Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/cron.php

<?php
/**
 * WordPress Cron API
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Schedules an event to run only once.
 *
 * Schedules an event which will execute once by the WordPress actions core at
 * a time which you specify. The action will fire off when someone visits your
 * WordPress site, if the schedule time has passed.
 *
 * Note that scheduling an event to occur within 10 minutes of an existing event
 * with the same action hook will be ignored unless you pass unique `$args` values
 * for each scheduled event.
 *
 * @since 2.1.0
 * @link https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_schedule_single_event
 *
 * @param int $timestamp Unix timestamp (UTC) for when to run the event.
 * @param string $hook Action hook to execute when event is run.
 * @param array $args Optional. Arguments to pass to the hook's callback function.
 * @return false|void False if the event does not get scheduled.
 */
function wp_schedule_single_event( $timestamp, $hook, $args = array()) {
	// Make sure timestamp is a positive integer
	if ( ! is_numeric( $timestamp ) || $timestamp <= 0 ) {
		return false;
	}

	// Don't schedule a duplicate if there's already an identical event due within 10 minutes of it
	$next = wp_next_scheduled($hook, $args);
	if ( $next && abs( $next - $timestamp ) <= 10 * MINUTE_IN_SECONDS ) {
		return false;
	}

	$crons = _get_cron_array();
	$event = (object) array( 'hook' => $hook, 'timestamp' => $timestamp, 'schedule' => false, 'args' => $args );
	/**
	 * Filters a single event before it is scheduled.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 *
	 * @param stdClass $event {
	 *   An object containing an event's data.
	 *
	 *   @type string    $hook   Action hook to execute when event is run.
	 *   @type int     $timestamp Unix timestamp (UTC) for when to run the event.
	 *   @type string|false $schedule How often the event should recur. See `wp_get_schedules()`.
	 *   @type array    $args   Arguments to pass to the hook's callback function.
	 * }
	 */
	$event = apply_filters( 'schedule_event', $event );

	// A plugin disallowed this event
	if ( ! $event )
		return false;

	$key = md5(serialize($event->args));

	$crons[$event->timestamp][$event->hook][$key] = array( 'schedule' => $event->schedule, 'args' => $event->args );
	uksort( $crons, "strnatcasecmp" );
	_set_cron_array( $crons );
}

/**
 * Schedule a recurring event.
 *
 * Schedules a hook which will be executed by the WordPress actions core on a
 * specific interval, specified by you. The action will trigger when someone
 * visits your WordPress site, if the scheduled time has passed.
 *
 * Valid values for the recurrence are hourly, daily, and twicedaily. These can
 * be extended using the {@see 'cron_schedules'} filter in wp_get_schedules().
 *
 * Use wp_next_scheduled() to prevent duplicates
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $timestamp Unix timestamp (UTC) for when to run the event.
 * @param string $recurrence How often the event should recur.
 * @param string $hook Action hook to execute when event is run.
 * @param array $args Optional. Arguments to pass to the hook's callback function.
 * @return false|void False if the event does not get scheduled.
 */
function wp_schedule_event( $timestamp, $recurrence, $hook, $args = array()) {
	// Make sure timestamp is a positive integer
	if ( ! is_numeric( $timestamp ) || $timestamp <= 0 ) {
		return false;
	}

	$crons = _get_cron_array();
	$schedules = wp_get_schedules();

	if ( !isset( $schedules[$recurrence] ) )
		return false;

	$event = (object) array( 'hook' => $hook, 'timestamp' => $timestamp, 'schedule' => $recurrence, 'args' => $args, 'interval' => $schedules[$recurrence]['interval'] );
	/** This filter is documented in wp-includes/cron.php */
	$event = apply_filters( 'schedule_event', $event );

	// A plugin disallowed this event
	if ( ! $event )
		return false;

	$key = md5(serialize($event->args));

	$crons[$event->timestamp][$event->hook][$key] = array( 'schedule' => $event->schedule, 'args' => $event->args, 'interval' => $event->interval );
	uksort( $crons, "strnatcasecmp" );
	_set_cron_array( $crons );
}

/**
 * Reschedule a recurring event.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $timestamp Unix timestamp (UTC) for when to run the event.
 * @param string $recurrence How often the event should recur.
 * @param string $hook Action hook to execute when event is run.
 * @param array $args Optional. Arguments to pass to the hook's callback function.
 * @return false|void False if the event does not get rescheduled.
 */
function wp_reschedule_event( $timestamp, $recurrence, $hook, $args = array() ) {
	// Make sure timestamp is a positive integer
	if ( ! is_numeric( $timestamp ) || $timestamp <= 0 ) {
		return false;
	}

	$crons = _get_cron_array();
	$schedules = wp_get_schedules();
	$key = md5( serialize( $args ) );
	$interval = 0;

	// First we try to get it from the schedule
	if ( isset( $schedules[ $recurrence ] ) ) {
		$interval = $schedules[ $recurrence ]['interval'];
	}
	// Now we try to get it from the saved interval in case the schedule disappears
	if ( 0 == $interval ) {
		$interval = $crons[ $timestamp ][ $hook ][ $key ]['interval'];
	}
	// Now we assume something is wrong and fail to schedule
	if ( 0 == $interval ) {
		return false;
	}

	$now = time();

	if ( $timestamp >= $now ) {
		$timestamp = $now + $interval;
	} else {
		$timestamp = $now + ( $interval - ( ( $now - $timestamp ) % $interval ) );
	}

	wp_schedule_event( $timestamp, $recurrence, $hook, $args );
}

/**
 * Unschedule a previously scheduled event.
 *
 * The $timestamp and $hook parameters are required so that the event can be
 * identified.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $timestamp Unix timestamp (UTC) for when to run the event.
 * @param string $hook Action hook, the execution of which will be unscheduled.
 * @param array $args Arguments to pass to the hook's callback function.
 * Although not passed to a callback function, these arguments are used
 * to uniquely identify the scheduled event, so they should be the same
 * as those used when originally scheduling the event.
 * @return false|void False if the event does not get unscheduled.
 */
function wp_unschedule_event( $timestamp, $hook, $args = array() ) {
	// Make sure timestamp is a positive integer
	if ( ! is_numeric( $timestamp ) || $timestamp <= 0 ) {
		return false;
	}

	$crons = _get_cron_array();
	$key = md5(serialize($args));
	unset( $crons[$timestamp][$hook][$key] );
	if ( empty($crons[$timestamp][$hook]) )
		unset( $crons[$timestamp][$hook] );
	if ( empty($crons[$timestamp]) )
		unset( $crons[$timestamp] );
	_set_cron_array( $crons );
}

/**
 * Unschedule all events attached to the specified hook.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string $hook Action hook, the execution of which will be unscheduled.
 * @param array $args Optional. Arguments that were to be passed to the hook's callback function.
 */
function wp_clear_scheduled_hook( $hook, $args = array() ) {
	// Backward compatibility
	// Previously this function took the arguments as discrete vars rather than an array like the rest of the API
	if ( !is_array($args) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '3.0.0', __('This argument has changed to an array to match the behavior of the other cron functions.') );
		$args = array_slice( func_get_args(), 1 );
	}

	// This logic duplicates wp_next_scheduled()
	// It's required due to a scenario where wp_unschedule_event() fails due to update_option() failing,
	// and, wp_next_scheduled() returns the same schedule in an infinite loop.
	$crons = _get_cron_array();
	if ( empty( $crons ) )
		return;

	$key = md5( serialize( $args ) );
	foreach ( $crons as $timestamp => $cron ) {
		if ( isset( $cron[ $hook ][ $key ] ) ) {
			wp_unschedule_event( $timestamp, $hook, $args );
		}
	}
}

/**
 * Retrieve the next timestamp for an event.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string $hook Action hook to execute when event is run.
 * @param array $args Optional. Arguments to pass to the hook's callback function.
 * @return false|int The Unix timestamp of the next time the scheduled event will occur.
 */
function wp_next_scheduled( $hook, $args = array() ) {
	$crons = _get_cron_array();
	$key = md5(serialize($args));
	if ( empty($crons) )
		return false;
	foreach ( $crons as $timestamp => $cron ) {
		if ( isset( $cron[$hook][$key] ) )
			return $timestamp;
	}
	return false;
}

/**
 * Sends a request to run cron through HTTP request that doesn't halt page loading.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param int $gmt_time Optional. Unix timestamp (UTC). Default 0 (current time is used).
 */
function spawn_cron( $gmt_time = 0 ) {
	if ( ! $gmt_time )
		$gmt_time = microtime( true );

	if ( defined('DOING_CRON') || isset($_GET['doing_wp_cron']) )
		return;

	/*
	 * Get the cron lock, which is a Unix timestamp of when the last cron was spawned
	 * and has not finished running.
	 *
	 * Multiple processes on multiple web servers can run this code concurrently,
	 * this lock attempts to make spawning as atomic as possible.
	 */
	$lock = get_transient('doing_cron');

	if ( $lock > $gmt_time + 10 * MINUTE_IN_SECONDS )
		$lock = 0;

	// don't run if another process is currently running it or more than once every 60 sec.
	if ( $lock + WP_CRON_LOCK_TIMEOUT > $gmt_time )
		return;

	//sanity check
	$crons = _get_cron_array();
	if ( !is_array($crons) )
		return;

	$keys = array_keys( $crons );
	if ( isset($keys[0]) && $keys[0] > $gmt_time )
		return;

	if ( defined( 'ALTERNATE_WP_CRON' ) && ALTERNATE_WP_CRON ) {
		if ( 'GET' !== $_SERVER['REQUEST_METHOD'] || defined( 'DOING_AJAX' ) || defined( 'XMLRPC_REQUEST' ) ) {
			return;
		}

		$doing_wp_cron = sprintf( '%.22F', $gmt_time );
		set_transient( 'doing_cron', $doing_wp_cron );

		ob_start();
		wp_redirect( add_query_arg( 'doing_wp_cron', $doing_wp_cron, wp_unslash( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) ) );
		echo ' ';

		// flush any buffers and send the headers
		while ( @ob_end_flush() );
		flush();

		WP_DEBUG ? include_once( ABSPATH . 'wp-cron.php' ) : @include_once( ABSPATH . 'wp-cron.php' );
		return;
	}

	// Set the cron lock with the current unix timestamp, when the cron is being spawned.
	$doing_wp_cron = sprintf( '%.22F', $gmt_time );
	set_transient( 'doing_cron', $doing_wp_cron );

	/**
	 * Filters the cron request arguments.
	 *
	 * @since 3.5.0
	 * @since 4.5.0 The `$doing_wp_cron` parameter was added.
	 *
	 * @param array $cron_request_array {
	 *   An array of cron request URL arguments.
	 *
	 *   @type string $url The cron request URL.
	 *   @type int  $key The 22 digit GMT microtime.
	 *   @type array $args {
	 *     An array of cron request arguments.
	 *
	 *     @type int $timeout  The request timeout in seconds. Default .01 seconds.
	 *     @type bool $blocking Whether to set blocking for the request. Default false.
	 *     @type bool $sslverify Whether SSL should be verified for the request. Default false.
	 *   }
	 * }
	 * @param string $doing_wp_cron The unix timestamp of the cron lock.
	 */
	$cron_request = apply_filters( 'cron_request', array(
		'url' => add_query_arg( 'doing_wp_cron', $doing_wp_cron, site_url( 'wp-cron.php' ) ),
		'key' => $doing_wp_cron,
		'args' => array(
			'timeout'  => 0.01,
			'blocking' => false,
			/** This filter is documented in wp-includes/class-wp-http-streams.php */
			'sslverify' => apply_filters( 'https_local_ssl_verify', false )
		)
	), $doing_wp_cron );

	wp_remote_post( $cron_request['url'], $cron_request['args'] );
}

/**
 * Run scheduled callbacks or spawn cron for all scheduled events.
 *
 * @since 2.1.0
 */
function wp_cron() {
	// Prevent infinite loops caused by lack of wp-cron.php
	if ( strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], '/wp-cron.php') !== false || ( defined('DISABLE_WP_CRON') && DISABLE_WP_CRON ) )
		return;

	if ( false === $crons = _get_cron_array() )
		return;

	$gmt_time = microtime( true );
	$keys = array_keys( $crons );
	if ( isset($keys[0]) && $keys[0] > $gmt_time )
		return;

	$schedules = wp_get_schedules();
	foreach ( $crons as $timestamp => $cronhooks ) {
		if ( $timestamp > $gmt_time ) break;
		foreach ( (array) $cronhooks as $hook => $args ) {
			if ( isset($schedules[$hook]['callback']) && !call_user_func( $schedules[$hook]['callback'] ) )
				continue;
			spawn_cron( $gmt_time );
			break 2;
		}
	}
}

/**
 * Retrieve supported event recurrence schedules.
 *
 * The default supported recurrences are 'hourly', 'twicedaily', and 'daily'. A plugin may
 * add more by hooking into the {@see 'cron_schedules'} filter. The filter accepts an array
 * of arrays. The outer array has a key that is the name of the schedule or for
 * example 'weekly'. The value is an array with two keys, one is 'interval' and
 * the other is 'display'.
 *
 * The 'interval' is a number in seconds of when the cron job should run. So for
 * 'hourly', the time is 3600 or 60*60. For weekly, the value would be
 * 60*60*24*7 or 604800. The value of 'interval' would then be 604800.
 *
 * The 'display' is the description. For the 'weekly' key, the 'display' would
 * be `__( 'Once Weekly' )`.
 *
 * For your plugin, you will be passed an array. you can easily add your
 * schedule by doing the following.
 *
 *   // Filter parameter variable name is 'array'.
 *   $array['weekly'] = array(
 *     'interval' => 604800,
 *   	  'display' => __( 'Once Weekly' )
 *   );
 *
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @return array
 */
function wp_get_schedules() {
	$schedules = array(
		'hourly'   => array( 'interval' => HOUR_IN_SECONDS,   'display' => __( 'Once Hourly' ) ),
		'twicedaily' => array( 'interval' => 12 * HOUR_IN_SECONDS, 'display' => __( 'Twice Daily' ) ),
		'daily'   => array( 'interval' => DAY_IN_SECONDS,    'display' => __( 'Once Daily' ) ),
	);
	/**
	 * Filters the non-default cron schedules.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param array $new_schedules An array of non-default cron schedules. Default empty.
	 */
	return array_merge( apply_filters( 'cron_schedules', array() ), $schedules );
}

/**
 * Retrieve the recurrence schedule for an event.
 *
 * @see wp_get_schedules() for available schedules.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param string $hook Action hook to identify the event.
 * @param array $args Optional. Arguments passed to the event's callback function.
 * @return string|false False, if no schedule. Schedule name on success.
 */
function wp_get_schedule($hook, $args = array()) {
	$crons = _get_cron_array();
	$key = md5(serialize($args));
	if ( empty($crons) )
		return false;
	foreach ( $crons as $timestamp => $cron ) {
		if ( isset( $cron[$hook][$key] ) )
			return $cron[$hook][$key]['schedule'];
	}
	return false;
}

//
// Private functions
//

/**
 * Retrieve cron info array option.
 *
 * @since 2.1.0
 * @access private
 *
 * @return false|array CRON info array.
 */
function _get_cron_array() {
	$cron = get_option('cron');
	if ( ! is_array($cron) )
		return false;

	if ( !isset($cron['version']) )
		$cron = _upgrade_cron_array($cron);

	unset($cron['version']);

	return $cron;
}

/**
 * Updates the CRON option with the new CRON array.
 *
 * @since 2.1.0
 * @access private
 *
 * @param array $cron Cron info array from _get_cron_array().
 */
function _set_cron_array($cron) {
	$cron['version'] = 2;
	update_option( 'cron', $cron );
}

/**
 * Upgrade a Cron info array.
 *
 * This function upgrades the Cron info array to version 2.
 *
 * @since 2.1.0
 * @access private
 *
 * @param array $cron Cron info array from _get_cron_array().
 * @return array An upgraded Cron info array.
 */
function _upgrade_cron_array($cron) {
	if ( isset($cron['version']) && 2 == $cron['version'])
		return $cron;

	$new_cron = array();

	foreach ( (array) $cron as $timestamp => $hooks) {
		foreach ( (array) $hooks as $hook => $args ) {
			$key = md5(serialize($args['args']));
			$new_cron[$timestamp][$hook][$key] = $args;
		}
	}

	$new_cron['version'] = 2;
	update_option( 'cron', $new_cron );
	return $new_cron;
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null