Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/post.php

<?php
/**
 * Core Post API
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Post
 */

//
// Post Type Registration
//

/**
 * Creates the initial post types when 'init' action is fired.
 *
 * See {@see 'init'}.
 *
 * @since 2.9.0
 */
function create_initial_post_types() {
	register_post_type( 'post', array(
		'labels' => array(
			'name_admin_bar' => _x( 'Post', 'add new from admin bar' ),
		),
		'public' => true,
		'_builtin' => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'_edit_link' => 'post.php?post=%d', /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'capability_type' => 'post',
		'map_meta_cap' => true,
		'menu_position' => 5,
		'hierarchical' => false,
		'rewrite' => false,
		'query_var' => false,
		'delete_with_user' => true,
		'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'trackbacks', 'custom-fields', 'comments', 'revisions', 'post-formats' ),
		'show_in_rest' => true,
		'rest_base' => 'posts',
		'rest_controller_class' => 'WP_REST_Posts_Controller',
	) );

	register_post_type( 'page', array(
		'labels' => array(
			'name_admin_bar' => _x( 'Page', 'add new from admin bar' ),
		),
		'public' => true,
		'publicly_queryable' => false,
		'_builtin' => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'_edit_link' => 'post.php?post=%d', /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'capability_type' => 'page',
		'map_meta_cap' => true,
		'menu_position' => 20,
		'hierarchical' => true,
		'rewrite' => false,
		'query_var' => false,
		'delete_with_user' => true,
		'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'page-attributes', 'custom-fields', 'comments', 'revisions' ),
		'show_in_rest' => true,
		'rest_base' => 'pages',
		'rest_controller_class' => 'WP_REST_Posts_Controller',
	) );

	register_post_type( 'attachment', array(
		'labels' => array(
			'name' => _x('Media', 'post type general name'),
			'name_admin_bar' => _x( 'Media', 'add new from admin bar' ),
			'add_new' => _x( 'Add New', 'add new media' ),
 			'edit_item' => __( 'Edit Media' ),
 			'view_item' => __( 'View Attachment Page' ),
			'attributes' => __( 'Attachment Attributes' ),
		),
		'public' => true,
		'show_ui' => true,
		'_builtin' => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'_edit_link' => 'post.php?post=%d', /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'capability_type' => 'post',
		'capabilities' => array(
			'create_posts' => 'upload_files',
		),
		'map_meta_cap' => true,
		'hierarchical' => false,
		'rewrite' => false,
		'query_var' => false,
		'show_in_nav_menus' => false,
		'delete_with_user' => true,
		'supports' => array( 'title', 'author', 'comments' ),
		'show_in_rest' => true,
		'rest_base' => 'media',
		'rest_controller_class' => 'WP_REST_Attachments_Controller',
	) );
	add_post_type_support( 'attachment:audio', 'thumbnail' );
	add_post_type_support( 'attachment:video', 'thumbnail' );

	register_post_type( 'revision', array(
		'labels' => array(
			'name' => __( 'Revisions' ),
			'singular_name' => __( 'Revision' ),
		),
		'public' => false,
		'_builtin' => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'_edit_link' => 'revision.php?revision=%d', /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'capability_type' => 'post',
		'map_meta_cap' => true,
		'hierarchical' => false,
		'rewrite' => false,
		'query_var' => false,
		'can_export' => false,
		'delete_with_user' => true,
		'supports' => array( 'author' ),
	) );

	register_post_type( 'nav_menu_item', array(
		'labels' => array(
			'name' => __( 'Navigation Menu Items' ),
			'singular_name' => __( 'Navigation Menu Item' ),
		),
		'public' => false,
		'_builtin' => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'hierarchical' => false,
		'rewrite' => false,
		'delete_with_user' => false,
		'query_var' => false,
	) );

	register_post_type( 'custom_css', array(
		'labels' => array(
			'name'     => __( 'Custom CSS' ),
			'singular_name' => __( 'Custom CSS' ),
		),
		'public'      => false,
		'hierarchical'   => false,
		'rewrite'     => false,
		'query_var'    => false,
		'delete_with_user' => false,
		'can_export'    => true,
		'_builtin'     => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'supports'     => array( 'title', 'revisions' ),
		'capabilities'   => array(
			'delete_posts'      => 'edit_theme_options',
			'delete_post'      => 'edit_theme_options',
			'delete_published_posts' => 'edit_theme_options',
			'delete_private_posts'  => 'edit_theme_options',
			'delete_others_posts'  => 'edit_theme_options',
			'edit_post'       => 'edit_css',
			'edit_posts'       => 'edit_css',
			'edit_others_posts'   => 'edit_css',
			'edit_published_posts'  => 'edit_css',
			'read_post'       => 'read',
			'read_private_posts'   => 'read',
			'publish_posts'     => 'edit_theme_options',
		),
	) );

	register_post_type( 'customize_changeset', array(
		'labels' => array(
			'name'        => _x( 'Changesets', 'post type general name' ),
			'singular_name'   => _x( 'Changeset', 'post type singular name' ),
			'menu_name'     => _x( 'Changesets', 'admin menu' ),
			'name_admin_bar'   => _x( 'Changeset', 'add new on admin bar' ),
			'add_new'      => _x( 'Add New', 'Customize Changeset' ),
			'add_new_item'    => __( 'Add New Changeset' ),
			'new_item'      => __( 'New Changeset' ),
			'edit_item'     => __( 'Edit Changeset' ),
			'view_item'     => __( 'View Changeset' ),
			'all_items'     => __( 'All Changesets' ),
			'search_items'    => __( 'Search Changesets' ),
			'not_found'     => __( 'No changesets found.' ),
			'not_found_in_trash' => __( 'No changesets found in Trash.' ),
		),
		'public' => false,
		'_builtin' => true, /* internal use only. don't use this when registering your own post type. */
		'map_meta_cap' => true,
		'hierarchical' => false,
		'rewrite' => false,
		'query_var' => false,
		'can_export' => false,
		'delete_with_user' => false,
		'supports' => array( 'title', 'author' ),
		'capability_type' => 'customize_changeset',
		'capabilities' => array(
			'create_posts' => 'customize',
			'delete_others_posts' => 'customize',
			'delete_post' => 'customize',
			'delete_posts' => 'customize',
			'delete_private_posts' => 'customize',
			'delete_published_posts' => 'customize',
			'edit_others_posts' => 'customize',
			'edit_post' => 'customize',
			'edit_posts' => 'customize',
			'edit_private_posts' => 'customize',
			'edit_published_posts' => 'do_not_allow',
			'publish_posts' => 'customize',
			'read' => 'read',
			'read_post' => 'customize',
			'read_private_posts' => 'customize',
		),
	) );

	register_post_status( 'publish', array(
		'label'    => _x( 'Published', 'post status' ),
		'public'   => true,
		'_builtin'  => true, /* internal use only. */
		'label_count' => _n_noop( 'Published <span class="count">(%s)</span>', 'Published <span class="count">(%s)</span>' ),
	) );

	register_post_status( 'future', array(
		'label'    => _x( 'Scheduled', 'post status' ),
		'protected'  => true,
		'_builtin'  => true, /* internal use only. */
		'label_count' => _n_noop('Scheduled <span class="count">(%s)</span>', 'Scheduled <span class="count">(%s)</span>' ),
	) );

	register_post_status( 'draft', array(
		'label'    => _x( 'Draft', 'post status' ),
		'protected'  => true,
		'_builtin'  => true, /* internal use only. */
		'label_count' => _n_noop( 'Draft <span class="count">(%s)</span>', 'Drafts <span class="count">(%s)</span>' ),
	) );

	register_post_status( 'pending', array(
		'label'    => _x( 'Pending', 'post status' ),
		'protected'  => true,
		'_builtin'  => true, /* internal use only. */
		'label_count' => _n_noop( 'Pending <span class="count">(%s)</span>', 'Pending <span class="count">(%s)</span>' ),
	) );

	register_post_status( 'private', array(
		'label'    => _x( 'Private', 'post status' ),
		'private'   => true,
		'_builtin'  => true, /* internal use only. */
		'label_count' => _n_noop( 'Private <span class="count">(%s)</span>', 'Private <span class="count">(%s)</span>' ),
	) );

	register_post_status( 'trash', array(
		'label'    => _x( 'Trash', 'post status' ),
		'internal'  => true,
		'_builtin'  => true, /* internal use only. */
		'label_count' => _n_noop( 'Trash <span class="count">(%s)</span>', 'Trash <span class="count">(%s)</span>' ),
		'show_in_admin_status_list' => true,
	) );

	register_post_status( 'auto-draft', array(
		'label'  => 'auto-draft',
		'internal' => true,
		'_builtin' => true, /* internal use only. */
	) );

	register_post_status( 'inherit', array(
		'label'  => 'inherit',
		'internal' => true,
		'_builtin' => true, /* internal use only. */
		'exclude_from_search' => false,
	) );
}

/**
 * Retrieve attached file path based on attachment ID.
 *
 * By default the path will go through the 'get_attached_file' filter, but
 * passing a true to the $unfiltered argument of get_attached_file() will
 * return the file path unfiltered.
 *
 * The function works by getting the single post meta name, named
 * '_wp_attached_file' and returning it. This is a convenience function to
 * prevent looking up the meta name and provide a mechanism for sending the
 * attached filename through a filter.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param int $attachment_id Attachment ID.
 * @param bool $unfiltered  Optional. Whether to apply filters. Default false.
 * @return string|false The file path to where the attached file should be, false otherwise.
 */
function get_attached_file( $attachment_id, $unfiltered = false ) {
	$file = get_post_meta( $attachment_id, '_wp_attached_file', true );

	// If the file is relative, prepend upload dir.
	if ( $file && 0 !== strpos( $file, '/' ) && ! preg_match( '|^.:\\\|', $file ) && ( ( $uploads = wp_get_upload_dir() ) && false === $uploads['error'] ) ) {
		$file = $uploads['basedir'] . "/$file";
	}

	if ( $unfiltered ) {
		return $file;
	}

	/**
	 * Filters the attached file based on the given ID.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $file     Path to attached file.
	 * @param int  $attachment_id Attachment ID.
	 */
	return apply_filters( 'get_attached_file', $file, $attachment_id );
}

/**
 * Update attachment file path based on attachment ID.
 *
 * Used to update the file path of the attachment, which uses post meta name
 * '_wp_attached_file' to store the path of the attachment.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int  $attachment_id Attachment ID.
 * @param string $file     File path for the attachment.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function update_attached_file( $attachment_id, $file ) {
	if ( !get_post( $attachment_id ) )
		return false;

	/**
	 * Filters the path to the attached file to update.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $file     Path to the attached file to update.
	 * @param int  $attachment_id Attachment ID.
	 */
	$file = apply_filters( 'update_attached_file', $file, $attachment_id );

	if ( $file = _wp_relative_upload_path( $file ) )
		return update_post_meta( $attachment_id, '_wp_attached_file', $file );
	else
		return delete_post_meta( $attachment_id, '_wp_attached_file' );
}

/**
 * Return relative path to an uploaded file.
 *
 * The path is relative to the current upload dir.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @param string $path Full path to the file.
 * @return string Relative path on success, unchanged path on failure.
 */
function _wp_relative_upload_path( $path ) {
	$new_path = $path;

	$uploads = wp_get_upload_dir();
	if ( 0 === strpos( $new_path, $uploads['basedir'] ) ) {
			$new_path = str_replace( $uploads['basedir'], '', $new_path );
			$new_path = ltrim( $new_path, '/' );
	}

	/**
	 * Filters the relative path to an uploaded file.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param string $new_path Relative path to the file.
	 * @param string $path   Full path to the file.
	 */
	return apply_filters( '_wp_relative_upload_path', $new_path, $path );
}

/**
 * Retrieve all children of the post parent ID.
 *
 * Normally, without any enhancements, the children would apply to pages. In the
 * context of the inner workings of WordPress, pages, posts, and attachments
 * share the same table, so therefore the functionality could apply to any one
 * of them. It is then noted that while this function does not work on posts, it
 * does not mean that it won't work on posts. It is recommended that you know
 * what context you wish to retrieve the children of.
 *
 * Attachments may also be made the child of a post, so if that is an accurate
 * statement (which needs to be verified), it would then be possible to get
 * all of the attachments for a post. Attachments have since changed since
 * version 2.5, so this is most likely inaccurate, but serves generally as an
 * example of what is possible.
 *
 * The arguments listed as defaults are for this function and also of the
 * get_posts() function. The arguments are combined with the get_children defaults
 * and are then passed to the get_posts() function, which accepts additional arguments.
 * You can replace the defaults in this function, listed below and the additional
 * arguments listed in the get_posts() function.
 *
 * The 'post_parent' is the most important argument and important attention
 * needs to be paid to the $args parameter. If you pass either an object or an
 * integer (number), then just the 'post_parent' is grabbed and everything else
 * is lost. If you don't specify any arguments, then it is assumed that you are
 * in The Loop and the post parent will be grabbed for from the current post.
 *
 * The 'post_parent' argument is the ID to get the children. The 'numberposts'
 * is the amount of posts to retrieve that has a default of '-1', which is
 * used to get all of the posts. Giving a number higher than 0 will only
 * retrieve that amount of posts.
 *
 * The 'post_type' and 'post_status' arguments can be used to choose what
 * criteria of posts to retrieve. The 'post_type' can be anything, but WordPress
 * post types are 'post', 'pages', and 'attachments'. The 'post_status'
 * argument will accept any post status within the write administration panels.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @see get_posts()
 * @todo Check validity of description.
 *
 * @global WP_Post $post
 *
 * @param mixed $args  Optional. User defined arguments for replacing the defaults. Default empty.
 * @param string $output Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to
 *            a WP_Post object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
 * @return array Array of children, where the type of each element is determined by $output parameter.
 *        Empty array on failure.
 */
function get_children( $args = '', $output = OBJECT ) {
	$kids = array();
	if ( empty( $args ) ) {
		if ( isset( $GLOBALS['post'] ) ) {
			$args = array('post_parent' => (int) $GLOBALS['post']->post_parent );
		} else {
			return $kids;
		}
	} elseif ( is_object( $args ) ) {
		$args = array('post_parent' => (int) $args->post_parent );
	} elseif ( is_numeric( $args ) ) {
		$args = array('post_parent' => (int) $args);
	}

	$defaults = array(
		'numberposts' => -1, 'post_type' => 'any',
		'post_status' => 'any', 'post_parent' => 0,
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$children = get_posts( $r );

	if ( ! $children )
		return $kids;

	if ( ! empty( $r['fields'] ) )
		return $children;

	update_post_cache($children);

	foreach ( $children as $key => $child )
		$kids[$child->ID] = $children[$key];

	if ( $output == OBJECT ) {
		return $kids;
	} elseif ( $output == ARRAY_A ) {
		$weeuns = array();
		foreach ( (array) $kids as $kid ) {
			$weeuns[$kid->ID] = get_object_vars($kids[$kid->ID]);
		}
		return $weeuns;
	} elseif ( $output == ARRAY_N ) {
		$babes = array();
		foreach ( (array) $kids as $kid ) {
			$babes[$kid->ID] = array_values(get_object_vars($kids[$kid->ID]));
		}
		return $babes;
	} else {
		return $kids;
	}
}

/**
 * Get extended entry info (<!--more-->).
 *
 * There should not be any space after the second dash and before the word
 * 'more'. There can be text or space(s) after the word 'more', but won't be
 * referenced.
 *
 * The returned array has 'main', 'extended', and 'more_text' keys. Main has the text before
 * the `<!--more-->`. The 'extended' key has the content after the
 * `<!--more-->` comment. The 'more_text' key has the custom "Read More" text.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @param string $post Post content.
 * @return array Post before ('main'), after ('extended'), and custom read more ('more_text').
 */
function get_extended( $post ) {
	//Match the new style more links.
	if ( preg_match('/<!--more(.*?)?-->/', $post, $matches) ) {
		list($main, $extended) = explode($matches[0], $post, 2);
		$more_text = $matches[1];
	} else {
		$main = $post;
		$extended = '';
		$more_text = '';
	}

	// leading and trailing whitespace.
	$main = preg_replace('/^[\s]*(.*)[\s]*$/', '\\1', $main);
	$extended = preg_replace('/^[\s]*(.*)[\s]*$/', '\\1', $extended);
	$more_text = preg_replace('/^[\s]*(.*)[\s]*$/', '\\1', $more_text);

	return array( 'main' => $main, 'extended' => $extended, 'more_text' => $more_text );
}

/**
 * Retrieves post data given a post ID or post object.
 *
 * See sanitize_post() for optional $filter values. Also, the parameter
 * `$post`, must be given as a variable, since it is passed by reference.
 *
 * @since 1.5.1
 *
 * @global WP_Post $post
 *
 * @param int|WP_Post|null $post  Optional. Post ID or post object. Defaults to global $post.
 * @param string      $output Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to
 *                 a WP_Post object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
 * @param string      $filter Optional. Type of filter to apply. Accepts 'raw', 'edit', 'db',
 *                 or 'display'. Default 'raw'.
 * @return WP_Post|array|null Type corresponding to $output on success or null on failure.
 *              When $output is OBJECT, a `WP_Post` instance is returned.
 */
function get_post( $post = null, $output = OBJECT, $filter = 'raw' ) {
	if ( empty( $post ) && isset( $GLOBALS['post'] ) )
		$post = $GLOBALS['post'];

	if ( $post instanceof WP_Post ) {
		$_post = $post;
	} elseif ( is_object( $post ) ) {
		if ( empty( $post->filter ) ) {
			$_post = sanitize_post( $post, 'raw' );
			$_post = new WP_Post( $_post );
		} elseif ( 'raw' == $post->filter ) {
			$_post = new WP_Post( $post );
		} else {
			$_post = WP_Post::get_instance( $post->ID );
		}
	} else {
		$_post = WP_Post::get_instance( $post );
	}

	if ( ! $_post )
		return null;

	$_post = $_post->filter( $filter );

	if ( $output == ARRAY_A )
		return $_post->to_array();
	elseif ( $output == ARRAY_N )
		return array_values( $_post->to_array() );

	return $_post;
}

/**
 * Retrieve ancestors of a post.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param int|WP_Post $post Post ID or post object.
 * @return array Ancestor IDs or empty array if none are found.
 */
function get_post_ancestors( $post ) {
	$post = get_post( $post );

	if ( ! $post || empty( $post->post_parent ) || $post->post_parent == $post->ID )
		return array();

	$ancestors = array();

	$id = $ancestors[] = $post->post_parent;

	while ( $ancestor = get_post( $id ) ) {
		// Loop detection: If the ancestor has been seen before, break.
		if ( empty( $ancestor->post_parent ) || ( $ancestor->post_parent == $post->ID ) || in_array( $ancestor->post_parent, $ancestors ) )
			break;

		$id = $ancestors[] = $ancestor->post_parent;
	}

	return $ancestors;
}

/**
 * Retrieve data from a post field based on Post ID.
 *
 * Examples of the post field will be, 'post_type', 'post_status', 'post_content',
 * etc and based off of the post object property or key names.
 *
 * The context values are based off of the taxonomy filter functions and
 * supported values are found within those functions.
 *
 * @since 2.3.0
 * @since 4.5.0 The `$post` parameter was made optional.
 *
 * @see sanitize_post_field()
 *
 * @param string   $field  Post field name.
 * @param int|WP_Post $post  Optional. Post ID or post object. Defaults to current post.
 * @param string   $context Optional. How to filter the field. Accepts 'raw', 'edit', 'db',
 *               or 'display'. Default 'display'.
 * @return string The value of the post field on success, empty string on failure.
 */
function get_post_field( $field, $post = null, $context = 'display' ) {
	$post = get_post( $post );

	if ( !$post )
		return '';

	if ( !isset($post->$field) )
		return '';

	return sanitize_post_field($field, $post->$field, $post->ID, $context);
}

/**
 * Retrieve the mime type of an attachment based on the ID.
 *
 * This function can be used with any post type, but it makes more sense with
 * attachments.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param int|WP_Post $ID Optional. Post ID or post object. Default empty.
 * @return string|false The mime type on success, false on failure.
 */
function get_post_mime_type( $ID = '' ) {
	$post = get_post($ID);

	if ( is_object($post) )
		return $post->post_mime_type;

	return false;
}

/**
 * Retrieve the post status based on the Post ID.
 *
 * If the post ID is of an attachment, then the parent post status will be given
 * instead.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param int|WP_Post $ID Optional. Post ID or post object. Default empty.
 * @return string|false Post status on success, false on failure.
 */
function get_post_status( $ID = '' ) {
	$post = get_post($ID);

	if ( !is_object($post) )
		return false;

	if ( 'attachment' == $post->post_type ) {
		if ( 'private' == $post->post_status )
			return 'private';

		// Unattached attachments are assumed to be published.
		if ( ( 'inherit' == $post->post_status ) && ( 0 == $post->post_parent) )
			return 'publish';

		// Inherit status from the parent.
		if ( $post->post_parent && ( $post->ID != $post->post_parent ) ) {
			$parent_post_status = get_post_status( $post->post_parent );
			if ( 'trash' == $parent_post_status ) {
				return get_post_meta( $post->post_parent, '_wp_trash_meta_status', true );
			} else {
				return $parent_post_status;
			}
		}

	}

	/**
	 * Filters the post status.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param string $post_status The post status.
	 * @param WP_Post $post    The post object.
	 */
	return apply_filters( 'get_post_status', $post->post_status, $post );
}

/**
 * Retrieve all of the WordPress supported post statuses.
 *
 * Posts have a limited set of valid status values, this provides the
 * post_status values and descriptions.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @return array List of post statuses.
 */
function get_post_statuses() {
	$status = array(
		'draft'  => __( 'Draft' ),
		'pending' => __( 'Pending Review' ),
		'private' => __( 'Private' ),
		'publish' => __( 'Published' )
	);

	return $status;
}

/**
 * Retrieve all of the WordPress support page statuses.
 *
 * Pages have a limited set of valid status values, this provides the
 * post_status values and descriptions.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @return array List of page statuses.
 */
function get_page_statuses() {
	$status = array(
		'draft'  => __( 'Draft' ),
		'private' => __( 'Private' ),
		'publish' => __( 'Published' )
	);

	return $status;
}

/**
 * Register a post status. Do not use before init.
 *
 * A simple function for creating or modifying a post status based on the
 * parameters given. The function will accept an array (second optional
 * parameter), along with a string for the post status name.
 *
 * Arguments prefixed with an _underscore shouldn't be used by plugins and themes.
 *
 * @since 3.0.0
 * @global array $wp_post_statuses Inserts new post status object into the list
 *
 * @param string $post_status Name of the post status.
 * @param array|string $args {
 *   Optional. Array or string of post status arguments.
 *
 *   @type bool|string $label           A descriptive name for the post status marked
 *                         for translation. Defaults to value of $post_status.
 *   @type bool|array $label_count        Descriptive text to use for nooped plurals.
 *                         Default array of $label, twice
 *   @type bool    $exclude_from_search    Whether to exclude posts with this post status
 *                         from search results. Default is value of $internal.
 *   @type bool    $_builtin         Whether the status is built-in. Core-use only.
 *                         Default false.
 *   @type bool    $public          Whether posts of this status should be shown
 *                         in the front end of the site. Default false.
 *   @type bool    $internal         Whether the status is for internal use only.
 *                         Default false.
 *   @type bool    $protected         Whether posts with this status should be protected.
 *                         Default false.
 *   @type bool    $private          Whether posts with this status should be private.
 *                         Default false.
 *   @type bool    $publicly_queryable    Whether posts with this status should be publicly-
 *                         queryable. Default is value of $public.
 *   @type bool    $show_in_admin_all_list  Whether to include posts in the edit listing for
 *                         their post type. Default is value of $internal.
 *   @type bool    $show_in_admin_status_list Show in the list of statuses with post counts at
 *                         the top of the edit listings,
 *                         e.g. All (12) | Published (9) | My Custom Status (2)
 *                         Default is value of $internal.
 * }
 * @return object
 */
function register_post_status( $post_status, $args = array() ) {
	global $wp_post_statuses;

	if (!is_array($wp_post_statuses))
		$wp_post_statuses = array();

	// Args prefixed with an underscore are reserved for internal use.
	$defaults = array(
		'label' => false,
		'label_count' => false,
		'exclude_from_search' => null,
		'_builtin' => false,
		'public' => null,
		'internal' => null,
		'protected' => null,
		'private' => null,
		'publicly_queryable' => null,
		'show_in_admin_status_list' => null,
		'show_in_admin_all_list' => null,
	);
	$args = wp_parse_args($args, $defaults);
	$args = (object) $args;

	$post_status = sanitize_key($post_status);
	$args->name = $post_status;

	// Set various defaults.
	if ( null === $args->public && null === $args->internal && null === $args->protected && null === $args->private )
		$args->internal = true;

	if ( null === $args->public )
		$args->public = false;

	if ( null === $args->private )
		$args->private = false;

	if ( null === $args->protected )
		$args->protected = false;

	if ( null === $args->internal )
		$args->internal = false;

	if ( null === $args->publicly_queryable )
		$args->publicly_queryable = $args->public;

	if ( null === $args->exclude_from_search )
		$args->exclude_from_search = $args->internal;

	if ( null === $args->show_in_admin_all_list )
		$args->show_in_admin_all_list = !$args->internal;

	if ( null === $args->show_in_admin_status_list )
		$args->show_in_admin_status_list = !$args->internal;

	if ( false === $args->label )
		$args->label = $post_status;

	if ( false === $args->label_count )
		$args->label_count = array( $args->label, $args->label );

	$wp_post_statuses[$post_status] = $args;

	return $args;
}

/**
 * Retrieve a post status object by name.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global array $wp_post_statuses List of post statuses.
 *
 * @see register_post_status()
 *
 * @param string $post_status The name of a registered post status.
 * @return object|null A post status object.
 */
function get_post_status_object( $post_status ) {
	global $wp_post_statuses;

	if ( empty($wp_post_statuses[$post_status]) )
		return null;

	return $wp_post_statuses[$post_status];
}

/**
 * Get a list of post statuses.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global array $wp_post_statuses List of post statuses.
 *
 * @see register_post_status()
 *
 * @param array|string $args   Optional. Array or string of post status arguments to compare against
 *                properties of the global `$wp_post_statuses objects`. Default empty array.
 * @param string    $output  Optional. The type of output to return, either 'names' or 'objects'. Default 'names'.
 * @param string    $operator Optional. The logical operation to perform. 'or' means only one element
 *                from the array needs to match; 'and' means all elements must match.
 *                Default 'and'.
 * @return array A list of post status names or objects.
 */
function get_post_stati( $args = array(), $output = 'names', $operator = 'and' ) {
	global $wp_post_statuses;

	$field = ('names' == $output) ? 'name' : false;

	return wp_filter_object_list($wp_post_statuses, $args, $operator, $field);
}

/**
 * Whether the post type is hierarchical.
 *
 * A false return value might also mean that the post type does not exist.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @see get_post_type_object()
 *
 * @param string $post_type Post type name
 * @return bool Whether post type is hierarchical.
 */
function is_post_type_hierarchical( $post_type ) {
	if ( ! post_type_exists( $post_type ) )
		return false;

	$post_type = get_post_type_object( $post_type );
	return $post_type->hierarchical;
}

/**
 * Check if a post type is registered.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @see get_post_type_object()
 *
 * @param string $post_type Post type name.
 * @return bool Whether post type is registered.
 */
function post_type_exists( $post_type ) {
	return (bool) get_post_type_object( $post_type );
}

/**
 * Retrieves the post type of the current post or of a given post.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int|WP_Post|null $post Optional. Post ID or post object. Default is global $post.
 * @return string|false     Post type on success, false on failure.
 */
function get_post_type( $post = null ) {
	if ( $post = get_post( $post ) )
		return $post->post_type;

	return false;
}

/**
 * Retrieves a post type object by name.
 *
 * @since 3.0.0
 * @since 4.6.0 Object returned is now an instance of WP_Post_Type.
 *
 * @global array $wp_post_types List of post types.
 *
 * @see register_post_type()
 *
 * @param string $post_type The name of a registered post type.
 * @return WP_Post_Type|null WP_Post_Type object if it exists, null otherwise.
 */
function get_post_type_object( $post_type ) {
	global $wp_post_types;

	if ( ! is_scalar( $post_type ) || empty( $wp_post_types[ $post_type ] ) ) {
		return null;
	}

	return $wp_post_types[ $post_type ];
}

/**
 * Get a list of all registered post type objects.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @global array $wp_post_types List of post types.
 *
 * @see register_post_type() for accepted arguments.
 *
 * @param array|string $args   Optional. An array of key => value arguments to match against
 *                the post type objects. Default empty array.
 * @param string    $output  Optional. The type of output to return. Accepts post type 'names'
 *                or 'objects'. Default 'names'.
 * @param string    $operator Optional. The logical operation to perform. 'or' means only one
 *                element from the array needs to match; 'and' means all elements
 *                must match; 'not' means no elements may match. Default 'and'.
 * @return array A list of post type names or objects.
 */
function get_post_types( $args = array(), $output = 'names', $operator = 'and' ) {
	global $wp_post_types;

	$field = ('names' == $output) ? 'name' : false;

	return wp_filter_object_list($wp_post_types, $args, $operator, $field);
}

/**
 * Registers a post type.
 *
 * Note: Post type registrations should not be hooked before the
 * {@see 'init'} action. Also, any taxonomy connections should be
 * registered via the `$taxonomies` argument to ensure consistency
 * when hooks such as {@see 'parse_query'} or {@see 'pre_get_posts'}
 * are used.
 *
 * Post types can support any number of built-in core features such
 * as meta boxes, custom fields, post thumbnails, post statuses,
 * comments, and more. See the `$supports` argument for a complete
 * list of supported features.
 *
 * @since 2.9.0
 * @since 3.0.0 The `show_ui` argument is now enforced on the new post screen.
 * @since 4.4.0 The `show_ui` argument is now enforced on the post type listing
 *       screen and post editing screen.
 * @since 4.6.0 Post type object returned is now an instance of WP_Post_Type.
 * @since 4.7.0 Introduced `show_in_rest`, 'rest_base' and 'rest_controller_class'
 *       arguments to register the post type in REST API.
 *
 * @global array $wp_post_types List of post types.
 *
 * @param string $post_type Post type key. Must not exceed 20 characters and may
 *             only contain lowercase alphanumeric characters, dashes,
 *             and underscores. See sanitize_key().
 * @param array|string $args {
 *   Array or string of arguments for registering a post type.
 *
 *   @type string   $label         Name of the post type shown in the menu. Usually plural.
 *                       Default is value of $labels['name'].
 *   @type array    $labels        An array of labels for this post type. If not set, post
 *                       labels are inherited for non-hierarchical types and page
 *                       labels for hierarchical ones. See get_post_type_labels() for a full
 *                       list of supported labels.
 *   @type string   $description      A short descriptive summary of what the post type is.
 *                       Default empty.
 *   @type bool    $public        Whether a post type is intended for use publicly either via
 *                       the admin interface or by front-end users. While the default
 *                       settings of $exclude_from_search, $publicly_queryable, $show_ui,
 *                       and $show_in_nav_menus are inherited from public, each does not
 *                       rely on this relationship and controls a very specific intention.
 *                       Default false.
 *   @type bool    $hierarchical     Whether the post type is hierarchical (e.g. page). Default false.
 *   @type bool    $exclude_from_search  Whether to exclude posts with this post type from front end search
 *                       results. Default is the opposite value of $public.
 *   @type bool    $publicly_queryable  Whether queries can be performed on the front end for the post type
 *                       as part of parse_request(). Endpoints would include:
 *                       * ?post_type={post_type_key}
 *                       * ?{post_type_key}={single_post_slug}
 *                       * ?{post_type_query_var}={single_post_slug}
 *                       If not set, the default is inherited from $public.
 *   @type bool    $show_ui        Whether to generate and allow a UI for managing this post type in the
 *                       admin. Default is value of $public.
 *   @type bool    $show_in_menu     Where to show the post type in the admin menu. To work, $show_ui
 *                       must be true. If true, the post type is shown in its own top level
 *                       menu. If false, no menu is shown. If a string of an existing top
 *                       level menu (eg. 'tools.php' or 'edit.php?post_type=page'), the post
 *                       type will be placed as a sub-menu of that.
 *                       Default is value of $show_ui.
 *   @type bool    $show_in_nav_menus   Makes this post type available for selection in navigation menus.
 *                       Default is value $public.
 *   @type bool    $show_in_admin_bar   Makes this post type available via the admin bar. Default is value
 *                       of $show_in_menu.
 *   @type bool    $show_in_rest     Whether to add the post type route in the REST API 'wp/v2' namespace.
 *   @type string   $rest_base       To change the base url of REST API route. Default is $post_type.
 *   @type string   $rest_controller_class REST API Controller class name. Default is 'WP_REST_Posts_Controller'.
 *   @type int     $menu_position     The position in the menu order the post type should appear. To work,
 *                       $show_in_menu must be true. Default null (at the bottom).
 *   @type string   $menu_icon       The url to the icon to be used for this menu. Pass a base64-encoded
 *                       SVG using a data URI, which will be colored to match the color scheme
 *                       -- this should begin with 'data:image/svg+xml;base64,'. Pass the name
 *                       of a Dashicons helper class to use a font icon, e.g.
 *                       'dashicons-chart-pie'. Pass 'none' to leave div.wp-menu-image empty
 *                       so an icon can be added via CSS. Defaults to use the posts icon.
 *   @type string   $capability_type    The string to use to build the read, edit, and delete capabilities.
 *                       May be passed as an array to allow for alternative plurals when using
 *                       this argument as a base to construct the capabilities, e.g.
 *                       array('story', 'stories'). Default 'post'.
 *   @type array    $capabilities     Array of capabilities for this post type. $capability_type is used
 *                       as a base to construct capabilities by default.
 *                       See get_post_type_capabilities().
 *   @type bool    $map_meta_cap     Whether to use the internal default meta capability handling.
 *                       Default false.
 *   @type array    $supports       Core feature(s) the post type supports. Serves as an alias for calling
 *                       add_post_type_support() directly. Core features include 'title',
 *                       'editor', 'comments', 'revisions', 'trackbacks', 'author', 'excerpt',
 *                       'page-attributes', 'thumbnail', 'custom-fields', and 'post-formats'.
 *                       Additionally, the 'revisions' feature dictates whether the post type
 *                       will store revisions, and the 'comments' feature dictates whether the
 *                       comments count will show on the edit screen. Defaults is an array
 *                       containing 'title' and 'editor'.
 *   @type callable  $register_meta_box_cb Provide a callback function that sets up the meta boxes for the
 *                       edit form. Do remove_meta_box() and add_meta_box() calls in the
 *                       callback. Default null.
 *   @type array    $taxonomies      An array of taxonomy identifiers that will be registered for the
 *                       post type. Taxonomies can be registered later with register_taxonomy()
 *                       or register_taxonomy_for_object_type().
 *                       Default empty array.
 *   @type bool|string $has_archive      Whether there should be post type archives, or if a string, the
 *                       archive slug to use. Will generate the proper rewrite rules if
 *                       $rewrite is enabled. Default false.
 *   @type bool|array $rewrite       {
 *     Triggers the handling of rewrites for this post type. To prevent rewrite, set to false.
 *     Defaults to true, using $post_type as slug. To specify rewrite rules, an array can be
 *     passed with any of these keys:
 *
 *     @type string $slug    Customize the permastruct slug. Defaults to $post_type key.
 *     @type bool  $with_front Whether the permastruct should be prepended with WP_Rewrite::$front.
 *                 Default true.
 *     @type bool  $feeds   Whether the feed permastruct should be built for this post type.
 *                 Default is value of $has_archive.
 *     @type bool  $pages   Whether the permastruct should provide for pagination. Default true.
 *     @type const $ep_mask  Endpoint mask to assign. If not specified and permalink_epmask is set,
 *                 inherits from $permalink_epmask. If not specified and permalink_epmask
 *                 is not set, defaults to EP_PERMALINK.
 *   }
 *   @type string|bool $query_var       Sets the query_var key for this post type. Defaults to $post_type
 *                       key. If false, a post type cannot be loaded at
 *                       ?{query_var}={post_slug}. If specified as a string, the query
 *                       ?{query_var_string}={post_slug} will be valid.
 *   @type bool    $can_export      Whether to allow this post type to be exported. Default true.
 *   @type bool    $delete_with_user   Whether to delete posts of this type when deleting a user. If true,
 *                       posts of this type belonging to the user will be moved to trash
 *                       when then user is deleted. If false, posts of this type belonging
 *                       to the user will *not* be trashed or deleted. If not set (the default),
 *                       posts are trashed if post_type_supports('author'). Otherwise posts
 *                       are not trashed or deleted. Default null.
 *   @type bool    $_builtin       FOR INTERNAL USE ONLY! True if this post type is a native or
 *                       "built-in" post_type. Default false.
 *   @type string   $_edit_link      FOR INTERNAL USE ONLY! URL segment to use for edit link of
 *                       this post type. Default 'post.php?post=%d'.
 * }
 * @return WP_Post_Type|WP_Error The registered post type object, or an error object.
 */
function register_post_type( $post_type, $args = array() ) {
	global $wp_post_types;

	if ( ! is_array( $wp_post_types ) ) {
		$wp_post_types = array();
	}

	// Sanitize post type name
	$post_type = sanitize_key( $post_type );

	if ( empty( $post_type ) || strlen( $post_type ) > 20 ) {
		_doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Post type names must be between 1 and 20 characters in length.' ), '4.2.0' );
		return new WP_Error( 'post_type_length_invalid', __( 'Post type names must be between 1 and 20 characters in length.' ) );
	}

	$post_type_object = new WP_Post_Type( $post_type, $args );
	$post_type_object->add_supports();
	$post_type_object->add_rewrite_rules();
	$post_type_object->register_meta_boxes();

	$wp_post_types[ $post_type ] = $post_type_object;

	$post_type_object->add_hooks();
	$post_type_object->register_taxonomies();

	/**
	 * Fires after a post type is registered.
	 *
	 * @since 3.3.0
	 * @since 4.6.0 Converted the `$post_type` parameter to accept a WP_Post_Type object.
	 *
	 * @param string    $post_type    Post type.
	 * @param WP_Post_Type $post_type_object Arguments used to register the post type.
	 */
	do_action( 'registered_post_type', $post_type, $post_type_object );

	return $post_type_object;
}

/**
 * Unregisters a post type.
 *
 * Can not be used to unregister built-in post types.
 *
 * @since 4.5.0
 *
 * @global array $wp_post_types List of post types.
 *
 * @param string $post_type Post type to unregister.
 * @return bool|WP_Error True on success, WP_Error on failure or if the post type doesn't exist.
 */
function unregister_post_type( $post_type ) {
	global $wp_post_types;

	if ( ! post_type_exists( $post_type ) ) {
		return new WP_Error( 'invalid_post_type', __( 'Invalid post type.' ) );
	}

	$post_type_object = get_post_type_object( $post_type );

	// Do not allow unregistering internal post types.
	if ( $post_type_object->_builtin ) {
		return new WP_Error( 'invalid_post_type', __( 'Unregistering a built-in post type is not allowed' ) );
	}

	$post_type_object->remove_supports();
	$post_type_object->remove_rewrite_rules();
	$post_type_object->unregister_meta_boxes();
	$post_type_object->remove_hooks();
	$post_type_object->unregister_taxonomies();

	unset( $wp_post_types[ $post_type ] );

	/**
	 * Fires after a post type was unregistered.
	 *
	 * @since 4.5.0
	 *
	 * @param string $post_type Post type key.
	 */
	do_action( 'unregistered_post_type', $post_type );

	return true;
}

/**
 * Build an object with all post type capabilities out of a post type object
 *
 * Post type capabilities use the 'capability_type' argument as a base, if the
 * capability is not set in the 'capabilities' argument array or if the
 * 'capabilities' argument is not supplied.
 *
 * The capability_type argument can optionally be registered as an array, with
 * the first value being singular and the second plural, e.g. array('story, 'stories')
 * Otherwise, an 's' will be added to the value for the plural form. After
 * registration, capability_type will always be a string of the singular value.
 *
 * By default, seven keys are accepted as part of the capabilities array:
 *
 * - edit_post, read_post, and delete_post are meta capabilities, which are then
 *  generally mapped to corresponding primitive capabilities depending on the
 *  context, which would be the post being edited/read/deleted and the user or
 *  role being checked. Thus these capabilities would generally not be granted
 *  directly to users or roles.
 *
 * - edit_posts - Controls whether objects of this post type can be edited.
 * - edit_others_posts - Controls whether objects of this type owned by other users
 *  can be edited. If the post type does not support an author, then this will
 *  behave like edit_posts.
 * - publish_posts - Controls publishing objects of this post type.
 * - read_private_posts - Controls whether private objects can be read.
 *
 * These four primitive capabilities are checked in core in various locations.
 * There are also seven other primitive capabilities which are not referenced
 * directly in core, except in map_meta_cap(), which takes the three aforementioned
 * meta capabilities and translates them into one or more primitive capabilities
 * that must then be checked against the user or role, depending on the context.
 *
 * - read - Controls whether objects of this post type can be read.
 * - delete_posts - Controls whether objects of this post type can be deleted.
 * - delete_private_posts - Controls whether private objects can be deleted.
 * - delete_published_posts - Controls whether published objects can be deleted.
 * - delete_others_posts - Controls whether objects owned by other users can be
 *  can be deleted. If the post type does not support an author, then this will
 *  behave like delete_posts.
 * - edit_private_posts - Controls whether private objects can be edited.
 * - edit_published_posts - Controls whether published objects can be edited.
 *
 * These additional capabilities are only used in map_meta_cap(). Thus, they are
 * only assigned by default if the post type is registered with the 'map_meta_cap'
 * argument set to true (default is false).
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @see register_post_type()
 * @see map_meta_cap()
 *
 * @param object $args Post type registration arguments.
 * @return object object with all the capabilities as member variables.
 */
function get_post_type_capabilities( $args ) {
	if ( ! is_array( $args->capability_type ) )
		$args->capability_type = array( $args->capability_type, $args->capability_type . 's' );

	// Singular base for meta capabilities, plural base for primitive capabilities.
	list( $singular_base, $plural_base ) = $args->capability_type;

	$default_capabilities = array(
		// Meta capabilities
		'edit_post'     => 'edit_'     . $singular_base,
		'read_post'     => 'read_'     . $singular_base,
		'delete_post'    => 'delete_'    . $singular_base,
		// Primitive capabilities used outside of map_meta_cap():
		'edit_posts'     => 'edit_'     . $plural_base,
		'edit_others_posts' => 'edit_others_' . $plural_base,
		'publish_posts'   => 'publish_'   . $plural_base,
		'read_private_posts' => 'read_private_' . $plural_base,
	);

	// Primitive capabilities used within map_meta_cap():
	if ( $args->map_meta_cap ) {
		$default_capabilities_for_mapping = array(
			'read'          => 'read',
			'delete_posts'      => 'delete_'      . $plural_base,
			'delete_private_posts'  => 'delete_private_'  . $plural_base,
			'delete_published_posts' => 'delete_published_' . $plural_base,
			'delete_others_posts'  => 'delete_others_'  . $plural_base,
			'edit_private_posts'   => 'edit_private_'   . $plural_base,
			'edit_published_posts'  => 'edit_published_'  . $plural_base,
		);
		$default_capabilities = array_merge( $default_capabilities, $default_capabilities_for_mapping );
	}

	$capabilities = array_merge( $default_capabilities, $args->capabilities );

	// Post creation capability simply maps to edit_posts by default:
	if ( ! isset( $capabilities['create_posts'] ) )
		$capabilities['create_posts'] = $capabilities['edit_posts'];

	// Remember meta capabilities for future reference.
	if ( $args->map_meta_cap )
		_post_type_meta_capabilities( $capabilities );

	return (object) $capabilities;
}

/**
 * Store or return a list of post type meta caps for map_meta_cap().
 *
 * @since 3.1.0
 * @access private
 *
 * @global array $post_type_meta_caps Used to store meta capabilities.
 *
 * @param array $capabilities Post type meta capabilities.
 */
function _post_type_meta_capabilities( $capabilities = null ) {
	global $post_type_meta_caps;

	foreach ( $capabilities as $core => $custom ) {
		if ( in_array( $core, array( 'read_post', 'delete_post', 'edit_post' ) ) ) {
			$post_type_meta_caps[ $custom ] = $core;
		}
	}
}

/**
 * Builds an object with all post type labels out of a post type object.
 *
 * Accepted keys of the label array in the post type object:
 *
 * - `name` - General name for the post type, usually plural. The same and overridden
 *     by `$post_type_object->label`. Default is 'Posts' / 'Pages'.
 * - `singular_name` - Name for one object of this post type. Default is 'Post' / 'Page'.
 * - `add_new` - Default is 'Add New' for both hierarchical and non-hierarchical types.
 *       When internationalizing this string, please use a {@link https://codex.wordpress.org/I18n_for_WordPress_Developers#Disambiguation_by_context gettext context}
 *       matching your post type. Example: `_x( 'Add New', 'product', 'textdomain' );`.
 * - `add_new_item` - Label for adding a new singular item. Default is 'Add New Post' / 'Add New Page'.
 * - `edit_item` - Label for editing a singular item. Default is 'Edit Post' / 'Edit Page'.
 * - `new_item` - Label for the new item page title. Default is 'New Post' / 'New Page'.
 * - `view_item` - Label for viewing a singular item. Default is 'View Post' / 'View Page'.
 * - `view_items` - Label for viewing post type archives. Default is 'View Posts' / 'View Pages'.
 * - `search_items` - Label for searching plural items. Default is 'Search Posts' / 'Search Pages'.
 * - `not_found` - Label used when no items are found. Default is 'No posts found' / 'No pages found'.
 * - `not_found_in_trash` - Label used when no items are in the trash. Default is 'No posts found in Trash' /
 *            'No pages found in Trash'.
 * - `parent_item_colon` - Label used to prefix parents of hierarchical items. Not used on non-hierarchical
 *            post types. Default is 'Parent Page:'.
 * - `all_items` - Label to signify all items in a submenu link. Default is 'All Posts' / 'All Pages'.
 * - `archives` - Label for archives in nav menus. Default is 'Post Archives' / 'Page Archives'.
 * - `attributes` - Label for the attributes meta box. Default is 'Post Attributes' / 'Page Attributes'.
 * - `insert_into_item` - Label for the media frame button. Default is 'Insert into post' / 'Insert into page'.
 * - `uploaded_to_this_item` - Label for the media frame filter. Default is 'Uploaded to this post' /
 *              'Uploaded to this page'.
 * - `featured_image` - Label for the Featured Image meta box title. Default is 'Featured Image'.
 * - `set_featured_image` - Label for setting the featured image. Default is 'Set featured image'.
 * - `remove_featured_image` - Label for removing the featured image. Default is 'Remove featured image'.
 * - `use_featured_image` - Label in the media frame for using a featured image. Default is 'Use as featured image'.
 * - `menu_name` - Label for the menu name. Default is the same as `name`.
 * - `filter_items_list` - Label for the table views hidden heading. Default is 'Filter posts list' /
 *            'Filter pages list'.
 * - `items_list_navigation` - Label for the table pagination hidden heading. Default is 'Posts list navigation' /
 *              'Pages list navigation'.
 * - `items_list` - Label for the table hidden heading. Default is 'Posts list' / 'Pages list'.
 *
 * Above, the first default value is for non-hierarchical post types (like posts)
 * and the second one is for hierarchical post types (like pages).
 *
 * Note: To set labels used in post type admin notices, see the {@see 'post_updated_messages'} filter.
 *
 * @since 3.0.0
 * @since 4.3.0 Added the `featured_image`, `set_featured_image`, `remove_featured_image`,
 *       and `use_featured_image` labels.
 * @since 4.4.0 Added the `insert_into_item`, `uploaded_to_this_item`, `filter_items_list`,
 *       `items_list_navigation`, and `items_list` labels.
 * @since 4.6.0 Converted the `$post_type` parameter to accept a WP_Post_Type object.
 * @since 4.7.0 Added the `view_items` and `attributes` labels.
 *
 * @access private
 *
 * @param object|WP_Post_Type $post_type_object Post type object.
 * @return object Object with all the labels as member variables.
 */
function get_post_type_labels( $post_type_object ) {
	$nohier_vs_hier_defaults = array(
		'name' => array( _x('Posts', 'post type general name'), _x('Pages', 'post type general name') ),
		'singular_name' => array( _x('Post', 'post type singular name'), _x('Page', 'post type singular name') ),
		'add_new' => array( _x('Add New', 'post'), _x('Add New', 'page') ),
		'add_new_item' => array( __('Add New Post'), __('Add New Page') ),
		'edit_item' => array( __('Edit Post'), __('Edit Page') ),
		'new_item' => array( __('New Post'), __('New Page') ),
		'view_item' => array( __('View Post'), __('View Page') ),
		'view_items' => array( __('View Posts'), __('View Pages') ),
		'search_items' => array( __('Search Posts'), __('Search Pages') ),
		'not_found' => array( __('No posts found.'), __('No pages found.') ),
		'not_found_in_trash' => array( __('No posts found in Trash.'), __('No pages found in Trash.') ),
		'parent_item_colon' => array( null, __('Parent Page:') ),
		'all_items' => array( __( 'All Posts' ), __( 'All Pages' ) ),
		'archives' => array( __( 'Post Archives' ), __( 'Page Archives' ) ),
		'attributes' => array( __( 'Post Attributes' ), __( 'Page Attributes' ) ),
		'insert_into_item' => array( __( 'Insert into post' ), __( 'Insert into page' ) ),
		'uploaded_to_this_item' => array( __( 'Uploaded to this post' ), __( 'Uploaded to this page' ) ),
		'featured_image' => array( __( 'Featured Image' ), __( 'Featured Image' ) ),
		'set_featured_image' => array( __( 'Set featured image' ), __( 'Set featured image' ) ),
		'remove_featured_image' => array( __( 'Remove featured image' ), __( 'Remove featured image' ) ),
		'use_featured_image' => array( __( 'Use as featured image' ), __( 'Use as featured image' ) ),
		'filter_items_list' => array( __( 'Filter posts list' ), __( 'Filter pages list' ) ),
		'items_list_navigation' => array( __( 'Posts list navigation' ), __( 'Pages list navigation' ) ),
		'items_list' => array( __( 'Posts list' ), __( 'Pages list' ) ),
	);
	$nohier_vs_hier_defaults['menu_name'] = $nohier_vs_hier_defaults['name'];

	$labels = _get_custom_object_labels( $post_type_object, $nohier_vs_hier_defaults );

	$post_type = $post_type_object->name;

	$default_labels = clone $labels;

	/**
	 * Filters the labels of a specific post type.
	 *
	 * The dynamic portion of the hook name, `$post_type`, refers to
	 * the post type slug.
	 *
	 * @since 3.5.0
	 *
	 * @see get_post_type_labels() for the full list of labels.
	 *
	 * @param object $labels Object with labels for the post type as member variables.
	 */
	$labels = apply_filters( "post_type_labels_{$post_type}", $labels );

	// Ensure that the filtered labels contain all required default values.
	$labels = (object) array_merge( (array) $default_labels, (array) $labels );

	return $labels;
}

/**
 * Build an object with custom-something object (post type, taxonomy) labels
 * out of a custom-something object
 *
 * @since 3.0.0
 * @access private
 *
 * @param object $object         A custom-something object.
 * @param array $nohier_vs_hier_defaults Hierarchical vs non-hierarchical default labels.
 * @return object Object containing labels for the given custom-something object.
 */
function _get_custom_object_labels( $object, $nohier_vs_hier_defaults ) {
	$object->labels = (array) $object->labels;

	if ( isset( $object->label ) && empty( $object->labels['name'] ) )
		$object->labels['name'] = $object->label;

	if ( !isset( $object->labels['singular_name'] ) && isset( $object->labels['name'] ) )
		$object->labels['singular_name'] = $object->labels['name'];

	if ( ! isset( $object->labels['name_admin_bar'] ) )
		$object->labels['name_admin_bar'] = isset( $object->labels['singular_name'] ) ? $object->labels['singular_name'] : $object->name;

	if ( !isset( $object->labels['menu_name'] ) && isset( $object->labels['name'] ) )
		$object->labels['menu_name'] = $object->labels['name'];

	if ( !isset( $object->labels['all_items'] ) && isset( $object->labels['menu_name'] ) )
		$object->labels['all_items'] = $object->labels['menu_name'];

	if ( !isset( $object->labels['archives'] ) && isset( $object->labels['all_items'] ) ) {
		$object->labels['archives'] = $object->labels['all_items'];
	}

	$defaults = array();
	foreach ( $nohier_vs_hier_defaults as $key => $value ) {
		$defaults[$key] = $object->hierarchical ? $value[1] : $value[0];
	}
	$labels = array_merge( $defaults, $object->labels );
	$object->labels = (object) $object->labels;

	return (object) $labels;
}

/**
 * Add submenus for post types.
 *
 * @access private
 * @since 3.1.0
 */
function _add_post_type_submenus() {
	foreach ( get_post_types( array( 'show_ui' => true ) ) as $ptype ) {
		$ptype_obj = get_post_type_object( $ptype );
		// Sub-menus only.
		if ( ! $ptype_obj->show_in_menu || $ptype_obj->show_in_menu === true )
			continue;
		add_submenu_page( $ptype_obj->show_in_menu, $ptype_obj->labels->name, $ptype_obj->labels->all_items, $ptype_obj->cap->edit_posts, "edit.php?post_type=$ptype" );
	}
}

/**
 * Register support of certain features for a post type.
 *
 * All core features are directly associated with a functional area of the edit
 * screen, such as the editor or a meta box. Features include: 'title', 'editor',
 * 'comments', 'revisions', 'trackbacks', 'author', 'excerpt', 'page-attributes',
 * 'thumbnail', 'custom-fields', and 'post-formats'.
 *
 * Additionally, the 'revisions' feature dictates whether the post type will
 * store revisions, and the 'comments' feature dictates whether the comments
 * count will show on the edit screen.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global array $_wp_post_type_features
 *
 * @param string    $post_type The post type for which to add the feature.
 * @param string|array $feature  The feature being added, accepts an array of
 *                feature strings or a single string.
 */
function add_post_type_support( $post_type, $feature ) {
	global $_wp_post_type_features;

	$features = (array) $feature;
	foreach ($features as $feature) {
		if ( func_num_args() == 2 )
			$_wp_post_type_features[$post_type][$feature] = true;
		else
			$_wp_post_type_features[$post_type][$feature] = array_slice( func_get_args(), 2 );
	}
}

/**
 * Remove support for a feature from a post type.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global array $_wp_post_type_features
 *
 * @param string $post_type The post type for which to remove the feature.
 * @param string $feature  The feature being removed.
 */
function remove_post_type_support( $post_type, $feature ) {
	global $_wp_post_type_features;

	unset( $_wp_post_type_features[ $post_type ][ $feature ] );
}

/**
 * Get all the post type features
 *
 * @since 3.4.0
 *
 * @global array $_wp_post_type_features
 *
 * @param string $post_type The post type.
 * @return array Post type supports list.
 */
function get_all_post_type_supports( $post_type ) {
	global $_wp_post_type_features;

	if ( isset( $_wp_post_type_features[$post_type] ) )
		return $_wp_post_type_features[$post_type];

	return array();
}

/**
 * Check a post type's support for a given feature.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global array $_wp_post_type_features
 *
 * @param string $post_type The post type being checked.
 * @param string $feature  The feature being checked.
 * @return bool Whether the post type supports the given feature.
 */
function post_type_supports( $post_type, $feature ) {
	global $_wp_post_type_features;

	return ( isset( $_wp_post_type_features[$post_type][$feature] ) );
}

/**
 * Retrieves a list of post type names that support a specific feature.
 *
 * @since 4.5.0
 *
 * @global array $_wp_post_type_features Post type features
 *
 * @param array|string $feature Single feature or an array of features the post types should support.
 * @param string    $operator Optional. The logical operation to perform. 'or' means
 *                only one element from the array needs to match; 'and'
 *                means all elements must match; 'not' means no elements may
 *                match. Default 'and'.
 * @return array A list of post type names.
 */
function get_post_types_by_support( $feature, $operator = 'and' ) {
	global $_wp_post_type_features;

	$features = array_fill_keys( (array) $feature, true );

	return array_keys( wp_filter_object_list( $_wp_post_type_features, $features, $operator ) );
}

/**
 * Update the post type for the post ID.
 *
 * The page or post cache will be cleaned for the post ID.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int  $post_id  Optional. Post ID to change post type. Default 0.
 * @param string $post_type Optional. Post type. Accepts 'post' or 'page' to
 *             name a few. Default 'post'.
 * @return int|false Amount of rows changed. Should be 1 for success and 0 for failure.
 */
function set_post_type( $post_id = 0, $post_type = 'post' ) {
	global $wpdb;

	$post_type = sanitize_post_field('post_type', $post_type, $post_id, 'db');
	$return = $wpdb->update( $wpdb->posts, array('post_type' => $post_type), array('ID' => $post_id) );

	clean_post_cache( $post_id );

	return $return;
}

/**
 * Determines whether a post type is considered "viewable".
 *
 * For built-in post types such as posts and pages, the 'public' value will be evaluated.
 * For all others, the 'publicly_queryable' value will be used.
 *
 * @since 4.4.0
 * @since 4.5.0 Added the ability to pass a post type name in addition to object.
 * @since 4.6.0 Converted the `$post_type` parameter to accept a WP_Post_Type object.
 *
 * @param string|WP_Post_Type $post_type Post type name or object.
 * @return bool Whether the post type should be considered viewable.
 */
function is_post_type_viewable( $post_type ) {
	if ( is_scalar( $post_type ) ) {
		$post_type = get_post_type_object( $post_type );
		if ( ! $post_type ) {
			return false;
		}
	}

	return $post_type->publicly_queryable || ( $post_type->_builtin && $post_type->public );
}

/**
 * Retrieve list of latest posts or posts matching criteria.
 *
 * The defaults are as follows:
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @see WP_Query::parse_query()
 *
 * @param array $args {
 *   Optional. Arguments to retrieve posts. See WP_Query::parse_query() for all
 *   available arguments.
 *
 *   @type int    $numberposts   Total number of posts to retrieve. Is an alias of $posts_per_page
 *                    in WP_Query. Accepts -1 for all. Default 5.
 *   @type int|string $category     Category ID or comma-separated list of IDs (this or any children).
 *                    Is an alias of $cat in WP_Query. Default 0.
 *   @type array   $include     An array of post IDs to retrieve, sticky posts will be included.
 *                    Is an alias of $post__in in WP_Query. Default empty array.
 *   @type array   $exclude     An array of post IDs not to retrieve. Default empty array.
 *   @type bool    $suppress_filters Whether to suppress filters. Default true.
 * }
 * @return array List of posts.
 */
function get_posts( $args = null ) {
	$defaults = array(
		'numberposts' => 5,
		'category' => 0, 'orderby' => 'date',
		'order' => 'DESC', 'include' => array(),
		'exclude' => array(), 'meta_key' => '',
		'meta_value' =>'', 'post_type' => 'post',
		'suppress_filters' => true
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );
	if ( empty( $r['post_status'] ) )
		$r['post_status'] = ( 'attachment' == $r['post_type'] ) ? 'inherit' : 'publish';
	if ( ! empty($r['numberposts']) && empty($r['posts_per_page']) )
		$r['posts_per_page'] = $r['numberposts'];
	if ( ! empty($r['category']) )
		$r['cat'] = $r['category'];
	if ( ! empty($r['include']) ) {
		$incposts = wp_parse_id_list( $r['include'] );
		$r['posts_per_page'] = count($incposts); // only the number of posts included
		$r['post__in'] = $incposts;
	} elseif ( ! empty($r['exclude']) )
		$r['post__not_in'] = wp_parse_id_list( $r['exclude'] );

	$r['ignore_sticky_posts'] = true;
	$r['no_found_rows'] = true;

	$get_posts = new WP_Query;
	return $get_posts->query($r);

}

//
// Post meta functions
//

/**
 * Add meta data field to a post.
 *
 * Post meta data is called "Custom Fields" on the Administration Screen.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param int  $post_id  Post ID.
 * @param string $meta_key  Metadata name.
 * @param mixed $meta_value Metadata value. Must be serializable if non-scalar.
 * @param bool  $unique   Optional. Whether the same key should not be added.
 *              Default false.
 * @return int|false Meta ID on success, false on failure.
 */
function add_post_meta( $post_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false ) {
	// Make sure meta is added to the post, not a revision.
	if ( $the_post = wp_is_post_revision($post_id) )
		$post_id = $the_post;

	return add_metadata('post', $post_id, $meta_key, $meta_value, $unique);
}

/**
 * Remove metadata matching criteria from a post.
 *
 * You can match based on the key, or key and value. Removing based on key and
 * value, will keep from removing duplicate metadata with the same key. It also
 * allows removing all metadata matching key, if needed.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param int  $post_id  Post ID.
 * @param string $meta_key  Metadata name.
 * @param mixed $meta_value Optional. Metadata value. Must be serializable if
 *              non-scalar. Default empty.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function delete_post_meta( $post_id, $meta_key, $meta_value = '' ) {
	// Make sure meta is added to the post, not a revision.
	if ( $the_post = wp_is_post_revision($post_id) )
		$post_id = $the_post;

	return delete_metadata('post', $post_id, $meta_key, $meta_value);
}

/**
 * Retrieve post meta field for a post.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param int  $post_id Post ID.
 * @param string $key   Optional. The meta key to retrieve. By default, returns
 *            data for all keys. Default empty.
 * @param bool  $single Optional. Whether to return a single value. Default false.
 * @return mixed Will be an array if $single is false. Will be value of meta data
 *        field if $single is true.
 */
function get_post_meta( $post_id, $key = '', $single = false ) {
	return get_metadata('post', $post_id, $key, $single);
}

/**
 * Update post meta field based on post ID.
 *
 * Use the $prev_value parameter to differentiate between meta fields with the
 * same key and post ID.
 *
 * If the meta field for the post does not exist, it will be added.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param int  $post_id  Post ID.
 * @param string $meta_key  Metadata key.
 * @param mixed $meta_value Metadata value. Must be serializable if non-scalar.
 * @param mixed $prev_value Optional. Previous value to check before removing.
 *              Default empty.
 * @return int|bool Meta ID if the key didn't exist, true on successful update,
 *         false on failure.
 */
function update_post_meta( $post_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '' ) {
	// Make sure meta is added to the post, not a revision.
	if ( $the_post = wp_is_post_revision($post_id) )
		$post_id = $the_post;

	return update_metadata('post', $post_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value);
}

/**
 * Delete everything from post meta matching meta key.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param string $post_meta_key Key to search for when deleting.
 * @return bool Whether the post meta key was deleted from the database.
 */
function delete_post_meta_by_key( $post_meta_key ) {
	return delete_metadata( 'post', null, $post_meta_key, '', true );
}

/**
 * Retrieve post meta fields, based on post ID.
 *
 * The post meta fields are retrieved from the cache where possible,
 * so the function is optimized to be called more than once.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
 * @return array Post meta for the given post.
 */
function get_post_custom( $post_id = 0 ) {
	$post_id = absint( $post_id );
	if ( ! $post_id )
		$post_id = get_the_ID();

	return get_post_meta( $post_id );
}

/**
 * Retrieve meta field names for a post.
 *
 * If there are no meta fields, then nothing (null) will be returned.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
 * @return array|void Array of the keys, if retrieved.
 */
function get_post_custom_keys( $post_id = 0 ) {
	$custom = get_post_custom( $post_id );

	if ( !is_array($custom) )
		return;

	if ( $keys = array_keys($custom) )
		return $keys;
}

/**
 * Retrieve values for a custom post field.
 *
 * The parameters must not be considered optional. All of the post meta fields
 * will be retrieved and only the meta field key values returned.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param string $key   Optional. Meta field key. Default empty.
 * @param int  $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
 * @return array|null Meta field values.
 */
function get_post_custom_values( $key = '', $post_id = 0 ) {
	if ( !$key )
		return null;

	$custom = get_post_custom($post_id);

	return isset($custom[$key]) ? $custom[$key] : null;
}

/**
 * Check if post is sticky.
 *
 * Sticky posts should remain at the top of The Loop. If the post ID is not
 * given, then The Loop ID for the current post will be used.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
 * @return bool Whether post is sticky.
 */
function is_sticky( $post_id = 0 ) {
	$post_id = absint( $post_id );

	if ( ! $post_id )
		$post_id = get_the_ID();

	$stickies = get_option( 'sticky_posts' );

	if ( ! is_array( $stickies ) )
		return false;

	if ( in_array( $post_id, $stickies ) )
		return true;

	return false;
}

/**
 * Sanitize every post field.
 *
 * If the context is 'raw', then the post object or array will get minimal
 * sanitization of the integer fields.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @see sanitize_post_field()
 *
 * @param object|WP_Post|array $post  The Post Object or Array
 * @param string        $context Optional. How to sanitize post fields.
 *                   Accepts 'raw', 'edit', 'db', or 'display'.
 *                   Default 'display'.
 * @return object|WP_Post|array The now sanitized Post Object or Array (will be the
 *               same type as $post).
 */
function sanitize_post( $post, $context = 'display' ) {
	if ( is_object($post) ) {
		// Check if post already filtered for this context.
		if ( isset($post->filter) && $context == $post->filter )
			return $post;
		if ( !isset($post->ID) )
			$post->ID = 0;
		foreach ( array_keys(get_object_vars($post)) as $field )
			$post->$field = sanitize_post_field($field, $post->$field, $post->ID, $context);
		$post->filter = $context;
	} elseif ( is_array( $post ) ) {
		// Check if post already filtered for this context.
		if ( isset($post['filter']) && $context == $post['filter'] )
			return $post;
		if ( !isset($post['ID']) )
			$post['ID'] = 0;
		foreach ( array_keys($post) as $field )
			$post[$field] = sanitize_post_field($field, $post[$field], $post['ID'], $context);
		$post['filter'] = $context;
	}
	return $post;
}

/**
 * Sanitize post field based on context.
 *
 * Possible context values are: 'raw', 'edit', 'db', 'display', 'attribute' and
 * 'js'. The 'display' context is used by default. 'attribute' and 'js' contexts
 * are treated like 'display' when calling filters.
 *
 * @since 2.3.0
 * @since 4.4.0 Like `sanitize_post()`, `$context` defaults to 'display'.
 *
 * @param string $field  The Post Object field name.
 * @param mixed $value  The Post Object value.
 * @param int  $post_id Post ID.
 * @param string $context Optional. How to sanitize post fields. Looks for 'raw', 'edit',
 *            'db', 'display', 'attribute' and 'js'. Default 'display'.
 * @return mixed Sanitized value.
 */
function sanitize_post_field( $field, $value, $post_id, $context = 'display' ) {
	$int_fields = array('ID', 'post_parent', 'menu_order');
	if ( in_array($field, $int_fields) )
		$value = (int) $value;

	// Fields which contain arrays of integers.
	$array_int_fields = array( 'ancestors' );
	if ( in_array($field, $array_int_fields) ) {
		$value = array_map( 'absint', $value);
		return $value;
	}

	if ( 'raw' == $context )
		return $value;

	$prefixed = false;
	if ( false !== strpos($field, 'post_') ) {
		$prefixed = true;
		$field_no_prefix = str_replace('post_', '', $field);
	}

	if ( 'edit' == $context ) {
		$format_to_edit = array('post_content', 'post_excerpt', 'post_title', 'post_password');

		if ( $prefixed ) {

			/**
			 * Filters the value of a specific post field to edit.
			 *
			 * The dynamic portion of the hook name, `$field`, refers to the post
			 * field name.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param mixed $value  Value of the post field.
			 * @param int  $post_id Post ID.
			 */
			$value = apply_filters( "edit_{$field}", $value, $post_id );

			/**
			 * Filters the value of a specific post field to edit.
			 *
			 * The dynamic portion of the hook name, `$field_no_prefix`, refers to
			 * the post field name.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param mixed $value  Value of the post field.
			 * @param int  $post_id Post ID.
			 */
			$value = apply_filters( "{$field_no_prefix}_edit_pre", $value, $post_id );
		} else {
			$value = apply_filters( "edit_post_{$field}", $value, $post_id );
		}

		if ( in_array($field, $format_to_edit) ) {
			if ( 'post_content' == $field )
				$value = format_to_edit($value, user_can_richedit());
			else
				$value = format_to_edit($value);
		} else {
			$value = esc_attr($value);
		}
	} elseif ( 'db' == $context ) {
		if ( $prefixed ) {

			/**
			 * Filters the value of a specific post field before saving.
			 *
			 * The dynamic portion of the hook name, `$field`, refers to the post
			 * field name.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param mixed $value Value of the post field.
			 */
			$value = apply_filters( "pre_{$field}", $value );

			/**
			 * Filters the value of a specific field before saving.
			 *
			 * The dynamic portion of the hook name, `$field_no_prefix`, refers
			 * to the post field name.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param mixed $value Value of the post field.
			 */
			$value = apply_filters( "{$field_no_prefix}_save_pre", $value );
		} else {
			$value = apply_filters( "pre_post_{$field}", $value );

			/**
			 * Filters the value of a specific post field before saving.
			 *
			 * The dynamic portion of the hook name, `$field`, refers to the post
			 * field name.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param mixed $value Value of the post field.
			 */
			$value = apply_filters( "{$field}_pre", $value );
		}
	} else {

		// Use display filters by default.
		if ( $prefixed ) {

			/**
			 * Filters the value of a specific post field for display.
			 *
			 * The dynamic portion of the hook name, `$field`, refers to the post
			 * field name.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param mixed $value  Value of the prefixed post field.
			 * @param int  $post_id Post ID.
			 * @param string $context Context for how to sanitize the field. Possible
			 *            values include 'raw', 'edit', 'db', 'display',
			 *            'attribute' and 'js'.
			 */
			$value = apply_filters( $field, $value, $post_id, $context );
		} else {
			$value = apply_filters( "post_{$field}", $value, $post_id, $context );
		}

		if ( 'attribute' == $context ) {
			$value = esc_attr( $value );
		} elseif ( 'js' == $context ) {
			$value = esc_js( $value );
		}
	}

	return $value;
}

/**
 * Make a post sticky.
 *
 * Sticky posts should be displayed at the top of the front page.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @param int $post_id Post ID.
 */
function stick_post( $post_id ) {
	$stickies = get_option('sticky_posts');

	if ( !is_array($stickies) )
		$stickies = array($post_id);

	if ( ! in_array($post_id, $stickies) )
		$stickies[] = $post_id;

	$updated = update_option( 'sticky_posts', $stickies );

	if ( $updated ) {
		/**
		 * Fires once a post has been added to the sticky list.
		 *
		 * @since 4.6.0
		 *
		 * @param int $post_id ID of the post that was stuck.
		 */
		do_action( 'post_stuck', $post_id );
	}
}

/**
 * Un-stick a post.
 *
 * Sticky posts should be displayed at the top of the front page.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @param int $post_id Post ID.
 */
function unstick_post( $post_id ) {
	$stickies = get_option('sticky_posts');

	if ( !is_array($stickies) )
		return;

	if ( ! in_array($post_id, $stickies) )
		return;

	$offset = array_search($post_id, $stickies);
	if ( false === $offset )
		return;

	array_splice($stickies, $offset, 1);

	$updated = update_option( 'sticky_posts', $stickies );

	if ( $updated ) {
		/**
		 * Fires once a post has been removed from the sticky list.
		 *
		 * @since 4.6.0
		 *
		 * @param int $post_id ID of the post that was unstuck.
		 */
		do_action( 'post_unstuck', $post_id );
	}
}

/**
 * Return the cache key for wp_count_posts() based on the passed arguments.
 *
 * @since 3.9.0
 *
 * @param string $type Optional. Post type to retrieve count Default 'post'.
 * @param string $perm Optional. 'readable' or empty. Default empty.
 * @return string The cache key.
 */
function _count_posts_cache_key( $type = 'post', $perm = '' ) {
	$cache_key = 'posts-' . $type;
	if ( 'readable' == $perm && is_user_logged_in() ) {
		$post_type_object = get_post_type_object( $type );
		if ( $post_type_object && ! current_user_can( $post_type_object->cap->read_private_posts ) ) {
			$cache_key .= '_' . $perm . '_' . get_current_user_id();
		}
	}
	return $cache_key;
}

/**
 * Count number of posts of a post type and if user has permissions to view.
 *
 * This function provides an efficient method of finding the amount of post's
 * type a blog has. Another method is to count the amount of items in
 * get_posts(), but that method has a lot of overhead with doing so. Therefore,
 * when developing for 2.5+, use this function instead.
 *
 * The $perm parameter checks for 'readable' value and if the user can read
 * private posts, it will display that for the user that is signed in.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $type Optional. Post type to retrieve count. Default 'post'.
 * @param string $perm Optional. 'readable' or empty. Default empty.
 * @return object Number of posts for each status.
 */
function wp_count_posts( $type = 'post', $perm = '' ) {
	global $wpdb;

	if ( ! post_type_exists( $type ) )
		return new stdClass;

	$cache_key = _count_posts_cache_key( $type, $perm );

	$counts = wp_cache_get( $cache_key, 'counts' );
	if ( false !== $counts ) {
		/** This filter is documented in wp-includes/post.php */
		return apply_filters( 'wp_count_posts', $counts, $type, $perm );
	}

	$query = "SELECT post_status, COUNT( * ) AS num_posts FROM {$wpdb->posts} WHERE post_type = %s";
	if ( 'readable' == $perm && is_user_logged_in() ) {
		$post_type_object = get_post_type_object($type);
		if ( ! current_user_can( $post_type_object->cap->read_private_posts ) ) {
			$query .= $wpdb->prepare( " AND (post_status != 'private' OR ( post_author = %d AND post_status = 'private' ))",
				get_current_user_id()
			);
		}
	}
	$query .= ' GROUP BY post_status';

	$results = (array) $wpdb->get_results( $wpdb->prepare( $query, $type ), ARRAY_A );
	$counts = array_fill_keys( get_post_stati(), 0 );

	foreach ( $results as $row ) {
		$counts[ $row['post_status'] ] = $row['num_posts'];
	}

	$counts = (object) $counts;
	wp_cache_set( $cache_key, $counts, 'counts' );

	/**
	 * Modify returned post counts by status for the current post type.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 *
	 * @param object $counts An object containing the current post_type's post
	 *            counts by status.
	 * @param string $type  Post type.
	 * @param string $perm  The permission to determine if the posts are 'readable'
	 *            by the current user.
	 */
	return apply_filters( 'wp_count_posts', $counts, $type, $perm );
}

/**
 * Count number of attachments for the mime type(s).
 *
 * If you set the optional mime_type parameter, then an array will still be
 * returned, but will only have the item you are looking for. It does not give
 * you the number of attachments that are children of a post. You can get that
 * by counting the number of children that post has.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string|array $mime_type Optional. Array or comma-separated list of
 *                MIME patterns. Default empty.
 * @return object An object containing the attachment counts by mime type.
 */
function wp_count_attachments( $mime_type = '' ) {
	global $wpdb;

	$and = wp_post_mime_type_where( $mime_type );
	$count = $wpdb->get_results( "SELECT post_mime_type, COUNT( * ) AS num_posts FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'attachment' AND post_status != 'trash' $and GROUP BY post_mime_type", ARRAY_A );

	$counts = array();
	foreach ( (array) $count as $row ) {
		$counts[ $row['post_mime_type'] ] = $row['num_posts'];
	}
	$counts['trash'] = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT( * ) FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'attachment' AND post_status = 'trash' $and");

	/**
	 * Modify returned attachment counts by mime type.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 *
	 * @param object $counts  An object containing the attachment counts by
	 *             mime type.
	 * @param string $mime_type The mime type pattern used to filter the attachments
	 *             counted.
	 */
	return apply_filters( 'wp_count_attachments', (object) $counts, $mime_type );
}

/**
 * Get default post mime types.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @return array List of post mime types.
 */
function get_post_mime_types() {
	$post_mime_types = array(	//	array( adj, noun )
		'image' => array(__('Images'), __('Manage Images'), _n_noop('Image <span class="count">(%s)</span>', 'Images <span class="count">(%s)</span>')),
		'audio' => array(__('Audio'), __('Manage Audio'), _n_noop('Audio <span class="count">(%s)</span>', 'Audio <span class="count">(%s)</span>')),
		'video' => array(__('Video'), __('Manage Video'), _n_noop('Video <span class="count">(%s)</span>', 'Video <span class="count">(%s)</span>')),
	);

	/**
	 * Filters the default list of post mime types.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @param array $post_mime_types Default list of post mime types.
	 */
	return apply_filters( 'post_mime_types', $post_mime_types );
}

/**
 * Check a MIME-Type against a list.
 *
 * If the wildcard_mime_types parameter is a string, it must be comma separated
 * list. If the real_mime_types is a string, it is also comma separated to
 * create the list.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param string|array $wildcard_mime_types Mime types, e.g. audio/mpeg or image (same as image/*)
 *                     or flash (same as *flash*).
 * @param string|array $real_mime_types   Real post mime type values.
 * @return array array(wildcard=>array(real types)).
 */
function wp_match_mime_types( $wildcard_mime_types, $real_mime_types ) {
	$matches = array();
	if ( is_string( $wildcard_mime_types ) ) {
		$wildcard_mime_types = array_map( 'trim', explode( ',', $wildcard_mime_types ) );
	}
	if ( is_string( $real_mime_types ) ) {
		$real_mime_types = array_map( 'trim', explode( ',', $real_mime_types ) );
	}

	$patternses = array();
	$wild = '[-._a-z0-9]*';

	foreach ( (array) $wildcard_mime_types as $type ) {
		$mimes = array_map( 'trim', explode( ',', $type ) );
		foreach ( $mimes as $mime ) {
			$regex = str_replace( '__wildcard__', $wild, preg_quote( str_replace( '*', '__wildcard__', $mime ) ) );
			$patternses[][$type] = "^$regex$";
			if ( false === strpos( $mime, '/' ) ) {
				$patternses[][$type] = "^$regex/";
				$patternses[][$type] = $regex;
			}
		}
	}
	asort( $patternses );

	foreach ( $patternses as $patterns ) {
		foreach ( $patterns as $type => $pattern ) {
			foreach ( (array) $real_mime_types as $real ) {
				if ( preg_match( "#$pattern#", $real ) && ( empty( $matches[$type] ) || false === array_search( $real, $matches[$type] ) ) ) {
					$matches[$type][] = $real;
				}
			}
		}
	}
	return $matches;
}

/**
 * Convert MIME types into SQL.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param string|array $post_mime_types List of mime types or comma separated string
 *                   of mime types.
 * @param string    $table_alias   Optional. Specify a table alias, if needed.
 *                   Default empty.
 * @return string The SQL AND clause for mime searching.
 */
function wp_post_mime_type_where( $post_mime_types, $table_alias = '' ) {
	$where = '';
	$wildcards = array('', '%', '%/%');
	if ( is_string($post_mime_types) )
		$post_mime_types = array_map('trim', explode(',', $post_mime_types));

	$wheres = array();

	foreach ( (array) $post_mime_types as $mime_type ) {
		$mime_type = preg_replace('/\s/', '', $mime_type);
		$slashpos = strpos($mime_type, '/');
		if ( false !== $slashpos ) {
			$mime_group = preg_replace('/[^-*.a-zA-Z0-9]/', '', substr($mime_type, 0, $slashpos));
			$mime_subgroup = preg_replace('/[^-*.+a-zA-Z0-9]/', '', substr($mime_type, $slashpos + 1));
			if ( empty($mime_subgroup) )
				$mime_subgroup = '*';
			else
				$mime_subgroup = str_replace('/', '', $mime_subgroup);
			$mime_pattern = "$mime_group/$mime_subgroup";
		} else {
			$mime_pattern = preg_replace('/[^-*.a-zA-Z0-9]/', '', $mime_type);
			if ( false === strpos($mime_pattern, '*') )
				$mime_pattern .= '/*';
		}

		$mime_pattern = preg_replace('/\*+/', '%', $mime_pattern);

		if ( in_array( $mime_type, $wildcards ) )
			return '';

		if ( false !== strpos($mime_pattern, '%') )
			$wheres[] = empty($table_alias) ? "post_mime_type LIKE '$mime_pattern'" : "$table_alias.post_mime_type LIKE '$mime_pattern'";
		else
			$wheres[] = empty($table_alias) ? "post_mime_type = '$mime_pattern'" : "$table_alias.post_mime_type = '$mime_pattern'";
	}
	if ( !empty($wheres) )
		$where = ' AND (' . join(' OR ', $wheres) . ') ';
	return $where;
}

/**
 * Trash or delete a post or page.
 *
 * When the post and page is permanently deleted, everything that is tied to
 * it is deleted also. This includes comments, post meta fields, and terms
 * associated with the post.
 *
 * The post or page is moved to trash instead of permanently deleted unless
 * trash is disabled, item is already in the trash, or $force_delete is true.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 * @see wp_delete_attachment()
 * @see wp_trash_post()
 *
 * @param int $postid    Optional. Post ID. Default 0.
 * @param bool $force_delete Optional. Whether to bypass trash and force deletion.
 *              Default false.
 * @return array|false|WP_Post False on failure.
 */
function wp_delete_post( $postid = 0, $force_delete = false ) {
	global $wpdb;

	if ( !$post = $wpdb->get_row($wpdb->prepare("SELECT * FROM $wpdb->posts WHERE ID = %d", $postid)) )
		return $post;

	if ( !$force_delete && ( $post->post_type == 'post' || $post->post_type == 'page') && get_post_status( $postid ) != 'trash' && EMPTY_TRASH_DAYS )
		return wp_trash_post( $postid );

	if ( $post->post_type == 'attachment' )
		return wp_delete_attachment( $postid, $force_delete );

	/**
	 * Filters whether a post deletion should take place.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param bool  $delete    Whether to go forward with deletion.
	 * @param WP_Post $post     Post object.
	 * @param bool  $force_delete Whether to bypass the trash.
	 */
	$check = apply_filters( 'pre_delete_post', null, $post, $force_delete );
	if ( null !== $check ) {
		return $check;
	}

	/**
	 * Fires before a post is deleted, at the start of wp_delete_post().
	 *
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @see wp_delete_post()
	 *
	 * @param int $postid Post ID.
	 */
	do_action( 'before_delete_post', $postid );

	delete_post_meta($postid,'_wp_trash_meta_status');
	delete_post_meta($postid,'_wp_trash_meta_time');

	wp_delete_object_term_relationships($postid, get_object_taxonomies($post->post_type));

	$parent_data = array( 'post_parent' => $post->post_parent );
	$parent_where = array( 'post_parent' => $postid );

	if ( is_post_type_hierarchical( $post->post_type ) ) {
		// Point children of this page to its parent, also clean the cache of affected children.
		$children_query = $wpdb->prepare( "SELECT * FROM $wpdb->posts WHERE post_parent = %d AND post_type = %s", $postid, $post->post_type );
		$children = $wpdb->get_results( $children_query );
		if ( $children ) {
			$wpdb->update( $wpdb->posts, $parent_data, $parent_where + array( 'post_type' => $post->post_type ) );
		}
	}

	// Do raw query. wp_get_post_revisions() is filtered.
	$revision_ids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_parent = %d AND post_type = 'revision'", $postid ) );
	// Use wp_delete_post (via wp_delete_post_revision) again. Ensures any meta/misplaced data gets cleaned up.
	foreach ( $revision_ids as $revision_id )
		wp_delete_post_revision( $revision_id );

	// Point all attachments to this post up one level.
	$wpdb->update( $wpdb->posts, $parent_data, $parent_where + array( 'post_type' => 'attachment' ) );

	wp_defer_comment_counting( true );

	$comment_ids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT comment_ID FROM $wpdb->comments WHERE comment_post_ID = %d", $postid ));
	foreach ( $comment_ids as $comment_id ) {
		wp_delete_comment( $comment_id, true );
	}

	wp_defer_comment_counting( false );

	$post_meta_ids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT meta_id FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id = %d ", $postid ));
	foreach ( $post_meta_ids as $mid )
		delete_metadata_by_mid( 'post', $mid );

	/**
	 * Fires immediately before a post is deleted from the database.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param int $postid Post ID.
	 */
	do_action( 'delete_post', $postid );
	$result = $wpdb->delete( $wpdb->posts, array( 'ID' => $postid ) );
	if ( ! $result ) {
		return false;
	}

	/**
	 * Fires immediately after a post is deleted from the database.
	 *
	 * @since 2.2.0
	 *
	 * @param int $postid Post ID.
	 */
	do_action( 'deleted_post', $postid );

	clean_post_cache( $post );

	if ( is_post_type_hierarchical( $post->post_type ) && $children ) {
		foreach ( $children as $child )
			clean_post_cache( $child );
	}

	wp_clear_scheduled_hook('publish_future_post', array( $postid ) );

	/**
	 * Fires after a post is deleted, at the conclusion of wp_delete_post().
	 *
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @see wp_delete_post()
	 *
	 * @param int $postid Post ID.
	 */
	do_action( 'after_delete_post', $postid );

	return $post;
}

/**
 * Reset the page_on_front, show_on_front, and page_for_post settings when
 * a linked page is deleted or trashed.
 *
 * Also ensures the post is no longer sticky.
 *
 * @since 3.7.0
 * @access private
 *
 * @param int $post_id Post ID.
 */
function _reset_front_page_settings_for_post( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );
	if ( 'page' == $post->post_type ) {
	 	/*
	 	 * If the page is defined in option page_on_front or post_for_posts,
	 	 * adjust the corresponding options.
	 	 */
		if ( get_option( 'page_on_front' ) == $post->ID ) {
			update_option( 'show_on_front', 'posts' );
			update_option( 'page_on_front', 0 );
		}
		if ( get_option( 'page_for_posts' ) == $post->ID ) {
			delete_option( 'page_for_posts', 0 );
		}
	}
	unstick_post( $post->ID );
}

/**
 * Move a post or page to the Trash
 *
 * If trash is disabled, the post or page is permanently deleted.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @see wp_delete_post()
 *
 * @param int $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post
 *           if EMPTY_TRASH_DAYS equals true.
 * @return false|array|WP_Post|null Post data array, otherwise false.
 */
function wp_trash_post( $post_id = 0 ) {
	if ( !EMPTY_TRASH_DAYS )
		return wp_delete_post($post_id, true);

	if ( !$post = get_post($post_id, ARRAY_A) )
		return $post;

	if ( $post['post_status'] == 'trash' )
		return false;

	/**
	 * Fires before a post is sent to the trash.
	 *
	 * @since 3.3.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'wp_trash_post', $post_id );

	add_post_meta($post_id,'_wp_trash_meta_status', $post['post_status']);
	add_post_meta($post_id,'_wp_trash_meta_time', time());

	$post['post_status'] = 'trash';
	wp_insert_post( wp_slash( $post ) );

	wp_trash_post_comments($post_id);

	/**
	 * Fires after a post is sent to the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'trashed_post', $post_id );

	return $post;
}

/**
 * Restore a post or page from the Trash.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Post ID. Default is ID of the global $post.
 * @return WP_Post|false WP_Post object. False on failure.
 */
function wp_untrash_post( $post_id = 0 ) {
	if ( !$post = get_post($post_id, ARRAY_A) )
		return $post;

	if ( $post['post_status'] != 'trash' )
		return false;

	/**
	 * Fires before a post is restored from the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'untrash_post', $post_id );

	$post_status = get_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_status', true);

	$post['post_status'] = $post_status;

	delete_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_status');
	delete_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_time');

	wp_insert_post( wp_slash( $post ) );

	wp_untrash_post_comments($post_id);

	/**
	 * Fires after a post is restored from the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'untrashed_post', $post_id );

	return $post;
}

/**
 * Moves comments for a post to the trash.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Post|null $post Optional. Post ID or post object. Defaults to global $post.
 * @return mixed|void False on failure.
 */
function wp_trash_post_comments( $post = null ) {
	global $wpdb;

	$post = get_post($post);
	if ( empty($post) )
		return;

	$post_id = $post->ID;

	/**
	 * Fires before comments are sent to the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'trash_post_comments', $post_id );

	$comments = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT comment_ID, comment_approved FROM $wpdb->comments WHERE comment_post_ID = %d", $post_id) );
	if ( empty($comments) )
		return;

	// Cache current status for each comment.
	$statuses = array();
	foreach ( $comments as $comment )
		$statuses[$comment->comment_ID] = $comment->comment_approved;
	add_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_comments_status', $statuses);

	// Set status for all comments to post-trashed.
	$result = $wpdb->update($wpdb->comments, array('comment_approved' => 'post-trashed'), array('comment_post_ID' => $post_id));

	clean_comment_cache( array_keys($statuses) );

	/**
	 * Fires after comments are sent to the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int  $post_id Post ID.
	 * @param array $statuses Array of comment statuses.
	 */
	do_action( 'trashed_post_comments', $post_id, $statuses );

	return $result;
}

/**
 * Restore comments for a post from the trash.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Post|null $post Optional. Post ID or post object. Defaults to global $post.
 * @return true|void
 */
function wp_untrash_post_comments( $post = null ) {
	global $wpdb;

	$post = get_post($post);
	if ( empty($post) )
		return;

	$post_id = $post->ID;

	$statuses = get_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_comments_status', true);

	if ( empty($statuses) )
		return true;

	/**
	 * Fires before comments are restored for a post from the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'untrash_post_comments', $post_id );

	// Restore each comment to its original status.
	$group_by_status = array();
	foreach ( $statuses as $comment_id => $comment_status )
		$group_by_status[$comment_status][] = $comment_id;

	foreach ( $group_by_status as $status => $comments ) {
		// Sanity check. This shouldn't happen.
		if ( 'post-trashed' == $status ) {
			$status = '0';
		}
		$comments_in = implode( ', ', array_map( 'intval', $comments ) );
		$wpdb->query( $wpdb->prepare( "UPDATE $wpdb->comments SET comment_approved = %s WHERE comment_ID IN ($comments_in)", $status ) );
	}

	clean_comment_cache( array_keys($statuses) );

	delete_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_comments_status');

	/**
	 * Fires after comments are restored for a post from the trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	do_action( 'untrashed_post_comments', $post_id );
}

/**
 * Retrieve the list of categories for a post.
 *
 * Compatibility layer for themes and plugins. Also an easy layer of abstraction
 * away from the complexity of the taxonomy layer.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @see wp_get_object_terms()
 *
 * @param int  $post_id Optional. The Post ID. Does not default to the ID of the
 *            global $post. Default 0.
 * @param array $args  Optional. Category arguments. See wp_get_object_terms(). Default empty.
 * @return array List of categories. If the `$fields` argument passed via `$args` is 'all' or
 *        'all_with_object_id', an array of WP_Term objects will be returned. If `$fields`
 *        is 'ids', an array of category ids. If `$fields` is 'names', an array of category names.
 */
function wp_get_post_categories( $post_id = 0, $args = array() ) {
	$post_id = (int) $post_id;

	$defaults = array('fields' => 'ids');
	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$cats = wp_get_object_terms($post_id, 'category', $args);
	return $cats;
}

/**
 * Retrieve the tags for a post.
 *
 * There is only one default for this function, called 'fields' and by default
 * is set to 'all'. There are other defaults that can be overridden in
 * wp_get_object_terms().
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param int  $post_id Optional. The Post ID. Does not default to the ID of the
 *            global $post. Default 0.
 * @param array $args Optional. Overwrite the defaults
 * @return array List of post tags.
 */
function wp_get_post_tags( $post_id = 0, $args = array() ) {
	return wp_get_post_terms( $post_id, 'post_tag', $args);
}

/**
 * Retrieve the terms for a post.
 *
 * There is only one default for this function, called 'fields' and by default
 * is set to 'all'. There are other defaults that can be overridden in
 * wp_get_object_terms().
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param int  $post_id Optional. The Post ID. Does not default to the ID of the
 *             global $post. Default 0.
 * @param string $taxonomy Optional. The taxonomy for which to retrieve terms. Default 'post_tag'.
 * @param array $args   Optional. wp_get_object_terms() arguments. Default empty array.
 * @return array|WP_Error List of post terms or empty array if no terms were found. WP_Error object
 *             if `$taxonomy` doesn't exist.
 */
function wp_get_post_terms( $post_id = 0, $taxonomy = 'post_tag', $args = array() ) {
	$post_id = (int) $post_id;

	$defaults = array('fields' => 'all');
	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$tags = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, $args);

	return $tags;
}

/**
 * Retrieve a number of recent posts.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @see get_posts()
 *
 * @param array $args  Optional. Arguments to retrieve posts. Default empty array.
 * @param string $output Optional. The required return type. One of OBJECT or ARRAY_A, which correspond to
 *            a WP_Post object or an associative array, respectively. Default ARRAY_A.
 * @return array|false Array of recent posts, where the type of each element is determined by $output parameter.
 *           Empty array on failure.
 */
function wp_get_recent_posts( $args = array(), $output = ARRAY_A ) {

	if ( is_numeric( $args ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '3.1.0', __( 'Passing an integer number of posts is deprecated. Pass an array of arguments instead.' ) );
		$args = array( 'numberposts' => absint( $args ) );
	}

	// Set default arguments.
	$defaults = array(
		'numberposts' => 10, 'offset' => 0,
		'category' => 0, 'orderby' => 'post_date',
		'order' => 'DESC', 'include' => '',
		'exclude' => '', 'meta_key' => '',
		'meta_value' =>'', 'post_type' => 'post', 'post_status' => 'draft, publish, future, pending, private',
		'suppress_filters' => true
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$results = get_posts( $r );

	// Backward compatibility. Prior to 3.1 expected posts to be returned in array.
	if ( ARRAY_A == $output ){
		foreach ( $results as $key => $result ) {
			$results[$key] = get_object_vars( $result );
		}
		return $results ? $results : array();
	}

	return $results ? $results : false;

}

/**
 * Insert or update a post.
 *
 * If the $postarr parameter has 'ID' set to a value, then post will be updated.
 *
 * You can set the post date manually, by setting the values for 'post_date'
 * and 'post_date_gmt' keys. You can close the comments or open the comments by
 * setting the value for 'comment_status' key.
 *
 * @since 1.0.0
 * @since 4.2.0 Support was added for encoding emoji in the post title, content, and excerpt.
 * @since 4.4.0 A 'meta_input' array can now be passed to `$postarr` to add post meta data.
 *
 * @see sanitize_post()
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $postarr {
 *   An array of elements that make up a post to update or insert.
 *
 *   @type int  $ID          The post ID. If equal to something other than 0,
 *                     the post with that ID will be updated. Default 0.
 *   @type int  $post_author      The ID of the user who added the post. Default is
 *                     the current user ID.
 *   @type string $post_date       The date of the post. Default is the current time.
 *   @type string $post_date_gmt     The date of the post in the GMT timezone. Default is
 *                     the value of `$post_date`.
 *   @type mixed $post_content     The post content. Default empty.
 *   @type string $post_content_filtered The filtered post content. Default empty.
 *   @type string $post_title      The post title. Default empty.
 *   @type string $post_excerpt     The post excerpt. Default empty.
 *   @type string $post_status      The post status. Default 'draft'.
 *   @type string $post_type       The post type. Default 'post'.
 *   @type string $comment_status    Whether the post can accept comments. Accepts 'open' or 'closed'.
 *                     Default is the value of 'default_comment_status' option.
 *   @type string $ping_status      Whether the post can accept pings. Accepts 'open' or 'closed'.
 *                     Default is the value of 'default_ping_status' option.
 *   @type string $post_password     The password to access the post. Default empty.
 *   @type string $post_name       The post name. Default is the sanitized post title
 *                     when creating a new post.
 *   @type string $to_ping        Space or carriage return-separated list of URLs to ping.
 *                     Default empty.
 *   @type string $pinged        Space or carriage return-separated list of URLs that have
 *                     been pinged. Default empty.
 *   @type string $post_modified     The date when the post was last modified. Default is
 *                     the current time.
 *   @type string $post_modified_gmt   The date when the post was last modified in the GMT
 *                     timezone. Default is the current time.
 *   @type int  $post_parent      Set this for the post it belongs to, if any. Default 0.
 *   @type int  $menu_order      The order the post should be displayed in. Default 0.
 *   @type string $post_mime_type    The mime type of the post. Default empty.
 *   @type string $guid         Global Unique ID for referencing the post. Default empty.
 *   @type array $post_category     Array of category names, slugs, or IDs.
 *                     Defaults to value of the 'default_category' option.
 *   @type array $tax_input       Array of taxonomy terms keyed by their taxonomy name. Default empty.
 *   @type array $meta_input      Array of post meta values keyed by their post meta key. Default empty.
 * }
 * @param bool $wp_error Optional. Whether to return a WP_Error on failure. Default false.
 * @return int|WP_Error The post ID on success. The value 0 or WP_Error on failure.
 */
function wp_insert_post( $postarr, $wp_error = false ) {
	global $wpdb;

	// Capture original pre-sanitized array for passing into filters.
	$unsanitized_postarr = $postarr;

	$user_id = get_current_user_id();

	$defaults = array(
		'post_author' => $user_id,
		'post_content' => '',
		'post_content_filtered' => '',
		'post_title' => '',
		'post_excerpt' => '',
		'post_status' => 'draft',
		'post_type' => 'post',
		'comment_status' => '',
		'ping_status' => '',
		'post_password' => '',
		'to_ping' => '',
		'pinged' => '',
		'post_parent' => 0,
		'menu_order' => 0,
		'guid' => '',
		'import_id' => 0,
		'context' => '',
	);

	$postarr = wp_parse_args($postarr, $defaults);

	unset( $postarr[ 'filter' ] );

	$postarr = sanitize_post($postarr, 'db');

	// Are we updating or creating?
	$post_ID = 0;
	$update = false;
	$guid = $postarr['guid'];

	if ( ! empty( $postarr['ID'] ) ) {
		$update = true;

		// Get the post ID and GUID.
		$post_ID = $postarr['ID'];
		$post_before = get_post( $post_ID );
		if ( is_null( $post_before ) ) {
			if ( $wp_error ) {
				return new WP_Error( 'invalid_post', __( 'Invalid post ID.' ) );
			}
			return 0;
		}

		$guid = get_post_field( 'guid', $post_ID );
		$previous_status = get_post_field('post_status', $post_ID );
	} else {
		$previous_status = 'new';
	}

	$post_type = empty( $postarr['post_type'] ) ? 'post' : $postarr['post_type'];

	$post_title = $postarr['post_title'];
	$post_content = $postarr['post_content'];
	$post_excerpt = $postarr['post_excerpt'];
	if ( isset( $postarr['post_name'] ) ) {
		$post_name = $postarr['post_name'];
	} elseif ( $update ) {
		// For an update, don't modify the post_name if it wasn't supplied as an argument.
		$post_name = $post_before->post_name;
	}

	$maybe_empty = 'attachment' !== $post_type
		&& ! $post_content && ! $post_title && ! $post_excerpt
		&& post_type_supports( $post_type, 'editor' )
		&& post_type_supports( $post_type, 'title' )
		&& post_type_supports( $post_type, 'excerpt' );

	/**
	 * Filters whether the post should be considered "empty".
	 *
	 * The post is considered "empty" if both:
	 * 1. The post type supports the title, editor, and excerpt fields
	 * 2. The title, editor, and excerpt fields are all empty
	 *
	 * Returning a truthy value to the filter will effectively short-circuit
	 * the new post being inserted, returning 0. If $wp_error is true, a WP_Error
	 * will be returned instead.
	 *
	 * @since 3.3.0
	 *
	 * @param bool $maybe_empty Whether the post should be considered "empty".
	 * @param array $postarr   Array of post data.
	 */
	if ( apply_filters( 'wp_insert_post_empty_content', $maybe_empty, $postarr ) ) {
		if ( $wp_error ) {
			return new WP_Error( 'empty_content', __( 'Content, title, and excerpt are empty.' ) );
		} else {
			return 0;
		}
	}

	$post_status = empty( $postarr['post_status'] ) ? 'draft' : $postarr['post_status'];
	if ( 'attachment' === $post_type && ! in_array( $post_status, array( 'inherit', 'private', 'trash', 'auto-draft' ), true ) ) {
		$post_status = 'inherit';
	}

	if ( ! empty( $postarr['post_category'] ) ) {
		// Filter out empty terms.
		$post_category = array_filter( $postarr['post_category'] );
	}

	// Make sure we set a valid category.
	if ( empty( $post_category ) || 0 == count( $post_category ) || ! is_array( $post_category ) ) {
		// 'post' requires at least one category.
		if ( 'post' == $post_type && 'auto-draft' != $post_status ) {
			$post_category = array( get_option('default_category') );
		} else {
			$post_category = array();
		}
	}

	// Don't allow contributors to set the post slug for pending review posts.
	if ( 'pending' == $post_status && !current_user_can( 'publish_posts' ) ) {
		$post_name = '';
	}

	/*
	 * Create a valid post name. Drafts and pending posts are allowed to have
	 * an empty post name.
	 */
	if ( empty($post_name) ) {
		if ( !in_array( $post_status, array( 'draft', 'pending', 'auto-draft' ) ) ) {
			$post_name = sanitize_title($post_title);
		} else {
			$post_name = '';
		}
	} else {
		// On updates, we need to check to see if it's using the old, fixed sanitization context.
		$check_name = sanitize_title( $post_name, '', 'old-save' );
		if ( $update && strtolower( urlencode( $post_name ) ) == $check_name && get_post_field( 'post_name', $post_ID ) == $check_name ) {
			$post_name = $check_name;
		} else { // new post, or slug has changed.
			$post_name = sanitize_title($post_name);
		}
	}

	/*
	 * If the post date is empty (due to having been new or a draft) and status
	 * is not 'draft' or 'pending', set date to now.
	 */
	if ( empty( $postarr['post_date'] ) || '0000-00-00 00:00:00' == $postarr['post_date'] ) {
		if ( empty( $postarr['post_date_gmt'] ) || '0000-00-00 00:00:00' == $postarr['post_date_gmt'] ) {
			$post_date = current_time( 'mysql' );
		} else {
			$post_date = get_date_from_gmt( $postarr['post_date_gmt'] );
		}
	} else {
		$post_date = $postarr['post_date'];
	}

	// Validate the date.
	$mm = substr( $post_date, 5, 2 );
	$jj = substr( $post_date, 8, 2 );
	$aa = substr( $post_date, 0, 4 );
	$valid_date = wp_checkdate( $mm, $jj, $aa, $post_date );
	if ( ! $valid_date ) {
		if ( $wp_error ) {
			return new WP_Error( 'invalid_date', __( 'Invalid date.' ) );
		} else {
			return 0;
		}
	}

	if ( empty( $postarr['post_date_gmt'] ) || '0000-00-00 00:00:00' == $postarr['post_date_gmt'] ) {
		if ( ! in_array( $post_status, array( 'draft', 'pending', 'auto-draft' ) ) ) {
			$post_date_gmt = get_gmt_from_date( $post_date );
		} else {
			$post_date_gmt = '0000-00-00 00:00:00';
		}
	} else {
		$post_date_gmt = $postarr['post_date_gmt'];
	}

	if ( $update || '0000-00-00 00:00:00' == $post_date ) {
		$post_modified   = current_time( 'mysql' );
		$post_modified_gmt = current_time( 'mysql', 1 );
	} else {
		$post_modified   = $post_date;
		$post_modified_gmt = $post_date_gmt;
	}

	if ( 'attachment' !== $post_type ) {
		if ( 'publish' == $post_status ) {
			$now = gmdate('Y-m-d H:i:59');
			if ( mysql2date('U', $post_date_gmt, false) > mysql2date('U', $now, false) ) {
				$post_status = 'future';
			}
		} elseif ( 'future' == $post_status ) {
			$now = gmdate('Y-m-d H:i:59');
			if ( mysql2date('U', $post_date_gmt, false) <= mysql2date('U', $now, false) ) {
				$post_status = 'publish';
			}
		}
	}

	// Comment status.
	if ( empty( $postarr['comment_status'] ) ) {
		if ( $update ) {
			$comment_status = 'closed';
		} else {
			$comment_status = get_default_comment_status( $post_type );
		}
	} else {
		$comment_status = $postarr['comment_status'];
	}

	// These variables are needed by compact() later.
	$post_content_filtered = $postarr['post_content_filtered'];
	$post_author = isset( $postarr['post_author'] ) ? $postarr['post_author'] : $user_id;
	$ping_status = empty( $postarr['ping_status'] ) ? get_default_comment_status( $post_type, 'pingback' ) : $postarr['ping_status'];
	$to_ping = isset( $postarr['to_ping'] ) ? sanitize_trackback_urls( $postarr['to_ping'] ) : '';
	$pinged = isset( $postarr['pinged'] ) ? $postarr['pinged'] : '';
	$import_id = isset( $postarr['import_id'] ) ? $postarr['import_id'] : 0;

	/*
	 * The 'wp_insert_post_parent' filter expects all variables to be present.
	 * Previously, these variables would have already been extracted
	 */
	if ( isset( $postarr['menu_order'] ) ) {
		$menu_order = (int) $postarr['menu_order'];
	} else {
		$menu_order = 0;
	}

	$post_password = isset( $postarr['post_password'] ) ? $postarr['post_password'] : '';
	if ( 'private' == $post_status ) {
		$post_password = '';
	}

	if ( isset( $postarr['post_parent'] ) ) {
		$post_parent = (int) $postarr['post_parent'];
	} else {
		$post_parent = 0;
	}

	/**
	 * Filters the post parent -- used to check for and prevent hierarchy loops.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 *
	 * @param int  $post_parent Post parent ID.
	 * @param int  $post_ID   Post ID.
	 * @param array $new_postarr Array of parsed post data.
	 * @param array $postarr   Array of sanitized, but otherwise unmodified post data.
	 */
	$post_parent = apply_filters( 'wp_insert_post_parent', $post_parent, $post_ID, compact( array_keys( $postarr ) ), $postarr );

	/*
	 * If the post is being untrashed and it has a desired slug stored in post meta,
	 * reassign it.
	 */
	if ( 'trash' === $previous_status && 'trash' !== $post_status ) {
		$desired_post_slug = get_post_meta( $post_ID, '_wp_desired_post_slug', true );
		if ( $desired_post_slug ) {
			delete_post_meta( $post_ID, '_wp_desired_post_slug' );
			$post_name = $desired_post_slug;
		}
	}

	// If a trashed post has the desired slug, change it and let this post have it.
	if ( 'trash' !== $post_status && $post_name ) {
		wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_trashed_posts( $post_name, $post_ID );
	}

	// When trashing an existing post, change its slug to allow non-trashed posts to use it.
	if ( 'trash' === $post_status && 'trash' !== $previous_status && 'new' !== $previous_status ) {
		$post_name = wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_post( $post_ID );
	}

	$post_name = wp_unique_post_slug( $post_name, $post_ID, $post_status, $post_type, $post_parent );

	// Don't unslash.
	$post_mime_type = isset( $postarr['post_mime_type'] ) ? $postarr['post_mime_type'] : '';

	// Expected_slashed (everything!).
	$data = compact( 'post_author', 'post_date', 'post_date_gmt', 'post_content', 'post_content_filtered', 'post_title', 'post_excerpt', 'post_status', 'post_type', 'comment_status', 'ping_status', 'post_password', 'post_name', 'to_ping', 'pinged', 'post_modified', 'post_modified_gmt', 'post_parent', 'menu_order', 'post_mime_type', 'guid' );

	$emoji_fields = array( 'post_title', 'post_content', 'post_excerpt' );

	foreach ( $emoji_fields as $emoji_field ) {
		if ( isset( $data[ $emoji_field ] ) ) {
			$charset = $wpdb->get_col_charset( $wpdb->posts, $emoji_field );
			if ( 'utf8' === $charset ) {
				$data[ $emoji_field ] = wp_encode_emoji( $data[ $emoji_field ] );
			}
		}
	}

	if ( 'attachment' === $post_type ) {
		/**
		 * Filters attachment post data before it is updated in or added to the database.
		 *
		 * @since 3.9.0
		 * @since 5.4.1 `$unsanitized_postarr` argument added.
		 *
		 * @param array $data        An array of slashed, sanitized, and processed attachment post data.
		 * @param array $postarr       An array of slashed and sanitized attachment post data, but not processed.
		 * @param array $unsanitized_postarr An array of slashed yet *unsanitized* and unprocessed attachment post data
		 *                  as originally passed to wp_insert_post().
		 */
		$data = apply_filters( 'wp_insert_attachment_data', $data, $postarr, $unsanitized_postarr );
	} else {
		/**
		 * Filters slashed post data just before it is inserted into the database.
		 *
		 * @since 2.7.0
		 * @since 5.4.1 `$unsanitized_postarr` argument added.
		 *
		 * @param array $data        An array of slashed, sanitized, and processed post data.
		 * @param array $postarr       An array of sanitized (and slashed) but otherwise unmodified post data.
		 * @param array $unsanitized_postarr An array of slashed yet *unsanitized* and unprocessed post data as
		 *                  originally passed to wp_insert_post().
		 */
		$data = apply_filters( 'wp_insert_post_data', $data, $postarr, $unsanitized_postarr );
	}
	$data = wp_unslash( $data );
	$where = array( 'ID' => $post_ID );

	if ( $update ) {
		/**
		 * Fires immediately before an existing post is updated in the database.
		 *
		 * @since 2.5.0
		 *
		 * @param int  $post_ID Post ID.
		 * @param array $data  Array of unslashed post data.
		 */
		do_action( 'pre_post_update', $post_ID, $data );
		if ( false === $wpdb->update( $wpdb->posts, $data, $where ) ) {
			if ( $wp_error ) {
				return new WP_Error('db_update_error', __('Could not update post in the database'), $wpdb->last_error);
			} else {
				return 0;
			}
		}
	} else {
		// If there is a suggested ID, use it if not already present.
		if ( ! empty( $import_id ) ) {
			$import_id = (int) $import_id;
			if ( ! $wpdb->get_var( $wpdb->prepare("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE ID = %d", $import_id) ) ) {
				$data['ID'] = $import_id;
			}
		}
		if ( false === $wpdb->insert( $wpdb->posts, $data ) ) {
			if ( $wp_error ) {
				return new WP_Error('db_insert_error', __('Could not insert post into the database'), $wpdb->last_error);
			} else {
				return 0;
			}
		}
		$post_ID = (int) $wpdb->insert_id;

		// Use the newly generated $post_ID.
		$where = array( 'ID' => $post_ID );
	}

	if ( empty( $data['post_name'] ) && ! in_array( $data['post_status'], array( 'draft', 'pending', 'auto-draft' ) ) ) {
		$data['post_name'] = wp_unique_post_slug( sanitize_title( $data['post_title'], $post_ID ), $post_ID, $data['post_status'], $post_type, $post_parent );
		$wpdb->update( $wpdb->posts, array( 'post_name' => $data['post_name'] ), $where );
		clean_post_cache( $post_ID );
	}

	if ( is_object_in_taxonomy( $post_type, 'category' ) ) {
		wp_set_post_categories( $post_ID, $post_category );
	}

	if ( isset( $postarr['tags_input'] ) && is_object_in_taxonomy( $post_type, 'post_tag' ) ) {
		wp_set_post_tags( $post_ID, $postarr['tags_input'] );
	}

	// New-style support for all custom taxonomies.
	if ( ! empty( $postarr['tax_input'] ) ) {
		foreach ( $postarr['tax_input'] as $taxonomy => $tags ) {
			$taxonomy_obj = get_taxonomy($taxonomy);
			if ( ! $taxonomy_obj ) {
				/* translators: %s: taxonomy name */
				_doing_it_wrong( __FUNCTION__, sprintf( __( 'Invalid taxonomy: %s.' ), $taxonomy ), '4.4.0' );
				continue;
			}

			// array = hierarchical, string = non-hierarchical.
			if ( is_array( $tags ) ) {
				$tags = array_filter($tags);
			}
			if ( current_user_can( $taxonomy_obj->cap->assign_terms ) ) {
				wp_set_post_terms( $post_ID, $tags, $taxonomy );
			}
		}
	}

	if ( ! empty( $postarr['meta_input'] ) ) {
		foreach ( $postarr['meta_input'] as $field => $value ) {
			update_post_meta( $post_ID, $field, $value );
		}
	}

	$current_guid = get_post_field( 'guid', $post_ID );

	// Set GUID.
	if ( ! $update && '' == $current_guid ) {
		$wpdb->update( $wpdb->posts, array( 'guid' => get_permalink( $post_ID ) ), $where );
	}

	if ( 'attachment' === $postarr['post_type'] ) {
		if ( ! empty( $postarr['file'] ) ) {
			update_attached_file( $post_ID, $postarr['file'] );
		}

		if ( ! empty( $postarr['context'] ) ) {
			add_post_meta( $post_ID, '_wp_attachment_context', $postarr['context'], true );
		}
	}

	// Set or remove featured image.
	if ( isset( $postarr['_thumbnail_id'] ) ) {
		$thumbnail_support = current_theme_supports( 'post-thumbnails', $post_type ) && post_type_supports( $post_type, 'thumbnail' ) || 'revision' === $post_type;
		if ( ! $thumbnail_support && 'attachment' === $post_type && $post_mime_type ) {
			if ( wp_attachment_is( 'audio', $post_ID ) ) {
				$thumbnail_support = post_type_supports( 'attachment:audio', 'thumbnail' ) || current_theme_supports( 'post-thumbnails', 'attachment:audio' );
			} elseif ( wp_attachment_is( 'video', $post_ID ) ) {
				$thumbnail_support = post_type_supports( 'attachment:video', 'thumbnail' ) || current_theme_supports( 'post-thumbnails', 'attachment:video' );
			}
		}

		if ( $thumbnail_support ) {
			$thumbnail_id = intval( $postarr['_thumbnail_id'] );
			if ( -1 === $thumbnail_id ) {
				delete_post_thumbnail( $post_ID );
			} else {
				set_post_thumbnail( $post_ID, $thumbnail_id );
			}
		}
	}

	clean_post_cache( $post_ID );

	$post = get_post( $post_ID );

	if ( ! empty( $postarr['page_template'] ) ) {
		$post->page_template = $postarr['page_template'];
		$page_templates = wp_get_theme()->get_page_templates( $post );
		if ( 'default' != $postarr['page_template'] && ! isset( $page_templates[ $postarr['page_template'] ] ) ) {
			if ( $wp_error ) {
				return new WP_Error( 'invalid_page_template', __( 'Invalid page template.' ) );
			}
			update_post_meta( $post_ID, '_wp_page_template', 'default' );
		} else {
			update_post_meta( $post_ID, '_wp_page_template', $postarr['page_template'] );
		}
	}

	if ( 'attachment' !== $postarr['post_type'] ) {
		wp_transition_post_status( $data['post_status'], $previous_status, $post );
	} else {
		if ( $update ) {
			/**
			 * Fires once an existing attachment has been updated.
			 *
			 * @since 2.0.0
			 *
			 * @param int $post_ID Attachment ID.
			 */
			do_action( 'edit_attachment', $post_ID );
			$post_after = get_post( $post_ID );

			/**
			 * Fires once an existing attachment has been updated.
			 *
			 * @since 4.4.0
			 *
			 * @param int   $post_ID   Post ID.
			 * @param WP_Post $post_after  Post object following the update.
			 * @param WP_Post $post_before Post object before the update.
			 */
			do_action( 'attachment_updated', $post_ID, $post_after, $post_before );
		} else {

			/**
			 * Fires once an attachment has been added.
			 *
			 * @since 2.0.0
			 *
			 * @param int $post_ID Attachment ID.
			 */
			do_action( 'add_attachment', $post_ID );
		}

		return $post_ID;
	}

	if ( $update ) {
		/**
		 * Fires once an existing post has been updated.
		 *
		 * @since 1.2.0
		 *
		 * @param int   $post_ID Post ID.
		 * @param WP_Post $post  Post object.
		 */
		do_action( 'edit_post', $post_ID, $post );
		$post_after = get_post($post_ID);

		/**
		 * Fires once an existing post has been updated.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 *
		 * @param int   $post_ID   Post ID.
		 * @param WP_Post $post_after  Post object following the update.
		 * @param WP_Post $post_before Post object before the update.
		 */
		do_action( 'post_updated', $post_ID, $post_after, $post_before);
	}

	/**
	 * Fires once a post has been saved.
	 *
	 * The dynamic portion of the hook name, `$post->post_type`, refers to
	 * the post type slug.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 *
	 * @param int   $post_ID Post ID.
	 * @param WP_Post $post  Post object.
	 * @param bool  $update Whether this is an existing post being updated or not.
	 */
	do_action( "save_post_{$post->post_type}", $post_ID, $post, $update );

	/**
	 * Fires once a post has been saved.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param int   $post_ID Post ID.
	 * @param WP_Post $post  Post object.
	 * @param bool  $update Whether this is an existing post being updated or not.
	 */
	do_action( 'save_post', $post_ID, $post, $update );

	/**
	 * Fires once a post has been saved.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param int   $post_ID Post ID.
	 * @param WP_Post $post  Post object.
	 * @param bool  $update Whether this is an existing post being updated or not.
	 */
	do_action( 'wp_insert_post', $post_ID, $post, $update );

	return $post_ID;
}

/**
 * Update a post with new post data.
 *
 * The date does not have to be set for drafts. You can set the date and it will
 * not be overridden.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @param array|object $postarr Optional. Post data. Arrays are expected to be escaped,
 *                objects are not. Default array.
 * @param bool     $wp_error Optional. Allow return of WP_Error on failure. Default false.
 * @return int|WP_Error The value 0 or WP_Error on failure. The post ID on success.
 */
function wp_update_post( $postarr = array(), $wp_error = false ) {
	if ( is_object($postarr) ) {
		// Non-escaped post was passed.
		$postarr = get_object_vars($postarr);
		$postarr = wp_slash($postarr);
	}

	// First, get all of the original fields.
	$post = get_post($postarr['ID'], ARRAY_A);

	if ( is_null( $post ) ) {
		if ( $wp_error )
			return new WP_Error( 'invalid_post', __( 'Invalid post ID.' ) );
		return 0;
	}

	// Escape data pulled from DB.
	$post = wp_slash($post);

	// Passed post category list overwrites existing category list if not empty.
	if ( isset($postarr['post_category']) && is_array($postarr['post_category'])
			 && 0 != count($postarr['post_category']) )
		$post_cats = $postarr['post_category'];
	else
		$post_cats = $post['post_category'];

	// Drafts shouldn't be assigned a date unless explicitly done so by the user.
	if ( isset( $post['post_status'] ) && in_array($post['post_status'], array('draft', 'pending', 'auto-draft')) && empty($postarr['edit_date']) &&
			 ('0000-00-00 00:00:00' == $post['post_date_gmt']) )
		$clear_date = true;
	else
		$clear_date = false;

	// Merge old and new fields with new fields overwriting old ones.
	$postarr = array_merge($post, $postarr);
	$postarr['post_category'] = $post_cats;
	if ( $clear_date ) {
		$postarr['post_date'] = current_time('mysql');
		$postarr['post_date_gmt'] = '';
	}

	if ($postarr['post_type'] == 'attachment')
		return wp_insert_attachment($postarr);

	return wp_insert_post( $postarr, $wp_error );
}

/**
 * Publish a post by transitioning the post status.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Post $post Post ID or post object.
 */
function wp_publish_post( $post ) {
	global $wpdb;

	if ( ! $post = get_post( $post ) )
		return;

	if ( 'publish' == $post->post_status )
		return;

	$wpdb->update( $wpdb->posts, array( 'post_status' => 'publish' ), array( 'ID' => $post->ID ) );

	clean_post_cache( $post->ID );

	$old_status = $post->post_status;
	$post->post_status = 'publish';
	wp_transition_post_status( 'publish', $old_status, $post );

	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( 'edit_post', $post->ID, $post );

	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( "save_post_{$post->post_type}", $post->ID, $post, true );

	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( 'save_post', $post->ID, $post, true );

	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( 'wp_insert_post', $post->ID, $post, true );
}

/**
 * Publish future post and make sure post ID has future post status.
 *
 * Invoked by cron 'publish_future_post' event. This safeguard prevents cron
 * from publishing drafts, etc.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param int|WP_Post $post_id Post ID or post object.
 */
function check_and_publish_future_post( $post_id ) {
	$post = get_post($post_id);

	if ( empty($post) )
		return;

	if ( 'future' != $post->post_status )
		return;

	$time = strtotime( $post->post_date_gmt . ' GMT' );

	// Uh oh, someone jumped the gun!
	if ( $time > time() ) {
		wp_clear_scheduled_hook( 'publish_future_post', array( $post_id ) ); // clear anything else in the system
		wp_schedule_single_event( $time, 'publish_future_post', array( $post_id ) );
		return;
	}

	// wp_publish_post() returns no meaningful value.
	wp_publish_post( $post_id );
}

/**
 * Computes a unique slug for the post, when given the desired slug and some post details.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @global wpdb    $wpdb WordPress database abstraction object.
 * @global WP_Rewrite $wp_rewrite
 *
 * @param string $slug    The desired slug (post_name).
 * @param int  $post_ID   Post ID.
 * @param string $post_status No uniqueness checks are made if the post is still draft or pending.
 * @param string $post_type  Post type.
 * @param int  $post_parent Post parent ID.
 * @return string Unique slug for the post, based on $post_name (with a -1, -2, etc. suffix)
 */
function wp_unique_post_slug( $slug, $post_ID, $post_status, $post_type, $post_parent ) {
	if ( in_array( $post_status, array( 'draft', 'pending', 'auto-draft' ) ) || ( 'inherit' == $post_status && 'revision' == $post_type ) )
		return $slug;

	global $wpdb, $wp_rewrite;

	$original_slug = $slug;

	$feeds = $wp_rewrite->feeds;
	if ( ! is_array( $feeds ) )
		$feeds = array();

	if ( 'attachment' == $post_type ) {
		// Attachment slugs must be unique across all types.
		$check_sql = "SELECT post_name FROM $wpdb->posts WHERE post_name = %s AND ID != %d LIMIT 1";
		$post_name_check = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $check_sql, $slug, $post_ID ) );

		/**
		 * Filters whether the post slug would make a bad attachment slug.
		 *
		 * @since 3.1.0
		 *
		 * @param bool  $bad_slug Whether the slug would be bad as an attachment slug.
		 * @param string $slug   The post slug.
		 */
		if ( $post_name_check || in_array( $slug, $feeds ) || 'embed' === $slug || apply_filters( 'wp_unique_post_slug_is_bad_attachment_slug', false, $slug ) ) {
			$suffix = 2;
			do {
				$alt_post_name = _truncate_post_slug( $slug, 200 - ( strlen( $suffix ) + 1 ) ) . "-$suffix";
				$post_name_check = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $check_sql, $alt_post_name, $post_ID ) );
				$suffix++;
			} while ( $post_name_check );
			$slug = $alt_post_name;
		}
	} elseif ( is_post_type_hierarchical( $post_type ) ) {
		if ( 'nav_menu_item' == $post_type )
			return $slug;

		/*
		 * Page slugs must be unique within their own trees. Pages are in a separate
		 * namespace than posts so page slugs are allowed to overlap post slugs.
		 */
		$check_sql = "SELECT post_name FROM $wpdb->posts WHERE post_name = %s AND post_type IN ( %s, 'attachment' ) AND ID != %d AND post_parent = %d LIMIT 1";
		$post_name_check = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $check_sql, $slug, $post_type, $post_ID, $post_parent ) );

		/**
		 * Filters whether the post slug would make a bad hierarchical post slug.
		 *
		 * @since 3.1.0
		 *
		 * @param bool  $bad_slug  Whether the post slug would be bad in a hierarchical post context.
		 * @param string $slug    The post slug.
		 * @param string $post_type  Post type.
		 * @param int  $post_parent Post parent ID.
		 */
		if ( $post_name_check || in_array( $slug, $feeds ) || 'embed' === $slug || preg_match( "@^($wp_rewrite->pagination_base)?\d+$@", $slug ) || apply_filters( 'wp_unique_post_slug_is_bad_hierarchical_slug', false, $slug, $post_type, $post_parent ) ) {
			$suffix = 2;
			do {
				$alt_post_name = _truncate_post_slug( $slug, 200 - ( strlen( $suffix ) + 1 ) ) . "-$suffix";
				$post_name_check = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $check_sql, $alt_post_name, $post_type, $post_ID, $post_parent ) );
				$suffix++;
			} while ( $post_name_check );
			$slug = $alt_post_name;
		}
	} else {
		// Post slugs must be unique across all posts.
		$check_sql = "SELECT post_name FROM $wpdb->posts WHERE post_name = %s AND post_type = %s AND ID != %d LIMIT 1";
		$post_name_check = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $check_sql, $slug, $post_type, $post_ID ) );

		// Prevent new post slugs that could result in URLs that conflict with date archives.
		$post = get_post( $post_ID );
		$conflicts_with_date_archive = false;
		if ( 'post' === $post_type && ( ! $post || $post->post_name !== $slug ) && preg_match( '/^[0-9]+$/', $slug ) && $slug_num = intval( $slug ) ) {
			$permastructs  = array_values( array_filter( explode( '/', get_option( 'permalink_structure' ) ) ) );
			$postname_index = array_search( '%postname%', $permastructs );

			/*
			 * Potential date clashes are as follows:
			 *
			 * - Any integer in the first permastruct position could be a year.
			 * - An integer between 1 and 12 that follows 'year' conflicts with 'monthnum'.
			 * - An integer between 1 and 31 that follows 'monthnum' conflicts with 'day'.
			 */
			if ( 0 === $postname_index ||
				( $postname_index && '%year%' === $permastructs[ $postname_index - 1 ] && 13 > $slug_num ) ||
				( $postname_index && '%monthnum%' === $permastructs[ $postname_index - 1 ] && 32 > $slug_num )
			) {
				$conflicts_with_date_archive = true;
			}
		}

		/**
		 * Filters whether the post slug would be bad as a flat slug.
		 *
		 * @since 3.1.0
		 *
		 * @param bool  $bad_slug Whether the post slug would be bad as a flat slug.
		 * @param string $slug   The post slug.
		 * @param string $post_type Post type.
		 */
		if ( $post_name_check || in_array( $slug, $feeds ) || 'embed' === $slug || $conflicts_with_date_archive || apply_filters( 'wp_unique_post_slug_is_bad_flat_slug', false, $slug, $post_type ) ) {
			$suffix = 2;
			do {
				$alt_post_name = _truncate_post_slug( $slug, 200 - ( strlen( $suffix ) + 1 ) ) . "-$suffix";
				$post_name_check = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( $check_sql, $alt_post_name, $post_type, $post_ID ) );
				$suffix++;
			} while ( $post_name_check );
			$slug = $alt_post_name;
		}
	}

	/**
	 * Filters the unique post slug.
	 *
	 * @since 3.3.0
	 *
	 * @param string $slug     The post slug.
	 * @param int  $post_ID    Post ID.
	 * @param string $post_status  The post status.
	 * @param string $post_type   Post type.
	 * @param int  $post_parent  Post parent ID
	 * @param string $original_slug The original post slug.
	 */
	return apply_filters( 'wp_unique_post_slug', $slug, $post_ID, $post_status, $post_type, $post_parent, $original_slug );
}

/**
 * Truncate a post slug.
 *
 * @since 3.6.0
 * @access private
 *
 * @see utf8_uri_encode()
 *
 * @param string $slug  The slug to truncate.
 * @param int  $length Optional. Max length of the slug. Default 200 (characters).
 * @return string The truncated slug.
 */
function _truncate_post_slug( $slug, $length = 200 ) {
	if ( strlen( $slug ) > $length ) {
		$decoded_slug = urldecode( $slug );
		if ( $decoded_slug === $slug )
			$slug = substr( $slug, 0, $length );
		else
			$slug = utf8_uri_encode( $decoded_slug, $length );
	}

	return rtrim( $slug, '-' );
}

/**
 * Add tags to a post.
 *
 * @see wp_set_post_tags()
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param int     $post_id Optional. The Post ID. Does not default to the ID of the global $post.
 * @param string|array $tags  Optional. An array of tags to set for the post, or a string of tags
 *               separated by commas. Default empty.
 * @return array|false|WP_Error Array of affected term IDs. WP_Error or false on failure.
 */
function wp_add_post_tags( $post_id = 0, $tags = '' ) {
	return wp_set_post_tags($post_id, $tags, true);
}

/**
 * Set the tags for a post.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @see wp_set_object_terms()
 *
 * @param int     $post_id Optional. The Post ID. Does not default to the ID of the global $post.
 * @param string|array $tags  Optional. An array of tags to set for the post, or a string of tags
 *               separated by commas. Default empty.
 * @param bool     $append Optional. If true, don't delete existing tags, just add on. If false,
 *               replace the tags with the new tags. Default false.
 * @return array|false|WP_Error Array of term taxonomy IDs of affected terms. WP_Error or false on failure.
 */
function wp_set_post_tags( $post_id = 0, $tags = '', $append = false ) {
	return wp_set_post_terms( $post_id, $tags, 'post_tag', $append);
}

/**
 * Set the terms for a post.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @see wp_set_object_terms()
 *
 * @param int     $post_id Optional. The Post ID. Does not default to the ID of the global $post.
 * @param string|array $tags   Optional. An array of terms to set for the post, or a string of terms
 *                separated by commas. Default empty.
 * @param string    $taxonomy Optional. Taxonomy name. Default 'post_tag'.
 * @param bool     $append  Optional. If true, don't delete existing terms, just add on. If false,
 *                replace the terms with the new terms. Default false.
 * @return array|false|WP_Error Array of term taxonomy IDs of affected terms. WP_Error or false on failure.
 */
function wp_set_post_terms( $post_id = 0, $tags = '', $taxonomy = 'post_tag', $append = false ) {
	$post_id = (int) $post_id;

	if ( !$post_id )
		return false;

	if ( empty($tags) )
		$tags = array();

	if ( ! is_array( $tags ) ) {
		$comma = _x( ',', 'tag delimiter' );
		if ( ',' !== $comma )
			$tags = str_replace( $comma, ',', $tags );
		$tags = explode( ',', trim( $tags, " \n\t\r\0\x0B," ) );
	}

	/*
	 * Hierarchical taxonomies must always pass IDs rather than names so that
	 * children with the same names but different parents aren't confused.
	 */
	if ( is_taxonomy_hierarchical( $taxonomy ) ) {
		$tags = array_unique( array_map( 'intval', $tags ) );
	}

	return wp_set_object_terms( $post_id, $tags, $taxonomy, $append );
}

/**
 * Set categories for a post.
 *
 * If the post categories parameter is not set, then the default category is
 * going used.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int    $post_ID     Optional. The Post ID. Does not default to the ID
 *                  of the global $post. Default 0.
 * @param array|int $post_categories Optional. List of categories or ID of category.
 *                  Default empty array.
 * @param bool   $append     If true, don't delete existing categories, just add on.
 *                 If false, replace the categories with the new categories.
 * @return array|false|WP_Error Array of term taxonomy IDs of affected categories. WP_Error or false on failure.
 */
function wp_set_post_categories( $post_ID = 0, $post_categories = array(), $append = false ) {
	$post_ID = (int) $post_ID;
	$post_type = get_post_type( $post_ID );
	$post_status = get_post_status( $post_ID );
	// If $post_categories isn't already an array, make it one:
	$post_categories = (array) $post_categories;
	if ( empty( $post_categories ) ) {
		if ( 'post' == $post_type && 'auto-draft' != $post_status ) {
			$post_categories = array( get_option('default_category') );
			$append = false;
		} else {
			$post_categories = array();
		}
	} elseif ( 1 == count( $post_categories ) && '' == reset( $post_categories ) ) {
		return true;
	}

	return wp_set_post_terms( $post_ID, $post_categories, 'category', $append );
}

/**
 * Fires actions related to the transitioning of a post's status.
 *
 * When a post is saved, the post status is "transitioned" from one status to another,
 * though this does not always mean the status has actually changed before and after
 * the save. This function fires a number of action hooks related to that transition:
 * the generic {@see 'transition_post_status'} action, as well as the dynamic hooks
 * {@see '$old_status_to_$new_status'} and {@see '$new_status_$post->post_type'}. Note
 * that the function does not transition the post object in the database.
 *
 * For instance: When publishing a post for the first time, the post status may transition
 * from 'draft' – or some other status – to 'publish'. However, if a post is already
 * published and is simply being updated, the "old" and "new" statuses may both be 'publish'
 * before and after the transition.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param string $new_status Transition to this post status.
 * @param string $old_status Previous post status.
 * @param WP_Post $post Post data.
 */
function wp_transition_post_status( $new_status, $old_status, $post ) {
	/**
	 * Fires when a post is transitioned from one status to another.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param string $new_status New post status.
	 * @param string $old_status Old post status.
	 * @param WP_Post $post    Post object.
	 */
	do_action( 'transition_post_status', $new_status, $old_status, $post );

	/**
	 * Fires when a post is transitioned from one status to another.
	 *
	 * The dynamic portions of the hook name, `$new_status` and `$old status`,
	 * refer to the old and new post statuses, respectively.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param WP_Post $post Post object.
	 */
	do_action( "{$old_status}_to_{$new_status}", $post );

	/**
	 * Fires when a post is transitioned from one status to another.
	 *
	 * The dynamic portions of the hook name, `$new_status` and `$post->post_type`,
	 * refer to the new post status and post type, respectively.
	 *
	 * Please note: When this action is hooked using a particular post status (like
	 * 'publish', as `publish_{$post->post_type}`), it will fire both when a post is
	 * first transitioned to that status from something else, as well as upon
	 * subsequent post updates (old and new status are both the same).
	 *
	 * Therefore, if you are looking to only fire a callback when a post is first
	 * transitioned to a status, use the {@see 'transition_post_status'} hook instead.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param int   $post_id Post ID.
	 * @param WP_Post $post  Post object.
	 */
	do_action( "{$new_status}_{$post->post_type}", $post->ID, $post );
}

//
// Comment, trackback, and pingback functions.
//

/**
 * Add a URL to those already pinged.
 *
 * @since 1.5.0
 * @since 4.7.0 $post_id can be a WP_Post object.
 * @since 4.7.0 $uri can be an array of URIs.
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Post $post_id Post object or ID.
 * @param string|array $uri   Ping URI or array of URIs.
 * @return int|false How many rows were updated.
 */
function add_ping( $post_id, $uri ) {
	global $wpdb;

	$post = get_post( $post_id );
	if ( ! $post ) {
		return false;
	}

	$pung = trim( $post->pinged );
	$pung = preg_split( '/\s/', $pung );

	if ( is_array( $uri ) ) {
		$pung = array_merge( $pung, $uri );
	}
	else {
		$pung[] = $uri;
	}
	$new = implode("\n", $pung);

	/**
	 * Filters the new ping URL to add for the given post.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param string $new New ping URL to add.
	 */
	$new = apply_filters( 'add_ping', $new );

	$return = $wpdb->update( $wpdb->posts, array( 'pinged' => $new ), array( 'ID' => $post->ID ) );
	clean_post_cache( $post->ID );
	return $return;
}

/**
 * Retrieve enclosures already enclosed for a post.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param int $post_id Post ID.
 * @return array List of enclosures.
 */
function get_enclosed( $post_id ) {
	$custom_fields = get_post_custom( $post_id );
	$pung = array();
	if ( !is_array( $custom_fields ) )
		return $pung;

	foreach ( $custom_fields as $key => $val ) {
		if ( 'enclosure' != $key || !is_array( $val ) )
			continue;
		foreach ( $val as $enc ) {
			$enclosure = explode( "\n", $enc );
			$pung[] = trim( $enclosure[ 0 ] );
		}
	}

	/**
	 * Filters the list of enclosures already enclosed for the given post.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param array $pung  Array of enclosures for the given post.
	 * @param int  $post_id Post ID.
	 */
	return apply_filters( 'get_enclosed', $pung, $post_id );
}

/**
 * Retrieve URLs already pinged for a post.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @since 4.7.0 $post_id can be a WP_Post object.
 *
 * @param int|WP_Post $post_id Post ID or object.
 * @return array
 */
function get_pung( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );
	if ( ! $post ) {
		return false;
	}

	$pung = trim( $post->pinged );
	$pung = preg_split( '/\s/', $pung );

	/**
	 * Filters the list of already-pinged URLs for the given post.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param array $pung Array of URLs already pinged for the given post.
	 */
	return apply_filters( 'get_pung', $pung );
}

/**
 * Retrieve URLs that need to be pinged.
 *
 * @since 1.5.0
 * @since 4.7.0 $post_id can be a WP_Post object.
 *
 * @param int|WP_Post $post_id Post Object or ID
 * @return array
 */
function get_to_ping( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );

	if ( ! $post ) {
		return false;
	}

	$to_ping = sanitize_trackback_urls( $post->to_ping );
	$to_ping = preg_split('/\s/', $to_ping, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

	/**
	 * Filters the list of URLs yet to ping for the given post.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param array $to_ping List of URLs yet to ping.
	 */
	return apply_filters( 'get_to_ping', $to_ping );
}

/**
 * Do trackbacks for a list of URLs.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @param string $tb_list Comma separated list of URLs.
 * @param int  $post_id Post ID.
 */
function trackback_url_list( $tb_list, $post_id ) {
	if ( ! empty( $tb_list ) ) {
		// Get post data.
		$postdata = get_post( $post_id, ARRAY_A );

		// Form an excerpt.
		$excerpt = strip_tags( $postdata['post_excerpt'] ? $postdata['post_excerpt'] : $postdata['post_content'] );

		if ( strlen( $excerpt ) > 255 ) {
			$excerpt = substr( $excerpt, 0, 252 ) . '&hellip;';
		}

		$trackback_urls = explode( ',', $tb_list );
		foreach ( (array) $trackback_urls as $tb_url ) {
			$tb_url = trim( $tb_url );
			trackback( $tb_url, wp_unslash( $postdata['post_title'] ), $excerpt, $post_id );
		}
	}
}

//
// Page functions
//

/**
 * Get a list of page IDs.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @return array List of page IDs.
 */
function get_all_page_ids() {
	global $wpdb;

	$page_ids = wp_cache_get('all_page_ids', 'posts');
	if ( ! is_array( $page_ids ) ) {
		$page_ids = $wpdb->get_col("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'page'");
		wp_cache_add('all_page_ids', $page_ids, 'posts');
	}

	return $page_ids;
}

/**
 * Retrieves page data given a page ID or page object.
 *
 * Use get_post() instead of get_page().
 *
 * @since 1.5.1
 * @deprecated 3.5.0 Use get_post()
 *
 * @param mixed $page  Page object or page ID. Passed by reference.
 * @param string $output Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to
 *            a WP_Post object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
 * @param string $filter Optional. How the return value should be filtered. Accepts 'raw',
 *            'edit', 'db', 'display'. Default 'raw'.
 * @return WP_Post|array|null WP_Post (or array) on success, or null on failure.
 */
function get_page( $page, $output = OBJECT, $filter = 'raw') {
	return get_post( $page, $output, $filter );
}

/**
 * Retrieves a page given its path.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string    $page_path Page path.
 * @param string    $output  Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to
 *                a WP_Post object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
 * @param string|array $post_type Optional. Post type or array of post types. Default 'page'.
 * @return WP_Post|array|null WP_Post (or array) on success, or null on failure.
 */
function get_page_by_path( $page_path, $output = OBJECT, $post_type = 'page' ) {
	global $wpdb;

	$last_changed = wp_cache_get_last_changed( 'posts' );

	$hash = md5( $page_path . serialize( $post_type ) );
	$cache_key = "get_page_by_path:$hash:$last_changed";
	$cached = wp_cache_get( $cache_key, 'posts' );
	if ( false !== $cached ) {
		// Special case: '0' is a bad `$page_path`.
		if ( '0' === $cached || 0 === $cached ) {
			return;
		} else {
			return get_post( $cached, $output );
		}
	}

	$page_path = rawurlencode(urldecode($page_path));
	$page_path = str_replace('%2F', '/', $page_path);
	$page_path = str_replace('%20', ' ', $page_path);
	$parts = explode( '/', trim( $page_path, '/' ) );
	$parts = array_map( 'sanitize_title_for_query', $parts );
	$escaped_parts = esc_sql( $parts );

	$in_string = "'" . implode( "','", $escaped_parts ) . "'";

	if ( is_array( $post_type ) ) {
		$post_types = $post_type;
	} else {
		$post_types = array( $post_type, 'attachment' );
	}

	$post_types = esc_sql( $post_types );
	$post_type_in_string = "'" . implode( "','", $post_types ) . "'";
	$sql = "
		SELECT ID, post_name, post_parent, post_type
		FROM $wpdb->posts
		WHERE post_name IN ($in_string)
		AND post_type IN ($post_type_in_string)
	";

	$pages = $wpdb->get_results( $sql, OBJECT_K );

	$revparts = array_reverse( $parts );

	$foundid = 0;
	foreach ( (array) $pages as $page ) {
		if ( $page->post_name == $revparts[0] ) {
			$count = 0;
			$p = $page;

			/*
			 * Loop through the given path parts from right to left,
			 * ensuring each matches the post ancestry.
			 */
			while ( $p->post_parent != 0 && isset( $pages[ $p->post_parent ] ) ) {
				$count++;
				$parent = $pages[ $p->post_parent ];
				if ( ! isset( $revparts[ $count ] ) || $parent->post_name != $revparts[ $count ] )
					break;
				$p = $parent;
			}

			if ( $p->post_parent == 0 && $count+1 == count( $revparts ) && $p->post_name == $revparts[ $count ] ) {
				$foundid = $page->ID;
				if ( $page->post_type == $post_type )
					break;
			}
		}
	}

	// We cache misses as well as hits.
	wp_cache_set( $cache_key, $foundid, 'posts' );

	if ( $foundid ) {
		return get_post( $foundid, $output );
	}
}

/**
 * Retrieve a page given its title.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string    $page_title Page title
 * @param string    $output   Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to
 *                 a WP_Post object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
 * @param string|array $post_type Optional. Post type or array of post types. Default 'page'.
 * @return WP_Post|array|null WP_Post (or array) on success, or null on failure.
 */
function get_page_by_title( $page_title, $output = OBJECT, $post_type = 'page' ) {
	global $wpdb;

	if ( is_array( $post_type ) ) {
		$post_type = esc_sql( $post_type );
		$post_type_in_string = "'" . implode( "','", $post_type ) . "'";
		$sql = $wpdb->prepare( "
			SELECT ID
			FROM $wpdb->posts
			WHERE post_title = %s
			AND post_type IN ($post_type_in_string)
		", $page_title );
	} else {
		$sql = $wpdb->prepare( "
			SELECT ID
			FROM $wpdb->posts
			WHERE post_title = %s
			AND post_type = %s
		", $page_title, $post_type );
	}

	$page = $wpdb->get_var( $sql );

	if ( $page ) {
		return get_post( $page, $output );
	}
}

/**
 * Identify descendants of a given page ID in a list of page objects.
 *
 * Descendants are identified from the `$pages` array passed to the function. No database queries are performed.
 *
 * @since 1.5.1
 *
 * @param int  $page_id Page ID.
 * @param array $pages  List of page objects from which descendants should be identified.
 * @return array List of page children.
 */
function get_page_children( $page_id, $pages ) {
	// Build a hash of ID -> children.
	$children = array();
	foreach ( (array) $pages as $page ) {
		$children[ intval( $page->post_parent ) ][] = $page;
	}

	$page_list = array();

	// Start the search by looking at immediate children.
	if ( isset( $children[ $page_id ] ) ) {
		// Always start at the end of the stack in order to preserve original `$pages` order.
		$to_look = array_reverse( $children[ $page_id ] );

		while ( $to_look ) {
			$p = array_pop( $to_look );
			$page_list[] = $p;
			if ( isset( $children[ $p->ID ] ) ) {
				foreach ( array_reverse( $children[ $p->ID ] ) as $child ) {
					// Append to the `$to_look` stack to descend the tree.
					$to_look[] = $child;
				}
			}
		}
	}

	return $page_list;
}

/**
 * Order the pages with children under parents in a flat list.
 *
 * It uses auxiliary structure to hold parent-children relationships and
 * runs in O(N) complexity
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param array $pages  Posts array, passed by reference.
 * @param int  $page_id Optional. Parent page ID. Default 0.
 * @return array A list arranged by hierarchy. Children immediately follow their parents.
 */
function get_page_hierarchy( &$pages, $page_id = 0 ) {
	if ( empty( $pages ) ) {
		return array();
	}

	$children = array();
	foreach ( (array) $pages as $p ) {
		$parent_id = intval( $p->post_parent );
		$children[ $parent_id ][] = $p;
	}

	$result = array();
	_page_traverse_name( $page_id, $children, $result );

	return $result;
}

/**
 * Traverse and return all the nested children post names of a root page.
 *
 * $children contains parent-children relations
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @see _page_traverse_name()
 *
 * @param int  $page_id  Page ID.
 * @param array $children Parent-children relations, passed by reference.
 * @param array $result  Result, passed by reference.
 */
function _page_traverse_name( $page_id, &$children, &$result ){
	if ( isset( $children[ $page_id ] ) ){
		foreach ( (array)$children[ $page_id ] as $child ) {
			$result[ $child->ID ] = $child->post_name;
			_page_traverse_name( $child->ID, $children, $result );
		}
	}
}

/**
 * Build the URI path for a page.
 *
 * Sub pages will be in the "directory" under the parent page post name.
 *
 * @since 1.5.0
 * @since 4.6.0 Converted the `$page` parameter to optional.
 *
 * @param WP_Post|object|int $page Optional. Page ID or WP_Post object. Default is global $post.
 * @return string|false Page URI, false on error.
 */
function get_page_uri( $page = 0 ) {
	if ( ! $page instanceof WP_Post ) {
		$page = get_post( $page );
	}

	if ( ! $page )
		return false;

	$uri = $page->post_name;

	foreach ( $page->ancestors as $parent ) {
		$parent = get_post( $parent );
		if ( $parent && $parent->post_name ) {
			$uri = $parent->post_name . '/' . $uri;
		}
	}

	/**
	 * Filters the URI for a page.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param string $uri Page URI.
	 * @param WP_Post $page Page object.
	 */
	return apply_filters( 'get_page_uri', $uri, $page );
}

/**
 * Retrieve a list of pages.
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param array|string $args {
 *   Optional. Array or string of arguments to retrieve pages.
 *
 *   @type int     $child_of   Page ID to return child and grandchild pages of. Note: The value
 *                   of `$hierarchical` has no bearing on whether `$child_of` returns
 *                   hierarchical results. Default 0, or no restriction.
 *   @type string    $sort_order  How to sort retrieved pages. Accepts 'ASC', 'DESC'. Default 'ASC'.
 *   @type string    $sort_column What columns to sort pages by, comma-separated. Accepts 'post_author',
 *                   'post_date', 'post_title', 'post_name', 'post_modified', 'menu_order',
 *                   'post_modified_gmt', 'post_parent', 'ID', 'rand', 'comment_count'.
 *                   'post_' can be omitted for any values that start with it.
 *                   Default 'post_title'.
 *   @type bool     $hierarchical Whether to return pages hierarchically. If false in conjunction with
 *                   `$child_of` also being false, both arguments will be disregarded.
 *                   Default true.
 *   @type array    $exclude   Array of page IDs to exclude. Default empty array.
 *   @type array    $include   Array of page IDs to include. Cannot be used with `$child_of`,
 *                   `$parent`, `$exclude`, `$meta_key`, `$meta_value`, or `$hierarchical`.
 *                   Default empty array.
 *   @type string    $meta_key   Only include pages with this meta key. Default empty.
 *   @type string    $meta_value  Only include pages with this meta value. Requires `$meta_key`.
 *                   Default empty.
 *   @type string    $authors   A comma-separated list of author IDs. Default empty.
 *   @type int     $parent    Page ID to return direct children of. Default -1, or no restriction.
 *   @type string|array $exclude_tree Comma-separated string or array of page IDs to exclude.
 *                   Default empty array.
 *   @type int     $number    The number of pages to return. Default 0, or all pages.
 *   @type int     $offset    The number of pages to skip before returning. Requires `$number`.
 *                   Default 0.
 *   @type string    $post_type  The post type to query. Default 'page'.
 *   @type string|array $post_status A comma-separated list or array of post statuses to include.
 *                   Default 'publish'.
 * }
 * @return array|false List of pages matching defaults or `$args`.
 */
function get_pages( $args = array() ) {
	global $wpdb;

	$defaults = array(
		'child_of'   => 0,
		'sort_order'  => 'ASC',
		'sort_column' => 'post_title',
		'hierarchical' => 1,
		'exclude'   => array(),
		'include'   => array(),
		'meta_key'   => '',
		'meta_value'  => '',
		'authors'   => '',
		'parent'    => -1,
		'exclude_tree' => array(),
		'number'    => '',
		'offset'    => 0,
		'post_type'  => 'page',
		'post_status' => 'publish',
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$number = (int) $r['number'];
	$offset = (int) $r['offset'];
	$child_of = (int) $r['child_of'];
	$hierarchical = $r['hierarchical'];
	$exclude = $r['exclude'];
	$meta_key = $r['meta_key'];
	$meta_value = $r['meta_value'];
	$parent = $r['parent'];
	$post_status = $r['post_status'];

	// Make sure the post type is hierarchical.
	$hierarchical_post_types = get_post_types( array( 'hierarchical' => true ) );
	if ( ! in_array( $r['post_type'], $hierarchical_post_types ) ) {
		return false;
	}

	if ( $parent > 0 && ! $child_of ) {
		$hierarchical = false;
	}

	// Make sure we have a valid post status.
	if ( ! is_array( $post_status ) ) {
		$post_status = explode( ',', $post_status );
	}
	if ( array_diff( $post_status, get_post_stati() ) ) {
		return false;
	}

	// $args can be whatever, only use the args defined in defaults to compute the key.
	$key = md5( serialize( wp_array_slice_assoc( $r, array_keys( $defaults ) ) ) );
	$last_changed = wp_cache_get_last_changed( 'posts' );

	$cache_key = "get_pages:$key:$last_changed";
	if ( $cache = wp_cache_get( $cache_key, 'posts' ) ) {
		// Convert to WP_Post instances.
		$pages = array_map( 'get_post', $cache );
		/** This filter is documented in wp-includes/post.php */
		$pages = apply_filters( 'get_pages', $pages, $r );
		return $pages;
	}

	$inclusions = '';
	if ( ! empty( $r['include'] ) ) {
		$child_of = 0; //ignore child_of, parent, exclude, meta_key, and meta_value params if using include
		$parent = -1;
		$exclude = '';
		$meta_key = '';
		$meta_value = '';
		$hierarchical = false;
		$incpages = wp_parse_id_list( $r['include'] );
		if ( ! empty( $incpages ) ) {
			$inclusions = ' AND ID IN (' . implode( ',', $incpages ) . ')';
		}
	}

	$exclusions = '';
	if ( ! empty( $exclude ) ) {
		$expages = wp_parse_id_list( $exclude );
		if ( ! empty( $expages ) ) {
			$exclusions = ' AND ID NOT IN (' . implode( ',', $expages ) . ')';
		}
	}

	$author_query = '';
	if ( ! empty( $r['authors'] ) ) {
		$post_authors = preg_split( '/[\s,]+/', $r['authors'] );

		if ( ! empty( $post_authors ) ) {
			foreach ( $post_authors as $post_author ) {
				//Do we have an author id or an author login?
				if ( 0 == intval($post_author) ) {
					$post_author = get_user_by('login', $post_author);
					if ( empty( $post_author ) ) {
						continue;
					}
					if ( empty( $post_author->ID ) ) {
						continue;
					}
					$post_author = $post_author->ID;
				}

				if ( '' == $author_query ) {
					$author_query = $wpdb->prepare(' post_author = %d ', $post_author);
				} else {
					$author_query .= $wpdb->prepare(' OR post_author = %d ', $post_author);
				}
			}
			if ( '' != $author_query ) {
				$author_query = " AND ($author_query)";
			}
		}
	}

	$join = '';
	$where = "$exclusions $inclusions ";
	if ( '' !== $meta_key || '' !== $meta_value ) {
		$join = " LEFT JOIN $wpdb->postmeta ON ( $wpdb->posts.ID = $wpdb->postmeta.post_id )";

		// meta_key and meta_value might be slashed
		$meta_key = wp_unslash($meta_key);
		$meta_value = wp_unslash($meta_value);
		if ( '' !== $meta_key ) {
			$where .= $wpdb->prepare(" AND $wpdb->postmeta.meta_key = %s", $meta_key);
		}
		if ( '' !== $meta_value ) {
			$where .= $wpdb->prepare(" AND $wpdb->postmeta.meta_value = %s", $meta_value);
		}

	}

	if ( is_array( $parent ) ) {
		$post_parent__in = implode( ',', array_map( 'absint', (array) $parent ) );
		if ( ! empty( $post_parent__in ) ) {
			$where .= " AND post_parent IN ($post_parent__in)";
		}
	} elseif ( $parent >= 0 ) {
		$where .= $wpdb->prepare(' AND post_parent = %d ', $parent);
	}

	if ( 1 == count( $post_status ) ) {
		$where_post_type = $wpdb->prepare( "post_type = %s AND post_status = %s", $r['post_type'], reset( $post_status ) );
	} else {
		$post_status = implode( "', '", $post_status );
		$where_post_type = $wpdb->prepare( "post_type = %s AND post_status IN ('$post_status')", $r['post_type'] );
	}

	$orderby_array = array();
	$allowed_keys = array( 'author', 'post_author', 'date', 'post_date', 'title', 'post_title', 'name', 'post_name', 'modified',
		'post_modified', 'modified_gmt', 'post_modified_gmt', 'menu_order', 'parent', 'post_parent',
		'ID', 'rand', 'comment_count' );

	foreach ( explode( ',', $r['sort_column'] ) as $orderby ) {
		$orderby = trim( $orderby );
		if ( ! in_array( $orderby, $allowed_keys ) ) {
			continue;
		}

		switch ( $orderby ) {
			case 'menu_order':
				break;
			case 'ID':
				$orderby = "$wpdb->posts.ID";
				break;
			case 'rand':
				$orderby = 'RAND()';
				break;
			case 'comment_count':
				$orderby = "$wpdb->posts.comment_count";
				break;
			default:
				if ( 0 === strpos( $orderby, 'post_' ) ) {
					$orderby = "$wpdb->posts." . $orderby;
				} else {
					$orderby = "$wpdb->posts.post_" . $orderby;
				}
		}

		$orderby_array[] = $orderby;

	}
	$sort_column = ! empty( $orderby_array ) ? implode( ',', $orderby_array ) : "$wpdb->posts.post_title";

	$sort_order = strtoupper( $r['sort_order'] );
	if ( '' !== $sort_order && ! in_array( $sort_order, array( 'ASC', 'DESC' ) ) ) {
		$sort_order = 'ASC';
	}

	$query = "SELECT * FROM $wpdb->posts $join WHERE ($where_post_type) $where ";
	$query .= $author_query;
	$query .= " ORDER BY " . $sort_column . " " . $sort_order ;

	if ( ! empty( $number ) ) {
		$query .= ' LIMIT ' . $offset . ',' . $number;
	}

	$pages = $wpdb->get_results($query);

	if ( empty($pages) ) {
		/** This filter is documented in wp-includes/post.php */
		$pages = apply_filters( 'get_pages', array(), $r );
		return $pages;
	}

	// Sanitize before caching so it'll only get done once.
	$num_pages = count($pages);
	for ($i = 0; $i < $num_pages; $i++) {
		$pages[$i] = sanitize_post($pages[$i], 'raw');
	}

	// Update cache.
	update_post_cache( $pages );

	if ( $child_of || $hierarchical ) {
		$pages = get_page_children($child_of, $pages);
	}

	if ( ! empty( $r['exclude_tree'] ) ) {
		$exclude = wp_parse_id_list( $r['exclude_tree'] );
		foreach ( $exclude as $id ) {
			$children = get_page_children( $id, $pages );
			foreach ( $children as $child ) {
				$exclude[] = $child->ID;
			}
		}

		$num_pages = count( $pages );
		for ( $i = 0; $i < $num_pages; $i++ ) {
			if ( in_array( $pages[$i]->ID, $exclude ) ) {
				unset( $pages[$i] );
			}
		}
	}

	$page_structure = array();
	foreach ( $pages as $page ) {
		$page_structure[] = $page->ID;
	}

	wp_cache_set( $cache_key, $page_structure, 'posts' );

	// Convert to WP_Post instances
	$pages = array_map( 'get_post', $pages );

	/**
	 * Filters the retrieved list of pages.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param array $pages List of pages to retrieve.
	 * @param array $r   Array of get_pages() arguments.
	 */
	return apply_filters( 'get_pages', $pages, $r );
}

//
// Attachment functions
//

/**
 * Check if the attachment URI is local one and is really an attachment.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param string $url URL to check
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function is_local_attachment($url) {
	if (strpos($url, home_url()) === false)
		return false;
	if (strpos($url, home_url('/?attachment_id=')) !== false)
		return true;
	if ( $id = url_to_postid($url) ) {
		$post = get_post($id);
		if ( 'attachment' == $post->post_type )
			return true;
	}
	return false;
}

/**
 * Insert an attachment.
 *
 * If you set the 'ID' in the $args parameter, it will mean that you are
 * updating and attempt to update the attachment. You can also set the
 * attachment name or title by setting the key 'post_name' or 'post_title'.
 *
 * You can set the dates for the attachment manually by setting the 'post_date'
 * and 'post_date_gmt' keys' values.
 *
 * By default, the comments will use the default settings for whether the
 * comments are allowed. You can close them manually or keep them open by
 * setting the value for the 'comment_status' key.
 *
 * @since 2.0.0
 * @since 4.7.0 Added the `$wp_error` parameter to allow a WP_Error to be returned on failure.
 *
 * @see wp_insert_post()
 *
 * @param string|array $args   Arguments for inserting an attachment.
 * @param string    $file   Optional. Filename.
 * @param int     $parent  Optional. Parent post ID.
 * @param bool     $wp_error Optional. Whether to return a WP_Error on failure. Default false.
 * @return int|WP_Error The attachment ID on success. The value 0 or WP_Error on failure.
 */
function wp_insert_attachment( $args, $file = false, $parent = 0, $wp_error = false ) {
	$defaults = array(
		'file'    => $file,
		'post_parent' => 0
	);

	$data = wp_parse_args( $args, $defaults );

	if ( ! empty( $parent ) ) {
		$data['post_parent'] = $parent;
	}

	$data['post_type'] = 'attachment';

	return wp_insert_post( $data, $wp_error );
}

/**
 * Trash or delete an attachment.
 *
 * When an attachment is permanently deleted, the file will also be removed.
 * Deletion removes all post meta fields, taxonomy, comments, etc. associated
 * with the attachment (except the main post).
 *
 * The attachment is moved to the trash instead of permanently deleted unless trash
 * for media is disabled, item is already in the trash, or $force_delete is true.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int $post_id   Attachment ID.
 * @param bool $force_delete Optional. Whether to bypass trash and force deletion.
 *              Default false.
 * @return mixed False on failure. Post data on success.
 */
function wp_delete_attachment( $post_id, $force_delete = false ) {
	global $wpdb;

	if ( !$post = $wpdb->get_row( $wpdb->prepare("SELECT * FROM $wpdb->posts WHERE ID = %d", $post_id) ) )
		return $post;

	if ( 'attachment' != $post->post_type )
		return false;

	if ( !$force_delete && EMPTY_TRASH_DAYS && MEDIA_TRASH && 'trash' != $post->post_status )
		return wp_trash_post( $post_id );

	delete_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_status');
	delete_post_meta($post_id, '_wp_trash_meta_time');

	$meta = wp_get_attachment_metadata( $post_id );
	$backup_sizes = get_post_meta( $post->ID, '_wp_attachment_backup_sizes', true );
	$file = get_attached_file( $post_id );

	if ( is_multisite() )
		delete_transient( 'dirsize_cache' );

	/**
	 * Fires before an attachment is deleted, at the start of wp_delete_attachment().
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param int $post_id Attachment ID.
	 */
	do_action( 'delete_attachment', $post_id );

	wp_delete_object_term_relationships($post_id, array('category', 'post_tag'));
	wp_delete_object_term_relationships($post_id, get_object_taxonomies($post->post_type));

	// Delete all for any posts.
	delete_metadata( 'post', null, '_thumbnail_id', $post_id, true );

	wp_defer_comment_counting( true );

	$comment_ids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT comment_ID FROM $wpdb->comments WHERE comment_post_ID = %d", $post_id ));
	foreach ( $comment_ids as $comment_id ) {
		wp_delete_comment( $comment_id, true );
	}

	wp_defer_comment_counting( false );

	$post_meta_ids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT meta_id FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id = %d ", $post_id ));
	foreach ( $post_meta_ids as $mid )
		delete_metadata_by_mid( 'post', $mid );

	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( 'delete_post', $post_id );
	$result = $wpdb->delete( $wpdb->posts, array( 'ID' => $post_id ) );
	if ( ! $result ) {
		return false;
	}
	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( 'deleted_post', $post_id );

	wp_delete_attachment_files( $post_id, $meta, $backup_sizes, $file );

	clean_post_cache( $post );

	return $post;
}

/**
 * Deletes all files that belong to the given attachment.
 *
 * @since 4.9.7
 *
 * @param int  $post_id   Attachment ID.
 * @param array $meta     The attachment's meta data.
 * @param array $backup_sizes The meta data for the attachment's backup images.
 * @param string $file     Absolute path to the attachment's file.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_delete_attachment_files( $post_id, $meta, $backup_sizes, $file ) {
	global $wpdb;

	$uploadpath = wp_get_upload_dir();
	$deleted  = true;

	if ( ! empty( $meta['thumb'] ) ) {
		// Don't delete the thumb if another attachment uses it.
		if ( ! $wpdb->get_row( $wpdb->prepare( "SELECT meta_id FROM $wpdb->postmeta WHERE meta_key = '_wp_attachment_metadata' AND meta_value LIKE %s AND post_id <> %d", '%' . $wpdb->esc_like( $meta['thumb'] ) . '%', $post_id ) ) ) {
			$thumbfile = str_replace( basename( $file ), $meta['thumb'], $file );
			if ( ! empty( $thumbfile ) ) {
				$thumbfile = path_join( $uploadpath['basedir'], $thumbfile );
				$thumbdir = path_join( $uploadpath['basedir'], dirname( $file ) );

				if ( ! wp_delete_file_from_directory( $thumbfile, $thumbdir ) ) {
					$deleted = false;
				}
			}
		}
	}

	// Remove intermediate and backup images if there are any.
	if ( isset( $meta['sizes'] ) && is_array( $meta['sizes'] ) ) {
		$intermediate_dir = path_join( $uploadpath['basedir'], dirname( $file ) );
		foreach ( $meta['sizes'] as $size => $sizeinfo ) {
			$intermediate_file = str_replace( basename( $file ), $sizeinfo['file'], $file );
			if ( ! empty( $intermediate_file ) ) {
				$intermediate_file = path_join( $uploadpath['basedir'], $intermediate_file );

				if ( ! wp_delete_file_from_directory( $intermediate_file, $intermediate_dir ) ) {
					$deleted = false;
				}
			}
		}
	}

	if ( is_array( $backup_sizes ) ) {
		$del_dir = path_join( $uploadpath['basedir'], dirname( $meta['file'] ) );
		foreach ( $backup_sizes as $size ) {
			$del_file = path_join( dirname( $meta['file'] ), $size['file'] );
			if ( ! empty( $del_file ) ) {
				$del_file = path_join( $uploadpath['basedir'], $del_file );

				if ( ! wp_delete_file_from_directory( $del_file, $del_dir ) ) {
					$deleted = false;
				}
			}
		}
	}

	if ( ! wp_delete_file_from_directory( $file, $uploadpath['basedir'] ) ) {
		$deleted = false;
	}

	return $deleted;
}

/**
 * Retrieve attachment meta field for attachment ID.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $post_id  Attachment ID. Default 0.
 * @param bool $unfiltered Optional. If true, filters are not run. Default false.
 * @return mixed Attachment meta field. False on failure.
 */
function wp_get_attachment_metadata( $post_id = 0, $unfiltered = false ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( !$post = get_post( $post_id ) )
		return false;

	$data = get_post_meta( $post->ID, '_wp_attachment_metadata', true );

	if ( $unfiltered )
		return $data;

	/**
	 * Filters the attachment meta data.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param array|bool $data  Array of meta data for the given attachment, or false
	 *              if the object does not exist.
	 * @param int    $post_id Attachment ID.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_attachment_metadata', $data, $post->ID );
}

/**
 * Update metadata for an attachment.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int  $post_id Attachment ID.
 * @param array $data  Attachment data.
 * @return int|bool False if $post is invalid.
 */
function wp_update_attachment_metadata( $post_id, $data ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( !$post = get_post( $post_id ) )
		return false;

	/**
	 * Filters the updated attachment meta data.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param array $data  Array of updated attachment meta data.
	 * @param int  $post_id Attachment ID.
	 */
	if ( $data = apply_filters( 'wp_update_attachment_metadata', $data, $post->ID ) )
		return update_post_meta( $post->ID, '_wp_attachment_metadata', $data );
	else
		return delete_post_meta( $post->ID, '_wp_attachment_metadata' );
}

/**
 * Retrieve the URL for an attachment.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @global string $pagenow
 *
 * @param int $post_id Optional. Attachment ID. Default 0.
 * @return string|false Attachment URL, otherwise false.
 */
function wp_get_attachment_url( $post_id = 0 ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( !$post = get_post( $post_id ) )
		return false;

	if ( 'attachment' != $post->post_type )
		return false;

	$url = '';
	// Get attached file.
	if ( $file = get_post_meta( $post->ID, '_wp_attached_file', true ) ) {
		// Get upload directory.
		if ( ( $uploads = wp_get_upload_dir() ) && false === $uploads['error'] ) {
			// Check that the upload base exists in the file location.
			if ( 0 === strpos( $file, $uploads['basedir'] ) ) {
				// Replace file location with url location.
				$url = str_replace($uploads['basedir'], $uploads['baseurl'], $file);
			} elseif ( false !== strpos($file, 'wp-content/uploads') ) {
				// Get the directory name relative to the basedir (back compat for pre-2.7 uploads)
				$url = trailingslashit( $uploads['baseurl'] . '/' . _wp_get_attachment_relative_path( $file ) ) . basename( $file );
			} else {
				// It's a newly-uploaded file, therefore $file is relative to the basedir.
				$url = $uploads['baseurl'] . "/$file";
			}
		}
	}

	/*
	 * If any of the above options failed, Fallback on the GUID as used pre-2.7,
	 * not recommended to rely upon this.
	 */
	if ( empty($url) ) {
		$url = get_the_guid( $post->ID );
	}

	// On SSL front end, URLs should be HTTPS.
	if ( is_ssl() && ! is_admin() && 'wp-login.php' !== $GLOBALS['pagenow'] ) {
		$url = set_url_scheme( $url );
	}

	/**
	 * Filters the attachment URL.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $url   URL for the given attachment.
	 * @param int  $post_id Attachment ID.
	 */
	$url = apply_filters( 'wp_get_attachment_url', $url, $post->ID );

	if ( empty( $url ) )
		return false;

	return $url;
}

/**
 * Retrieves the caption for an attachment.
 *
 * @since 4.6.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Attachment ID. Default is the ID of the global `$post`.
 * @return string|false False on failure. Attachment caption on success.
 */
function wp_get_attachment_caption( $post_id = 0 ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( ! $post = get_post( $post_id ) ) {
		return false;
	}

	if ( 'attachment' !== $post->post_type ) {
		return false;
	}

	$caption = $post->post_excerpt;

	/**
	 * Filters the attachment caption.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 *
	 * @param string $caption Caption for the given attachment.
	 * @param int  $post_id Attachment ID.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_attachment_caption', $caption, $post->ID );
}

/**
 * Retrieve thumbnail for an attachment.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Attachment ID. Default 0.
 * @return string|false False on failure. Thumbnail file path on success.
 */
function wp_get_attachment_thumb_file( $post_id = 0 ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( !$post = get_post( $post_id ) )
		return false;
	if ( !is_array( $imagedata = wp_get_attachment_metadata( $post->ID ) ) )
		return false;

	$file = get_attached_file( $post->ID );

	if ( !empty($imagedata['thumb']) && ($thumbfile = str_replace(basename($file), $imagedata['thumb'], $file)) && file_exists($thumbfile) ) {
		/**
		 * Filters the attachment thumbnail file path.
		 *
		 * @since 2.1.0
		 *
		 * @param string $thumbfile File path to the attachment thumbnail.
		 * @param int  $post_id  Attachment ID.
		 */
		return apply_filters( 'wp_get_attachment_thumb_file', $thumbfile, $post->ID );
	}
	return false;
}

/**
 * Retrieve URL for an attachment thumbnail.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Attachment ID. Default 0.
 * @return string|false False on failure. Thumbnail URL on success.
 */
function wp_get_attachment_thumb_url( $post_id = 0 ) {
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( !$post = get_post( $post_id ) )
		return false;
	if ( !$url = wp_get_attachment_url( $post->ID ) )
		return false;

	$sized = image_downsize( $post_id, 'thumbnail' );
	if ( $sized )
		return $sized[0];

	if ( !$thumb = wp_get_attachment_thumb_file( $post->ID ) )
		return false;

	$url = str_replace(basename($url), basename($thumb), $url);

	/**
	 * Filters the attachment thumbnail URL.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $url   URL for the attachment thumbnail.
	 * @param int  $post_id Attachment ID.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_attachment_thumb_url', $url, $post->ID );
}

/**
 * Verifies an attachment is of a given type.
 *
 * @since 4.2.0
 *
 * @param string   $type Attachment type. Accepts 'image', 'audio', or 'video'.
 * @param int|WP_Post $post Optional. Attachment ID or object. Default is global $post.
 * @return bool True if one of the accepted types, false otherwise.
 */
function wp_attachment_is( $type, $post = null ) {
	if ( ! $post = get_post( $post ) ) {
		return false;
	}

	if ( ! $file = get_attached_file( $post->ID ) ) {
		return false;
	}

	if ( 0 === strpos( $post->post_mime_type, $type . '/' ) ) {
		return true;
	}

	$check = wp_check_filetype( $file );
	if ( empty( $check['ext'] ) ) {
		return false;
	}

	$ext = $check['ext'];

	if ( 'import' !== $post->post_mime_type ) {
		return $type === $ext;
	}

	switch ( $type ) {
	case 'image':
		$image_exts = array( 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'gif', 'png' );
		return in_array( $ext, $image_exts );

	case 'audio':
		return in_array( $ext, wp_get_audio_extensions() );

	case 'video':
		return in_array( $ext, wp_get_video_extensions() );

	default:
		return $type === $ext;
	}
}

/**
 * Checks if the attachment is an image.
 *
 * @since 2.1.0
 * @since 4.2.0 Modified into wrapper for wp_attachment_is() and
 *       allowed WP_Post object to be passed.
 *
 * @param int|WP_Post $post Optional. Attachment ID or object. Default is global $post.
 * @return bool Whether the attachment is an image.
 */
function wp_attachment_is_image( $post = null ) {
	return wp_attachment_is( 'image', $post );
}

/**
 * Retrieve the icon for a MIME type.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string|int $mime MIME type or attachment ID.
 * @return string|false Icon, false otherwise.
 */
function wp_mime_type_icon( $mime = 0 ) {
	if ( !is_numeric($mime) )
		$icon = wp_cache_get("mime_type_icon_$mime");

	$post_id = 0;
	if ( empty($icon) ) {
		$post_mimes = array();
		if ( is_numeric($mime) ) {
			$mime = (int) $mime;
			if ( $post = get_post( $mime ) ) {
				$post_id = (int) $post->ID;
				$file = get_attached_file( $post_id );
				$ext = preg_replace('/^.+?\.([^.]+)$/', '$1', $file);
				if ( !empty($ext) ) {
					$post_mimes[] = $ext;
					if ( $ext_type = wp_ext2type( $ext ) )
						$post_mimes[] = $ext_type;
				}
				$mime = $post->post_mime_type;
			} else {
				$mime = 0;
			}
		} else {
			$post_mimes[] = $mime;
		}

		$icon_files = wp_cache_get('icon_files');

		if ( !is_array($icon_files) ) {
			/**
			 * Filters the icon directory path.
			 *
			 * @since 2.0.0
			 *
			 * @param string $path Icon directory absolute path.
			 */
			$icon_dir = apply_filters( 'icon_dir', ABSPATH . WPINC . '/images/media' );

			/**
			 * Filters the icon directory URI.
			 *
			 * @since 2.0.0
			 *
			 * @param string $uri Icon directory URI.
			 */
			$icon_dir_uri = apply_filters( 'icon_dir_uri', includes_url( 'images/media' ) );

			/**
			 * Filters the list of icon directory URIs.
			 *
			 * @since 2.5.0
			 *
			 * @param array $uris List of icon directory URIs.
			 */
			$dirs = apply_filters( 'icon_dirs', array( $icon_dir => $icon_dir_uri ) );
			$icon_files = array();
			while ( $dirs ) {
				$keys = array_keys( $dirs );
				$dir = array_shift( $keys );
				$uri = array_shift($dirs);
				if ( $dh = opendir($dir) ) {
					while ( false !== $file = readdir($dh) ) {
						$file = basename($file);
						if ( substr($file, 0, 1) == '.' )
							continue;
						if ( !in_array(strtolower(substr($file, -4)), array('.png', '.gif', '.jpg') ) ) {
							if ( is_dir("$dir/$file") )
								$dirs["$dir/$file"] = "$uri/$file";
							continue;
						}
						$icon_files["$dir/$file"] = "$uri/$file";
					}
					closedir($dh);
				}
			}
			wp_cache_add( 'icon_files', $icon_files, 'default', 600 );
		}

		$types = array();
		// Icon basename - extension = MIME wildcard.
		foreach ( $icon_files as $file => $uri )
			$types[ preg_replace('/^([^.]*).*$/', '$1', basename($file)) ] =& $icon_files[$file];

		if ( ! empty($mime) ) {
			$post_mimes[] = substr($mime, 0, strpos($mime, '/'));
			$post_mimes[] = substr($mime, strpos($mime, '/') + 1);
			$post_mimes[] = str_replace('/', '_', $mime);
		}

		$matches = wp_match_mime_types(array_keys($types), $post_mimes);
		$matches['default'] = array('default');

		foreach ( $matches as $match => $wilds ) {
			foreach ( $wilds as $wild ) {
				if ( ! isset( $types[ $wild ] ) ) {
					continue;
				}

				$icon = $types[ $wild ];
				if ( ! is_numeric( $mime ) ) {
					wp_cache_add( "mime_type_icon_$mime", $icon );
				}
				break 2;
			}
		}
	}

	/**
	 * Filters the mime type icon.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $icon  Path to the mime type icon.
	 * @param string $mime  Mime type.
	 * @param int  $post_id Attachment ID. Will equal 0 if the function passed
	 *            the mime type.
	 */
	return apply_filters( 'wp_mime_type_icon', $icon, $mime, $post_id );
}

/**
 * Check for changed slugs for published post objects and save the old slug.
 *
 * The function is used when a post object of any type is updated,
 * by comparing the current and previous post objects.
 *
 * If the slug was changed and not already part of the old slugs then it will be
 * added to the post meta field ('_wp_old_slug') for storing old slugs for that
 * post.
 *
 * The most logically usage of this function is redirecting changed post objects, so
 * that those that linked to an changed post will be redirected to the new post.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int   $post_id   Post ID.
 * @param WP_Post $post    The Post Object
 * @param WP_Post $post_before The Previous Post Object
 */
function wp_check_for_changed_slugs( $post_id, $post, $post_before ) {
	// Don't bother if it hasn't changed.
	if ( $post->post_name == $post_before->post_name ) {
		return;
	}

	// We're only concerned with published, non-hierarchical objects.
	if ( ! ( 'publish' === $post->post_status || ( 'attachment' === get_post_type( $post ) && 'inherit' === $post->post_status ) ) || is_post_type_hierarchical( $post->post_type ) ) {
		return;
	}

	$old_slugs = (array) get_post_meta( $post_id, '_wp_old_slug' );

	// If we haven't added this old slug before, add it now.
	if ( ! empty( $post_before->post_name ) && ! in_array( $post_before->post_name, $old_slugs ) ) {
		add_post_meta( $post_id, '_wp_old_slug', $post_before->post_name );
	}

	// If the new slug was used previously, delete it from the list.
	if ( in_array( $post->post_name, $old_slugs ) ) {
		delete_post_meta( $post_id, '_wp_old_slug', $post->post_name );
	}
}

/**
 * Retrieve the private post SQL based on capability.
 *
 * This function provides a standardized way to appropriately select on the
 * post_status of a post type. The function will return a piece of SQL code
 * that can be added to a WHERE clause; this SQL is constructed to allow all
 * published posts, and all private posts to which the user has access.
 *
 * @since 2.2.0
 * @since 4.3.0 Added the ability to pass an array to `$post_type`.
 *
 * @param string|array $post_type Single post type or an array of post types. Currently only supports 'post' or 'page'.
 * @return string SQL code that can be added to a where clause.
 */
function get_private_posts_cap_sql( $post_type ) {
	return get_posts_by_author_sql( $post_type, false );
}

/**
 * Retrieve the post SQL based on capability, author, and type.
 *
 * @since 3.0.0
 * @since 4.3.0 Introduced the ability to pass an array of post types to `$post_type`.
 *
 * @see get_private_posts_cap_sql()
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array|string  $post_type  Single post type or an array of post types.
 * @param bool      $full    Optional. Returns a full WHERE statement instead of just
 *                  an 'andalso' term. Default true.
 * @param int      $post_author Optional. Query posts having a single author ID. Default null.
 * @param bool      $public_only Optional. Only return public posts. Skips cap checks for
 *                  $current_user. Default false.
 * @return string SQL WHERE code that can be added to a query.
 */
function get_posts_by_author_sql( $post_type, $full = true, $post_author = null, $public_only = false ) {
	global $wpdb;

	if ( is_array( $post_type ) ) {
		$post_types = $post_type;
	} else {
		$post_types = array( $post_type );
	}

	$post_type_clauses = array();
	foreach ( $post_types as $post_type ) {
		$post_type_obj = get_post_type_object( $post_type );
		if ( ! $post_type_obj ) {
			continue;
		}

		/**
		 * Filters the capability to read private posts for a custom post type
		 * when generating SQL for getting posts by author.
		 *
		 * @since 2.2.0
		 * @deprecated 3.2.0 The hook transitioned from "somewhat useless" to "totally useless".
		 *
		 * @param string $cap Capability.
		 */
		if ( ! $cap = apply_filters( 'pub_priv_sql_capability', '' ) ) {
			$cap = current_user_can( $post_type_obj->cap->read_private_posts );
		}

		// Only need to check the cap if $public_only is false.
		$post_status_sql = "post_status = 'publish'";
		if ( false === $public_only ) {
			if ( $cap ) {
				// Does the user have the capability to view private posts? Guess so.
				$post_status_sql .= " OR post_status = 'private'";
			} elseif ( is_user_logged_in() ) {
				// Users can view their own private posts.
				$id = get_current_user_id();
				if ( null === $post_author || ! $full ) {
					$post_status_sql .= " OR post_status = 'private' AND post_author = $id";
				} elseif ( $id == (int) $post_author ) {
					$post_status_sql .= " OR post_status = 'private'";
				} // else none
			} // else none
		}

		$post_type_clauses[] = "( post_type = '" . $post_type . "' AND ( $post_status_sql ) )";
	}

	if ( empty( $post_type_clauses ) ) {
		return $full ? 'WHERE 1 = 0' : '1 = 0';
	}

	$sql = '( '. implode( ' OR ', $post_type_clauses ) . ' )';

	if ( null !== $post_author ) {
		$sql .= $wpdb->prepare( ' AND post_author = %d', $post_author );
	}

	if ( $full ) {
		$sql = 'WHERE ' . $sql;
	}

	return $sql;
}

/**
 * Retrieve the date that the last post was published.
 *
 * The server timezone is the default and is the difference between GMT and
 * server time. The 'blog' value is the date when the last post was posted. The
 * 'gmt' is when the last post was posted in GMT formatted date.
 *
 * @since 0.71
 * @since 4.4.0 The `$post_type` argument was added.
 *
 * @param string $timezone Optional. The timezone for the timestamp. Accepts 'server', 'blog', or 'gmt'.
 *             'server' uses the server's internal timezone.
 *             'blog' uses the `post_modified` field, which proxies to the timezone set for the site.
 *             'gmt' uses the `post_modified_gmt` field.
 *             Default 'server'.
 * @param string $post_type Optional. The post type to check. Default 'any'.
 * @return string The date of the last post.
 */
function get_lastpostdate( $timezone = 'server', $post_type = 'any' ) {
	/**
	 * Filters the date the last post was published.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param string $date   Date the last post was published.
	 * @param string $timezone Location to use for getting the post published date.
	 *             See get_lastpostdate() for accepted `$timezone` values.
	 */
	return apply_filters( 'get_lastpostdate', _get_last_post_time( $timezone, 'date', $post_type ), $timezone );
}

/**
 * Get the timestamp of the last time any post was modified.
 *
 * The server timezone is the default and is the difference between GMT and
 * server time. The 'blog' value is just when the last post was modified. The
 * 'gmt' is when the last post was modified in GMT time.
 *
 * @since 1.2.0
 * @since 4.4.0 The `$post_type` argument was added.
 *
 * @param string $timezone Optional. The timezone for the timestamp. See get_lastpostdate()
 *             for information on accepted values.
 *             Default 'server'.
 * @param string $post_type Optional. The post type to check. Default 'any'.
 * @return string The timestamp.
 */
function get_lastpostmodified( $timezone = 'server', $post_type = 'any' ) {
	/**
	 * Pre-filter the return value of get_lastpostmodified() before the query is run.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param string $lastpostmodified Date the last post was modified.
	 *                 Returning anything other than false will short-circuit the function.
	 * @param string $timezone     Location to use for getting the post modified date.
	 *                 See get_lastpostdate() for accepted `$timezone` values.
	 * @param string $post_type    The post type to check.
	 */
	$lastpostmodified = apply_filters( 'pre_get_lastpostmodified', false, $timezone, $post_type );
	if ( false !== $lastpostmodified ) {
		return $lastpostmodified;
	}

	$lastpostmodified = _get_last_post_time( $timezone, 'modified', $post_type );

	$lastpostdate = get_lastpostdate($timezone);
	if ( $lastpostdate > $lastpostmodified ) {
		$lastpostmodified = $lastpostdate;
	}

	/**
	 * Filters the date the last post was modified.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param string $lastpostmodified Date the last post was modified.
	 * @param string $timezone     Location to use for getting the post modified date.
	 *                 See get_lastpostdate() for accepted `$timezone` values.
	 */
	return apply_filters( 'get_lastpostmodified', $lastpostmodified, $timezone );
}

/**
 * Get the timestamp of the last time any post was modified or published.
 *
 * @since 3.1.0
 * @since 4.4.0 The `$post_type` argument was added.
 * @access private
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $timezone The timezone for the timestamp. See get_lastpostdate().
 *             for information on accepted values.
 * @param string $field   Post field to check. Accepts 'date' or 'modified'.
 * @param string $post_type Optional. The post type to check. Default 'any'.
 * @return string|false The timestamp.
 */
function _get_last_post_time( $timezone, $field, $post_type = 'any' ) {
	global $wpdb;

	if ( ! in_array( $field, array( 'date', 'modified' ) ) ) {
		return false;
	}

	$timezone = strtolower( $timezone );

	$key = "lastpost{$field}:$timezone";
	if ( 'any' !== $post_type ) {
		$key .= ':' . sanitize_key( $post_type );
	}

	$date = wp_cache_get( $key, 'timeinfo' );
	if ( false !== $date ) {
		return $date;
	}

	if ( 'any' === $post_type ) {
		$post_types = get_post_types( array( 'public' => true ) );
		array_walk( $post_types, array( $wpdb, 'escape_by_ref' ) );
		$post_types = "'" . implode( "', '", $post_types ) . "'";
	} else {
		$post_types = "'" . sanitize_key( $post_type ) . "'";
	}

	switch ( $timezone ) {
		case 'gmt':
			$date = $wpdb->get_var("SELECT post_{$field}_gmt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ({$post_types}) ORDER BY post_{$field}_gmt DESC LIMIT 1");
			break;
		case 'blog':
			$date = $wpdb->get_var("SELECT post_{$field} FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ({$post_types}) ORDER BY post_{$field}_gmt DESC LIMIT 1");
			break;
		case 'server':
			$add_seconds_server = date( 'Z' );
			$date = $wpdb->get_var("SELECT DATE_ADD(post_{$field}_gmt, INTERVAL '$add_seconds_server' SECOND) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ({$post_types}) ORDER BY post_{$field}_gmt DESC LIMIT 1");
			break;
	}

	if ( $date ) {
		wp_cache_set( $key, $date, 'timeinfo' );

		return $date;
	}

	return false;
}

/**
 * Updates posts in cache.
 *
 * @since 1.5.1
 *
 * @param array $posts Array of post objects, passed by reference.
 */
function update_post_cache( &$posts ) {
	if ( ! $posts )
		return;

	foreach ( $posts as $post )
		wp_cache_add( $post->ID, $post, 'posts' );
}

/**
 * Will clean the post in the cache.
 *
 * Cleaning means delete from the cache of the post. Will call to clean the term
 * object cache associated with the post ID.
 *
 * This function not run if $_wp_suspend_cache_invalidation is not empty. See
 * wp_suspend_cache_invalidation().
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global bool $_wp_suspend_cache_invalidation
 *
 * @param int|WP_Post $post Post ID or post object to remove from the cache.
 */
function clean_post_cache( $post ) {
	global $_wp_suspend_cache_invalidation;

	if ( ! empty( $_wp_suspend_cache_invalidation ) )
		return;

	$post = get_post( $post );
	if ( empty( $post ) )
		return;

	wp_cache_delete( $post->ID, 'posts' );
	wp_cache_delete( $post->ID, 'post_meta' );

	clean_object_term_cache( $post->ID, $post->post_type );

	wp_cache_delete( 'wp_get_archives', 'general' );

	/**
	 * Fires immediately after the given post's cache is cleaned.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @param int   $post_id Post ID.
	 * @param WP_Post $post  Post object.
	 */
	do_action( 'clean_post_cache', $post->ID, $post );

	if ( 'page' == $post->post_type ) {
		wp_cache_delete( 'all_page_ids', 'posts' );

		/**
		 * Fires immediately after the given page's cache is cleaned.
		 *
		 * @since 2.5.0
		 *
		 * @param int $post_id Post ID.
		 */
		do_action( 'clean_page_cache', $post->ID );
	}

	wp_cache_set( 'last_changed', microtime(), 'posts' );
}

/**
 * Call major cache updating functions for list of Post objects.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param array $posts       Array of Post objects
 * @param string $post_type     Optional. Post type. Default 'post'.
 * @param bool  $update_term_cache Optional. Whether to update the term cache. Default true.
 * @param bool  $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
 */
function update_post_caches( &$posts, $post_type = 'post', $update_term_cache = true, $update_meta_cache = true ) {
	// No point in doing all this work if we didn't match any posts.
	if ( !$posts )
		return;

	update_post_cache($posts);

	$post_ids = array();
	foreach ( $posts as $post )
		$post_ids[] = $post->ID;

	if ( ! $post_type )
		$post_type = 'any';

	if ( $update_term_cache ) {
		if ( is_array($post_type) ) {
			$ptypes = $post_type;
		} elseif ( 'any' == $post_type ) {
			$ptypes = array();
			// Just use the post_types in the supplied posts.
			foreach ( $posts as $post ) {
				$ptypes[] = $post->post_type;
			}
			$ptypes = array_unique($ptypes);
		} else {
			$ptypes = array($post_type);
		}

		if ( ! empty($ptypes) )
			update_object_term_cache($post_ids, $ptypes);
	}

	if ( $update_meta_cache )
		update_postmeta_cache($post_ids);
}

/**
 * Updates metadata cache for list of post IDs.
 *
 * Performs SQL query to retrieve the metadata for the post IDs and updates the
 * metadata cache for the posts. Therefore, the functions, which call this
 * function, do not need to perform SQL queries on their own.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param array $post_ids List of post IDs.
 * @return array|false Returns false if there is nothing to update or an array
 *           of metadata.
 */
function update_postmeta_cache( $post_ids ) {
	return update_meta_cache('post', $post_ids);
}

/**
 * Will clean the attachment in the cache.
 *
 * Cleaning means delete from the cache. Optionally will clean the term
 * object cache associated with the attachment ID.
 *
 * This function will not run if $_wp_suspend_cache_invalidation is not empty.
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global bool $_wp_suspend_cache_invalidation
 *
 * @param int $id     The attachment ID in the cache to clean.
 * @param bool $clean_terms Optional. Whether to clean terms cache. Default false.
 */
function clean_attachment_cache( $id, $clean_terms = false ) {
	global $_wp_suspend_cache_invalidation;

	if ( !empty($_wp_suspend_cache_invalidation) )
		return;

	$id = (int) $id;

	wp_cache_delete($id, 'posts');
	wp_cache_delete($id, 'post_meta');

	if ( $clean_terms )
		clean_object_term_cache($id, 'attachment');

	/**
	 * Fires after the given attachment's cache is cleaned.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @param int $id Attachment ID.
	 */
	do_action( 'clean_attachment_cache', $id );
}

//
// Hooks
//

/**
 * Hook for managing future post transitions to published.
 *
 * @since 2.3.0
 * @access private
 *
 * @see wp_clear_scheduled_hook()
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $new_status New post status.
 * @param string $old_status Previous post status.
 * @param WP_Post $post    Post object.
 */
function _transition_post_status( $new_status, $old_status, $post ) {
	global $wpdb;

	if ( $old_status != 'publish' && $new_status == 'publish' ) {
		// Reset GUID if transitioning to publish and it is empty.
		if ( '' == get_the_guid($post->ID) )
			$wpdb->update( $wpdb->posts, array( 'guid' => get_permalink( $post->ID ) ), array( 'ID' => $post->ID ) );

		/**
		 * Fires when a post's status is transitioned from private to published.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 * @deprecated 2.3.0 Use 'private_to_publish' instead.
		 *
		 * @param int $post_id Post ID.
		 */
		do_action('private_to_published', $post->ID);
	}

	// If published posts changed clear the lastpostmodified cache.
	if ( 'publish' == $new_status || 'publish' == $old_status) {
		foreach ( array( 'server', 'gmt', 'blog' ) as $timezone ) {
			wp_cache_delete( "lastpostmodified:$timezone", 'timeinfo' );
			wp_cache_delete( "lastpostdate:$timezone", 'timeinfo' );
			wp_cache_delete( "lastpostdate:$timezone:{$post->post_type}", 'timeinfo' );
		}
	}

	if ( $new_status !== $old_status ) {
		wp_cache_delete( _count_posts_cache_key( $post->post_type ), 'counts' );
		wp_cache_delete( _count_posts_cache_key( $post->post_type, 'readable' ), 'counts' );
	}

	// Always clears the hook in case the post status bounced from future to draft.
	wp_clear_scheduled_hook('publish_future_post', array( $post->ID ) );
}

/**
 * Hook used to schedule publication for a post marked for the future.
 *
 * The $post properties used and must exist are 'ID' and 'post_date_gmt'.
 *
 * @since 2.3.0
 * @access private
 *
 * @param int   $deprecated Not used. Can be set to null. Never implemented. Not marked
 *              as deprecated with _deprecated_argument() as it conflicts with
 *              wp_transition_post_status() and the default filter for _future_post_hook().
 * @param WP_Post $post    Post object.
 */
function _future_post_hook( $deprecated, $post ) {
	wp_clear_scheduled_hook( 'publish_future_post', array( $post->ID ) );
	wp_schedule_single_event( strtotime( get_gmt_from_date( $post->post_date ) . ' GMT') , 'publish_future_post', array( $post->ID ) );
}

/**
 * Hook to schedule pings and enclosures when a post is published.
 *
 * Uses XMLRPC_REQUEST and WP_IMPORTING constants.
 *
 * @since 2.3.0
 * @access private
 *
 * @param int $post_id The ID in the database table of the post being published.
 */
function _publish_post_hook( $post_id ) {
	if ( defined( 'XMLRPC_REQUEST' ) ) {
		/**
		 * Fires when _publish_post_hook() is called during an XML-RPC request.
		 *
		 * @since 2.1.0
		 *
		 * @param int $post_id Post ID.
		 */
		do_action( 'xmlrpc_publish_post', $post_id );
	}

	if ( defined('WP_IMPORTING') )
		return;

	if ( get_option('default_pingback_flag') )
		add_post_meta( $post_id, '_pingme', '1' );
	add_post_meta( $post_id, '_encloseme', '1' );

	wp_schedule_single_event(time(), 'do_pings');
}

/**
 * Return the post's parent's post_ID
 *
 * @since 3.1.0
 *
 * @param int $post_ID
 *
 * @return int|false Post parent ID, otherwise false.
 */
function wp_get_post_parent_id( $post_ID ) {
	$post = get_post( $post_ID );
	if ( !$post || is_wp_error( $post ) )
		return false;
	return (int) $post->post_parent;
}

/**
 * Check the given subset of the post hierarchy for hierarchy loops.
 *
 * Prevents loops from forming and breaks those that it finds. Attached
 * to the {@see 'wp_insert_post_parent'} filter.
 *
 * @since 3.1.0
 *
 * @see wp_find_hierarchy_loop()
 *
 * @param int $post_parent ID of the parent for the post we're checking.
 * @param int $post_ID   ID of the post we're checking.
 * @return int The new post_parent for the post, 0 otherwise.
 */
function wp_check_post_hierarchy_for_loops( $post_parent, $post_ID ) {
	// Nothing fancy here - bail.
	if ( !$post_parent )
		return 0;

	// New post can't cause a loop.
	if ( empty( $post_ID ) )
		return $post_parent;

	// Can't be its own parent.
	if ( $post_parent == $post_ID )
		return 0;

	// Now look for larger loops.
	if ( !$loop = wp_find_hierarchy_loop( 'wp_get_post_parent_id', $post_ID, $post_parent ) )
		return $post_parent; // No loop

	// Setting $post_parent to the given value causes a loop.
	if ( isset( $loop[$post_ID] ) )
		return 0;

	// There's a loop, but it doesn't contain $post_ID. Break the loop.
	foreach ( array_keys( $loop ) as $loop_member )
		wp_update_post( array( 'ID' => $loop_member, 'post_parent' => 0 ) );

	return $post_parent;
}

/**
 * Set a post thumbnail.
 *
 * @since 3.1.0
 *
 * @param int|WP_Post $post     Post ID or post object where thumbnail should be attached.
 * @param int     $thumbnail_id Thumbnail to attach.
 * @return int|bool True on success, false on failure.
 */
function set_post_thumbnail( $post, $thumbnail_id ) {
	$post = get_post( $post );
	$thumbnail_id = absint( $thumbnail_id );
	if ( $post && $thumbnail_id && get_post( $thumbnail_id ) ) {
		if ( wp_get_attachment_image( $thumbnail_id, 'thumbnail' ) )
			return update_post_meta( $post->ID, '_thumbnail_id', $thumbnail_id );
		else
			return delete_post_meta( $post->ID, '_thumbnail_id' );
	}
	return false;
}

/**
 * Remove a post thumbnail.
 *
 * @since 3.3.0
 *
 * @param int|WP_Post $post Post ID or post object where thumbnail should be removed from.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function delete_post_thumbnail( $post ) {
	$post = get_post( $post );
	if ( $post )
		return delete_post_meta( $post->ID, '_thumbnail_id' );
	return false;
}

/**
 * Delete auto-drafts for new posts that are > 7 days old.
 *
 * @since 3.4.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 */
function wp_delete_auto_drafts() {
	global $wpdb;

	// Cleanup old auto-drafts more than 7 days old.
	$old_posts = $wpdb->get_col( "SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'auto-draft' AND DATE_SUB( NOW(), INTERVAL 7 DAY ) > post_date" );
	foreach ( (array) $old_posts as $delete ) {
		// Force delete.
		wp_delete_post( $delete, true );
	}
}

/**
 * Queues posts for lazy-loading of term meta.
 *
 * @since 4.5.0
 *
 * @param array $posts Array of WP_Post objects.
 */
function wp_queue_posts_for_term_meta_lazyload( $posts ) {
	$post_type_taxonomies = $term_ids = array();
	foreach ( $posts as $post ) {
		if ( ! ( $post instanceof WP_Post ) ) {
			continue;
		}

		if ( ! isset( $post_type_taxonomies[ $post->post_type ] ) ) {
			$post_type_taxonomies[ $post->post_type ] = get_object_taxonomies( $post->post_type );
		}

		foreach ( $post_type_taxonomies[ $post->post_type ] as $taxonomy ) {
			// Term cache should already be primed by `update_post_term_cache()`.
			$terms = get_object_term_cache( $post->ID, $taxonomy );
			if ( false !== $terms ) {
				foreach ( $terms as $term ) {
					if ( ! isset( $term_ids[ $term->term_id ] ) ) {
						$term_ids[] = $term->term_id;
					}
				}
			}
		}
	}

	if ( $term_ids ) {
		$lazyloader = wp_metadata_lazyloader();
		$lazyloader->queue_objects( 'term', $term_ids );
	}
}

/**
 * Update the custom taxonomies' term counts when a post's status is changed.
 *
 * For example, default posts term counts (for custom taxonomies) don't include
 * private / draft posts.
 *
 * @since 3.3.0
 * @access private
 *
 * @param string $new_status New post status.
 * @param string $old_status Old post status.
 * @param WP_Post $post    Post object.
 */
function _update_term_count_on_transition_post_status( $new_status, $old_status, $post ) {
	// Update counts for the post's terms.
	foreach ( (array) get_object_taxonomies( $post->post_type ) as $taxonomy ) {
		$tt_ids = wp_get_object_terms( $post->ID, $taxonomy, array( 'fields' => 'tt_ids' ) );
		wp_update_term_count( $tt_ids, $taxonomy );
	}
}

/**
 * Adds any posts from the given ids to the cache that do not already exist in cache
 *
 * @since 3.4.0
 * @access private
 *
 * @see update_post_caches()
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $ids        ID list.
 * @param bool $update_term_cache Optional. Whether to update the term cache. Default true.
 * @param bool $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
 */
function _prime_post_caches( $ids, $update_term_cache = true, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $ids, 'posts' );
	if ( !empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_posts = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts WHERE ID IN (%s)", join( ",", $non_cached_ids ) ) );

		update_post_caches( $fresh_posts, 'any', $update_term_cache, $update_meta_cache );
	}
}

/**
 * Adds a suffix if any trashed posts have a given slug.
 *
 * Store its desired (i.e. current) slug so it can try to reclaim it
 * if the post is untrashed.
 *
 * For internal use.
 *
 * @since 4.5.0
 * @access private
 *
 * @param string $post_name Slug.
 * @param string $post_ID  Optional. Post ID that should be ignored. Default 0.
 */
function wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_trashed_posts( $post_name, $post_ID = 0 ) {
	$trashed_posts_with_desired_slug = get_posts( array(
		'name' => $post_name,
		'post_status' => 'trash',
		'post_type' => 'any',
		'nopaging' => true,
		'post__not_in' => array( $post_ID )
	) );

	if ( ! empty( $trashed_posts_with_desired_slug ) ) {
		foreach ( $trashed_posts_with_desired_slug as $_post ) {
			wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_post( $_post );
		}
	}
}

/**
 * Adds a trashed suffix for a given post.
 *
 * Store its desired (i.e. current) slug so it can try to reclaim it
 * if the post is untrashed.
 *
 * For internal use.
 *
 * @since 4.5.0
 * @access private
 *
 * @param WP_Post $post The post.
 * @return string New slug for the post.
 */
function wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_post( $post ) {
	global $wpdb;

	$post = get_post( $post );

	if ( '__trashed' === substr( $post->post_name, -9 ) ) {
		return $post->post_name;
	}
	add_post_meta( $post->ID, '_wp_desired_post_slug', $post->post_name );
	$post_name = _truncate_post_slug( $post->post_name, 191 ) . '__trashed';
	$wpdb->update( $wpdb->posts, array( 'post_name' => $post_name ), array( 'ID' => $post->ID ) );
	clean_post_cache( $post->ID );
	return $post_name;
}

/**
 * Filter the SQL clauses of an attachment query to include filenames.
 *
 * @since 4.7.0
 * @access private
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $clauses An array including WHERE, GROUP BY, JOIN, ORDER BY,
 *            DISTINCT, fields (SELECT), and LIMITS clauses.
 * @return array The modified clauses.
 */
function _filter_query_attachment_filenames( $clauses ) {
	global $wpdb;
	remove_filter( 'posts_clauses', __FUNCTION__ );

	// Add a LEFT JOIN of the postmeta table so we don't trample existing JOINs.
	$clauses['join'] .= " LEFT JOIN {$wpdb->postmeta} AS sq1 ON ( {$wpdb->posts}.ID = sq1.post_id AND sq1.meta_key = '_wp_attached_file' )";

	$clauses['groupby'] = "{$wpdb->posts}.ID";

	$clauses['where'] = preg_replace(
		"/\({$wpdb->posts}.post_content (NOT LIKE|LIKE) (\'[^']+\')\)/",
		"$0 OR ( sq1.meta_value $1 $2 )",
		$clauses['where'] );

	return $clauses;
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null