Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/functions.wp-scripts.php

<?php
/**
 * Dependencies API: Scripts functions
 *
 * @since 2.6.0
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Dependencies
 */

/**
 * Initialize $wp_scripts if it has not been set.
 *
 * @global WP_Scripts $wp_scripts
 *
 * @since 4.2.0
 *
 * @return WP_Scripts WP_Scripts instance.
 */
function wp_scripts() {
	global $wp_scripts;
	if ( ! ( $wp_scripts instanceof WP_Scripts ) ) {
		$wp_scripts = new WP_Scripts();
	}
	return $wp_scripts;
}

/**
 * Helper function to output a _doing_it_wrong message when applicable.
 *
 * @ignore
 * @since 4.2.0
 *
 * @param string $function Function name.
 */
function _wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( $function ) {
	if ( did_action( 'init' ) || did_action( 'admin_enqueue_scripts' ) || did_action( 'wp_enqueue_scripts' ) || did_action( 'login_enqueue_scripts' ) ) {
		return;
	}

	_doing_it_wrong( $function, sprintf(
		/* translators: 1: wp_enqueue_scripts, 2: admin_enqueue_scripts, 3: login_enqueue_scripts */
		__( 'Scripts and styles should not be registered or enqueued until the %1$s, %2$s, or %3$s hooks.' ),
		'<code>wp_enqueue_scripts</code>',
		'<code>admin_enqueue_scripts</code>',
		'<code>login_enqueue_scripts</code>'
	), '3.3.0' );
}

/**
 * Prints scripts in document head that are in the $handles queue.
 *
 * Called by admin-header.php and {@see 'wp_head'} hook. Since it is called by wp_head on every page load,
 * the function does not instantiate the WP_Scripts object unless script names are explicitly passed.
 * Makes use of already-instantiated $wp_scripts global if present. Use provided {@see 'wp_print_scripts'}
 * hook to register/enqueue new scripts.
 *
 * @see WP_Scripts::do_items()
 * @global WP_Scripts $wp_scripts The WP_Scripts object for printing scripts.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string|bool|array $handles Optional. Scripts to be printed. Default 'false'.
 * @return array On success, a processed array of WP_Dependencies items; otherwise, an empty array.
 */
function wp_print_scripts( $handles = false ) {
	/**
	 * Fires before scripts in the $handles queue are printed.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 */
	do_action( 'wp_print_scripts' );
	if ( '' === $handles ) { // for wp_head
		$handles = false;
	}

	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	global $wp_scripts;
	if ( ! ( $wp_scripts instanceof WP_Scripts ) ) {
		if ( ! $handles ) {
			return array(); // No need to instantiate if nothing is there.
		}
	}

	return wp_scripts()->do_items( $handles );
}

/**
 * Adds extra code to a registered script.
 *
 * Code will only be added if the script in already in the queue.
 * Accepts a string $data containing the Code. If two or more code blocks
 * are added to the same script $handle, they will be printed in the order
 * they were added, i.e. the latter added code can redeclare the previous.
 *
 * @since 4.5.0
 *
 * @see WP_Scripts::add_inline_script()
 *
 * @param string $handle  Name of the script to add the inline script to.
 * @param string $data   String containing the javascript to be added.
 * @param string $position Optional. Whether to add the inline script before the handle
 *             or after. Default 'after'.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_add_inline_script( $handle, $data, $position = 'after' ) {
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	if ( false !== stripos( $data, '</script>' ) ) {
		_doing_it_wrong( __FUNCTION__, sprintf(
			/* translators: 1: <script>, 2: wp_add_inline_script() */
			__( 'Do not pass %1$s tags to %2$s.' ),
			'<code>&lt;script&gt;</code>',
			'<code>wp_add_inline_script()</code>'
		), '4.5.0' );
		$data = trim( preg_replace( '#<script[^>]*>(.*)</script>#is', '$1', $data ) );
	}

	return wp_scripts()->add_inline_script( $handle, $data, $position );
}

/**
 * Register a new script.
 *
 * Registers a script to be enqueued later using the wp_enqueue_script() function.
 *
 * @see WP_Dependencies::add()
 * @see WP_Dependencies::add_data()
 *
 * @since 2.1.0
 * @since 4.3.0 A return value was added.
 *
 * @param string      $handle  Name of the script. Should be unique.
 * @param string      $src    Full URL of the script, or path of the script relative to the WordPress root directory.
 * @param array      $deps   Optional. An array of registered script handles this script depends on. Default empty array.
 * @param string|bool|null $ver    Optional. String specifying script version number, if it has one, which is added to the URL
 *                  as a query string for cache busting purposes. If version is set to false, a version
 *                  number is automatically added equal to current installed WordPress version.
 *                  If set to null, no version is added.
 * @param bool       $in_footer Optional. Whether to enqueue the script before </body> instead of in the <head>.
 *                  Default 'false'.
 * @return bool Whether the script has been registered. True on success, false on failure.
 */
function wp_register_script( $handle, $src, $deps = array(), $ver = false, $in_footer = false ) {
	$wp_scripts = wp_scripts();
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	$registered = $wp_scripts->add( $handle, $src, $deps, $ver );
	if ( $in_footer ) {
		$wp_scripts->add_data( $handle, 'group', 1 );
	}

	return $registered;
}

/**
 * Localize a script.
 *
 * Works only if the script has already been added.
 *
 * Accepts an associative array $l10n and creates a JavaScript object:
 *
 *   "$object_name" = {
 *     key: value,
 *     key: value,
 *     ...
 *   }
 *
 *
 * @see WP_Dependencies::localize()
 * @link https://core.trac.wordpress.org/ticket/11520
 * @global WP_Scripts $wp_scripts The WP_Scripts object for printing scripts.
 *
 * @since 2.2.0
 *
 * @todo Documentation cleanup
 *
 * @param string $handle   Script handle the data will be attached to.
 * @param string $object_name Name for the JavaScript object. Passed directly, so it should be qualified JS variable.
 *              Example: '/[a-zA-Z0-9_]+/'.
 * @param array $l10n     The data itself. The data can be either a single or multi-dimensional array.
 * @return bool True if the script was successfully localized, false otherwise.
 */
function wp_localize_script( $handle, $object_name, $l10n ) {
	global $wp_scripts;
	if ( ! ( $wp_scripts instanceof WP_Scripts ) ) {
		_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );
		return false;
	}

	return $wp_scripts->localize( $handle, $object_name, $l10n );
}

/**
 * Remove a registered script.
 *
 * Note: there are intentional safeguards in place to prevent critical admin scripts,
 * such as jQuery core, from being unregistered.
 *
 * @see WP_Dependencies::remove()
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string $handle Name of the script to be removed.
 */
function wp_deregister_script( $handle ) {
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	/**
	 * Do not allow accidental or negligent de-registering of critical scripts in the admin.
	 * Show minimal remorse if the correct hook is used.
	 */
	$current_filter = current_filter();
	if ( ( is_admin() && 'admin_enqueue_scripts' !== $current_filter ) ||
		( 'wp-login.php' === $GLOBALS['pagenow'] && 'login_enqueue_scripts' !== $current_filter )
	) {
		$no = array(
			'jquery', 'jquery-core', 'jquery-migrate', 'jquery-ui-core', 'jquery-ui-accordion',
			'jquery-ui-autocomplete', 'jquery-ui-button', 'jquery-ui-datepicker', 'jquery-ui-dialog',
			'jquery-ui-draggable', 'jquery-ui-droppable', 'jquery-ui-menu', 'jquery-ui-mouse',
			'jquery-ui-position', 'jquery-ui-progressbar', 'jquery-ui-resizable', 'jquery-ui-selectable',
			'jquery-ui-slider', 'jquery-ui-sortable', 'jquery-ui-spinner', 'jquery-ui-tabs',
			'jquery-ui-tooltip', 'jquery-ui-widget', 'underscore', 'backbone',
		);

		if ( in_array( $handle, $no ) ) {
			$message = sprintf(
				/* translators: 1: script name, 2: wp_enqueue_scripts */
				__( 'Do not deregister the %1$s script in the administration area. To target the front-end theme, use the %2$s hook.' ),
				"<code>$handle</code>",
				'<code>wp_enqueue_scripts</code>'
			);
			_doing_it_wrong( __FUNCTION__, $message, '3.6.0' );
			return;
		}
	}

	wp_scripts()->remove( $handle );
}

/**
 * Enqueue a script.
 *
 * Registers the script if $src provided (does NOT overwrite), and enqueues it.
 *
 * @see WP_Dependencies::add()
 * @see WP_Dependencies::add_data()
 * @see WP_Dependencies::enqueue()
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string      $handle  Name of the script. Should be unique.
 * @param string      $src    Full URL of the script, or path of the script relative to the WordPress root directory.
 *                  Default empty.
 * @param array      $deps   Optional. An array of registered script handles this script depends on. Default empty array.
 * @param string|bool|null $ver    Optional. String specifying script version number, if it has one, which is added to the URL
 *                  as a query string for cache busting purposes. If version is set to false, a version
 *                  number is automatically added equal to current installed WordPress version.
 *                  If set to null, no version is added.
 * @param bool       $in_footer Optional. Whether to enqueue the script before </body> instead of in the <head>.
 *                  Default 'false'.
 */
function wp_enqueue_script( $handle, $src = '', $deps = array(), $ver = false, $in_footer = false ) {
	$wp_scripts = wp_scripts();

	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );


	if ( $src || $in_footer ) {
		$_handle = explode( '?', $handle );

		if ( $src ) {
			$wp_scripts->add( $_handle[0], $src, $deps, $ver );
		}

		if ( $in_footer ) {
			$wp_scripts->add_data( $_handle[0], 'group', 1 );
		}
	}

	$wp_scripts->enqueue( $handle );
}

/**
 * Remove a previously enqueued script.
 *
 * @see WP_Dependencies::dequeue()
 *
 * @since 3.1.0
 *
 * @param string $handle Name of the script to be removed.
 */
function wp_dequeue_script( $handle ) {
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	wp_scripts()->dequeue( $handle );
}

/**
 * Check whether a script has been added to the queue.
 *
 * @since 2.8.0
 * @since 3.5.0 'enqueued' added as an alias of the 'queue' list.
 *
 * @param string $handle Name of the script.
 * @param string $list  Optional. Status of the script to check. Default 'enqueued'.
 *            Accepts 'enqueued', 'registered', 'queue', 'to_do', and 'done'.
 * @return bool Whether the script is queued.
 */
function wp_script_is( $handle, $list = 'enqueued' ) {
	_wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( __FUNCTION__ );

	return (bool) wp_scripts()->query( $handle, $list );
}

/**
 * Add metadata to a script.
 *
 * Works only if the script has already been added.
 *
 * Possible values for $key and $value:
 * 'conditional' string Comments for IE 6, lte IE 7, etc.
 *
 * @since 4.2.0
 *
 * @see WP_Dependency::add_data()
 *
 * @param string $handle Name of the script.
 * @param string $key  Name of data point for which we're storing a value.
 * @param mixed $value String containing the data to be added.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_script_add_data( $handle, $key, $value ){
	return wp_scripts()->add_data( $handle, $key, $value );
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null