Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/compat.php

<?php
/**
 * WordPress implementation for PHP functions either missing from older PHP versions or not included by default.
 *
 * @package PHP
 * @access private
 */

// If gettext isn't available
if ( !function_exists('_') ) {
	function _($string) {
		return $string;
	}
}

/**
 * Returns whether PCRE/u (PCRE_UTF8 modifier) is available for use.
 *
 * @ignore
 * @since 4.2.2
 * @access private
 *
 * @staticvar string $utf8_pcre
 *
 * @param bool $set - Used for testing only
 *       null  : default - get PCRE/u capability
 *       false : Used for testing - return false for future calls to this function
 *       'reset': Used for testing - restore default behavior of this function
 */
function _wp_can_use_pcre_u( $set = null ) {
	static $utf8_pcre = 'reset';

	if ( null !== $set ) {
		$utf8_pcre = $set;
	}

	if ( 'reset' === $utf8_pcre ) {
		$utf8_pcre = @preg_match( '/^./u', 'a' );
	}

	return $utf8_pcre;
}

if ( ! function_exists( 'mb_substr' ) ) :
	/**
	 * Compat function to mimic mb_substr().
	 *
	 * @ignore
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @see _mb_substr()
	 *
	 * @param string   $str   The string to extract the substring from.
	 * @param int     $start  Position to being extraction from in `$str`.
	 * @param int|null  $length  Optional. Maximum number of characters to extract from `$str`.
	 *               Default null.
	 * @param string|null $encoding Optional. Character encoding to use. Default null.
	 * @return string Extracted substring.
	 */
	function mb_substr( $str, $start, $length = null, $encoding = null ) {
		return _mb_substr( $str, $start, $length, $encoding );
	}
endif;

/**
 * Internal compat function to mimic mb_substr().
 *
 * Only understands UTF-8 and 8bit. All other character sets will be treated as 8bit.
 * For $encoding === UTF-8, the $str input is expected to be a valid UTF-8 byte sequence.
 * The behavior of this function for invalid inputs is undefined.
 *
 * @ignore
 * @since 3.2.0
 *
 * @param string   $str   The string to extract the substring from.
 * @param int     $start  Position to being extraction from in `$str`.
 * @param int|null  $length  Optional. Maximum number of characters to extract from `$str`.
 *               Default null.
 * @param string|null $encoding Optional. Character encoding to use. Default null.
 * @return string Extracted substring.
 */
function _mb_substr( $str, $start, $length = null, $encoding = null ) {
	if ( null === $encoding ) {
		$encoding = get_option( 'blog_charset' );
	}

	/*
	 * The solution below works only for UTF-8, so in case of a different
	 * charset just use built-in substr().
	 */
	if ( ! in_array( $encoding, array( 'utf8', 'utf-8', 'UTF8', 'UTF-8' ) ) ) {
		return is_null( $length ) ? substr( $str, $start ) : substr( $str, $start, $length );
	}

	if ( _wp_can_use_pcre_u() ) {
		// Use the regex unicode support to separate the UTF-8 characters into an array.
		preg_match_all( '/./us', $str, $match );
		$chars = is_null( $length ) ? array_slice( $match[0], $start ) : array_slice( $match[0], $start, $length );
		return implode( '', $chars );
	}

	$regex = '/(
		 [\x00-\x7F]         # single-byte sequences  0xxxxxxx
		| [\xC2-\xDF][\x80-\xBF]    # double-byte sequences  110xxxxx 10xxxxxx
		| \xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]  # triple-byte sequences  1110xxxx 10xxxxxx * 2
		| [\xE1-\xEC][\x80-\xBF]{2}
		| \xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]
		| [\xEE-\xEF][\x80-\xBF]{2}
		| \xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2} # four-byte sequences  11110xxx 10xxxxxx * 3
		| [\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}
		| \xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2}
	)/x';

	// Start with 1 element instead of 0 since the first thing we do is pop.
	$chars = array( '' );
	do {
		// We had some string left over from the last round, but we counted it in that last round.
		array_pop( $chars );

		/*
		 * Split by UTF-8 character, limit to 1000 characters (last array element will contain
		 * the rest of the string).
		 */
		$pieces = preg_split( $regex, $str, 1000, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE | PREG_SPLIT_NO_EMPTY );

		$chars = array_merge( $chars, $pieces );

	// If there's anything left over, repeat the loop.
	} while ( count( $pieces ) > 1 && $str = array_pop( $pieces ) );

	return join( '', array_slice( $chars, $start, $length ) );
}

if ( ! function_exists( 'mb_strlen' ) ) :
	/**
	 * Compat function to mimic mb_strlen().
	 *
	 * @ignore
	 * @since 4.2.0
	 *
	 * @see _mb_strlen()
	 *
	 * @param string   $str   The string to retrieve the character length from.
	 * @param string|null $encoding Optional. Character encoding to use. Default null.
	 * @return int String length of `$str`.
	 */
	function mb_strlen( $str, $encoding = null ) {
		return _mb_strlen( $str, $encoding );
	}
endif;

/**
 * Internal compat function to mimic mb_strlen().
 *
 * Only understands UTF-8 and 8bit. All other character sets will be treated as 8bit.
 * For $encoding === UTF-8, the `$str` input is expected to be a valid UTF-8 byte
 * sequence. The behavior of this function for invalid inputs is undefined.
 *
 * @ignore
 * @since 4.2.0
 *
 * @param string   $str   The string to retrieve the character length from.
 * @param string|null $encoding Optional. Character encoding to use. Default null.
 * @return int String length of `$str`.
 */
function _mb_strlen( $str, $encoding = null ) {
	if ( null === $encoding ) {
		$encoding = get_option( 'blog_charset' );
	}

	/*
	 * The solution below works only for UTF-8, so in case of a different charset
	 * just use built-in strlen().
	 */
	if ( ! in_array( $encoding, array( 'utf8', 'utf-8', 'UTF8', 'UTF-8' ) ) ) {
		return strlen( $str );
	}

	if ( _wp_can_use_pcre_u() ) {
		// Use the regex unicode support to separate the UTF-8 characters into an array.
		preg_match_all( '/./us', $str, $match );
		return count( $match[0] );
	}

	$regex = '/(?:
		 [\x00-\x7F]         # single-byte sequences  0xxxxxxx
		| [\xC2-\xDF][\x80-\xBF]    # double-byte sequences  110xxxxx 10xxxxxx
		| \xE0[\xA0-\xBF][\x80-\xBF]  # triple-byte sequences  1110xxxx 10xxxxxx * 2
		| [\xE1-\xEC][\x80-\xBF]{2}
		| \xED[\x80-\x9F][\x80-\xBF]
		| [\xEE-\xEF][\x80-\xBF]{2}
		| \xF0[\x90-\xBF][\x80-\xBF]{2} # four-byte sequences  11110xxx 10xxxxxx * 3
		| [\xF1-\xF3][\x80-\xBF]{3}
		| \xF4[\x80-\x8F][\x80-\xBF]{2}
	)/x';

	// Start at 1 instead of 0 since the first thing we do is decrement.
	$count = 1;
	do {
		// We had some string left over from the last round, but we counted it in that last round.
		$count--;

		/*
		 * Split by UTF-8 character, limit to 1000 characters (last array element will contain
		 * the rest of the string).
		 */
		$pieces = preg_split( $regex, $str, 1000 );

		// Increment.
		$count += count( $pieces );

	// If there's anything left over, repeat the loop.
	} while ( $str = array_pop( $pieces ) );

	// Fencepost: preg_split() always returns one extra item in the array.
	return --$count;
}

if ( !function_exists('hash_hmac') ):
/**
 * Compat function to mimic hash_hmac().
 *
 * @ignore
 * @since 3.2.0
 *
 * @see _hash_hmac()
 *
 * @param string $algo    Hash algorithm. Accepts 'md5' or 'sha1'.
 * @param string $data    Data to be hashed.
 * @param string $key    Secret key to use for generating the hash.
 * @param bool  $raw_output Optional. Whether to output raw binary data (true),
 *              or lowercase hexits (false). Default false.
 * @return string|false The hash in output determined by `$raw_output`. False if `$algo`
 *           is unknown or invalid.
 */
function hash_hmac($algo, $data, $key, $raw_output = false) {
	return _hash_hmac($algo, $data, $key, $raw_output);
}
endif;

/**
 * Internal compat function to mimic hash_hmac().
 *
 * @ignore
 * @since 3.2.0
 *
 * @param string $algo    Hash algorithm. Accepts 'md5' or 'sha1'.
 * @param string $data    Data to be hashed.
 * @param string $key    Secret key to use for generating the hash.
 * @param bool  $raw_output Optional. Whether to output raw binary data (true),
 *              or lowercase hexits (false). Default false.
 * @return string|false The hash in output determined by `$raw_output`. False if `$algo`
 *           is unknown or invalid.
 */
function _hash_hmac($algo, $data, $key, $raw_output = false) {
	$packs = array('md5' => 'H32', 'sha1' => 'H40');

	if ( !isset($packs[$algo]) )
		return false;

	$pack = $packs[$algo];

	if (strlen($key) > 64)
		$key = pack($pack, $algo($key));

	$key = str_pad($key, 64, chr(0));

	$ipad = (substr($key, 0, 64) ^ str_repeat(chr(0x36), 64));
	$opad = (substr($key, 0, 64) ^ str_repeat(chr(0x5C), 64));

	$hmac = $algo($opad . pack($pack, $algo($ipad . $data)));

	if ( $raw_output )
		return pack( $pack, $hmac );
	return $hmac;
}

if ( !function_exists('json_encode') ) {
	function json_encode( $string ) {
		global $wp_json;

		if ( ! ( $wp_json instanceof Services_JSON ) ) {
			require_once( ABSPATH . WPINC . '/class-json.php' );
			$wp_json = new Services_JSON();
		}

		return $wp_json->encodeUnsafe( $string );
	}
}

if ( !function_exists('json_decode') ) {
	/**
	 * @global Services_JSON $wp_json
	 * @param string $string
	 * @param bool  $assoc_array
	 * @return object|array
	 */
	function json_decode( $string, $assoc_array = false ) {
		global $wp_json;

		if ( ! ($wp_json instanceof Services_JSON ) ) {
			require_once( ABSPATH . WPINC . '/class-json.php' );
			$wp_json = new Services_JSON();
		}

		$res = $wp_json->decode( $string );
		if ( $assoc_array )
			$res = _json_decode_object_helper( $res );
		return $res;
	}

	/**
	 * @param object $data
	 * @return array
	 */
	function _json_decode_object_helper($data) {
		if ( is_object($data) )
			$data = get_object_vars($data);
		return is_array($data) ? array_map(__FUNCTION__, $data) : $data;
	}
}

if ( ! function_exists( 'hash_equals' ) ) :
/**
 * Timing attack safe string comparison
 *
 * Compares two strings using the same time whether they're equal or not.
 *
 * This function was added in PHP 5.6.
 *
 * Note: It can leak the length of a string when arguments of differing length are supplied.
 *
 * @since 3.9.2
 *
 * @param string $a Expected string.
 * @param string $b Actual, user supplied, string.
 * @return bool Whether strings are equal.
 */
function hash_equals( $a, $b ) {
	$a_length = strlen( $a );
	if ( $a_length !== strlen( $b ) ) {
		return false;
	}
	$result = 0;

	// Do not attempt to "optimize" this.
	for ( $i = 0; $i < $a_length; $i++ ) {
		$result |= ord( $a[ $i ] ) ^ ord( $b[ $i ] );
	}

	return $result === 0;
}
endif;

// JSON_PRETTY_PRINT was introduced in PHP 5.4
// Defined here to prevent a notice when using it with wp_json_encode()
if ( ! defined( 'JSON_PRETTY_PRINT' ) ) {
	define( 'JSON_PRETTY_PRINT', 128 );
}

if ( ! function_exists( 'json_last_error_msg' ) ) :
	/**
	 * Retrieves the error string of the last json_encode() or json_decode() call.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @internal This is a compatibility function for PHP <5.5
	 *
	 * @return bool|string Returns the error message on success, "No Error" if no error has occurred,
	 *           or false on failure.
	 */
	function json_last_error_msg() {
		// See https://core.trac.wordpress.org/ticket/27799.
		if ( ! function_exists( 'json_last_error' ) ) {
			return false;
		}

		$last_error_code = json_last_error();

		// Just in case JSON_ERROR_NONE is not defined.
		$error_code_none = defined( 'JSON_ERROR_NONE' ) ? JSON_ERROR_NONE : 0;

		switch ( true ) {
			case $last_error_code === $error_code_none:
				return 'No error';

			case defined( 'JSON_ERROR_DEPTH' ) && JSON_ERROR_DEPTH === $last_error_code:
				return 'Maximum stack depth exceeded';

			case defined( 'JSON_ERROR_STATE_MISMATCH' ) && JSON_ERROR_STATE_MISMATCH === $last_error_code:
				return 'State mismatch (invalid or malformed JSON)';

			case defined( 'JSON_ERROR_CTRL_CHAR' ) && JSON_ERROR_CTRL_CHAR === $last_error_code:
				return 'Control character error, possibly incorrectly encoded';

			case defined( 'JSON_ERROR_SYNTAX' ) && JSON_ERROR_SYNTAX === $last_error_code:
				return 'Syntax error';

			case defined( 'JSON_ERROR_UTF8' ) && JSON_ERROR_UTF8 === $last_error_code:
				return 'Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded';

			case defined( 'JSON_ERROR_RECURSION' ) && JSON_ERROR_RECURSION === $last_error_code:
				return 'Recursion detected';

			case defined( 'JSON_ERROR_INF_OR_NAN' ) && JSON_ERROR_INF_OR_NAN === $last_error_code:
				return 'Inf and NaN cannot be JSON encoded';

			case defined( 'JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE' ) && JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE === $last_error_code:
				return 'Type is not supported';

			default:
				return 'An unknown error occurred';
		}
	}
endif;

if ( ! interface_exists( 'JsonSerializable' ) ) {
	define( 'WP_JSON_SERIALIZE_COMPATIBLE', true );
	/**
	 * JsonSerializable interface.
	 *
	 * Compatibility shim for PHP <5.4
	 *
	 * @link https://secure.php.net/jsonserializable
	 *
	 * @since 4.4.0
	 */
	interface JsonSerializable {
		public function jsonSerialize();
	}
}

// random_int was introduced in PHP 7.0
if ( ! function_exists( 'random_int' ) ) {
	require ABSPATH . WPINC . '/random_compat/random.php';
}

if ( ! function_exists( 'array_replace_recursive' ) ) :
	/**
	 * PHP-agnostic version of {@link array_replace_recursive()}.
	 *
	 * The array_replace_recursive() function is a PHP 5.3 function. WordPress
	 * currently supports down to PHP 5.2, so this method is a workaround
	 * for PHP 5.2.
	 *
	 * Note: array_replace_recursive() supports infinite arguments, but for our use-
	 * case, we only need to support two arguments.
	 *
	 * Subject to removal once WordPress makes PHP 5.3.0 the minimum requirement.
	 *
	 * @since 4.5.3
	 *
	 * @see https://secure.php.net/manual/en/function.array-replace-recursive.php#109390
	 *
	 * @param array $base     Array with keys needing to be replaced.
	 * @param array $replacements Array with the replaced keys.
	 *
	 * @return array
	 */
	function array_replace_recursive( $base = array(), $replacements = array() ) {
		foreach ( array_slice( func_get_args(), 1 ) as $replacements ) {
			$bref_stack = array( &$base );
			$head_stack = array( $replacements );

			do {
				end( $bref_stack );

				$bref = &$bref_stack[ key( $bref_stack ) ];
				$head = array_pop( $head_stack );

				unset( $bref_stack[ key( $bref_stack ) ] );

				foreach ( array_keys( $head ) as $key ) {
					if ( isset( $key, $bref ) &&
					   isset( $bref[ $key ] ) && is_array( $bref[ $key ] ) &&
					   isset( $head[ $key ] ) && is_array( $head[ $key ] )
					) {
						$bref_stack[] = &$bref[ $key ];
						$head_stack[] = $head[ $key ];
					} else {
						$bref[ $key ] = $head[ $key ];
					}
				}
			} while ( count( $head_stack ) );
		}

		return $base;
	}
endif;

// SPL can be disabled on PHP 5.2
if ( ! function_exists( 'spl_autoload_register' ) ):
	$_wp_spl_autoloaders = array();

	/**
	 * Autoloader compatibility callback.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 *
	 * @param string $classname Class to attempt autoloading.
	 */
	function __autoload( $classname ) {
		global $_wp_spl_autoloaders;
		foreach ( $_wp_spl_autoloaders as $autoloader ) {
			if ( ! is_callable( $autoloader ) ) {
				// Avoid the extra warning if the autoloader isn't callable.
				continue;
			}

			call_user_func( $autoloader, $classname );

			// If it has been autoloaded, stop processing.
			if ( class_exists( $classname, false ) ) {
				return;
			}
		}
	}

	/**
	 * Registers a function to be autoloaded.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 *
	 * @param callable $autoload_function The function to register.
	 * @param bool   $throw       Optional. Whether the function should throw an exception
	 *                  if the function isn't callable. Default true.
	 * @param bool   $prepend      Whether the function should be prepended to the stack.
	 *                  Default false.
	 */
	function spl_autoload_register( $autoload_function, $throw = true, $prepend = false ) {
		if ( $throw && ! is_callable( $autoload_function ) ) {
			// String not translated to match PHP core.
			throw new Exception( 'Function not callable' );
		}

		global $_wp_spl_autoloaders;

		// Don't allow multiple registration.
		if ( in_array( $autoload_function, $_wp_spl_autoloaders ) ) {
			return;
		}

		if ( $prepend ) {
			array_unshift( $_wp_spl_autoloaders, $autoload_function );
		} else {
			$_wp_spl_autoloaders[] = $autoload_function;
		}
	}

	/**
	 * Unregisters an autoloader function.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 *
	 * @param callable $function The function to unregister.
	 * @return bool True if the function was unregistered, false if it could not be.
	 */
	function spl_autoload_unregister( $function ) {
		global $_wp_spl_autoloaders;
		foreach ( $_wp_spl_autoloaders as &$autoloader ) {
			if ( $autoloader === $function ) {
				unset( $autoloader );
				return true;
			}
		}

		return false;
	}

	/**
	 * Retrieves the registered autoloader functions.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 *
	 * @return array List of autoloader functions.
	 */
	function spl_autoload_functions() {
		return $GLOBALS['_wp_spl_autoloaders'];
	}
endif;

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null