Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/nav-menu-template.php

<?php
/**
 * Nav Menu API: Template functions
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Nav_Menus
 * @since 3.0.0
 */

/** Walker_Nav_Menu class */
require_once ABSPATH . WPINC . '/class-walker-nav-menu.php';

/**
 * Displays a navigation menu.
 *
 * @since 3.0.0
 * @since 4.7.0 Added the `item_spacing` argument.
 *
 * @staticvar array $menu_id_slugs
 *
 * @param array $args {
 *   Optional. Array of nav menu arguments.
 *
 *   @type int|string|WP_Term $menu      Desired menu. Accepts (matching in order) id, slug, name, menu object. Default empty.
 *   @type string       $menu_class   CSS class to use for the ul element which forms the menu. Default 'menu'.
 *   @type string       $menu_id     The ID that is applied to the ul element which forms the menu.
 *                        Default is the menu slug, incremented.
 *   @type string       $container    Whether to wrap the ul, and what to wrap it with. Default 'div'.
 *   @type string       $container_class Class that is applied to the container. Default 'menu-{menu slug}-container'.
 *   @type string       $container_id  The ID that is applied to the container. Default empty.
 *   @type callable|bool   $fallback_cb   If the menu doesn't exists, a callback function will fire.
 *                        Default is 'wp_page_menu'. Set to false for no fallback.
 *   @type string       $before     Text before the link markup. Default empty.
 *   @type string       $after      Text after the link markup. Default empty.
 *   @type string       $link_before   Text before the link text. Default empty.
 *   @type string       $link_after   Text after the link text. Default empty.
 *   @type bool        $echo      Whether to echo the menu or return it. Default true.
 *   @type int        $depth      How many levels of the hierarchy are to be included. 0 means all. Default 0.
 *   @type object       $walker     Instance of a custom walker class. Default empty.
 *   @type string       $theme_location Theme location to be used. Must be registered with register_nav_menu()
 *                        in order to be selectable by the user.
 *   @type string       $items_wrap   How the list items should be wrapped. Default is a ul with an id and class.
 *                        Uses printf() format with numbered placeholders.
 *   @type string       $item_spacing  Whether to preserve whitespace within the menu's HTML. Accepts 'preserve' or 'discard'. Default 'preserve'.
 * }
 * @return object|false|void Menu output if $echo is false, false if there are no items or no menu was found.
 */
function wp_nav_menu( $args = array() ) {
	static $menu_id_slugs = array();

	$defaults = array( 'menu' => '', 'container' => 'div', 'container_class' => '', 'container_id' => '', 'menu_class' => 'menu', 'menu_id' => '',
	'echo' => true, 'fallback_cb' => 'wp_page_menu', 'before' => '', 'after' => '', 'link_before' => '', 'link_after' => '', 'items_wrap' => '<ul id="%1$s" class="%2$s">%3$s</ul>', 'item_spacing' => 'preserve',
	'depth' => 0, 'walker' => '', 'theme_location' => '' );

	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	if ( ! in_array( $args['item_spacing'], array( 'preserve', 'discard' ), true ) ) {
		// invalid value, fall back to default.
		$args['item_spacing'] = $defaults['item_spacing'];
	}

	/**
	 * Filters the arguments used to display a navigation menu.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @see wp_nav_menu()
	 *
	 * @param array $args Array of wp_nav_menu() arguments.
	 */
	$args = apply_filters( 'wp_nav_menu_args', $args );
	$args = (object) $args;

	/**
	 * Filters whether to short-circuit the wp_nav_menu() output.
	 *
	 * Returning a non-null value to the filter will short-circuit
	 * wp_nav_menu(), echoing that value if $args->echo is true,
	 * returning that value otherwise.
	 *
	 * @since 3.9.0
	 *
	 * @see wp_nav_menu()
	 *
	 * @param string|null $output Nav menu output to short-circuit with. Default null.
	 * @param stdClass  $args  An object containing wp_nav_menu() arguments.
	 */
	$nav_menu = apply_filters( 'pre_wp_nav_menu', null, $args );

	if ( null !== $nav_menu ) {
		if ( $args->echo ) {
			echo $nav_menu;
			return;
		}

		return $nav_menu;
	}

	// Get the nav menu based on the requested menu
	$menu = wp_get_nav_menu_object( $args->menu );

	// Get the nav menu based on the theme_location
	if ( ! $menu && $args->theme_location && ( $locations = get_nav_menu_locations() ) && isset( $locations[ $args->theme_location ] ) )
		$menu = wp_get_nav_menu_object( $locations[ $args->theme_location ] );

	// get the first menu that has items if we still can't find a menu
	if ( ! $menu && !$args->theme_location ) {
		$menus = wp_get_nav_menus();
		foreach ( $menus as $menu_maybe ) {
			if ( $menu_items = wp_get_nav_menu_items( $menu_maybe->term_id, array( 'update_post_term_cache' => false ) ) ) {
				$menu = $menu_maybe;
				break;
			}
		}
	}

	if ( empty( $args->menu ) ) {
		$args->menu = $menu;
	}

	// If the menu exists, get its items.
	if ( $menu && ! is_wp_error($menu) && !isset($menu_items) )
		$menu_items = wp_get_nav_menu_items( $menu->term_id, array( 'update_post_term_cache' => false ) );

	/*
	 * If no menu was found:
	 * - Fall back (if one was specified), or bail.
	 *
	 * If no menu items were found:
	 * - Fall back, but only if no theme location was specified.
	 * - Otherwise, bail.
	 */
	if ( ( !$menu || is_wp_error($menu) || ( isset($menu_items) && empty($menu_items) && !$args->theme_location ) )
		&& isset( $args->fallback_cb ) && $args->fallback_cb && is_callable( $args->fallback_cb ) )
			return call_user_func( $args->fallback_cb, (array) $args );

	if ( ! $menu || is_wp_error( $menu ) )
		return false;

	$nav_menu = $items = '';

	$show_container = false;
	if ( $args->container ) {
		/**
		 * Filters the list of HTML tags that are valid for use as menu containers.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 *
		 * @param array $tags The acceptable HTML tags for use as menu containers.
		 *          Default is array containing 'div' and 'nav'.
		 */
		$allowed_tags = apply_filters( 'wp_nav_menu_container_allowedtags', array( 'div', 'nav' ) );
		if ( is_string( $args->container ) && in_array( $args->container, $allowed_tags ) ) {
			$show_container = true;
			$class = $args->container_class ? ' class="' . esc_attr( $args->container_class ) . '"' : ' class="menu-'. $menu->slug .'-container"';
			$id = $args->container_id ? ' id="' . esc_attr( $args->container_id ) . '"' : '';
			$nav_menu .= '<'. $args->container . $id . $class . '>';
		}
	}

	// Set up the $menu_item variables
	_wp_menu_item_classes_by_context( $menu_items );

	$sorted_menu_items = $menu_items_with_children = array();
	foreach ( (array) $menu_items as $menu_item ) {
		$sorted_menu_items[ $menu_item->menu_order ] = $menu_item;
		if ( $menu_item->menu_item_parent )
			$menu_items_with_children[ $menu_item->menu_item_parent ] = true;
	}

	// Add the menu-item-has-children class where applicable
	if ( $menu_items_with_children ) {
		foreach ( $sorted_menu_items as &$menu_item ) {
			if ( isset( $menu_items_with_children[ $menu_item->ID ] ) )
				$menu_item->classes[] = 'menu-item-has-children';
		}
	}

	unset( $menu_items, $menu_item );

	/**
	 * Filters the sorted list of menu item objects before generating the menu's HTML.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 *
	 * @param array  $sorted_menu_items The menu items, sorted by each menu item's menu order.
	 * @param stdClass $args       An object containing wp_nav_menu() arguments.
	 */
	$sorted_menu_items = apply_filters( 'wp_nav_menu_objects', $sorted_menu_items, $args );

	$items .= walk_nav_menu_tree( $sorted_menu_items, $args->depth, $args );
	unset($sorted_menu_items);

	// Attributes
	if ( ! empty( $args->menu_id ) ) {
		$wrap_id = $args->menu_id;
	} else {
		$wrap_id = 'menu-' . $menu->slug;
		while ( in_array( $wrap_id, $menu_id_slugs ) ) {
			if ( preg_match( '#-(\d+)$#', $wrap_id, $matches ) )
				$wrap_id = preg_replace('#-(\d+)$#', '-' . ++$matches[1], $wrap_id );
			else
				$wrap_id = $wrap_id . '-1';
		}
	}
	$menu_id_slugs[] = $wrap_id;

	$wrap_class = $args->menu_class ? $args->menu_class : '';

	/**
	 * Filters the HTML list content for navigation menus.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @see wp_nav_menu()
	 *
	 * @param string  $items The HTML list content for the menu items.
	 * @param stdClass $args An object containing wp_nav_menu() arguments.
	 */
	$items = apply_filters( 'wp_nav_menu_items', $items, $args );
	/**
	 * Filters the HTML list content for a specific navigation menu.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @see wp_nav_menu()
	 *
	 * @param string  $items The HTML list content for the menu items.
	 * @param stdClass $args An object containing wp_nav_menu() arguments.
	 */
	$items = apply_filters( "wp_nav_menu_{$menu->slug}_items", $items, $args );

	// Don't print any markup if there are no items at this point.
	if ( empty( $items ) )
		return false;

	$nav_menu .= sprintf( $args->items_wrap, esc_attr( $wrap_id ), esc_attr( $wrap_class ), $items );
	unset( $items );

	if ( $show_container )
		$nav_menu .= '</' . $args->container . '>';

	/**
	 * Filters the HTML content for navigation menus.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @see wp_nav_menu()
	 *
	 * @param string  $nav_menu The HTML content for the navigation menu.
	 * @param stdClass $args   An object containing wp_nav_menu() arguments.
	 */
	$nav_menu = apply_filters( 'wp_nav_menu', $nav_menu, $args );

	if ( $args->echo )
		echo $nav_menu;
	else
		return $nav_menu;
}

/**
 * Add the class property classes for the current context, if applicable.
 *
 * @access private
 * @since 3.0.0
 *
 * @global WP_Query  $wp_query
 * @global WP_Rewrite $wp_rewrite
 *
 * @param array $menu_items The current menu item objects to which to add the class property information.
 */
function _wp_menu_item_classes_by_context( &$menu_items ) {
	global $wp_query, $wp_rewrite;

	$queried_object = $wp_query->get_queried_object();
	$queried_object_id = (int) $wp_query->queried_object_id;

	$active_object = '';
	$active_ancestor_item_ids = array();
	$active_parent_item_ids = array();
	$active_parent_object_ids = array();
	$possible_taxonomy_ancestors = array();
	$possible_object_parents = array();
	$home_page_id = (int) get_option( 'page_for_posts' );

	if ( $wp_query->is_singular && ! empty( $queried_object->post_type ) && ! is_post_type_hierarchical( $queried_object->post_type ) ) {
		foreach ( (array) get_object_taxonomies( $queried_object->post_type ) as $taxonomy ) {
			if ( is_taxonomy_hierarchical( $taxonomy ) ) {
				$term_hierarchy = _get_term_hierarchy( $taxonomy );
				$terms = wp_get_object_terms( $queried_object_id, $taxonomy, array( 'fields' => 'ids' ) );
				if ( is_array( $terms ) ) {
					$possible_object_parents = array_merge( $possible_object_parents, $terms );
					$term_to_ancestor = array();
					foreach ( (array) $term_hierarchy as $anc => $descs ) {
						foreach ( (array) $descs as $desc )
							$term_to_ancestor[ $desc ] = $anc;
					}

					foreach ( $terms as $desc ) {
						do {
							$possible_taxonomy_ancestors[ $taxonomy ][] = $desc;
							if ( isset( $term_to_ancestor[ $desc ] ) ) {
								$_desc = $term_to_ancestor[ $desc ];
								unset( $term_to_ancestor[ $desc ] );
								$desc = $_desc;
							} else {
								$desc = 0;
							}
						} while ( ! empty( $desc ) );
					}
				}
			}
		}
	} elseif ( ! empty( $queried_object->taxonomy ) && is_taxonomy_hierarchical( $queried_object->taxonomy ) ) {
		$term_hierarchy = _get_term_hierarchy( $queried_object->taxonomy );
		$term_to_ancestor = array();
		foreach ( (array) $term_hierarchy as $anc => $descs ) {
			foreach ( (array) $descs as $desc )
				$term_to_ancestor[ $desc ] = $anc;
		}
		$desc = $queried_object->term_id;
		do {
			$possible_taxonomy_ancestors[ $queried_object->taxonomy ][] = $desc;
			if ( isset( $term_to_ancestor[ $desc ] ) ) {
				$_desc = $term_to_ancestor[ $desc ];
				unset( $term_to_ancestor[ $desc ] );
				$desc = $_desc;
			} else {
				$desc = 0;
			}
		} while ( ! empty( $desc ) );
	}

	$possible_object_parents = array_filter( $possible_object_parents );

	$front_page_url = home_url();
	$front_page_id = (int) get_option( 'page_on_front' );

	foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item ) {

		$menu_items[$key]->current = false;

		$classes = (array) $menu_item->classes;
		$classes[] = 'menu-item';
		$classes[] = 'menu-item-type-' . $menu_item->type;
		$classes[] = 'menu-item-object-' . $menu_item->object;

		// This menu item is set as the 'Front Page'.
		if ( 'post_type' === $menu_item->type && $front_page_id === (int) $menu_item->object_id ) {
			$classes[] = 'menu-item-home';
		}

		// if the menu item corresponds to a taxonomy term for the currently-queried non-hierarchical post object
		if ( $wp_query->is_singular && 'taxonomy' == $menu_item->type && in_array( $menu_item->object_id, $possible_object_parents ) ) {
			$active_parent_object_ids[] = (int) $menu_item->object_id;
			$active_parent_item_ids[] = (int) $menu_item->db_id;
			$active_object = $queried_object->post_type;

		// if the menu item corresponds to the currently-queried post or taxonomy object
		} elseif (
			$menu_item->object_id == $queried_object_id &&
			(
				( ! empty( $home_page_id ) && 'post_type' == $menu_item->type && $wp_query->is_home && $home_page_id == $menu_item->object_id ) ||
				( 'post_type' == $menu_item->type && $wp_query->is_singular ) ||
				( 'taxonomy' == $menu_item->type && ( $wp_query->is_category || $wp_query->is_tag || $wp_query->is_tax ) && $queried_object->taxonomy == $menu_item->object )
			)
		) {
			$classes[] = 'current-menu-item';
			$menu_items[$key]->current = true;
			$_anc_id = (int) $menu_item->db_id;

			while(
				( $_anc_id = get_post_meta( $_anc_id, '_menu_item_menu_item_parent', true ) ) &&
				! in_array( $_anc_id, $active_ancestor_item_ids )
			) {
				$active_ancestor_item_ids[] = $_anc_id;
			}

			if ( 'post_type' == $menu_item->type && 'page' == $menu_item->object ) {
				// Back compat classes for pages to match wp_page_menu()
				$classes[] = 'page_item';
				$classes[] = 'page-item-' . $menu_item->object_id;
				$classes[] = 'current_page_item';
			}

			$active_parent_item_ids[] = (int) $menu_item->menu_item_parent;
			$active_parent_object_ids[] = (int) $menu_item->post_parent;
			$active_object = $menu_item->object;

		// if the menu item corresponds to the currently-queried post type archive
		} elseif (
			'post_type_archive' == $menu_item->type &&
			is_post_type_archive( array( $menu_item->object ) )
		) {
			$classes[] = 'current-menu-item';
			$menu_items[$key]->current = true;
		// if the menu item corresponds to the currently-requested URL
		} elseif ( 'custom' == $menu_item->object && isset( $_SERVER['HTTP_HOST'] ) ) {
			$_root_relative_current = untrailingslashit( $_SERVER['REQUEST_URI'] );
			$current_url = set_url_scheme( 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_root_relative_current );
			$raw_item_url = strpos( $menu_item->url, '#' ) ? substr( $menu_item->url, 0, strpos( $menu_item->url, '#' ) ) : $menu_item->url;
			$item_url = set_url_scheme( untrailingslashit( $raw_item_url ) );
			$_indexless_current = untrailingslashit( preg_replace( '/' . preg_quote( $wp_rewrite->index, '/' ) . '$/', '', $current_url ) );

			if ( $raw_item_url && in_array( $item_url, array( $current_url, $_indexless_current, $_root_relative_current ) ) ) {
				$classes[] = 'current-menu-item';
				$menu_items[$key]->current = true;
				$_anc_id = (int) $menu_item->db_id;

				while(
					( $_anc_id = get_post_meta( $_anc_id, '_menu_item_menu_item_parent', true ) ) &&
					! in_array( $_anc_id, $active_ancestor_item_ids )
				) {
					$active_ancestor_item_ids[] = $_anc_id;
				}

				if ( in_array( home_url(), array( untrailingslashit( $current_url ), untrailingslashit( $_indexless_current ) ) ) ) {
					// Back compat for home link to match wp_page_menu()
					$classes[] = 'current_page_item';
				}
				$active_parent_item_ids[] = (int) $menu_item->menu_item_parent;
				$active_parent_object_ids[] = (int) $menu_item->post_parent;
				$active_object = $menu_item->object;

			// give front page item current-menu-item class when extra query arguments involved
			} elseif ( $item_url == $front_page_url && is_front_page() ) {
				$classes[] = 'current-menu-item';
			}

			if ( untrailingslashit($item_url) == home_url() )
				$classes[] = 'menu-item-home';
		}

		// back-compat with wp_page_menu: add "current_page_parent" to static home page link for any non-page query
		if ( ! empty( $home_page_id ) && 'post_type' == $menu_item->type && empty( $wp_query->is_page ) && $home_page_id == $menu_item->object_id )
			$classes[] = 'current_page_parent';

		$menu_items[$key]->classes = array_unique( $classes );
	}
	$active_ancestor_item_ids = array_filter( array_unique( $active_ancestor_item_ids ) );
	$active_parent_item_ids = array_filter( array_unique( $active_parent_item_ids ) );
	$active_parent_object_ids = array_filter( array_unique( $active_parent_object_ids ) );

	// set parent's class
	foreach ( (array) $menu_items as $key => $parent_item ) {
		$classes = (array) $parent_item->classes;
		$menu_items[$key]->current_item_ancestor = false;
		$menu_items[$key]->current_item_parent = false;

		if (
			isset( $parent_item->type ) &&
			(
				// ancestral post object
				(
					'post_type' == $parent_item->type &&
					! empty( $queried_object->post_type ) &&
					is_post_type_hierarchical( $queried_object->post_type ) &&
					in_array( $parent_item->object_id, $queried_object->ancestors ) &&
					$parent_item->object != $queried_object->ID
				) ||

				// ancestral term
				(
					'taxonomy' == $parent_item->type &&
					isset( $possible_taxonomy_ancestors[ $parent_item->object ] ) &&
					in_array( $parent_item->object_id, $possible_taxonomy_ancestors[ $parent_item->object ] ) &&
					(
						! isset( $queried_object->term_id ) ||
						$parent_item->object_id != $queried_object->term_id
					)
				)
			)
		) {
			$classes[] = empty( $queried_object->taxonomy ) ? 'current-' . $queried_object->post_type . '-ancestor' : 'current-' . $queried_object->taxonomy . '-ancestor';
		}

		if ( in_array( intval( $parent_item->db_id ), $active_ancestor_item_ids ) ) {
			$classes[] = 'current-menu-ancestor';
			$menu_items[$key]->current_item_ancestor = true;
		}
		if ( in_array( $parent_item->db_id, $active_parent_item_ids ) ) {
			$classes[] = 'current-menu-parent';
			$menu_items[$key]->current_item_parent = true;
		}
		if ( in_array( $parent_item->object_id, $active_parent_object_ids ) )
			$classes[] = 'current-' . $active_object . '-parent';

		if ( 'post_type' == $parent_item->type && 'page' == $parent_item->object ) {
			// Back compat classes for pages to match wp_page_menu()
			if ( in_array('current-menu-parent', $classes) )
				$classes[] = 'current_page_parent';
			if ( in_array('current-menu-ancestor', $classes) )
				$classes[] = 'current_page_ancestor';
		}

		$menu_items[$key]->classes = array_unique( $classes );
	}
}

/**
 * Retrieve the HTML list content for nav menu items.
 *
 * @uses Walker_Nav_Menu to create HTML list content.
 * @since 3.0.0
 *
 * @param array  $items The menu items, sorted by each menu item's menu order.
 * @param int   $depth Depth of the item in reference to parents.
 * @param stdClass $r   An object containing wp_nav_menu() arguments.
 * @return string The HTML list content for the menu items.
 */
function walk_nav_menu_tree( $items, $depth, $r ) {
	$walker = ( empty($r->walker) ) ? new Walker_Nav_Menu : $r->walker;
	$args = array( $items, $depth, $r );

	return call_user_func_array( array( $walker, 'walk' ), $args );
}

/**
 * Prevents a menu item ID from being used more than once.
 *
 * @since 3.0.1
 * @access private
 *
 * @staticvar array $used_ids
 * @param string $id
 * @param object $item
 * @return string
 */
function _nav_menu_item_id_use_once( $id, $item ) {
	static $_used_ids = array();
	if ( in_array( $item->ID, $_used_ids ) ) {
		return '';
	}
	$_used_ids[] = $item->ID;
	return $id;
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null