'register_form' );
	?>
	<p id="reg_passmail"><?php _e( 'Registration confirmation will be emailed to you.' ); ?></p>
	<br class="clear" />
	<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr( $redirect_to ); ?>" />
	<p class="submit"><input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Register'); ?>" /></p>
</form>

<p id="nav">
<a href="<?php echo esc_url( wp_login_url() ); ?>"><?php _e( 'Log in' ); ?></a> |
<a href="<?php echo esc_url( wp_lostpassword_url() ); ?>"><?php _e( 'Lost your password?' ); ?></a>
</p>

<?php
login_footer('user_login');
break;

case 'login' :
default:
	$secure_cookie = '';
	$customize_login = isset( $_REQUEST['customize-login'] );
	if ( $customize_login )
		wp_enqueue_script( 'customize-base' );

	// If the user wants ssl but the session is not ssl, force a secure cookie.
	if ( !empty($_POST['log']) && !force_ssl_admin() ) {
		$user_name = sanitize_user($_POST['log']);
		$user = get_user_by( 'login', $user_name );

		if ( ! $user && strpos( $user_name, '@' ) ) {
			$user = get_user_by( 'email', $user_name );
		}

		if ( $user ) {
			if ( get_user_option('use_ssl', $user->ID) ) {
				$secure_cookie = true;
				force_ssl_admin(true);
			}
		}
	}

	if ( isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) ) {
		$redirect_to = $_REQUEST['redirect_to'];
		// Redirect to https if user wants ssl
		if ( $secure_cookie && false !== strpos($redirect_to, 'wp-admin') )
			$redirect_to = preg_replace('|^http://|', 'https://', $redirect_to);
	} else {
		$redirect_to = admin_url();
	}

	$reauth = empty($_REQUEST['reauth']) ? false : true;

	$user = wp_signon( array(), $secure_cookie );

	if ( empty( $_COOKIE[ LOGGED_IN_COOKIE ] ) ) {
		if ( headers_sent() ) {
			/* translators: 1: Browser cookie documentation URL, 2: Support forums URL */
			$user = new WP_Error( 'test_cookie', sprintf( __( '<strong>ERROR</strong>: Cookies are blocked due to unexpected output. For help, please see <a href="%1$s">this documentation</a> or try the <a href="%2$s">support forums</a>.' ),
				__( 'https://codex.wordpress.org/Cookies' ), __( 'https://wordpress.org/support/' ) ) );
		} elseif ( isset( $_POST['testcookie'] ) && empty( $_COOKIE[ TEST_COOKIE ] ) ) {
			// If cookies are disabled we can't log in even with a valid user+pass
			/* translators: 1: Browser cookie documentation URL */
			$user = new WP_Error( 'test_cookie', sprintf( __( '<strong>ERROR</strong>: Cookies are blocked or not supported by your browser. You must <a href="%s">enable cookies</a> to use WordPress.' ),
				__( 'https://codex.wordpress.org/Cookies' ) ) );
		}
	}

	$requested_redirect_to = isset( $_REQUEST['redirect_to'] ) ? $_REQUEST['redirect_to'] : '';
	/**
	 * Filters the login redirect URL.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param string      $redirect_to      The redirect destination URL.
	 * @param string      $requested_redirect_to The requested redirect destination URL passed as a parameter.
	 * @param WP_User|WP_Error $user         WP_User object if login was successful, WP_Error object otherwise.
	 */
	$redirect_to = apply_filters( 'login_redirect', $redirect_to, $requested_redirect_to, $user );

	if ( !is_wp_error($user) && !$reauth ) {
		if ( $interim_login ) {
			$message = '<p class="message">' . __('You have logged in successfully.') . '</p>';
			$interim_login = 'success';
			login_header( '', $message ); ?>
			</div>
			<?php
			/** This action is documented in wp-login.php */
			do_action( 'login_footer' ); ?>
			<?php if ( $customize_login ) : ?>
				<script type="text/javascript">setTimeout( function(){ new wp.customize.Messenger({ url: '<?php echo wp_customize_url(); ?>', channel: 'login' }).send('login') }, 1000 );</script>
			<?php endif; ?>
			</body></html>
<?php		exit;
		}

		if ( ( empty( $redirect_to ) || $redirect_to == 'wp-admin/' || $redirect_to == admin_url() ) ) {
			// If the user doesn't belong to a blog, send them to user admin. If the user can't edit posts, send them to their profile.
			if ( is_multisite() && !get_active_blog_for_user($user->ID) && !is_super_admin( $user->ID ) )
				$redirect_to = user_admin_url();
			elseif ( is_multisite() && !$user->has_cap('read') )
				$redirect_to = get_dashboard_url( $user->ID );
			elseif ( !$user->has_cap('edit_posts') )
				$redirect_to = $user->has_cap( 'read' ) ? admin_url( 'profile.php' ) : home_url();

			wp_redirect( $redirect_to );
			exit();
		}
		wp_safe_redirect($redirect_to);
		exit();
	}

	$errors = $user;
	// Clear errors if loggedout is set.
	if ( !empty($_GET['loggedout']) || $reauth )
		$errors = new WP_Error();

	if ( $interim_login ) {
		if ( ! $errors->get_error_code() )
			$errors->add( 'expired', __( 'Your session has expired. Please log in to continue where you left off.' ), 'message' );
	} else {
		// Some parts of this script use the main login form to display a message
		if		( isset($_GET['loggedout']) && true == $_GET['loggedout'] )
			$errors->add('loggedout', __('You are now logged out.'), 'message');
		elseif	( isset($_GET['registration']) && 'disabled' == $_GET['registration'] )
			$errors->add('registerdisabled', __('User registration is currently not allowed.'));
		elseif	( isset($_GET['checkemail']) && 'confirm' == $_GET['checkemail'] )
			$errors->add('confirm', __('Check your email for the confirmation link.'), 'message');
		elseif	( isset($_GET['checkemail']) && 'newpass' == $_GET['checkemail'] )
			$errors->add('newpass', __('Check your email for your new password.'), 'message');
		elseif	( isset($_GET['checkemail']) && 'registered' == $_GET['checkemail'] )
			$errors->add('registered', __('Registration complete. Please check your email.'), 'message');
		elseif ( strpos( $redirect_to, 'about.php?updated' ) )
			$errors->add('updated', __( '<strong>You have successfully updated WordPress!</strong> Please log back in to see what&#8217;s new.' ), 'message' );
	}

	/**
	 * Filters the login page errors.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param object $errors   WP Error object.
	 * @param string $redirect_to Redirect destination URL.
	 */
	$errors = apply_filters( 'wp_login_errors', $errors, $redirect_to );

	// Clear any stale cookies.
	if ( $reauth )
		wp_clear_auth_cookie();

	login_header(__('Log In'), '', $errors);

	if ( isset($_POST['log']) )
		$user_login = ( 'incorrect_password' == $errors->get_error_code() || 'empty_password' == $errors->get_error_code() ) ? esc_attr(wp_unslash($_POST['log'])) : '';
	$rememberme = ! empty( $_POST['rememberme'] );

	if ( ! empty( $errors->errors ) ) {
		$aria_describedby_error = ' aria-describedby="login_error"';
	} else {
		$aria_describedby_error = '';
	}
?>

<form name="loginform" id="loginform" action="<?php echo esc_url( site_url( 'wp-login.php', 'login_post' ) ); ?>" method="post">
	<p>
		<label for="user_login"><?php _e( 'Username or Email Address' ); ?><br />
		<input type="text" name="log" id="user_login"<?php echo $aria_describedby_error; ?> class="input" value="<?php echo esc_attr( $user_login ); ?>" size="20" /></label>
	</p>
	<p>
		<label for="user_pass"><?php _e( 'Password' ); ?><br />
		<input type="password" name="pwd" id="user_pass"<?php echo $aria_describedby_error; ?> class="input" value="" size="20" /></label>
	</p>
	<?php
	/**
	 * Fires following the 'Password' field in the login form.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 */
	do_action( 'login_form' );
	?>
	<p class="forgetmenot"><label for="rememberme"><input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" <?php checked( $rememberme ); ?> /> <?php esc_html_e( 'Remember Me' ); ?></label></p>
	<p class="submit">
		<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="<?php esc_attr_e('Log In'); ?>" />
<?php	if ( $interim_login ) { ?>
		<input type="hidden" name="interim-login" value="1" />
<?php	} else { ?>
		<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo esc_attr($redirect_to); ?>" />
<?php 	} ?>
<?php  if ( $customize_login ) : ?>
		<input type="hidden" name="customize-login" value="1" />
<?php  endif; ?>
		<input type="hidden" name="testcookie" value="1" />
	</p>
</form>

<?php if ( ! $interim_login ) { ?>
<p id="nav">
<?php if ( ! isset( $_GET['checkemail'] ) || ! in_array( $_GET['checkemail'], array( 'confirm', 'newpass' ) ) ) :
	if ( get_option( 'users_can_register' ) ) :
		$registration_url = sprintf( '<a href="%s">%s</a>', esc_url( wp_registration_url() ), __( 'Register' ) );

		/** This filter is documented in wp-includes/general-template.php */
		echo apply_filters( 'register', $registration_url ) . ' | ';
	endif;
	?>
	<a href="<?php echo esc_url( wp_lostpassword_url() ); ?>"><?php _e( 'Lost your password?' ); ?></a>
<?php endif; ?>
</p>
<?php } ?>

<script type="text/javascript">
function wp_attempt_focus(){
setTimeout( function(){ try{
<?php if ( $user_login ) { ?>
d = document.getElementById('user_pass');
d.value = '';
<?php } else { ?>
d = document.getElementById('user_login');
<?php if ( 'invalid_username' == $errors->get_error_code() ) { ?>
if( d.value != '' )
d.value = '';
<?php
}
}?>
d.focus();
d.select();
} catch(e){}
}, 200);
}

<?php if ( !$error ) { ?>
wp_attempt_focus();
<?php } ?>
if(typeof wpOnload=='function')wpOnload();
<?php if ( $interim_login ) { ?>
(function(){
try {
	var i, links = document.getElementsByTagName('a');
	for ( i in links ) {
		if ( links[i].href )
			links[i].target = '_blank';
	}
} catch(e){}
}());
<?php } ?>
</script>

<?php
login_footer();
break;
} // end action switch

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null