Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/ms-deprecated.php

<?php
/**
 * Deprecated functions from WordPress MU and the multisite feature. You shouldn't
 * use these functions and look for the alternatives instead. The functions will be
 * removed in a later version.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Deprecated
 * @since 3.0.0
 */

/*
 * Deprecated functions come here to die.
 */

/**
 * Get the "dashboard blog", the blog where users without a blog edit their profile data.
 * Dashboard blog functionality was removed in WordPress 3.1, replaced by the user admin.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.1.0 Use get_site()
 * @see get_site()
 *
 * @return WP_Site Current site object.
 */
function get_dashboard_blog() {
  _deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0' );
  if ( $blog = get_site_option( 'dashboard_blog' ) ) {
	  return get_site( $blog );
  }

  return get_site( get_network()->site_id );
}

/**
 * Generates a random password.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use wp_generate_password()
 * @see wp_generate_password()
 *
 * @param int $len Optional. The length of password to generate. Default 8.
 */
function generate_random_password( $len = 8 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_generate_password()' );
	return wp_generate_password( $len );
}

/**
 * Determine if user is a site admin.
 *
 * Plugins should use is_multisite() instead of checking if this function exists
 * to determine if multisite is enabled.
 *
 * This function must reside in a file included only if is_multisite() due to
 * legacy function_exists() checks to determine if multisite is enabled.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use is_super_admin()
 * @see is_super_admin()
 *
 * @param string $user_login Optional. Username for the user to check. Default empty.
 */
function is_site_admin( $user_login = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_super_admin()' );

	if ( empty( $user_login ) ) {
		$user_id = get_current_user_id();
		if ( !$user_id )
			return false;
	} else {
		$user = get_user_by( 'login', $user_login );
		if ( ! $user->exists() )
			return false;
		$user_id = $user->ID;
	}

	return is_super_admin( $user_id );
}

if ( !function_exists( 'graceful_fail' ) ) :
/**
 * Deprecated functionality to gracefully fail.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use wp_die()
 * @see wp_die()
 */
function graceful_fail( $message ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_die()' );
	$message = apply_filters( 'graceful_fail', $message );
	$message_template = apply_filters( 'graceful_fail_template',
'<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Error!</title>
<style type="text/css">
img {
	border: 0;
}
body {
line-height: 1.6em; font-family: Georgia, serif; width: 390px; margin: auto;
text-align: center;
}
.message {
	font-size: 22px;
	width: 350px;
	margin: auto;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="message">%s</p>
</body>
</html>' );
	die( sprintf( $message_template, $message ) );
}
endif;

/**
 * Deprecated functionality to retrieve user information.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use get_user_by()
 * @see get_user_by()
 *
 * @param string $username Username.
 */
function get_user_details( $username ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'get_user_by()' );
	return get_user_by('login', $username);
}

/**
 * Deprecated functionality to clear the global post cache.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use clean_post_cache()
 * @see clean_post_cache()
 *
 * @param int $post_id Post ID.
 */
function clear_global_post_cache( $post_id ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'clean_post_cache()' );
}

/**
 * Deprecated functionality to determin if the current site is the main site.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use is_main_site()
 * @see is_main_site()
 */
function is_main_blog() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_main_site()' );
	return is_main_site();
}

/**
 * Deprecated functionality to validate an email address.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use is_email()
 * @see is_email()
 *
 * @param string $email    Email address to verify.
 * @param bool  $check_domain Deprecated.
 * @return string|bool Either false or the valid email address.
 */
function validate_email( $email, $check_domain = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_email()' );
	return is_email( $email, $check_domain );
}

/**
 * Deprecated functionality to retrieve a list of all sites.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0 Use wp_get_sites()
 * @see wp_get_sites()
 *
 * @param int  $start   Optional. Offset for retrieving the blog list. Default 0.
 * @param int  $num    Optional. Number of blogs to list. Default 10.
 * @param string $deprecated Unused.
 */
function get_blog_list( $start = 0, $num = 10, $deprecated = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_get_sites()' );

	global $wpdb;
	$blogs = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT blog_id, domain, path FROM $wpdb->blogs WHERE site_id = %d AND public = '1' AND archived = '0' AND mature = '0' AND spam = '0' AND deleted = '0' ORDER BY registered DESC", $wpdb->siteid), ARRAY_A );

	$blog_list = array();
	foreach ( (array) $blogs as $details ) {
		$blog_list[ $details['blog_id'] ] = $details;
		$blog_list[ $details['blog_id'] ]['postcount'] = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(ID) FROM " . $wpdb->get_blog_prefix( $details['blog_id'] ). "posts WHERE post_status='publish' AND post_type='post'" );
	}

	if ( ! $blog_list ) {
		return array();
	}

	if ( $num == 'all' ) {
		return array_slice( $blog_list, $start, count( $blog_list ) );
	} else {
		return array_slice( $blog_list, $start, $num );
	}
}

/**
 * Deprecated functionality to retrieve a list of the most active sites.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.0.0
 *
 * @param int $num   Optional. Number of activate blogs to retrieve. Default 10.
 * @param bool $display Optional. Whether or not to display the most active blogs list. Default true.
 * @return array List of "most active" sites.
 */
function get_most_active_blogs( $num = 10, $display = true ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0' );

	$blogs = get_blog_list( 0, 'all', false ); // $blog_id -> $details
	if ( is_array( $blogs ) ) {
		reset( $blogs );
		$most_active = array();
		$blog_list = array();
		foreach ( (array) $blogs as $key => $details ) {
			$most_active[ $details['blog_id'] ] = $details['postcount'];
			$blog_list[ $details['blog_id'] ] = $details; // array_slice() removes keys!!
		}
		arsort( $most_active );
		reset( $most_active );
		$t = array();
		foreach ( (array) $most_active as $key => $details ) {
			$t[ $key ] = $blog_list[ $key ];
		}
		unset( $most_active );
		$most_active = $t;
	}

	if ( $display ) {
		if ( is_array( $most_active ) ) {
			reset( $most_active );
			foreach ( (array) $most_active as $key => $details ) {
				$url = esc_url('http://' . $details['domain'] . $details['path']);
				echo '<li>' . $details['postcount'] . " <a href='$url'>$url</a></li>";
			}
		}
	}
	return array_slice( $most_active, 0, $num );
}

/**
 * Redirect a user based on $_GET or $_POST arguments.
 *
 * The function looks for redirect arguments in the following order:
 * 1) $_GET['ref']
 * 2) $_POST['ref']
 * 3) $_SERVER['HTTP_REFERER']
 * 4) $_GET['redirect']
 * 5) $_POST['redirect']
 * 6) $url
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.3.0 Use wp_redirect()
 * @see wp_redirect()
 *
 * @param string $url Optional. Redirect URL. Default empty.
 */
function wpmu_admin_do_redirect( $url = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$ref = '';
	if ( isset( $_GET['ref'] ) && isset( $_POST['ref'] ) && $_GET['ref'] !== $_POST['ref'] ) {
		wp_die( __( 'A variable mismatch has been detected.' ), __( 'Sorry, you are not allowed to view this item.' ), 400 );
	} elseif ( isset( $_POST['ref'] ) ) {
		$ref = $_POST[ 'ref' ];
	} elseif ( isset( $_GET['ref'] ) ) {
		$ref = $_GET[ 'ref' ];
	}

	if ( $ref ) {
		$ref = wpmu_admin_redirect_add_updated_param( $ref );
		wp_redirect( $ref );
		exit();
	}
	if ( ! empty( $_SERVER['HTTP_REFERER'] ) ) {
		wp_redirect( $_SERVER['HTTP_REFERER'] );
		exit();
	}

	$url = wpmu_admin_redirect_add_updated_param( $url );
	if ( isset( $_GET['redirect'] ) && isset( $_POST['redirect'] ) && $_GET['redirect'] !== $_POST['redirect'] ) {
		wp_die( __( 'A variable mismatch has been detected.' ), __( 'Sorry, you are not allowed to view this item.' ), 400 );
	} elseif ( isset( $_GET['redirect'] ) ) {
		if ( substr( $_GET['redirect'], 0, 2 ) == 's_' )
			$url .= '&action=blogs&s='. esc_html( substr( $_GET['redirect'], 2 ) );
	} elseif ( isset( $_POST['redirect'] ) ) {
		$url = wpmu_admin_redirect_add_updated_param( $_POST['redirect'] );
	}
	wp_redirect( $url );
	exit();
}

/**
 * Adds an 'updated=true' argument to a URL.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.3.0 Use add_query_arg()
 * @see add_query_arg()
 *
 * @param string $url Optional. Redirect URL. Default empty.
 * @return string
 */
function wpmu_admin_redirect_add_updated_param( $url = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	if ( strpos( $url, 'updated=true' ) === false ) {
		if ( strpos( $url, '?' ) === false )
			return $url . '?updated=true';
		else
			return $url . '&updated=true';
	}
	return $url;
}

/**
 * Get a numeric user ID from either an email address or a login.
 *
 * A numeric string is considered to be an existing user ID
 * and is simply returned as such.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.6.0 Use get_user_by()
 * @see get_user_by()
 *
 * @param string $string Either an email address or a login.
 * @return int
 */
function get_user_id_from_string( $string ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.6.0', 'get_user_by()' );

	if ( is_email( $string ) )
		$user = get_user_by( 'email', $string );
	elseif ( is_numeric( $string ) )
		return $string;
	else
		$user = get_user_by( 'login', $string );

	if ( $user )
		return $user->ID;
	return 0;
}

/**
 * Get a full blog URL, given a domain and a path.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.7.0
 *
 * @param string $domain
 * @param string $path
 * @return string
 */
function get_blogaddress_by_domain( $domain, $path ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.7.0' );

	if ( is_subdomain_install() ) {
		$url = "http://" . $domain.$path;
	} else {
		if ( $domain != $_SERVER['HTTP_HOST'] ) {
			$blogname = substr( $domain, 0, strpos( $domain, '.' ) );
			$url = 'http://' . substr( $domain, strpos( $domain, '.' ) + 1 ) . $path;
			// we're not installing the main blog
			if ( $blogname != 'www.' )
				$url .= $blogname . '/';
		} else { // main blog
			$url = 'http://' . $domain . $path;
		}
	}
	return esc_url_raw( $url );
}

/**
 * Create an empty blog.
 *
 * @since MU 1.0
 * @deprecated 4.4.0
 *
 * @param string $domain    The new blog's domain.
 * @param string $path     The new blog's path.
 * @param string $weblog_title The new blog's title.
 * @param int  $site_id   Optional. Defaults to 1.
 * @return string|int The ID of the newly created blog
 */
function create_empty_blog( $domain, $path, $weblog_title, $site_id = 1 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0' );

	if ( empty($path) )
		$path = '/';

	// Check if the domain has been used already. We should return an error message.
	if ( domain_exists($domain, $path, $site_id) )
		return __( '<strong>ERROR</strong>: Site URL already taken.' );

	// Need to back up wpdb table names, and create a new wp_blogs entry for new blog.
	// Need to get blog_id from wp_blogs, and create new table names.
	// Must restore table names at the end of function.

	if ( ! $blog_id = insert_blog($domain, $path, $site_id) )
		return __( '<strong>ERROR</strong>: problem creating site entry.' );

	switch_to_blog($blog_id);
	install_blog($blog_id);
	restore_current_blog();

	return $blog_id;
}

/**
 * Get the admin for a domain/path combination.
 *
 * @since MU 1.0
 * @deprecated 4.4.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $sitedomain Optional. Site domain.
 * @param string $path    Optional. Site path.
 * @return array|false The network admins
 */
function get_admin_users_for_domain( $sitedomain = '', $path = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0' );

	global $wpdb;

	if ( ! $sitedomain )
		$site_id = $wpdb->siteid;
	else
		$site_id = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT id FROM $wpdb->site WHERE domain = %s AND path = %s", $sitedomain, $path ) );

	if ( $site_id )
		return $wpdb->get_results( $wpdb->prepare( "SELECT u.ID, u.user_login, u.user_pass FROM $wpdb->users AS u, $wpdb->sitemeta AS sm WHERE sm.meta_key = 'admin_user_id' AND u.ID = sm.meta_value AND sm.site_id = %d", $site_id ), ARRAY_A );

	return false;
}

/**
 * Return an array of sites for a network or networks.
 *
 * @since 3.7.0
 * @deprecated 4.6.0
 * @see get_sites()
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $args {
 *   Array of default arguments. Optional.
 *
 *   @type int|array $network_id A network ID or array of network IDs. Set to null to retrieve sites
 *                 from all networks. Defaults to current network ID.
 *   @type int    $public   Retrieve public or non-public sites. Default null, for any.
 *   @type int    $archived  Retrieve archived or non-archived sites. Default null, for any.
 *   @type int    $mature   Retrieve mature or non-mature sites. Default null, for any.
 *   @type int    $spam    Retrieve spam or non-spam sites. Default null, for any.
 *   @type int    $deleted  Retrieve deleted or non-deleted sites. Default null, for any.
 *   @type int    $limit   Number of sites to limit the query to. Default 100.
 *   @type int    $offset   Exclude the first x sites. Used in combination with the $limit parameter. Default 0.
 * }
 * @return array An empty array if the install is considered "large" via wp_is_large_network(). Otherwise,
 *        an associative array of site data arrays, each containing the site (network) ID, blog ID,
 *        site domain and path, dates registered and modified, and the language ID. Also, boolean
 *        values for whether the site is public, archived, mature, spam, and/or deleted.
 */
function wp_get_sites( $args = array() ) {
	global $wpdb;

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.6.0', 'get_sites()' );

	if ( wp_is_large_network() )
		return array();

	$defaults = array(
		'network_id' => $wpdb->siteid,
		'public'   => null,
		'archived'  => null,
		'mature'   => null,
		'spam'    => null,
		'deleted'  => null,
		'limit'   => 100,
		'offset'   => 0,
	);

	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	// Backwards compatibility
	if( is_array( $args['network_id'] ) ){
		$args['network__in'] = $args['network_id'];
		$args['network_id'] = null;
	}

	if( is_numeric( $args['limit'] ) ){
		$args['number'] = $args['limit'];
		$args['limit'] = null;
	}

	// Make sure count is disabled.
	$args['count'] = false;

	$_sites = get_sites( $args );

	$results = array();

	foreach ( $_sites as $_site ) {
		$_site = get_site( $_site );
		$results[] = $_site->to_array();
	}

	return $results;
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null