Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/deprecated.php

<?php
/**
 * Deprecated functions from past WordPress versions. You shouldn't use these
 * functions and look for the alternatives instead. The functions will be
 * removed in a later version.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Deprecated
 */

/*
 * Deprecated functions come here to die.
 */

/**
 * Retrieves all post data for a given post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 1.5.1 Use get_post()
 * @see get_post()
 *
 * @param int $postid Post ID.
 * @return array Post data.
 */
function get_postdata($postid) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '1.5.1', 'get_post()' );

	$post = get_post($postid);

	$postdata = array (
		'ID' => $post->ID,
		'Author_ID' => $post->post_author,
		'Date' => $post->post_date,
		'Content' => $post->post_content,
		'Excerpt' => $post->post_excerpt,
		'Title' => $post->post_title,
		'Category' => $post->post_category,
		'post_status' => $post->post_status,
		'comment_status' => $post->comment_status,
		'ping_status' => $post->ping_status,
		'post_password' => $post->post_password,
		'to_ping' => $post->to_ping,
		'pinged' => $post->pinged,
		'post_type' => $post->post_type,
		'post_name' => $post->post_name
	);

	return $postdata;
}

/**
 * Sets up the WordPress Loop.
 *
 * Use The Loop instead.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/The_Loop
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 1.5.0
 */
function start_wp() {
	global $wp_query;

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '1.5.0', __('new WordPress Loop') );

	// Since the old style loop is being used, advance the query iterator here.
	$wp_query->next_post();

	setup_postdata( get_post() );
}

/**
 * Returns or prints a category ID.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 0.71 Use get_the_category()
 * @see get_the_category()
 *
 * @param bool $echo Optional. Whether to echo the output. Default true.
 * @return int Category ID.
 */
function the_category_ID($echo = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '0.71', 'get_the_category()' );

	// Grab the first cat in the list.
	$categories = get_the_category();
	$cat = $categories[0]->term_id;

	if ( $echo )
		echo $cat;

	return $cat;
}

/**
 * Prints a category with optional text before and after.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 0.71 Use get_the_category_by_ID()
 * @see get_the_category_by_ID()
 *
 * @param string $before Optional. Text to display before the category. Default empty.
 * @param string $after Optional. Text to display after the category. Default empty.
 */
function the_category_head( $before = '', $after = '' ) {
	global $currentcat, $previouscat;

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '0.71', 'get_the_category_by_ID()' );

	// Grab the first cat in the list.
	$categories = get_the_category();
	$currentcat = $categories[0]->category_id;
	if ( $currentcat != $previouscat ) {
		echo $before;
		echo get_the_category_by_ID($currentcat);
		echo $after;
		$previouscat = $currentcat;
	}
}

/**
 * Prints a link to the previous post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use previous_post_link()
 * @see previous_post_link()
 *
 * @param string $format
 * @param string $previous
 * @param string $title
 * @param string $in_same_cat
 * @param int  $limitprev
 * @param string $excluded_categories
 */
function previous_post($format='%', $previous='previous post: ', $title='yes', $in_same_cat='no', $limitprev=1, $excluded_categories='') {

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'previous_post_link()' );

	if ( empty($in_same_cat) || 'no' == $in_same_cat )
		$in_same_cat = false;
	else
		$in_same_cat = true;

	$post = get_previous_post($in_same_cat, $excluded_categories);

	if ( !$post )
		return;

	$string = '<a href="'.get_permalink($post->ID).'">'.$previous;
	if ( 'yes' == $title )
		$string .= apply_filters('the_title', $post->post_title, $post->ID);
	$string .= '</a>';
	$format = str_replace('%', $string, $format);
	echo $format;
}

/**
 * Prints link to the next post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.0.0 Use next_post_link()
 * @see next_post_link()
 *
 * @param string $format
 * @param string $next
 * @param string $title
 * @param string $in_same_cat
 * @param int $limitnext
 * @param string $excluded_categories
 */
function next_post($format='%', $next='next post: ', $title='yes', $in_same_cat='no', $limitnext=1, $excluded_categories='') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'next_post_link()' );

	if ( empty($in_same_cat) || 'no' == $in_same_cat )
		$in_same_cat = false;
	else
		$in_same_cat = true;

	$post = get_next_post($in_same_cat, $excluded_categories);

	if ( !$post	)
		return;

	$string = '<a href="'.get_permalink($post->ID).'">'.$next;
	if ( 'yes' == $title )
		$string .= apply_filters('the_title', $post->post_title, $post->ID);
	$string .= '</a>';
	$format = str_replace('%', $string, $format);
	echo $format;
}

/**
 * Whether user can create a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @param int $category_id Not Used
 * @return bool
 */
function user_can_create_post($user_id, $blog_id = 1, $category_id = 'None') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	return ($author_data->user_level > 1);
}

/**
 * Whether user can create a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @param int $category_id Not Used
 * @return bool
 */
function user_can_create_draft($user_id, $blog_id = 1, $category_id = 'None') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	return ($author_data->user_level >= 1);
}

/**
 * Whether user can edit a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $post_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @return bool
 */
function user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	$post = get_post($post_id);
	$post_author_data = get_userdata($post->post_author);

	if ( (($user_id == $post_author_data->ID) && !($post->post_status == 'publish' && $author_data->user_level < 2))
			 || ($author_data->user_level > $post_author_data->user_level)
			 || ($author_data->user_level >= 10) ) {
		return true;
	} else {
		return false;
	}
}

/**
 * Whether user can delete a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $post_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @return bool
 */
function user_can_delete_post($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	// right now if one can edit, one can delete
	return user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id);
}

/**
 * Whether user can set new posts' dates.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @param int $category_id Not Used
 * @return bool
 */
function user_can_set_post_date($user_id, $blog_id = 1, $category_id = 'None') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	return (($author_data->user_level > 4) && user_can_create_post($user_id, $blog_id, $category_id));
}

/**
 * Whether user can delete a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $post_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @return bool returns true if $user_id can edit $post_id's date
 */
function user_can_edit_post_date($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$author_data = get_userdata($user_id);
	return (($author_data->user_level > 4) && user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id));
}

/**
 * Whether user can delete a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $post_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @return bool returns true if $user_id can edit $post_id's comments
 */
function user_can_edit_post_comments($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	// right now if one can edit a post, one can edit comments made on it
	return user_can_edit_post($user_id, $post_id, $blog_id);
}

/**
 * Whether user can delete a post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $post_id
 * @param int $blog_id Not Used
 * @return bool returns true if $user_id can delete $post_id's comments
 */
function user_can_delete_post_comments($user_id, $post_id, $blog_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	// right now if one can edit comments, one can delete comments
	return user_can_edit_post_comments($user_id, $post_id, $blog_id);
}

/**
 * Can user can edit other user.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.0.0 Use current_user_can()
 * @see current_user_can()
 *
 * @param int $user_id
 * @param int $other_user
 * @return bool
 */
function user_can_edit_user($user_id, $other_user) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'current_user_can()' );

	$user = get_userdata($user_id);
	$other = get_userdata($other_user);
	if ( $user->user_level > $other->user_level || $user->user_level > 8 || $user->ID == $other->ID )
		return true;
	else
		return false;
}

/**
 * Gets the links associated with category $cat_name.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmarks()
 * @see get_bookmarks()
 *
 * @param string $cat_name Optional. The category name to use. If no match is found uses all.
 * @param string $before Optional. The html to output before the link.
 * @param string $after Optional. The html to output after the link.
 * @param string $between Optional. The html to output between the link/image and its description. Not used if no image or $show_images is true.
 * @param bool $show_images Optional. Whether to show images (if defined).
 * @param string $orderby Optional. The order to output the links. E.g. 'id', 'name', 'url', 'description' or 'rating'. Or maybe owner.
 *		If you start the name with an underscore the order will be reversed. You can also specify 'rand' as the order which will return links in a
 *		random order.
 * @param bool $show_description Optional. Whether to show the description if show_images=false/not defined.
 * @param bool $show_rating Optional. Show rating stars/chars.
 * @param int $limit		Optional. Limit to X entries. If not specified, all entries are shown.
 * @param int $show_updated Optional. Whether to show last updated timestamp
 */
function get_linksbyname($cat_name = "noname", $before = '', $after = '<br />', $between = " ", $show_images = true, $orderby = 'id',
						 $show_description = true, $show_rating = false,
						 $limit = -1, $show_updated = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmarks()' );

	$cat_id = -1;
	$cat = get_term_by('name', $cat_name, 'link_category');
	if ( $cat )
		$cat_id = $cat->term_id;

	get_links($cat_id, $before, $after, $between, $show_images, $orderby, $show_description, $show_rating, $limit, $show_updated);
}

/**
 * Gets the links associated with the named category.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_list_bookmarks()
 * @see wp_list_bookmarks()
 *
 * @param string $category The category to use.
 * @param string $args
 * @return string|null
 */
function wp_get_linksbyname($category, $args = '') {
	_deprecated_function(__FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_bookmarks()');

	$defaults = array(
		'after' => '<br />',
		'before' => '',
		'categorize' => 0,
		'category_after' => '',
		'category_before' => '',
		'category_name' => $category,
		'show_description' => 1,
		'title_li' => '',
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	return wp_list_bookmarks($r);
}

/**
 * Gets an array of link objects associated with category $cat_name.
 *
 *   $links = get_linkobjectsbyname( 'fred' );
 *   foreach ( $links as $link ) {
 *   	echo '<li>' . $link->link_name . '</li>';
 *   }
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmarks()
 * @see get_bookmarks()
 *
 * @param string $cat_name The category name to use. If no match is found uses all.
 * @param string $orderby The order to output the links. E.g. 'id', 'name', 'url', 'description', or 'rating'.
 *		Or maybe owner. If you start the name with an underscore the order will be reversed. You can also
 *		specify 'rand' as the order which will return links in a random order.
 * @param int $limit Limit to X entries. If not specified, all entries are shown.
 * @return array
 */
function get_linkobjectsbyname($cat_name = "noname" , $orderby = 'name', $limit = -1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmarks()' );

	$cat_id = -1;
	$cat = get_term_by('name', $cat_name, 'link_category');
	if ( $cat )
		$cat_id = $cat->term_id;

	return get_linkobjects($cat_id, $orderby, $limit);
}

/**
 * Gets an array of link objects associated with category n.
 *
 * Usage:
 *
 *   $links = get_linkobjects(1);
 *   if ($links) {
 *   	foreach ($links as $link) {
 *   		echo '<li>'.$link->link_name.'<br />'.$link->link_description.'</li>';
 *   	}
 *   }
 *
 * Fields are:
 *
 * - link_id
 * - link_url
 * - link_name
 * - link_image
 * - link_target
 * - link_category
 * - link_description
 * - link_visible
 * - link_owner
 * - link_rating
 * - link_updated
 * - link_rel
 * - link_notes
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmarks()
 * @see get_bookmarks()
 *
 * @param int $category The category to use. If no category supplied uses all
 * @param string $orderby the order to output the links. E.g. 'id', 'name', 'url',
 *		'description', or 'rating'. Or maybe owner. If you start the name with an
 *		underscore the order will be reversed. You can also specify 'rand' as the
 *		order which will return links in a random order.
 * @param int $limit Limit to X entries. If not specified, all entries are shown.
 * @return array
 */
function get_linkobjects($category = 0, $orderby = 'name', $limit = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmarks()' );

	$links = get_bookmarks( array( 'category' => $category, 'orderby' => $orderby, 'limit' => $limit ) ) ;

	$links_array = array();
	foreach ($links as $link)
		$links_array[] = $link;

	return $links_array;
}

/**
 * Gets the links associated with category 'cat_name' and display rating stars/chars.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmarks()
 * @see get_bookmarks()
 *
 * @param string $cat_name The category name to use. If no match is found uses all
 * @param string $before The html to output before the link
 * @param string $after The html to output after the link
 * @param string $between The html to output between the link/image and its description. Not used if no image or show_images is true
 * @param bool $show_images Whether to show images (if defined).
 * @param string $orderby the order to output the links. E.g. 'id', 'name', 'url',
 *		'description', or 'rating'. Or maybe owner. If you start the name with an
 *		underscore the order will be reversed. You can also specify 'rand' as the
 *		order which will return links in a random order.
 * @param bool $show_description Whether to show the description if show_images=false/not defined
 * @param int $limit Limit to X entries. If not specified, all entries are shown.
 * @param int $show_updated Whether to show last updated timestamp
 */
function get_linksbyname_withrating($cat_name = "noname", $before = '', $after = '<br />', $between = " ",
									$show_images = true, $orderby = 'id', $show_description = true, $limit = -1, $show_updated = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmarks()' );

	get_linksbyname($cat_name, $before, $after, $between, $show_images, $orderby, $show_description, true, $limit, $show_updated);
}

/**
 * Gets the links associated with category n and display rating stars/chars.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmarks()
 * @see get_bookmarks()
 *
 * @param int $category The category to use. If no category supplied uses all
 * @param string $before The html to output before the link
 * @param string $after The html to output after the link
 * @param string $between The html to output between the link/image and its description. Not used if no image or show_images == true
 * @param bool $show_images Whether to show images (if defined).
 * @param string $orderby The order to output the links. E.g. 'id', 'name', 'url',
 *		'description', or 'rating'. Or maybe owner. If you start the name with an
 *		underscore the order will be reversed. You can also specify 'rand' as the
 *		order which will return links in a random order.
 * @param bool $show_description Whether to show the description if show_images=false/not defined.
 * @param int $limit Limit to X entries. If not specified, all entries are shown.
 * @param int $show_updated Whether to show last updated timestamp
 */
function get_links_withrating($category = -1, $before = '', $after = '<br />', $between = " ", $show_images = true,
							 $orderby = 'id', $show_description = true, $limit = -1, $show_updated = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmarks()' );

	get_links($category, $before, $after, $between, $show_images, $orderby, $show_description, true, $limit, $show_updated);
}

/**
 * Gets the auto_toggle setting.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0
 *
 * @param int $id The category to get. If no category supplied uses 0
 * @return int Only returns 0.
 */
function get_autotoggle($id = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0' );
	return 0;
}

/**
 * Lists categories.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_list_categories()
 * @see wp_list_categories()
 *
 * @param int $optionall
 * @param string $all
 * @param string $sort_column
 * @param string $sort_order
 * @param string $file
 * @param bool $list
 * @param int $optiondates
 * @param int $optioncount
 * @param int $hide_empty
 * @param int $use_desc_for_title
 * @param bool $children
 * @param int $child_of
 * @param int $categories
 * @param int $recurse
 * @param string $feed
 * @param string $feed_image
 * @param string $exclude
 * @param bool $hierarchical
 * @return false|null
 */
function list_cats($optionall = 1, $all = 'All', $sort_column = 'ID', $sort_order = 'asc', $file = '', $list = true, $optiondates = 0,
				  $optioncount = 0, $hide_empty = 1, $use_desc_for_title = 1, $children=false, $child_of=0, $categories=0,
				  $recurse=0, $feed = '', $feed_image = '', $exclude = '', $hierarchical=false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_categories()' );

	$query = compact('optionall', 'all', 'sort_column', 'sort_order', 'file', 'list', 'optiondates', 'optioncount', 'hide_empty', 'use_desc_for_title', 'children',
		'child_of', 'categories', 'recurse', 'feed', 'feed_image', 'exclude', 'hierarchical');
	return wp_list_cats($query);
}

/**
 * Lists categories.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_list_categories()
 * @see wp_list_categories()
 *
 * @param string|array $args
 * @return false|null|string
 */
function wp_list_cats($args = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_categories()' );

	$r = wp_parse_args( $args );

	// Map to new names.
	if ( isset($r['optionall']) && isset($r['all']))
		$r['show_option_all'] = $r['all'];
	if ( isset($r['sort_column']) )
		$r['orderby'] = $r['sort_column'];
	if ( isset($r['sort_order']) )
		$r['order'] = $r['sort_order'];
	if ( isset($r['optiondates']) )
		$r['show_last_update'] = $r['optiondates'];
	if ( isset($r['optioncount']) )
		$r['show_count'] = $r['optioncount'];
	if ( isset($r['list']) )
		$r['style'] = $r['list'] ? 'list' : 'break';
	$r['title_li'] = '';

	return wp_list_categories($r);
}

/**
 * Deprecated method for generating a drop-down of categories.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_dropdown_categories()
 * @see wp_dropdown_categories()
 *
 * @param int $optionall
 * @param string $all
 * @param string $orderby
 * @param string $order
 * @param int $show_last_update
 * @param int $show_count
 * @param int $hide_empty
 * @param bool $optionnone
 * @param int $selected
 * @param int $exclude
 * @return string
 */
function dropdown_cats($optionall = 1, $all = 'All', $orderby = 'ID', $order = 'asc',
		$show_last_update = 0, $show_count = 0, $hide_empty = 1, $optionnone = false,
		$selected = 0, $exclude = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_dropdown_categories()' );

	$show_option_all = '';
	if ( $optionall )
		$show_option_all = $all;

	$show_option_none = '';
	if ( $optionnone )
		$show_option_none = __('None');

	$vars = compact('show_option_all', 'show_option_none', 'orderby', 'order',
					'show_last_update', 'show_count', 'hide_empty', 'selected', 'exclude');
	$query = add_query_arg($vars, '');
	return wp_dropdown_categories($query);
}

/**
 * Lists authors.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_list_authors()
 * @see wp_list_authors()
 *
 * @param bool $optioncount
 * @param bool $exclude_admin
 * @param bool $show_fullname
 * @param bool $hide_empty
 * @param string $feed
 * @param string $feed_image
 * @return null|string
 */
function list_authors($optioncount = false, $exclude_admin = true, $show_fullname = false, $hide_empty = true, $feed = '', $feed_image = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_authors()' );

	$args = compact('optioncount', 'exclude_admin', 'show_fullname', 'hide_empty', 'feed', 'feed_image');
	return wp_list_authors($args);
}

/**
 * Retrieves a list of post categories.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_get_post_categories()
 * @see wp_get_post_categories()
 *
 * @param int $blogid Not Used
 * @param int $post_ID
 * @return array
 */
function wp_get_post_cats($blogid = '1', $post_ID = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_get_post_categories()' );
	return wp_get_post_categories($post_ID);
}

/**
 * Sets the categories that the post id belongs to.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0
 * @deprecated Use wp_set_post_categories()
 * @see wp_set_post_categories()
 *
 * @param int $blogid Not used
 * @param int $post_ID
 * @param array $post_categories
 * @return bool|mixed
 */
function wp_set_post_cats($blogid = '1', $post_ID = 0, $post_categories = array()) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_set_post_categories()' );
	return wp_set_post_categories($post_ID, $post_categories);
}

/**
 * Retrieves a list of archives.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_get_archives()
 * @see wp_get_archives()
 *
 * @param string $type
 * @param string $limit
 * @param string $format
 * @param string $before
 * @param string $after
 * @param bool $show_post_count
 * @return string|null
 */
function get_archives($type='', $limit='', $format='html', $before = '', $after = '', $show_post_count = false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_get_archives()' );
	$args = compact('type', 'limit', 'format', 'before', 'after', 'show_post_count');
	return wp_get_archives($args);
}

/**
 * Returns or Prints link to the author's posts.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.1.0 Use get_author_posts_url()
 * @see get_author_posts_url()
 *
 * @param bool $echo
 * @param int $author_id
 * @param string $author_nicename Optional.
 * @return string|null
 */
function get_author_link($echo, $author_id, $author_nicename = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_author_posts_url()' );

	$link = get_author_posts_url($author_id, $author_nicename);

	if ( $echo )
		echo $link;
	return $link;
}

/**
 * Print list of pages based on arguments.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_link_pages()
 * @see wp_link_pages()
 *
 * @param string $before
 * @param string $after
 * @param string $next_or_number
 * @param string $nextpagelink
 * @param string $previouspagelink
 * @param string $pagelink
 * @param string $more_file
 * @return string
 */
function link_pages($before='<br />', $after='<br />', $next_or_number='number', $nextpagelink='next page', $previouspagelink='previous page',
					$pagelink='%', $more_file='') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_link_pages()' );

	$args = compact('before', 'after', 'next_or_number', 'nextpagelink', 'previouspagelink', 'pagelink', 'more_file');
	return wp_link_pages($args);
}

/**
 * Get value based on option.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use get_option()
 * @see get_option()
 *
 * @param string $option
 * @return string
 */
function get_settings($option) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_option()' );

	return get_option($option);
}

/**
 * Print the permalink of the current post in the loop.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 1.2.0 Use the_permalink()
 * @see the_permalink()
 */
function permalink_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '1.2.0', 'the_permalink()' );
	the_permalink();
}

/**
 * Print the permalink to the RSS feed.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.3.0 Use the_permalink_rss()
 * @see the_permalink_rss()
 *
 * @param string $deprecated
 */
function permalink_single_rss($deprecated = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.3.0', 'the_permalink_rss()' );
	the_permalink_rss();
}

/**
 * Gets the links associated with category.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_list_bookmarks()
 * @see wp_list_bookmarks()
 *
 * @param string $args a query string
 * @return null|string
 */
function wp_get_links($args = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_bookmarks()' );

	if ( strpos( $args, '=' ) === false ) {
		$cat_id = $args;
		$args = add_query_arg( 'category', $cat_id, $args );
	}

	$defaults = array(
		'after' => '<br />',
		'before' => '',
		'between' => ' ',
		'categorize' => 0,
		'category' => '',
		'echo' => true,
		'limit' => -1,
		'orderby' => 'name',
		'show_description' => true,
		'show_images' => true,
		'show_rating' => false,
		'show_updated' => true,
		'title_li' => '',
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	return wp_list_bookmarks($r);
}

/**
 * Gets the links associated with category by id.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmarks()
 * @see get_bookmarks()
 *
 * @param int $category The category to use. If no category supplied uses all
 * @param string $before the html to output before the link
 * @param string $after the html to output after the link
 * @param string $between the html to output between the link/image and its description.
 *		Not used if no image or show_images == true
 * @param bool $show_images whether to show images (if defined).
 * @param string $orderby the order to output the links. E.g. 'id', 'name', 'url',
 *		'description', or 'rating'. Or maybe owner. If you start the name with an
 *		underscore the order will be reversed. You can also specify 'rand' as the order
 *		which will return links in a random order.
 * @param bool $show_description whether to show the description if show_images=false/not defined.
 * @param bool $show_rating show rating stars/chars
 * @param int $limit Limit to X entries. If not specified, all entries are shown.
 * @param int $show_updated whether to show last updated timestamp
 * @param bool $echo whether to echo the results, or return them instead
 * @return null|string
 */
function get_links($category = -1, $before = '', $after = '<br />', $between = ' ', $show_images = true, $orderby = 'name',
			$show_description = true, $show_rating = false, $limit = -1, $show_updated = 1, $echo = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmarks()' );

	$order = 'ASC';
	if ( substr($orderby, 0, 1) == '_' ) {
		$order = 'DESC';
		$orderby = substr($orderby, 1);
	}

	if ( $category == -1 ) //get_bookmarks uses '' to signify all categories
		$category = '';

	$results = get_bookmarks(array('category' => $category, 'orderby' => $orderby, 'order' => $order, 'show_updated' => $show_updated, 'limit' => $limit));

	if ( !$results )
		return;

	$output = '';

	foreach ( (array) $results as $row ) {
		if ( !isset($row->recently_updated) )
			$row->recently_updated = false;
		$output .= $before;
		if ( $show_updated && $row->recently_updated )
			$output .= get_option('links_recently_updated_prepend');
		$the_link = '#';
		if ( !empty($row->link_url) )
			$the_link = esc_url($row->link_url);
		$rel = $row->link_rel;
		if ( '' != $rel )
			$rel = ' rel="' . $rel . '"';

		$desc = esc_attr(sanitize_bookmark_field('link_description', $row->link_description, $row->link_id, 'display'));
		$name = esc_attr(sanitize_bookmark_field('link_name', $row->link_name, $row->link_id, 'display'));
		$title = $desc;

		if ( $show_updated )
			if (substr($row->link_updated_f, 0, 2) != '00')
				$title .= ' ('.__('Last updated') . ' ' . date(get_option('links_updated_date_format'), $row->link_updated_f + (get_option('gmt_offset') * HOUR_IN_SECONDS)) . ')';

		if ( '' != $title )
			$title = ' title="' . $title . '"';

		$alt = ' alt="' . $name . '"';

		$target = $row->link_target;
		if ( '' != $target )
			$target = ' target="' . $target . '"';

		$output .= '<a href="' . $the_link . '"' . $rel . $title . $target. '>';

		if ( $row->link_image != null && $show_images ) {
			if ( strpos($row->link_image, 'http') !== false )
				$output .= "<img src=\"$row->link_image\" $alt $title />";
			else // If it's a relative path
				$output .= "<img src=\"" . get_option('siteurl') . "$row->link_image\" $alt $title />";
		} else {
			$output .= $name;
		}

		$output .= '</a>';

		if ( $show_updated && $row->recently_updated )
			$output .= get_option('links_recently_updated_append');

		if ( $show_description && '' != $desc )
			$output .= $between . $desc;

		if ($show_rating) {
			$output .= $between . get_linkrating($row);
		}

		$output .= "$after\n";
	} // end while

	if ( !$echo )
		return $output;
	echo $output;
}

/**
 * Output entire list of links by category.
 *
 * Output a list of all links, listed by category, using the settings in
 * $wpdb->linkcategories and output it as a nested HTML unordered list.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use wp_list_bookmarks()
 * @see wp_list_bookmarks()
 *
 * @param string $order Sort link categories by 'name' or 'id'
 */
function get_links_list($order = 'name') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'wp_list_bookmarks()' );

	$order = strtolower($order);

	// Handle link category sorting
	$direction = 'ASC';
	if ( '_' == substr($order,0,1) ) {
		$direction = 'DESC';
		$order = substr($order,1);
	}

	if ( !isset($direction) )
		$direction = '';

	$cats = get_categories(array('type' => 'link', 'orderby' => $order, 'order' => $direction, 'hierarchical' => 0));

	// Display each category
	if ( $cats ) {
		foreach ( (array) $cats as $cat ) {
			// Handle each category.

			// Display the category name
			echo ' <li id="linkcat-' . $cat->term_id . '" class="linkcat"><h2>' . apply_filters('link_category', $cat->name ) . "</h2>\n\t<ul>\n";
			// Call get_links() with all the appropriate params
			get_links($cat->term_id, '<li>', "</li>", "\n", true, 'name', false);

			// Close the last category
			echo "\n\t</ul>\n</li>\n";
		}
	}
}

/**
 * Show the link to the links popup and the number of links.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0
 *
 * @param string $text the text of the link
 * @param int $width the width of the popup window
 * @param int $height the height of the popup window
 * @param string $file the page to open in the popup window
 * @param bool $count the number of links in the db
 */
function links_popup_script($text = 'Links', $width=400, $height=400, $file='links.all.php', $count = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0' );
}

/**
 * Legacy function that retrieved the value of a link's link_rating field.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.1.0 Use sanitize_bookmark_field()
 * @see sanitize_bookmark_field()
 *
 * @param object $link Link object.
 * @return mixed Value of the 'link_rating' field, false otherwise.
 */
function get_linkrating( $link ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'sanitize_bookmark_field()' );
	return sanitize_bookmark_field('link_rating', $link->link_rating, $link->link_id, 'display');
}

/**
 * Gets the name of category by id.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.1.0 Use get_category()
 * @see get_category()
 *
 * @param int $id The category to get. If no category supplied uses 0
 * @return string
 */
function get_linkcatname($id = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_category()' );

	$id = (int) $id;

	if ( empty($id) )
		return '';

	$cats = wp_get_link_cats($id);

	if ( empty($cats) || ! is_array($cats) )
		return '';

	$cat_id = (int) $cats[0]; // Take the first cat.

	$cat = get_category($cat_id);
	return $cat->name;
}

/**
 * Print RSS comment feed link.
 *
 * @since 1.0.1
 * @deprecated 2.5.0 Use post_comments_feed_link()
 * @see post_comments_feed_link()
 *
 * @param string $link_text
 */
function comments_rss_link($link_text = 'Comments RSS') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'post_comments_feed_link()' );
	post_comments_feed_link($link_text);
}

/**
 * Print/Return link to category RSS2 feed.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.5.0 Use get_category_feed_link()
 * @see get_category_feed_link()
 *
 * @param bool $echo
 * @param int $cat_ID
 * @return string
 */
function get_category_rss_link($echo = false, $cat_ID = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'get_category_feed_link()' );

	$link = get_category_feed_link($cat_ID, 'rss2');

	if ( $echo )
		echo $link;
	return $link;
}

/**
 * Print/Return link to author RSS feed.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.5.0 Use get_author_feed_link()
 * @see get_author_feed_link()
 *
 * @param bool $echo
 * @param int $author_id
 * @return string
 */
function get_author_rss_link($echo = false, $author_id = 1) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'get_author_feed_link()' );

	$link = get_author_feed_link($author_id);
	if ( $echo )
		echo $link;
	return $link;
}

/**
 * Return link to the post RSS feed.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.2.0 Use get_post_comments_feed_link()
 * @see get_post_comments_feed_link()
 *
 * @return string
 */
function comments_rss() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.2.0', 'get_post_comments_feed_link()' );
	return esc_url( get_post_comments_feed_link() );
}

/**
 * An alias of wp_create_user().
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 2.0.0 Use wp_create_user()
 * @see wp_create_user()
 *
 * @param string $username The user's username.
 * @param string $password The user's password.
 * @param string $email  The user's email.
 * @return int The new user's ID.
 */
function create_user($username, $password, $email) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.0.0', 'wp_create_user()' );
	return wp_create_user($username, $password, $email);
}

/**
 * Unused function.
 *
 * @deprecated 2.5.0
 */
function gzip_compression() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0' );
	return false;
}

/**
 * Retrieve an array of comment data about comment $comment_ID.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.7.0 Use get_comment()
 * @see get_comment()
 *
 * @param int $comment_ID The ID of the comment
 * @param int $no_cache Whether to use the cache (cast to bool)
 * @param bool $include_unapproved Whether to include unapproved comments
 * @return array The comment data
 */
function get_commentdata( $comment_ID, $no_cache = 0, $include_unapproved = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.7.0', 'get_comment()' );
	return get_comment($comment_ID, ARRAY_A);
}

/**
 * Retrieve the category name by the category ID.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use get_cat_name()
 * @see get_cat_name()
 *
 * @param int $cat_ID Category ID
 * @return string category name
 */
function get_catname( $cat_ID ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_cat_name()' );
	return get_cat_name( $cat_ID );
}

/**
 * Retrieve category children list separated before and after the term IDs.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_term_children()
 * @see get_term_children()
 *
 * @param int $id Category ID to retrieve children.
 * @param string $before Optional. Prepend before category term ID.
 * @param string $after Optional, default is empty string. Append after category term ID.
 * @param array $visited Optional. Category Term IDs that have already been added.
 * @return string
 */
function get_category_children( $id, $before = '/', $after = '', $visited = array() ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_term_children()' );
	if ( 0 == $id )
		return '';

	$chain = '';
	/** TODO: consult hierarchy */
	$cat_ids = get_all_category_ids();
	foreach ( (array) $cat_ids as $cat_id ) {
		if ( $cat_id == $id )
			continue;

		$category = get_category( $cat_id );
		if ( is_wp_error( $category ) )
			return $category;
		if ( $category->parent == $id && !in_array( $category->term_id, $visited ) ) {
			$visited[] = $category->term_id;
			$chain .= $before.$category->term_id.$after;
			$chain .= get_category_children( $category->term_id, $before, $after );
		}
	}
	return $chain;
}

/**
 * Retrieves all category IDs.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 4.0.0 Use get_terms()
 * @see get_terms()
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_all_category_ids
 *
 * @return object List of all of the category IDs.
 */
function get_all_category_ids() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.0.0', 'get_terms()' );

	if ( ! $cat_ids = wp_cache_get( 'all_category_ids', 'category' ) ) {
		$cat_ids = get_terms( 'category', array('fields' => 'ids', 'get' => 'all') );
		wp_cache_add( 'all_category_ids', $cat_ids, 'category' );
	}

	return $cat_ids;
}

/**
 * Retrieve the description of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's description.
 */
function get_the_author_description() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'description\')' );
	return get_the_author_meta('description');
}

/**
 * Display the description of the author of the current post.
 *
 * @since 1.0.0
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_description() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'description\')' );
	the_author_meta('description');
}

/**
 * Retrieve the login name of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's login name (username).
 */
function get_the_author_login() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'login\')' );
	return get_the_author_meta('login');
}

/**
 * Display the login name of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_login() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'login\')' );
	the_author_meta('login');
}

/**
 * Retrieve the first name of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's first name.
 */
function get_the_author_firstname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'first_name\')' );
	return get_the_author_meta('first_name');
}

/**
 * Display the first name of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_firstname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'first_name\')' );
	the_author_meta('first_name');
}

/**
 * Retrieve the last name of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's last name.
 */
function get_the_author_lastname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'last_name\')' );
	return get_the_author_meta('last_name');
}

/**
 * Display the last name of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_lastname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'last_name\')' );
	the_author_meta('last_name');
}

/**
 * Retrieve the nickname of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's nickname.
 */
function get_the_author_nickname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'nickname\')' );
	return get_the_author_meta('nickname');
}

/**
 * Display the nickname of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_nickname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'nickname\')' );
	the_author_meta('nickname');
}

/**
 * Retrieve the email of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's username.
 */
function get_the_author_email() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'email\')' );
	return get_the_author_meta('email');
}

/**
 * Display the email of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_email() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'email\')' );
	the_author_meta('email');
}

/**
 * Retrieve the ICQ number of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's ICQ number.
 */
function get_the_author_icq() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'icq\')' );
	return get_the_author_meta('icq');
}

/**
 * Display the ICQ number of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_icq() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'icq\')' );
	the_author_meta('icq');
}

/**
 * Retrieve the Yahoo! IM name of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's Yahoo! IM name.
 */
function get_the_author_yim() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'yim\')' );
	return get_the_author_meta('yim');
}

/**
 * Display the Yahoo! IM name of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_yim() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'yim\')' );
	the_author_meta('yim');
}

/**
 * Retrieve the MSN address of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's MSN address.
 */
function get_the_author_msn() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'msn\')' );
	return get_the_author_meta('msn');
}

/**
 * Display the MSN address of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_msn() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'msn\')' );
	the_author_meta('msn');
}

/**
 * Retrieve the AIM address of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The author's AIM address.
 */
function get_the_author_aim() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'aim\')' );
	return get_the_author_meta('aim');
}

/**
 * Display the AIM address of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta('aim')
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_aim() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'aim\')' );
	the_author_meta('aim');
}

/**
 * Retrieve the specified author's preferred display name.
 *
 * @since 1.0.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @param int $auth_id The ID of the author.
 * @return string The author's display name.
 */
function get_author_name( $auth_id = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'display_name\')' );
	return get_the_author_meta('display_name', $auth_id);
}

/**
 * Retrieve the URL to the home page of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string The URL to the author's page.
 */
function get_the_author_url() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'url\')' );
	return get_the_author_meta('url');
}

/**
 * Display the URL to the home page of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_url() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'url\')' );
	the_author_meta('url');
}

/**
 * Retrieve the ID of the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @return string|int The author's ID.
 */
function get_the_author_ID() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_the_author_meta(\'ID\')' );
	return get_the_author_meta('ID');
}

/**
 * Display the ID of the author of the current post.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.8.0 Use the_author_meta()
 * @see the_author_meta()
 */
function the_author_ID() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'ID\')' );
	the_author_meta('ID');
}

/**
 * Display the post content for the feed.
 *
 * For encoding the html or the $encode_html parameter, there are three possible
 * values. '0' will make urls footnotes and use make_url_footnote(). '1' will
 * encode special characters and automatically display all of the content. The
 * value of '2' will strip all HTML tags from the content.
 *
 * Also note that you cannot set the amount of words and not set the html
 * encoding. If that is the case, then the html encoding will default to 2,
 * which will strip all HTML tags.
 *
 * To restrict the amount of words of the content, you can use the cut
 * parameter. If the content is less than the amount, then there won't be any
 * dots added to the end. If there is content left over, then dots will be added
 * and the rest of the content will be removed.
 *
 * @since 0.71
 *
 * @deprecated 2.9.0 Use the_content_feed()
 * @see the_content_feed()
 *
 * @param string $more_link_text Optional. Text to display when more content is available but not displayed.
 * @param int $stripteaser Optional. Default is 0.
 * @param string $more_file Optional.
 * @param int $cut Optional. Amount of words to keep for the content.
 * @param int $encode_html Optional. How to encode the content.
 */
function the_content_rss($more_link_text='(more...)', $stripteaser=0, $more_file='', $cut = 0, $encode_html = 0) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.9.0', 'the_content_feed' );
	$content = get_the_content($more_link_text, $stripteaser);
	$content = apply_filters('the_content_rss', $content);
	if ( $cut && !$encode_html )
		$encode_html = 2;
	if ( 1== $encode_html ) {
		$content = esc_html($content);
		$cut = 0;
	} elseif ( 0 == $encode_html ) {
		$content = make_url_footnote($content);
	} elseif ( 2 == $encode_html ) {
		$content = strip_tags($content);
	}
	if ( $cut ) {
		$blah = explode(' ', $content);
		if ( count($blah) > $cut ) {
			$k = $cut;
			$use_dotdotdot = 1;
		} else {
			$k = count($blah);
			$use_dotdotdot = 0;
		}

		/** @todo Check performance, might be faster to use array slice instead. */
		for ( $i=0; $i<$k; $i++ )
			$excerpt .= $blah[$i].' ';
		$excerpt .= ($use_dotdotdot) ? '...' : '';
		$content = $excerpt;
	}
	$content = str_replace(']]>', ']]&gt;', $content);
	echo $content;
}

/**
 * Strip HTML and put links at the bottom of stripped content.
 *
 * Searches for all of the links, strips them out of the content, and places
 * them at the bottom of the content with numbers.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 2.9.0
 *
 * @param string $content Content to get links
 * @return string HTML stripped out of content with links at the bottom.
 */
function make_url_footnote( $content ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.9.0', '' );
	preg_match_all( '/<a(.+?)href=\"(.+?)\"(.*?)>(.+?)<\/a>/', $content, $matches );
	$links_summary = "\n";
	for ( $i = 0, $c = count( $matches[0] ); $i < $c; $i++ ) {
		$link_match = $matches[0][$i];
		$link_number = '['.($i+1).']';
		$link_url = $matches[2][$i];
		$link_text = $matches[4][$i];
		$content = str_replace( $link_match, $link_text . ' ' . $link_number, $content );
		$link_url = ( ( strtolower( substr( $link_url, 0, 7 ) ) != 'http://' ) && ( strtolower( substr( $link_url, 0, 8 ) ) != 'https://' ) ) ? get_option( 'home' ) . $link_url : $link_url;
		$links_summary .= "\n" . $link_number . ' ' . $link_url;
	}
	$content = strip_tags( $content );
	$content .= $links_summary;
	return $content;
}

/**
 * Retrieve translated string with vertical bar context
 *
 * Quite a few times, there will be collisions with similar translatable text
 * found in more than two places but with different translated context.
 *
 * In order to use the separate contexts, the _c() function is used and the
 * translatable string uses a pipe ('|') which has the context the string is in.
 *
 * When the translated string is returned, it is everything before the pipe, not
 * including the pipe character. If there is no pipe in the translated text then
 * everything is returned.
 *
 * @since 2.2.0
 * @deprecated 2.9.0 Use _x()
 * @see _x()
 *
 * @param string $text Text to translate
 * @param string $domain Optional. Domain to retrieve the translated text
 * @return string Translated context string without pipe
 */
function _c( $text, $domain = 'default' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.9.0', '_x()' );
	return before_last_bar( translate( $text, $domain ) );
}

/**
 * Translates $text like translate(), but assumes that the text
 * contains a context after its last vertical bar.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 3.0.0 Use _x()
 * @see _x()
 *
 * @param string $text Text to translate
 * @param string $domain Domain to retrieve the translated text
 * @return string Translated text
 */
function translate_with_context( $text, $domain = 'default' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.9.0', '_x()' );
	return before_last_bar( translate( $text, $domain ) );
}

/**
 * Legacy version of _n(), which supports contexts.
 *
 * Strips everything from the translation after the last bar.
 *
 * @since 2.7.0
 * @deprecated 3.0.0 Use _nx()
 * @see _nx()
 *
 * @param string $single The text to be used if the number is singular.
 * @param string $plural The text to be used if the number is plural.
 * @param int  $number The number to compare against to use either the singular or plural form.
 * @param string $domain Optional. Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
 *            Default 'default'.
 * @return string The translated singular or plural form.
 */
function _nc( $single, $plural, $number, $domain = 'default' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.9.0', '_nx()' );
	return before_last_bar( _n( $single, $plural, $number, $domain ) );
}

/**
 * Retrieve the plural or single form based on the amount.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 2.8.0 Use _n()
 * @see _n()
 */
function __ngettext() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', '_n()' );
	$args = func_get_args();
	return call_user_func_array('_n', $args);
}

/**
 * Register plural strings in POT file, but don't translate them.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 2.8.0 Use _n_noop()
 * @see _n_noop()
 */
function __ngettext_noop() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', '_n_noop()' );
	$args = func_get_args();
	return call_user_func_array('_n_noop', $args);

}

/**
 * Retrieve all autoload options, or all options if no autoloaded ones exist.
 *
 * @since 1.0.0
 * @deprecated 3.0.0 Use wp_load_alloptions())
 * @see wp_load_alloptions()
 *
 * @return array List of all options.
 */
function get_alloptions() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'wp_load_alloptions()' );
	return wp_load_alloptions();
}

/**
 * Retrieve HTML content of attachment image with link.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 2.5.0 Use wp_get_attachment_link()
 * @see wp_get_attachment_link()
 *
 * @param int $id Optional. Post ID.
 * @param bool $fullsize Optional, default is false. Whether to use full size image.
 * @param array $max_dims Optional. Max image dimensions.
 * @param bool $permalink Optional, default is false. Whether to include permalink to image.
 * @return string
 */
function get_the_attachment_link($id = 0, $fullsize = false, $max_dims = false, $permalink = false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_get_attachment_link()' );
	$id = (int) $id;
	$_post = get_post($id);

	if ( ('attachment' != $_post->post_type) || !$url = wp_get_attachment_url($_post->ID) )
		return __('Missing Attachment');

	if ( $permalink )
		$url = get_attachment_link($_post->ID);

	$post_title = esc_attr($_post->post_title);

	$innerHTML = get_attachment_innerHTML($_post->ID, $fullsize, $max_dims);
	return "<a href='$url' title='$post_title'>$innerHTML</a>";
}

/**
 * Retrieve icon URL and Path.
 *
 * @since 2.1.0
 * @deprecated 2.5.0 Use wp_get_attachment_image_src()
 * @see wp_get_attachment_image_src()
 *
 * @param int $id Optional. Post ID.
 * @param bool $fullsize Optional, default to false. Whether to have full image.
 * @return array Icon URL and full path to file, respectively.
 */
function get_attachment_icon_src( $id = 0, $fullsize = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_get_attachment_image_src()' );
	$id = (int) $id;
	if ( !$post = get_post($id) )
		return false;

	$file = get_attached_file( $post->ID );

	if ( !$fullsize && $src = wp_get_attachment_thumb_url( $post->ID ) ) {
		// We have a thumbnail desired, specified and existing

		$src_file = basename($src);
	} elseif ( wp_attachment_is_image( $post->ID ) ) {
		// We have an image without a thumbnail

		$src = wp_get_attachment_url( $post->ID );
		$src_file = & $file;
	} elseif ( $src = wp_mime_type_icon( $post->ID ) ) {
		// No thumb, no image. We'll look for a mime-related icon instead.

		$icon_dir = apply_filters( 'icon_dir', get_template_directory() . '/images' );
		$src_file = $icon_dir . '/' . basename($src);
	}

	if ( !isset($src) || !$src )
		return false;

	return array($src, $src_file);
}

/**
 * Retrieve HTML content of icon attachment image element.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 2.5.0 Use wp_get_attachment_image()
 * @see wp_get_attachment_image()
 *
 * @param int $id Optional. Post ID.
 * @param bool $fullsize Optional, default to false. Whether to have full size image.
 * @param array $max_dims Optional. Dimensions of image.
 * @return false|string HTML content.
 */
function get_attachment_icon( $id = 0, $fullsize = false, $max_dims = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_get_attachment_image()' );
	$id = (int) $id;
	if ( !$post = get_post($id) )
		return false;

	if ( !$src = get_attachment_icon_src( $post->ID, $fullsize ) )
		return false;

	list($src, $src_file) = $src;

	// Do we need to constrain the image?
	if ( ($max_dims = apply_filters('attachment_max_dims', $max_dims)) && file_exists($src_file) ) {

		$imagesize = getimagesize($src_file);

		if (($imagesize[0] > $max_dims[0]) || $imagesize[1] > $max_dims[1] ) {
			$actual_aspect = $imagesize[0] / $imagesize[1];
			$desired_aspect = $max_dims[0] / $max_dims[1];

			if ( $actual_aspect >= $desired_aspect ) {
				$height = $actual_aspect * $max_dims[0];
				$constraint = "width='{$max_dims[0]}' ";
				$post->iconsize = array($max_dims[0], $height);
			} else {
				$width = $max_dims[1] / $actual_aspect;
				$constraint = "height='{$max_dims[1]}' ";
				$post->iconsize = array($width, $max_dims[1]);
			}
		} else {
			$post->iconsize = array($imagesize[0], $imagesize[1]);
			$constraint = '';
		}
	} else {
		$constraint = '';
	}

	$post_title = esc_attr($post->post_title);

	$icon = "<img src='$src' title='$post_title' alt='$post_title' $constraint/>";

	return apply_filters( 'attachment_icon', $icon, $post->ID );
}

/**
 * Retrieve HTML content of image element.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 2.5.0 Use wp_get_attachment_image()
 * @see wp_get_attachment_image()
 *
 * @param int $id Optional. Post ID.
 * @param bool $fullsize Optional, default to false. Whether to have full size image.
 * @param array $max_dims Optional. Dimensions of image.
 * @return false|string
 */
function get_attachment_innerHTML($id = 0, $fullsize = false, $max_dims = false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_get_attachment_image()' );
	$id = (int) $id;
	if ( !$post = get_post($id) )
		return false;

	if ( $innerHTML = get_attachment_icon($post->ID, $fullsize, $max_dims))
		return $innerHTML;

	$innerHTML = esc_attr($post->post_title);

	return apply_filters('attachment_innerHTML', $innerHTML, $post->ID);
}

/**
 * Retrieves bookmark data based on ID.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 2.1.0 Use get_bookmark()
 * @see get_bookmark()
 *
 * @param int  $bookmark_id ID of link
 * @param string $output   Optional. Type of output. Accepts OBJECT, ARRAY_N, or ARRAY_A.
 *              Default OBJECT.
 * @param string $filter   Optional. How to filter the link for output. Accepts 'raw', 'edit',
 *              'attribute', 'js', 'db', or 'display'. Default 'raw'.
 * @return object|array Bookmark object or array, depending on the type specified by `$output`.
 */
function get_link( $bookmark_id, $output = OBJECT, $filter = 'raw' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.1.0', 'get_bookmark()' );
	return get_bookmark($bookmark_id, $output, $filter);
}

/**
 * Performs esc_url() for database or redirect usage.
 *
 * @since 2.3.1
 * @deprecated 2.8.0 Use esc_url_raw()
 * @see esc_url_raw()
 *
 * @param string $url The URL to be cleaned.
 * @param array $protocols An array of acceptable protocols.
 * @return string The cleaned URL.
 */
function sanitize_url( $url, $protocols = null ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'esc_url_raw()' );
	return esc_url_raw( $url, $protocols );
}

/**
 * Checks and cleans a URL.
 *
 * A number of characters are removed from the URL. If the URL is for displaying
 * (the default behaviour) ampersands are also replaced. The 'clean_url' filter
 * is applied to the returned cleaned URL.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 3.0.0 Use esc_url()
 * @see esc_url()
 *
 * @param string $url The URL to be cleaned.
 * @param array $protocols Optional. An array of acceptable protocols.
 * @param string $context Optional. How the URL will be used. Default is 'display'.
 * @return string The cleaned $url after the {@see 'clean_url'} filter is applied.
 */
function clean_url( $url, $protocols = null, $context = 'display' ) {
	if ( $context == 'db' )
		_deprecated_function( 'clean_url( $context = \'db\' )', '3.0.0', 'esc_url_raw()' );
	else
		_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'esc_url()' );
	return esc_url( $url, $protocols, $context );
}

/**
 * Escape single quotes, specialchar double quotes, and fix line endings.
 *
 * The filter {@see 'js_escape'} is also applied by esc_js().
 *
 * @since 2.0.4
 * @deprecated 2.8.0 Use esc_js()
 * @see esc_js()
 *
 * @param string $text The text to be escaped.
 * @return string Escaped text.
 */
function js_escape( $text ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'esc_js()' );
	return esc_js( $text );
}

/**
 * Legacy escaping for HTML blocks.
 *
 * @deprecated 2.8.0 Use esc_html()
 * @see esc_html()
 *
 * @param string    $string    String to escape.
 * @param string    $quote_style  Unused.
 * @param false|string $charset    Unused.
 * @param false    $double_encode Whether to double encode. Unused.
 * @return string Escaped `$string`.
 */
function wp_specialchars( $string, $quote_style = ENT_NOQUOTES, $charset = false, $double_encode = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'esc_html()' );
	if ( func_num_args() > 1 ) { // Maintain back-compat for people passing additional arguments.
		$args = func_get_args();
		return call_user_func_array( '_wp_specialchars', $args );
	} else {
		return esc_html( $string );
	}
}

/**
 * Escaping for HTML attributes.
 *
 * @since 2.0.6
 * @deprecated 2.8.0 Use esc_attr()
 * @see esc_attr()
 *
 * @param string $text
 * @return string
 */
function attribute_escape( $text ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'esc_attr()' );
	return esc_attr( $text );
}

/**
 * Register widget for sidebar with backward compatibility.
 *
 * Allows $name to be an array that accepts either three elements to grab the
 * first element and the third for the name or just uses the first element of
 * the array for the name.
 *
 * Passes to wp_register_sidebar_widget() after argument list and backward
 * compatibility is complete.
 *
 * @since 2.2.0
 * @deprecated 2.8.0 Use wp_register_sidebar_widget()
 * @see wp_register_sidebar_widget()
 *
 * @param string|int $name      Widget ID.
 * @param callable  $output_callback Run when widget is called.
 * @param string   $classname    Optional. Classname widget option. Default empty.
 * @param mixed   $params ,...   Widget parameters.
 */
function register_sidebar_widget($name, $output_callback, $classname = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'wp_register_sidebar_widget()' );
	// Compat
	if ( is_array($name) ) {
		if ( count($name) == 3 )
			$name = sprintf($name[0], $name[2]);
		else
			$name = $name[0];
	}

	$id = sanitize_title($name);
	$options = array();
	if ( !empty($classname) && is_string($classname) )
		$options['classname'] = $classname;
	$params = array_slice(func_get_args(), 2);
	$args = array($id, $name, $output_callback, $options);
	if ( !empty($params) )
		$args = array_merge($args, $params);

	call_user_func_array('wp_register_sidebar_widget', $args);
}

/**
 * Serves as an alias of wp_unregister_sidebar_widget().
 *
 * @since 2.2.0
 * @deprecated 2.8.0 Use wp_unregister_sidebar_widget()
 * @see wp_unregister_sidebar_widget()
 *
 * @param int|string $id Widget ID.
 */
function unregister_sidebar_widget($id) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'wp_unregister_sidebar_widget()' );
	return wp_unregister_sidebar_widget($id);
}

/**
 * Registers widget control callback for customizing options.
 *
 * Allows $name to be an array that accepts either three elements to grab the
 * first element and the third for the name or just uses the first element of
 * the array for the name.
 *
 * Passes to wp_register_widget_control() after the argument list has
 * been compiled.
 *
 * @since 2.2.0
 * @deprecated 2.8.0 Use wp_register_widget_control()
 * @see wp_register_widget_control()
 *
 * @param int|string $name Sidebar ID.
 * @param callable $control_callback Widget control callback to display and process form.
 * @param int $width Widget width.
 * @param int $height Widget height.
 */
function register_widget_control($name, $control_callback, $width = '', $height = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'wp_register_widget_control()' );
	// Compat
	if ( is_array($name) ) {
		if ( count($name) == 3 )
			$name = sprintf($name[0], $name[2]);
		else
			$name = $name[0];
	}

	$id = sanitize_title($name);
	$options = array();
	if ( !empty($width) )
		$options['width'] = $width;
	if ( !empty($height) )
		$options['height'] = $height;
	$params = array_slice(func_get_args(), 4);
	$args = array($id, $name, $control_callback, $options);
	if ( !empty($params) )
		$args = array_merge($args, $params);

	call_user_func_array('wp_register_widget_control', $args);
}

/**
 * Alias of wp_unregister_widget_control().
 *
 * @since 2.2.0
 * @deprecated 2.8.0 Use wp_unregister_widget_control()
 * @see wp_unregister_widget_control()
 *
 * @param int|string $id Widget ID.
 */
function unregister_widget_control($id) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'wp_unregister_widget_control()' );
	return wp_unregister_widget_control($id);
}

/**
 * Remove user meta data.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 3.0.0 Use delete_user_meta()
 * @see delete_user_meta()
 *
 * @param int $user_id User ID.
 * @param string $meta_key Metadata key.
 * @param mixed $meta_value Metadata value.
 * @return bool True deletion completed and false if user_id is not a number.
 */
function delete_usermeta( $user_id, $meta_key, $meta_value = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'delete_user_meta()' );
	global $wpdb;
	if ( !is_numeric( $user_id ) )
		return false;
	$meta_key = preg_replace('|[^a-z0-9_]|i', '', $meta_key);

	if ( is_array($meta_value) || is_object($meta_value) )
		$meta_value = serialize($meta_value);
	$meta_value = trim( $meta_value );

	$cur = $wpdb->get_row( $wpdb->prepare("SELECT * FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d AND meta_key = %s", $user_id, $meta_key) );

	if ( $cur && $cur->umeta_id )
		do_action( 'delete_usermeta', $cur->umeta_id, $user_id, $meta_key, $meta_value );

	if ( ! empty($meta_value) )
		$wpdb->query( $wpdb->prepare("DELETE FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d AND meta_key = %s AND meta_value = %s", $user_id, $meta_key, $meta_value) );
	else
		$wpdb->query( $wpdb->prepare("DELETE FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d AND meta_key = %s", $user_id, $meta_key) );

	clean_user_cache( $user_id );
	wp_cache_delete( $user_id, 'user_meta' );

	if ( $cur && $cur->umeta_id )
		do_action( 'deleted_usermeta', $cur->umeta_id, $user_id, $meta_key, $meta_value );

	return true;
}

/**
 * Retrieve user metadata.
 *
 * If $user_id is not a number, then the function will fail over with a 'false'
 * boolean return value. Other returned values depend on whether there is only
 * one item to be returned, which be that single item type. If there is more
 * than one metadata value, then it will be list of metadata values.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 3.0.0 Use get_user_meta()
 * @see get_user_meta()
 *
 * @param int $user_id User ID
 * @param string $meta_key Optional. Metadata key.
 * @return mixed
 */
function get_usermeta( $user_id, $meta_key = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'get_user_meta()' );
	global $wpdb;
	$user_id = (int) $user_id;

	if ( !$user_id )
		return false;

	if ( !empty($meta_key) ) {
		$meta_key = preg_replace('|[^a-z0-9_]|i', '', $meta_key);
		$user = wp_cache_get($user_id, 'users');
		// Check the cached user object
		if ( false !== $user && isset($user->$meta_key) )
			$metas = array($user->$meta_key);
		else
			$metas = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare("SELECT meta_value FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d AND meta_key = %s", $user_id, $meta_key) );
	} else {
		$metas = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare("SELECT meta_value FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d", $user_id) );
	}

	if ( empty($metas) ) {
		if ( empty($meta_key) )
			return array();
		else
			return '';
	}

	$metas = array_map('maybe_unserialize', $metas);

	if ( count($metas) == 1 )
		return $metas[0];
	else
		return $metas;
}

/**
 * Update metadata of user.
 *
 * There is no need to serialize values, they will be serialized if it is
 * needed. The metadata key can only be a string with underscores. All else will
 * be removed.
 *
 * Will remove the metadata, if the meta value is empty.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 3.0.0 Use update_user_meta()
 * @see update_user_meta()
 *
 * @param int $user_id User ID
 * @param string $meta_key Metadata key.
 * @param mixed $meta_value Metadata value.
 * @return bool True on successful update, false on failure.
 */
function update_usermeta( $user_id, $meta_key, $meta_value ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'update_user_meta()' );
	global $wpdb;
	if ( !is_numeric( $user_id ) )
		return false;
	$meta_key = preg_replace('|[^a-z0-9_]|i', '', $meta_key);

	/** @todo Might need fix because usermeta data is assumed to be already escaped */
	if ( is_string($meta_value) )
		$meta_value = stripslashes($meta_value);
	$meta_value = maybe_serialize($meta_value);

	if (empty($meta_value)) {
		return delete_usermeta($user_id, $meta_key);
	}

	$cur = $wpdb->get_row( $wpdb->prepare("SELECT * FROM $wpdb->usermeta WHERE user_id = %d AND meta_key = %s", $user_id, $meta_key) );

	if ( $cur )
		do_action( 'update_usermeta', $cur->umeta_id, $user_id, $meta_key, $meta_value );

	if ( !$cur )
		$wpdb->insert($wpdb->usermeta, compact('user_id', 'meta_key', 'meta_value') );
	elseif ( $cur->meta_value != $meta_value )
		$wpdb->update($wpdb->usermeta, compact('meta_value'), compact('user_id', 'meta_key') );
	else
		return false;

	clean_user_cache( $user_id );
	wp_cache_delete( $user_id, 'user_meta' );

	if ( !$cur )
		do_action( 'added_usermeta', $wpdb->insert_id, $user_id, $meta_key, $meta_value );
	else
		do_action( 'updated_usermeta', $cur->umeta_id, $user_id, $meta_key, $meta_value );

	return true;
}

/**
 * Get users for the site.
 *
 * For setups that use the multisite feature. Can be used outside of the
 * multisite feature.
 *
 * @since 2.2.0
 * @deprecated 3.1.0 Use get_users()
 * @see get_users()
 *
 * @global wpdb $wpdb  WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int $id Site ID.
 * @return array List of users that are part of that site ID
 */
function get_users_of_blog( $id = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0', 'get_users()' );

	global $wpdb;
	if ( empty( $id ) ) {
		$id = get_current_blog_id();
	}
	$blog_prefix = $wpdb->get_blog_prefix($id);
	$users = $wpdb->get_results( "SELECT user_id, user_id AS ID, user_login, display_name, user_email, meta_value FROM $wpdb->users, $wpdb->usermeta WHERE {$wpdb->users}.ID = {$wpdb->usermeta}.user_id AND meta_key = '{$blog_prefix}capabilities' ORDER BY {$wpdb->usermeta}.user_id" );
	return $users;
}

/**
 * Enable/disable automatic general feed link outputting.
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.0.0 Use add_theme_support()
 * @see add_theme_support()
 *
 * @param bool $add Optional, default is true. Add or remove links. Defaults to true.
 */
function automatic_feed_links( $add = true ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', "add_theme_support( 'automatic-feed-links' )" );

	if ( $add )
		add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
	else
		remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 ); // Just do this yourself in 3.0+
}

/**
 * Retrieve user data based on field.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.0.0 Use get_the_author_meta()
 * @see get_the_author_meta()
 *
 * @param string  $field User meta field.
 * @param false|int $user Optional. User ID to retrieve the field for. Default false (current user).
 * @return string The author's field from the current author's DB object.
 */
function get_profile( $field, $user = false ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'get_the_author_meta()' );
	if ( $user ) {
		$user = get_user_by( 'login', $user );
		$user = $user->ID;
	}
	return get_the_author_meta( $field, $user );
}

/**
 * Retrieves the number of posts a user has written.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 3.0.0 Use count_user_posts()
 * @see count_user_posts()
 *
 * @param int $userid User to count posts for.
 * @return int Number of posts the given user has written.
 */
function get_usernumposts( $userid ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'count_user_posts()' );
	return count_user_posts( $userid );
}

/**
 * Callback used to change %uXXXX to &#YYY; syntax
 *
 * @since 2.8.0
 * @access private
 * @deprecated 3.0.0
 *
 * @param array $matches Single Match
 * @return string An HTML entity
 */
function funky_javascript_callback($matches) {
	return "&#".base_convert($matches[1],16,10).";";
}

/**
 * Fixes JavaScript bugs in browsers.
 *
 * Converts unicode characters to HTML numbered entities.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.0.0
 *
 * @global $is_macIE
 * @global $is_winIE
 *
 * @param string $text Text to be made safe.
 * @return string Fixed text.
 */
function funky_javascript_fix($text) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0' );
	// Fixes for browsers' JavaScript bugs.
	global $is_macIE, $is_winIE;

	if ( $is_winIE || $is_macIE )
		$text = preg_replace_callback("/\%u([0-9A-F]{4,4})/",
					"funky_javascript_callback",
					$text);

	return $text;
}

/**
 * Checks that the taxonomy name exists.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 3.0.0 Use taxonomy_exists()
 * @see taxonomy_exists()
 *
 * @param string $taxonomy Name of taxonomy object
 * @return bool Whether the taxonomy exists.
 */
function is_taxonomy( $taxonomy ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'taxonomy_exists()' );
	return taxonomy_exists( $taxonomy );
}

/**
 * Check if Term exists.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 3.0.0 Use term_exists()
 * @see term_exists()
 *
 * @param int|string $term The term to check
 * @param string $taxonomy The taxonomy name to use
 * @param int $parent ID of parent term under which to confine the exists search.
 * @return mixed Get the term id or Term Object, if exists.
 */
function is_term( $term, $taxonomy = '', $parent = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'term_exists()' );
	return term_exists( $term, $taxonomy, $parent );
}

/**
 * Is the current admin page generated by a plugin?
 *
 * Use global $plugin_page and/or get_plugin_page_hookname() hooks.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.1.0
 *
 * @global $plugin_page
 *
 * @return bool
 */
function is_plugin_page() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0' );

	global $plugin_page;

	if ( isset($plugin_page) )
		return true;

	return false;
}

/**
 * Update the categories cache.
 *
 * This function does not appear to be used anymore or does not appear to be
 * needed. It might be a legacy function left over from when there was a need
 * for updating the category cache.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.1.0
 *
 * @return bool Always return True
 */
function update_category_cache() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0' );

	return true;
}

/**
 * Check for PHP timezone support
 *
 * @since 2.9.0
 * @deprecated 3.2.0
 *
 * @return bool
 */
function wp_timezone_supported() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.2.0' );

	return true;
}

/**
 * Displays an editor: TinyMCE, HTML, or both.
 *
 * @since 2.1.0
 * @deprecated 3.3.0 Use wp_editor()
 * @see wp_editor()
 *
 * @param string $content    Textarea content.
 * @param string $id      Optional. HTML ID attribute value. Default 'content'.
 * @param string $prev_id    Optional. Unused.
 * @param bool  $media_buttons Optional. Whether to display media buttons. Default true.
 * @param int  $tab_index   Optional. Unused.
 * @param bool  $extended   Optional. Unused.
 */
function the_editor($content, $id = 'content', $prev_id = 'title', $media_buttons = true, $tab_index = 2, $extended = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'wp_editor()' );

	wp_editor( $content, $id, array( 'media_buttons' => $media_buttons ) );
}

/**
 * Perform the query to get the $metavalues array(s) needed by _fill_user and _fill_many_users
 *
 * @since 3.0.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param array $ids User ID numbers list.
 * @return array of arrays. The array is indexed by user_id, containing $metavalues object arrays.
 */
function get_user_metavalues($ids) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$objects = array();

	$ids = array_map('intval', $ids);
	foreach ( $ids as $id )
		$objects[$id] = array();

	$metas = update_meta_cache('user', $ids);

	foreach ( $metas as $id => $meta ) {
		foreach ( $meta as $key => $metavalues ) {
			foreach ( $metavalues as $value ) {
				$objects[$id][] = (object)array( 'user_id' => $id, 'meta_key' => $key, 'meta_value' => $value);
			}
		}
	}

	return $objects;
}

/**
 * Sanitize every user field.
 *
 * If the context is 'raw', then the user object or array will get minimal santization of the int fields.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param object|array $user The User Object or Array
 * @param string $context Optional, default is 'display'. How to sanitize user fields.
 * @return object|array The now sanitized User Object or Array (will be the same type as $user)
 */
function sanitize_user_object($user, $context = 'display') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	if ( is_object($user) ) {
		if ( !isset($user->ID) )
			$user->ID = 0;
		if ( ! ( $user instanceof WP_User ) ) {
			$vars = get_object_vars($user);
			foreach ( array_keys($vars) as $field ) {
				if ( is_string($user->$field) || is_numeric($user->$field) )
					$user->$field = sanitize_user_field($field, $user->$field, $user->ID, $context);
			}
		}
		$user->filter = $context;
	} else {
		if ( !isset($user['ID']) )
			$user['ID'] = 0;
		foreach ( array_keys($user) as $field )
			$user[$field] = sanitize_user_field($field, $user[$field], $user['ID'], $context);
		$user['filter'] = $context;
	}

	return $user;
}

/**
 * Get boundary post relational link.
 *
 * Can either be start or end post relational link.
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param string $title Optional. Link title format.
 * @param bool $in_same_cat Optional. Whether link should be in a same category.
 * @param string $excluded_categories Optional. Excluded categories IDs.
 * @param bool $start Optional, default is true. Whether to display link to first or last post.
 * @return string
 */
function get_boundary_post_rel_link($title = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '', $start = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$posts = get_boundary_post($in_same_cat, $excluded_categories, $start);
	// If there is no post stop.
	if ( empty($posts) )
		return;

	// Even though we limited get_posts to return only 1 item it still returns an array of objects.
	$post = $posts[0];

	if ( empty($post->post_title) )
		$post->post_title = $start ? __('First Post') : __('Last Post');

	$date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);

	$title = str_replace('%title', $post->post_title, $title);
	$title = str_replace('%date', $date, $title);
	$title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);

	$link = $start ? "<link rel='start' title='" : "<link rel='end' title='";
	$link .= esc_attr($title);
	$link .= "' href='" . get_permalink($post) . "' />\n";

	$boundary = $start ? 'start' : 'end';
	return apply_filters( "{$boundary}_post_rel_link", $link );
}

/**
 * Display relational link for the first post.
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param string $title Optional. Link title format.
 * @param bool $in_same_cat Optional. Whether link should be in a same category.
 * @param string $excluded_categories Optional. Excluded categories IDs.
 */
function start_post_rel_link($title = '%title', $in_same_cat = false, $excluded_categories = '') {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	echo get_boundary_post_rel_link($title, $in_same_cat, $excluded_categories, true);
}

/**
 * Get site index relational link.
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @return string
 */
function get_index_rel_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$link = "<link rel='index' title='" . esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ) . "' href='" . esc_url( user_trailingslashit( get_bloginfo( 'url', 'display' ) ) ) . "' />\n";
	return apply_filters( "index_rel_link", $link );
}

/**
 * Display relational link for the site index.
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.3.0
 */
function index_rel_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	echo get_index_rel_link();
}

/**
 * Get parent post relational link.
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param string $title Optional. Link title format. Default '%title'.
 * @return string
 */
function get_parent_post_rel_link( $title = '%title' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	if ( ! empty( $GLOBALS['post'] ) && ! empty( $GLOBALS['post']->post_parent ) )
		$post = get_post($GLOBALS['post']->post_parent);

	if ( empty($post) )
		return;

	$date = mysql2date(get_option('date_format'), $post->post_date);

	$title = str_replace('%title', $post->post_title, $title);
	$title = str_replace('%date', $date, $title);
	$title = apply_filters('the_title', $title, $post->ID);

	$link = "<link rel='up' title='";
	$link .= esc_attr( $title );
	$link .= "' href='" . get_permalink($post) . "' />\n";

	return apply_filters( "parent_post_rel_link", $link );
}

/**
 * Display relational link for parent item
 *
 * @since 2.8.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param string $title Optional. Link title format. Default '%title'.
 */
function parent_post_rel_link( $title = '%title' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	echo get_parent_post_rel_link($title);
}

/**
 * Add the "Dashboard"/"Visit Site" menu.
 *
 * @since 3.2.0
 * @deprecated 3.3.0
 *
 * @param WP_Admin_Bar $wp_admin_bar WP_Admin_Bar instance.
 */
function wp_admin_bar_dashboard_view_site_menu( $wp_admin_bar ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0' );

	$user_id = get_current_user_id();

	if ( 0 != $user_id ) {
		if ( is_admin() )
			$wp_admin_bar->add_menu( array( 'id' => 'view-site', 'title' => __( 'Visit Site' ), 'href' => home_url() ) );
		elseif ( is_multisite() )
			$wp_admin_bar->add_menu( array( 'id' => 'dashboard', 'title' => __( 'Dashboard' ), 'href' => get_dashboard_url( $user_id ) ) );
		else
			$wp_admin_bar->add_menu( array( 'id' => 'dashboard', 'title' => __( 'Dashboard' ), 'href' => admin_url() ) );
	}
}

/**
 * Checks if the current user belong to a given site.
 *
 * @since MU
 * @deprecated 3.3.0 Use is_user_member_of_blog()
 * @see is_user_member_of_blog()
 *
 * @param int $blog_id Site ID
 * @return bool True if the current users belong to $blog_id, false if not.
 */
function is_blog_user( $blog_id = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.3.0', 'is_user_member_of_blog()' );

	return is_user_member_of_blog( get_current_user_id(), $blog_id );
}

/**
 * Open the file handle for debugging.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 3.4.0 Use error_log()
 * @see error_log()
 *
 * @link https://secure.php.net/manual/en/function.error-log.php
 *
 * @param string $filename File name.
 * @param string $mode   Type of access you required to the stream.
 * @return false Always false.
 */
function debug_fopen( $filename, $mode ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, 'error_log()' );
	return false;
}

/**
 * Write contents to the file used for debugging.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 3.4.0 Use error_log()
 * @see error_log()
 *
 * @link https://secure.php.net/manual/en/function.error-log.php
 *
 * @param mixed $fp   Unused.
 * @param string $string Message to log.
 */
function debug_fwrite( $fp, $string ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, 'error_log()' );
	if ( ! empty( $GLOBALS['debug'] ) )
		error_log( $string );
}

/**
 * Close the debugging file handle.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 3.4.0 Use error_log()
 * @see error_log()
 *
 * @link https://secure.php.net/manual/en/function.error-log.php
 *
 * @param mixed $fp Unused.
 */
function debug_fclose( $fp ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, 'error_log()' );
}

/**
 * Retrieve list of themes with theme data in theme directory.
 *
 * The theme is broken, if it doesn't have a parent theme and is missing either
 * style.css and, or index.php. If the theme has a parent theme then it is
 * broken, if it is missing style.css; index.php is optional.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.4.0 Use wp_get_themes()
 * @see wp_get_themes()
 *
 * @return array Theme list with theme data.
 */
function get_themes() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'wp_get_themes()' );

	global $wp_themes;
	if ( isset( $wp_themes ) )
		return $wp_themes;

	$themes = wp_get_themes();
	$wp_themes = array();

	foreach ( $themes as $theme ) {
		$name = $theme->get('Name');
		if ( isset( $wp_themes[ $name ] ) )
			$wp_themes[ $name . '/' . $theme->get_stylesheet() ] = $theme;
		else
			$wp_themes[ $name ] = $theme;
	}

	return $wp_themes;
}

/**
 * Retrieve theme data.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.4.0 Use wp_get_theme()
 * @see wp_get_theme()
 *
 * @param string $theme Theme name.
 * @return array|null Null, if theme name does not exist. Theme data, if exists.
 */
function get_theme( $theme ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'wp_get_theme( $stylesheet )' );

	$themes = get_themes();
	if ( is_array( $themes ) && array_key_exists( $theme, $themes ) )
		return $themes[ $theme ];
	return null;
}

/**
 * Retrieve current theme name.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.4.0 Use wp_get_theme()
 * @see wp_get_theme()
 *
 * @return string
 */
function get_current_theme() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'wp_get_theme()' );

	if ( $theme = get_option( 'current_theme' ) )
		return $theme;

	return wp_get_theme()->get('Name');
}

/**
 * Accepts matches array from preg_replace_callback in wpautop() or a string.
 *
 * Ensures that the contents of a `<pre>...</pre>` HTML block are not
 * converted into paragraphs or line-breaks.
 *
 * @since 1.2.0
 * @deprecated 3.4.0
 *
 * @param array|string $matches The array or string
 * @return string The pre block without paragraph/line-break conversion.
 */
function clean_pre($matches) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0' );

	if ( is_array($matches) )
		$text = $matches[1] . $matches[2] . "</pre>";
	else
		$text = $matches;

	$text = str_replace(array('<br />', '<br/>', '<br>'), array('', '', ''), $text);
	$text = str_replace('<p>', "\n", $text);
	$text = str_replace('</p>', '', $text);

	return $text;
}


/**
 * Add callbacks for image header display.
 *
 * @since 2.1.0
 * @deprecated 3.4.0 Use add_theme_support()
 * @see add_theme_support()
 *
 * @param callable $wp_head_callback Call on the {@see 'wp_head'} action.
 * @param callable $admin_head_callback Call on custom header administration screen.
 * @param callable $admin_preview_callback Output a custom header image div on the custom header administration screen. Optional.
 */
function add_custom_image_header( $wp_head_callback, $admin_head_callback, $admin_preview_callback = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'add_theme_support( \'custom-header\', $args )' );
	$args = array(
		'wp-head-callback'  => $wp_head_callback,
		'admin-head-callback' => $admin_head_callback,
	);
	if ( $admin_preview_callback )
		$args['admin-preview-callback'] = $admin_preview_callback;
	return add_theme_support( 'custom-header', $args );
}

/**
 * Remove image header support.
 *
 * @since 3.1.0
 * @deprecated 3.4.0 Use remove_theme_support()
 * @see remove_theme_support()
 *
 * @return null|bool Whether support was removed.
 */
function remove_custom_image_header() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'remove_theme_support( \'custom-header\' )' );
	return remove_theme_support( 'custom-header' );
}

/**
 * Add callbacks for background image display.
 *
 * @since 3.0.0
 * @deprecated 3.4.0 Use add_theme_support()
 * @see add_theme_support()
 *
 * @param callable $wp_head_callback Call on the {@see 'wp_head'} action.
 * @param callable $admin_head_callback Call on custom background administration screen.
 * @param callable $admin_preview_callback Output a custom background image div on the custom background administration screen. Optional.
 */
function add_custom_background( $wp_head_callback = '', $admin_head_callback = '', $admin_preview_callback = '' ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'add_theme_support( \'custom-background\', $args )' );
	$args = array();
	if ( $wp_head_callback )
		$args['wp-head-callback'] = $wp_head_callback;
	if ( $admin_head_callback )
		$args['admin-head-callback'] = $admin_head_callback;
	if ( $admin_preview_callback )
		$args['admin-preview-callback'] = $admin_preview_callback;
	return add_theme_support( 'custom-background', $args );
}

/**
 * Remove custom background support.
 *
 * @since 3.1.0
 * @deprecated 3.4.0 Use add_custom_background()
 * @see add_custom_background()
 *
 * @return null|bool Whether support was removed.
 */
function remove_custom_background() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'remove_theme_support( \'custom-background\' )' );
	return remove_theme_support( 'custom-background' );
}

/**
 * Retrieve theme data from parsed theme file.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 3.4.0 Use wp_get_theme()
 * @see wp_get_theme()
 *
 * @param string $theme_file Theme file path.
 * @return array Theme data.
 */
function get_theme_data( $theme_file ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'wp_get_theme()' );
	$theme = new WP_Theme( basename( dirname( $theme_file ) ), dirname( dirname( $theme_file ) ) );

	$theme_data = array(
		'Name' => $theme->get('Name'),
		'URI' => $theme->display('ThemeURI', true, false),
		'Description' => $theme->display('Description', true, false),
		'Author' => $theme->display('Author', true, false),
		'AuthorURI' => $theme->display('AuthorURI', true, false),
		'Version' => $theme->get('Version'),
		'Template' => $theme->get('Template'),
		'Status' => $theme->get('Status'),
		'Tags' => $theme->get('Tags'),
		'Title' => $theme->get('Name'),
		'AuthorName' => $theme->get('Author'),
	);

	foreach ( apply_filters( 'extra_theme_headers', array() ) as $extra_header ) {
		if ( ! isset( $theme_data[ $extra_header ] ) )
			$theme_data[ $extra_header ] = $theme->get( $extra_header );
	}

	return $theme_data;
}

/**
 * Alias of update_post_cache().
 *
 * @see update_post_cache() Posts and pages are the same, alias is intentional
 *
 * @since 1.5.1
 * @deprecated 3.4.0 Use update_post_cache()
 * @see update_post_cache()
 *
 * @param array $pages list of page objects
 */
function update_page_cache( &$pages ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'update_post_cache()' );

	update_post_cache( $pages );
}

/**
 * Will clean the page in the cache.
 *
 * Clean (read: delete) page from cache that matches $id. Will also clean cache
 * associated with 'all_page_ids' and 'get_pages'.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 3.4.0 Use clean_post_cache
 * @see clean_post_cache()
 *
 * @param int $id Page ID to clean
 */
function clean_page_cache( $id ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'clean_post_cache()' );

	clean_post_cache( $id );
}

/**
 * Retrieve nonce action "Are you sure" message.
 *
 * Deprecated in 3.4.1 and 3.5.0. Backported to 3.3.3.
 *
 * @since 2.0.4
 * @deprecated 3.4.1 Use wp_nonce_ays()
 * @see wp_nonce_ays()
 *
 * @param string $action Nonce action.
 * @return string Are you sure message.
 */
function wp_explain_nonce( $action ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.1', 'wp_nonce_ays()' );
	return __( 'Are you sure you want to do this?' );
}

/**
 * Display "sticky" CSS class, if a post is sticky.
 *
 * @since 2.7.0
 * @deprecated 3.5.0 Use post_class()
 * @see post_class()
 *
 * @param int $post_id An optional post ID.
 */
function sticky_class( $post_id = null ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'post_class()' );
	if ( is_sticky( $post_id ) )
		echo ' sticky';
}

/**
 * Retrieve post ancestors.
 *
 * This is no longer needed as WP_Post lazy-loads the ancestors
 * property with get_post_ancestors().
 *
 * @since 2.3.4
 * @deprecated 3.5.0 Use get_post_ancestors()
 * @see get_post_ancestors()
 *
 * @param WP_Post &$post Post object, passed by reference (unused).
 */
function _get_post_ancestors( &$post ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0' );
}

/**
 * Load an image from a string, if PHP supports it.
 *
 * @since 2.1.0
 * @deprecated 3.5.0 Use wp_get_image_editor()
 * @see wp_get_image_editor()
 *
 * @param string $file Filename of the image to load.
 * @return resource The resulting image resource on success, Error string on failure.
 */
function wp_load_image( $file ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'wp_get_image_editor()' );

	if ( is_numeric( $file ) )
		$file = get_attached_file( $file );

	if ( ! is_file( $file ) ) {
		/* translators: %s: file name */
		return sprintf( __( 'File &#8220;%s&#8221; doesn&#8217;t exist?' ), $file );
	}

	if ( ! function_exists('imagecreatefromstring') )
		return __('The GD image library is not installed.');

	// Set artificially high because GD uses uncompressed images in memory.
	wp_raise_memory_limit( 'image' );

	$image = imagecreatefromstring( file_get_contents( $file ) );

	if ( ! is_resource( $image ) ) {
		/* translators: %s: file name */
		return sprintf( __( 'File &#8220;%s&#8221; is not an image.' ), $file );
	}

	return $image;
}

/**
 * Scale down an image to fit a particular size and save a new copy of the image.
 *
 * The PNG transparency will be preserved using the function, as well as the
 * image type. If the file going in is PNG, then the resized image is going to
 * be PNG. The only supported image types are PNG, GIF, and JPEG.
 *
 * Some functionality requires API to exist, so some PHP version may lose out
 * support. This is not the fault of WordPress (where functionality is
 * downgraded, not actual defects), but of your PHP version.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 3.5.0 Use wp_get_image_editor()
 * @see wp_get_image_editor()
 *
 * @param string $file Image file path.
 * @param int $max_w Maximum width to resize to.
 * @param int $max_h Maximum height to resize to.
 * @param bool $crop Optional. Whether to crop image or resize.
 * @param string $suffix Optional. File suffix.
 * @param string $dest_path Optional. New image file path.
 * @param int $jpeg_quality Optional, default is 90. Image quality percentage.
 * @return mixed WP_Error on failure. String with new destination path.
 */
function image_resize( $file, $max_w, $max_h, $crop = false, $suffix = null, $dest_path = null, $jpeg_quality = 90 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'wp_get_image_editor()' );

	$editor = wp_get_image_editor( $file );
	if ( is_wp_error( $editor ) )
		return $editor;
	$editor->set_quality( $jpeg_quality );

	$resized = $editor->resize( $max_w, $max_h, $crop );
	if ( is_wp_error( $resized ) )
		return $resized;

	$dest_file = $editor->generate_filename( $suffix, $dest_path );
	$saved = $editor->save( $dest_file );

	if ( is_wp_error( $saved ) )
		return $saved;

	return $dest_file;
}

/**
 * Retrieve a single post, based on post ID.
 *
 * Has categories in 'post_category' property or key. Has tags in 'tags_input'
 * property or key.
 *
 * @since 1.0.0
 * @deprecated 3.5.0 Use get_post()
 * @see get_post()
 *
 * @param int $postid Post ID.
 * @param string $mode How to return result, either OBJECT, ARRAY_N, or ARRAY_A.
 * @return WP_Post|null Post object or array holding post contents and information
 */
function wp_get_single_post( $postid = 0, $mode = OBJECT ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'get_post()' );
	return get_post( $postid, $mode );
}

/**
 * Check that the user login name and password is correct.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 3.5.0 Use wp_authenticate()
 * @see wp_authenticate()
 *
 * @param string $user_login User name.
 * @param string $user_pass User password.
 * @return bool False if does not authenticate, true if username and password authenticates.
 */
function user_pass_ok($user_login, $user_pass) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'wp_authenticate()' );
	$user = wp_authenticate( $user_login, $user_pass );
	if ( is_wp_error( $user ) )
		return false;

	return true;
}

/**
 * Callback formerly fired on the save_post hook. No longer needed.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 3.5.0
 */
function _save_post_hook() {}

/**
 * Check if the installed version of GD supports particular image type
 *
 * @since 2.9.0
 * @deprecated 3.5.0 Use wp_image_editor_supports()
 * @see wp_image_editor_supports()
 *
 * @param string $mime_type
 * @return bool
 */
function gd_edit_image_support($mime_type) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'wp_image_editor_supports()' );

	if ( function_exists('imagetypes') ) {
		switch( $mime_type ) {
			case 'image/jpeg':
				return (imagetypes() & IMG_JPG) != 0;
			case 'image/png':
				return (imagetypes() & IMG_PNG) != 0;
			case 'image/gif':
				return (imagetypes() & IMG_GIF) != 0;
		}
	} else {
		switch( $mime_type ) {
			case 'image/jpeg':
				return function_exists('imagecreatefromjpeg');
			case 'image/png':
				return function_exists('imagecreatefrompng');
			case 'image/gif':
				return function_exists('imagecreatefromgif');
		}
	}
	return false;
}

/**
 * Converts an integer byte value to a shorthand byte value.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 3.6.0 Use size_format()
 * @see size_format()
 *
 * @param int $bytes An integer byte value.
 * @return string A shorthand byte value.
 */
function wp_convert_bytes_to_hr( $bytes ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.6.0', 'size_format()' );

	$units = array( 0 => 'B', 1 => 'KB', 2 => 'MB', 3 => 'GB', 4 => 'TB' );
	$log  = log( $bytes, KB_IN_BYTES );
	$power = (int) $log;
	$size = pow( KB_IN_BYTES, $log - $power );

	if ( ! is_nan( $size ) && array_key_exists( $power, $units ) ) {
		$unit = $units[ $power ];
	} else {
		$size = $bytes;
		$unit = $units[0];
	}

	return $size . $unit;
}

/**
 * Formerly used internally to tidy up the search terms.
 *
 * @since 2.9.0
 * @access private
 * @deprecated 3.7.0
 *
 * @param string $t Search terms to "tidy", e.g. trim.
 * @return string Trimmed search terms.
 */
function _search_terms_tidy( $t ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.7.0' );
	return trim( $t, "\"'\n\r " );
}

/**
 * Determine if TinyMCE is available.
 *
 * Checks to see if the user has deleted the tinymce files to slim down
 * their WordPress install.
 *
 * @since 2.1.0
 * @deprecated 3.9.0
 *
 * @return bool Whether TinyMCE exists.
 */
function rich_edit_exists() {
	global $wp_rich_edit_exists;
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.9.0' );

	if ( ! isset( $wp_rich_edit_exists ) )
		$wp_rich_edit_exists = file_exists( ABSPATH . WPINC . '/js/tinymce/tinymce.js' );

	return $wp_rich_edit_exists;
}

/**
 * Old callback for tag link tooltips.
 *
 * @since 2.7.0
 * @access private
 * @deprecated 3.9.0
 *
 * @param int $count Number of topics.
 * @return int Number of topics.
 */
function default_topic_count_text( $count ) {
	return $count;
}

/**
 * Formerly used to escape strings before inserting into the DB.
 *
 * Has not performed this function for many, many years. Use wpdb::prepare() instead.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 3.9.0
 *
 * @param string $content The text to format.
 * @return string The very same text.
 */
function format_to_post( $content ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.9.0' );
	return $content;
}

/**
 * Formerly used to escape strings before searching the DB. It was poorly documented and never worked as described.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 4.0.0 Use wpdb::esc_like()
 * @see wpdb::esc_like()
 *
 * @param string $text The text to be escaped.
 * @return string text, safe for inclusion in LIKE query.
 */
function like_escape($text) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.0.0', 'wpdb::esc_like()' );
	return str_replace( array( "%", "_" ), array( "\\%", "\\_" ), $text );
}

/**
 * Determines if the URL can be accessed over SSL.
 *
 * Determines if the URL can be accessed over SSL by using the WordPress HTTP API to access
 * the URL using https as the scheme.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 4.0.0
 *
 * @param string $url The URL to test.
 * @return bool Whether SSL access is available.
 */
function url_is_accessable_via_ssl( $url ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.0.0' );

	$response = wp_remote_get( set_url_scheme( $url, 'https' ) );

	if ( !is_wp_error( $response ) ) {
		$status = wp_remote_retrieve_response_code( $response );
		if ( 200 == $status || 401 == $status ) {
			return true;
		}
	}

	return false;
}

/**
 * Start preview theme output buffer.
 *
 * Will only perform task if the user has permissions and template and preview
 * query variables exist.
 *
 * @since 2.6.0
 * @deprecated 4.3.0
 */
function preview_theme() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
}

/**
 * Private function to modify the current template when previewing a theme
 *
 * @since 2.9.0
 * @deprecated 4.3.0
 * @access private
 *
 * @return string
 */
function _preview_theme_template_filter() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
	return '';
}

/**
 * Private function to modify the current stylesheet when previewing a theme
 *
 * @since 2.9.0
 * @deprecated 4.3.0
 * @access private
 *
 * @return string
 */
function _preview_theme_stylesheet_filter() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
	return '';
}

/**
 * Callback function for ob_start() to capture all links in the theme.
 *
 * @since 2.6.0
 * @deprecated 4.3.0
 * @access private
 *
 * @param string $content
 * @return string
 */
function preview_theme_ob_filter( $content ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
	return $content;
}

/**
 * Manipulates preview theme links in order to control and maintain location.
 *
 * Callback function for preg_replace_callback() to accept and filter matches.
 *
 * @since 2.6.0
 * @deprecated 4.3.0
 * @access private
 *
 * @param array $matches
 * @return string
 */
function preview_theme_ob_filter_callback( $matches ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0' );
	return '';
}

/**
 * Formats text for the rich text editor.
 *
 * The {@see 'richedit_pre'} filter is applied here. If $text is empty the filter will
 * be applied to an empty string.
 *
 * @since 2.0.0
 * @deprecated 4.3.0
 *
 * @param string $text The text to be formatted.
 * @return string The formatted text after filter is applied.
 */
function wp_richedit_pre($text) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0', 'format_for_editor()' );

	if ( empty( $text ) ) {
		/**
		 * Filters text returned for the rich text editor.
		 *
		 * This filter is first evaluated, and the value returned, if an empty string
		 * is passed to wp_richedit_pre(). If an empty string is passed, it results
		 * in a break tag and line feed.
		 *
		 * If a non-empty string is passed, the filter is evaluated on the wp_richedit_pre()
		 * return after being formatted.
		 *
		 * @since 2.0.0
		 * @deprecated 4.3.0
		 *
		 * @param string $output Text for the rich text editor.
		 */
		return apply_filters( 'richedit_pre', '' );
	}

	$output = convert_chars($text);
	$output = wpautop($output);
	$output = htmlspecialchars($output, ENT_NOQUOTES, get_option( 'blog_charset' ) );

	/** This filter is documented in wp-includes/deprecated.php */
	return apply_filters( 'richedit_pre', $output );
}

/**
 * Formats text for the HTML editor.
 *
 * Unless $output is empty it will pass through htmlspecialchars before the
 * {@see 'htmledit_pre'} filter is applied.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 4.3.0 Use format_for_editor()
 * @see format_for_editor()
 *
 * @param string $output The text to be formatted.
 * @return string Formatted text after filter applied.
 */
function wp_htmledit_pre($output) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.3.0', 'format_for_editor()' );

	if ( !empty($output) )
		$output = htmlspecialchars($output, ENT_NOQUOTES, get_option( 'blog_charset' ) ); // convert only < > &

	/**
	 * Filters the text before it is formatted for the HTML editor.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 * @deprecated 4.3.0
	 *
	 * @param string $output The HTML-formatted text.
	 */
	return apply_filters( 'htmledit_pre', $output );
}

/**
 * Retrieve permalink from post ID.
 *
 * @since 1.0.0
 * @deprecated 4.4.0 Use get_permalink()
 * @see get_permalink()
 *
 * @param int|WP_Post $post_id Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global $post.
 * @return string|false
 */
function post_permalink( $post_id = 0 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0', 'get_permalink()' );

	return get_permalink( $post_id );
}

/**
 * Perform a HTTP HEAD or GET request.
 *
 * If $file_path is a writable filename, this will do a GET request and write
 * the file to that path.
 *
 * @since 2.5.0
 * @deprecated 4.4.0 Use WP_Http
 * @see WP_Http
 *
 * @param string   $url    URL to fetch.
 * @param string|bool $file_path Optional. File path to write request to. Default false.
 * @param int     $red    Optional. The number of Redirects followed, Upon 5 being hit,
 *                returns false. Default 1.
 * @return bool|string False on failure and string of headers if HEAD request.
 */
function wp_get_http( $url, $file_path = false, $red = 1 ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0', 'WP_Http' );

	@set_time_limit( 60 );

	if ( $red > 5 )
		return false;

	$options = array();
	$options['redirection'] = 5;

	if ( false == $file_path )
		$options['method'] = 'HEAD';
	else
		$options['method'] = 'GET';

	$response = wp_safe_remote_request( $url, $options );

	if ( is_wp_error( $response ) )
		return false;

	$headers = wp_remote_retrieve_headers( $response );
	$headers['response'] = wp_remote_retrieve_response_code( $response );

	// WP_HTTP no longer follows redirects for HEAD requests.
	if ( 'HEAD' == $options['method'] && in_array($headers['response'], array(301, 302)) && isset( $headers['location'] ) ) {
		return wp_get_http( $headers['location'], $file_path, ++$red );
	}

	if ( false == $file_path )
		return $headers;

	// GET request - write it to the supplied filename
	$out_fp = fopen($file_path, 'w');
	if ( !$out_fp )
		return $headers;

	fwrite( $out_fp, wp_remote_retrieve_body( $response ) );
	fclose($out_fp);
	clearstatcache();

	return $headers;
}

/**
 * Whether SSL login should be forced.
 *
 * @since 2.6.0
 * @deprecated 4.4.0 Use force_ssl_admin()
 * @see force_ssl_admin()
 *
 * @param string|bool $force Optional Whether to force SSL login. Default null.
 * @return bool True if forced, false if not forced.
 */
function force_ssl_login( $force = null ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.4.0', 'force_ssl_admin()' );
	return force_ssl_admin( $force );
}

/**
 * Retrieve path of comment popup template in current or parent template.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 4.5.0
 *
 * @return string Full path to comments popup template file.
 */
function get_comments_popup_template() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.5.0' );

	return '';
}

/**
 * Whether the current URL is within the comments popup window.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 4.5.0
 *
 * @return bool
 */
function is_comments_popup() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.5.0' );

	return false;
}

/**
 * Display the JS popup script to show a comment.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 4.5.0
 */
function comments_popup_script() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.5.0' );
}

/**
 * Adds element attributes to open links in new windows.
 *
 * @since 0.71
 * @deprecated 4.5.0
 *
 * @param string $text Content to replace links to open in a new window.
 * @return string Content that has filtered links.
 */
function popuplinks( $text ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.5.0' );
	$text = preg_replace('/<a (.+?)>/i', "<a $1 target='_blank' rel='external'>", $text);
	return $text;
}

/**
 * The Google Video embed handler callback.
 *
 * Deprecated function that previously assisted in turning Google Video URLs
 * into embeds but that service has since been shut down.
 *
 * @since 2.9.0
 * @deprecated 4.6.0
 *
 * @return string An empty string.
 */
function wp_embed_handler_googlevideo( $matches, $attr, $url, $rawattr ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.6.0' );

	return '';
}

/**
 * Retrieve path of paged template in current or parent template.
 *
 * @since 1.5.0
 * @deprecated 4.7.0 The paged.php template is no longer part of the theme template hierarchy.
 *
 * @return string Full path to paged template file.
 */
function get_paged_template() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0' );

	return get_query_template( 'paged' );
}

/**
 * Removes the HTML JavaScript entities found in early versions of Netscape 4.
 *
 * Previously, this function was pulled in from the original
 * import of kses and removed a specific vulnerability only
 * existent in early version of Netscape 4. However, this
 * vulnerability never affected any other browsers and can
 * be considered safe for the modern web.
 *
 * The regular expression which sanitized this vulnerability
 * has been removed in consideration of the performance and
 * energy demands it placed, now merely passing through its
 * input to the return.
 *
 * @since 1.0.0
 * @deprecated deprecated since 4.7
 *
 * @param string $string
 * @return string
 */
function wp_kses_js_entities( $string ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0' );

	return preg_replace( '%&\s*\{[^}]*(\}\s*;?|$)%', '', $string );
}

/**
 * Sort categories by ID.
 *
 * Used by usort() as a callback, should not be used directly. Can actually be
 * used to sort any term object.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 4.7.0 Use wp_list_sort()
 * @access private
 *
 * @param object $a
 * @param object $b
 * @return int
 */
function _usort_terms_by_ID( $a, $b ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0', 'wp_list_sort' );

	if ( $a->term_id > $b->term_id )
		return 1;
	elseif ( $a->term_id < $b->term_id )
		return -1;
	else
		return 0;
}

/**
 * Sort categories by name.
 *
 * Used by usort() as a callback, should not be used directly. Can actually be
 * used to sort any term object.
 *
 * @since 2.3.0
 * @deprecated 4.7.0 Use wp_list_sort()
 * @access private
 *
 * @param object $a
 * @param object $b
 * @return int
 */
function _usort_terms_by_name( $a, $b ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0', 'wp_list_sort' );

	return strcmp( $a->name, $b->name );
}

/**
 * Sort menu items by the desired key.
 *
 * @since 3.0.0
 * @deprecated 4.7.0 Use wp_list_sort()
 * @access private
 *
 * @global string $_menu_item_sort_prop
 *
 * @param object $a The first object to compare
 * @param object $b The second object to compare
 * @return int -1, 0, or 1 if $a is considered to be respectively less than, equal to, or greater than $b.
 */
function _sort_nav_menu_items( $a, $b ) {
	global $_menu_item_sort_prop;

	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.7.0', 'wp_list_sort' );

	if ( empty( $_menu_item_sort_prop ) )
		return 0;

	if ( ! isset( $a->$_menu_item_sort_prop ) || ! isset( $b->$_menu_item_sort_prop ) )
		return 0;

	$_a = (int) $a->$_menu_item_sort_prop;
	$_b = (int) $b->$_menu_item_sort_prop;

	if ( $a->$_menu_item_sort_prop == $b->$_menu_item_sort_prop )
		return 0;
	elseif ( $_a == $a->$_menu_item_sort_prop && $_b == $b->$_menu_item_sort_prop )
		return $_a < $_b ? -1 : 1;
	else
		return strcmp( $a->$_menu_item_sort_prop, $b->$_menu_item_sort_prop );
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null