Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/default-constants.php

<?php
/**
 * Defines constants and global variables that can be overridden, generally in wp-config.php.
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Defines initial WordPress constants
 *
 * @see wp_debug_mode()
 *
 * @since 3.0.0
 *
 * @global int $blog_id
 */
function wp_initial_constants() {
	global $blog_id;

	/**#@+
	 * Constants for expressing human-readable data sizes in their respective number of bytes.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 */
	define( 'KB_IN_BYTES', 1024 );
	define( 'MB_IN_BYTES', 1024 * KB_IN_BYTES );
	define( 'GB_IN_BYTES', 1024 * MB_IN_BYTES );
	define( 'TB_IN_BYTES', 1024 * GB_IN_BYTES );
	/**#@-*/

	$current_limit   = @ini_get( 'memory_limit' );
	$current_limit_int = wp_convert_hr_to_bytes( $current_limit );

	// Define memory limits.
	if ( ! defined( 'WP_MEMORY_LIMIT' ) ) {
		if ( false === wp_is_ini_value_changeable( 'memory_limit' ) ) {
			define( 'WP_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
		} elseif ( is_multisite() ) {
			define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '64M' );
		} else {
			define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '40M' );
		}
	}

	if ( ! defined( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT' ) ) {
		if ( false === wp_is_ini_value_changeable( 'memory_limit' ) ) {
			define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
		} elseif ( -1 === $current_limit_int || $current_limit_int > 268435456 /* = 256M */ ) {
			define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
		} else {
			define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
		}
	}

	// Set memory limits.
	$wp_limit_int = wp_convert_hr_to_bytes( WP_MEMORY_LIMIT );
	if ( -1 !== $current_limit_int && ( -1 === $wp_limit_int || $wp_limit_int > $current_limit_int ) ) {
		@ini_set( 'memory_limit', WP_MEMORY_LIMIT );
	}

	if ( ! isset($blog_id) )
		$blog_id = 1;

	if ( !defined('WP_CONTENT_DIR') )
		define( 'WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . 'wp-content' ); // no trailing slash, full paths only - WP_CONTENT_URL is defined further down

	// Add define('WP_DEBUG', true); to wp-config.php to enable display of notices during development.
	if ( !defined('WP_DEBUG') )
		define( 'WP_DEBUG', false );

	// Add define('WP_DEBUG_DISPLAY', null); to wp-config.php use the globally configured setting for
	// display_errors and not force errors to be displayed. Use false to force display_errors off.
	if ( !defined('WP_DEBUG_DISPLAY') )
		define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );

	// Add define('WP_DEBUG_LOG', true); to enable error logging to wp-content/debug.log.
	if ( !defined('WP_DEBUG_LOG') )
		define('WP_DEBUG_LOG', false);

	if ( !defined('WP_CACHE') )
		define('WP_CACHE', false);

	// Add define('SCRIPT_DEBUG', true); to wp-config.php to enable loading of non-minified,
	// non-concatenated scripts and stylesheets.
	if ( ! defined( 'SCRIPT_DEBUG' ) ) {
		if ( ! empty( $GLOBALS['wp_version'] ) ) {
			$develop_src = false !== strpos( $GLOBALS['wp_version'], '-src' );
		} else {
			$develop_src = false;
		}

		define( 'SCRIPT_DEBUG', $develop_src );
	}

	/**
	 * Private
	 */
	if ( !defined('MEDIA_TRASH') )
		define('MEDIA_TRASH', false);

	if ( !defined('SHORTINIT') )
		define('SHORTINIT', false);

	// Constants for features added to WP that should short-circuit their plugin implementations
	define( 'WP_FEATURE_BETTER_PASSWORDS', true );

	/**#@+
	 * Constants for expressing human-readable intervals
	 * in their respective number of seconds.
	 *
	 * Please note that these values are approximate and are provided for convenience.
	 * For example, MONTH_IN_SECONDS wrongly assumes every month has 30 days and
	 * YEAR_IN_SECONDS does not take leap years into account.
	 *
	 * If you need more accuracy please consider using the DateTime class (https://secure.php.net/manual/en/class.datetime.php).
	 *
	 * @since 3.5.0
	 * @since 4.4.0 Introduced `MONTH_IN_SECONDS`.
	 */
	define( 'MINUTE_IN_SECONDS', 60 );
	define( 'HOUR_IN_SECONDS',  60 * MINUTE_IN_SECONDS );
	define( 'DAY_IN_SECONDS',  24 * HOUR_IN_SECONDS  );
	define( 'WEEK_IN_SECONDS',  7 * DAY_IN_SECONDS  );
	define( 'MONTH_IN_SECONDS', 30 * DAY_IN_SECONDS  );
	define( 'YEAR_IN_SECONDS', 365 * DAY_IN_SECONDS  );
	/**#@-*/
}

/**
 * Defines plugin directory WordPress constants
 *
 * Defines must-use plugin directory constants, which may be overridden in the sunrise.php drop-in
 *
 * @since 3.0.0
 */
function wp_plugin_directory_constants() {
	if ( !defined('WP_CONTENT_URL') )
		define( 'WP_CONTENT_URL', get_option('siteurl') . '/wp-content'); // full url - WP_CONTENT_DIR is defined further up

	/**
	 * Allows for the plugins directory to be moved from the default location.
	 *
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined('WP_PLUGIN_DIR') )
		define( 'WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/plugins' ); // full path, no trailing slash

	/**
	 * Allows for the plugins directory to be moved from the default location.
	 *
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined('WP_PLUGIN_URL') )
		define( 'WP_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL . '/plugins' ); // full url, no trailing slash

	/**
	 * Allows for the plugins directory to be moved from the default location.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 * @deprecated
	 */
	if ( !defined('PLUGINDIR') )
		define( 'PLUGINDIR', 'wp-content/plugins' ); // Relative to ABSPATH. For back compat.

	/**
	 * Allows for the mu-plugins directory to be moved from the default location.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 */
	if ( !defined('WPMU_PLUGIN_DIR') )
		define( 'WPMU_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/mu-plugins' ); // full path, no trailing slash

	/**
	 * Allows for the mu-plugins directory to be moved from the default location.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 */
	if ( !defined('WPMU_PLUGIN_URL') )
		define( 'WPMU_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL . '/mu-plugins' ); // full url, no trailing slash

	/**
	 * Allows for the mu-plugins directory to be moved from the default location.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 * @deprecated
	 */
	if ( !defined( 'MUPLUGINDIR' ) )
		define( 'MUPLUGINDIR', 'wp-content/mu-plugins' ); // Relative to ABSPATH. For back compat.
}

/**
 * Defines cookie related WordPress constants
 *
 * Defines constants after multisite is loaded.
 * @since 3.0.0
 */
function wp_cookie_constants() {
	/**
	 * Used to guarantee unique hash cookies
	 *
	 * @since 1.5.0
	 */
	if ( !defined( 'COOKIEHASH' ) ) {
		$siteurl = get_site_option( 'siteurl' );
		if ( $siteurl )
			define( 'COOKIEHASH', md5( $siteurl ) );
		else
			define( 'COOKIEHASH', '' );
	}

	/**
	 * @since 2.0.0
	 */
	if ( !defined('USER_COOKIE') )
		define('USER_COOKIE', 'wordpressuser_' . COOKIEHASH);

	/**
	 * @since 2.0.0
	 */
	if ( !defined('PASS_COOKIE') )
		define('PASS_COOKIE', 'wordpresspass_' . COOKIEHASH);

	/**
	 * @since 2.5.0
	 */
	if ( !defined('AUTH_COOKIE') )
		define('AUTH_COOKIE', 'wordpress_' . COOKIEHASH);

	/**
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined('SECURE_AUTH_COOKIE') )
		define('SECURE_AUTH_COOKIE', 'wordpress_sec_' . COOKIEHASH);

	/**
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined('LOGGED_IN_COOKIE') )
		define('LOGGED_IN_COOKIE', 'wordpress_logged_in_' . COOKIEHASH);

	/**
	 * @since 2.3.0
	 */
	if ( !defined('TEST_COOKIE') )
		define('TEST_COOKIE', 'wordpress_test_cookie');

	/**
	 * @since 1.2.0
	 */
	if ( !defined('COOKIEPATH') )
		define('COOKIEPATH', preg_replace('|https?://[^/]+|i', '', get_option('home') . '/' ) );

	/**
	 * @since 1.5.0
	 */
	if ( !defined('SITECOOKIEPATH') )
		define('SITECOOKIEPATH', preg_replace('|https?://[^/]+|i', '', get_option('siteurl') . '/' ) );

	/**
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined('ADMIN_COOKIE_PATH') )
		define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'wp-admin' );

	/**
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined('PLUGINS_COOKIE_PATH') )
		define( 'PLUGINS_COOKIE_PATH', preg_replace('|https?://[^/]+|i', '', WP_PLUGIN_URL) );

	/**
	 * @since 2.0.0
	 */
	if ( !defined('COOKIE_DOMAIN') )
		define('COOKIE_DOMAIN', false);
}

/**
 * Defines cookie related WordPress constants
 *
 * @since 3.0.0
 */
function wp_ssl_constants() {
	/**
	 * @since 2.6.0
	 */
	if ( !defined( 'FORCE_SSL_ADMIN' ) ) {
		if ( 'https' === parse_url( get_option( 'siteurl' ), PHP_URL_SCHEME ) ) {
			define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true );
		} else {
			define( 'FORCE_SSL_ADMIN', false );
		}
	}
	force_ssl_admin( FORCE_SSL_ADMIN );

	/**
	 * @since 2.6.0
	 * @deprecated 4.0.0
	 */
	if ( defined( 'FORCE_SSL_LOGIN' ) && FORCE_SSL_LOGIN ) {
		force_ssl_admin( true );
	}
}

/**
 * Defines functionality related WordPress constants
 *
 * @since 3.0.0
 */
function wp_functionality_constants() {
	/**
	 * @since 2.5.0
	 */
	if ( !defined( 'AUTOSAVE_INTERVAL' ) )
		define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 60 );

	/**
	 * @since 2.9.0
	 */
	if ( !defined( 'EMPTY_TRASH_DAYS' ) )
		define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 30 );

	if ( !defined('WP_POST_REVISIONS') )
		define('WP_POST_REVISIONS', true);

	/**
	 * @since 3.3.0
	 */
	if ( !defined( 'WP_CRON_LOCK_TIMEOUT' ) )
		define('WP_CRON_LOCK_TIMEOUT', 60); // In seconds
}

/**
 * Defines templating related WordPress constants
 *
 * @since 3.0.0
 */
function wp_templating_constants() {
	/**
	 * Filesystem path to the current active template directory
	 * @since 1.5.0
	 */
	define('TEMPLATEPATH', get_template_directory());

	/**
	 * Filesystem path to the current active template stylesheet directory
	 * @since 2.1.0
	 */
	define('STYLESHEETPATH', get_stylesheet_directory());

	/**
	 * Slug of the default theme for this install.
	 * Used as the default theme when installing new sites.
	 * It will be used as the fallback if the current theme doesn't exist.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 * @see WP_Theme::get_core_default_theme()
	 */
	if ( !defined('WP_DEFAULT_THEME') )
		define( 'WP_DEFAULT_THEME', 'twentyseventeen' );

}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null