Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/comment.php

<?php
/**
 * Core Comment API
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Comment
 */

/**
 * Check whether a comment passes internal checks to be allowed to add.
 *
 * If manual comment moderation is set in the administration, then all checks,
 * regardless of their type and whitelist, will fail and the function will
 * return false.
 *
 * If the number of links exceeds the amount in the administration, then the
 * check fails. If any of the parameter contents match the blacklist of words,
 * then the check fails.
 *
 * If the comment author was approved before, then the comment is automatically
 * whitelisted.
 *
 * If all checks pass, the function will return true.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $author    Comment author name.
 * @param string $email    Comment author email.
 * @param string $url     Comment author URL.
 * @param string $comment   Content of the comment.
 * @param string $user_ip   Comment author IP address.
 * @param string $user_agent  Comment author User-Agent.
 * @param string $comment_type Comment type, either user-submitted comment,
 *		            trackback, or pingback.
 * @return bool If all checks pass, true, otherwise false.
 */
function check_comment($author, $email, $url, $comment, $user_ip, $user_agent, $comment_type) {
	global $wpdb;

	// If manual moderation is enabled, skip all checks and return false.
	if ( 1 == get_option('comment_moderation') )
		return false;

	/** This filter is documented in wp-includes/comment-template.php */
	$comment = apply_filters( 'comment_text', $comment );

	// Check for the number of external links if a max allowed number is set.
	if ( $max_links = get_option( 'comment_max_links' ) ) {
		$num_links = preg_match_all( '/<a [^>]*href/i', $comment, $out );

		/**
		 * Filters the number of links found in a comment.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 * @since 4.7.0 Added the `$comment` parameter.
		 *
		 * @param int  $num_links The number of links found.
		 * @param string $url    Comment author's URL. Included in allowed links total.
		 * @param string $comment  Content of the comment.
		 */
		$num_links = apply_filters( 'comment_max_links_url', $num_links, $url, $comment );

		/*
		 * If the number of links in the comment exceeds the allowed amount,
		 * fail the check by returning false.
		 */
		if ( $num_links >= $max_links )
			return false;
	}

	$mod_keys = trim(get_option('moderation_keys'));

	// If moderation 'keys' (keywords) are set, process them.
	if ( !empty($mod_keys) ) {
		$words = explode("\n", $mod_keys );

		foreach ( (array) $words as $word) {
			$word = trim($word);

			// Skip empty lines.
			if ( empty($word) )
				continue;

			/*
			 * Do some escaping magic so that '#' (number of) characters in the spam
			 * words don't break things:
			 */
			$word = preg_quote($word, '#');

			/*
			 * Check the comment fields for moderation keywords. If any are found,
			 * fail the check for the given field by returning false.
			 */
			$pattern = "#$word#i";
			if ( preg_match($pattern, $author) ) return false;
			if ( preg_match($pattern, $email) ) return false;
			if ( preg_match($pattern, $url) ) return false;
			if ( preg_match($pattern, $comment) ) return false;
			if ( preg_match($pattern, $user_ip) ) return false;
			if ( preg_match($pattern, $user_agent) ) return false;
		}
	}

	/*
	 * Check if the option to approve comments by previously-approved authors is enabled.
	 *
	 * If it is enabled, check whether the comment author has a previously-approved comment,
	 * as well as whether there are any moderation keywords (if set) present in the author
	 * email address. If both checks pass, return true. Otherwise, return false.
	 */
	if ( 1 == get_option('comment_whitelist')) {
		if ( 'trackback' != $comment_type && 'pingback' != $comment_type && $author != '' && $email != '' ) {
			$comment_user = get_user_by( 'email', wp_unslash( $email ) );
			if ( ! empty( $comment_user->ID ) ) {
				$ok_to_comment = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT comment_approved FROM $wpdb->comments WHERE user_id = %d AND comment_approved = '1' LIMIT 1", $comment_user->ID ) );
			} else {
				// expected_slashed ($author, $email)
				$ok_to_comment = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT comment_approved FROM $wpdb->comments WHERE comment_author = %s AND comment_author_email = %s and comment_approved = '1' LIMIT 1", $author, $email ) );
			}
			if ( ( 1 == $ok_to_comment ) &&
				( empty($mod_keys) || false === strpos( $email, $mod_keys) ) )
					return true;
			else
				return false;
		} else {
			return false;
		}
	}
	return true;
}

/**
 * Retrieve the approved comments for post $post_id.
 *
 * @since 2.0.0
 * @since 4.1.0 Refactored to leverage WP_Comment_Query over a direct query.
 *
 * @param int  $post_id The ID of the post.
 * @param array $args  Optional. See WP_Comment_Query::query() for information on accepted arguments.
 * @return int|array $comments The approved comments, or number of comments if `$count`
 *               argument is true.
 */
function get_approved_comments( $post_id, $args = array() ) {
	if ( ! $post_id ) {
		return array();
	}

	$defaults = array(
		'status' => 1,
		'post_id' => $post_id,
		'order'  => 'ASC',
	);
	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$query = new WP_Comment_Query;
	return $query->query( $r );
}

/**
 * Retrieves comment data given a comment ID or comment object.
 *
 * If an object is passed then the comment data will be cached and then returned
 * after being passed through a filter. If the comment is empty, then the global
 * comment variable will be used, if it is set.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global WP_Comment $comment
 *
 * @param WP_Comment|string|int $comment Comment to retrieve.
 * @param string        $output Optional. The required return type. One of OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N, which correspond to
 *                    a WP_Comment object, an associative array, or a numeric array, respectively. Default OBJECT.
 * @return WP_Comment|array|null Depends on $output value.
 */
function get_comment( &$comment = null, $output = OBJECT ) {
	if ( empty( $comment ) && isset( $GLOBALS['comment'] ) ) {
		$comment = $GLOBALS['comment'];
	}

	if ( $comment instanceof WP_Comment ) {
		$_comment = $comment;
	} elseif ( is_object( $comment ) ) {
		$_comment = new WP_Comment( $comment );
	} else {
		$_comment = WP_Comment::get_instance( $comment );
	}

	if ( ! $_comment ) {
		return null;
	}

	/**
	 * Fires after a comment is retrieved.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param mixed $_comment Comment data.
	 */
	$_comment = apply_filters( 'get_comment', $_comment );

	if ( $output == OBJECT ) {
		return $_comment;
	} elseif ( $output == ARRAY_A ) {
		return $_comment->to_array();
	} elseif ( $output == ARRAY_N ) {
		return array_values( $_comment->to_array() );
	}
	return $_comment;
}

/**
 * Retrieve a list of comments.
 *
 * The comment list can be for the blog as a whole or for an individual post.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @param string|array $args Optional. Array or string of arguments. See WP_Comment_Query::parse_query()
 *              for information on accepted arguments. Default empty.
 * @return int|array List of comments or number of found comments if `$count` argument is true.
 */
function get_comments( $args = '' ) {
	$query = new WP_Comment_Query;
	return $query->query( $args );
}

/**
 * Retrieve all of the WordPress supported comment statuses.
 *
 * Comments have a limited set of valid status values, this provides the comment
 * status values and descriptions.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @return array List of comment statuses.
 */
function get_comment_statuses() {
	$status = array(
		'hold'		=> __( 'Unapproved' ),
		'approve'	=> _x( 'Approved', 'comment status' ),
		'spam'		=> _x( 'Spam', 'comment status' ),
		'trash'		=> _x( 'Trash', 'comment status' ),
	);

	return $status;
}

/**
 * Gets the default comment status for a post type.
 *
 * @since 4.3.0
 *
 * @param string $post_type  Optional. Post type. Default 'post'.
 * @param string $comment_type Optional. Comment type. Default 'comment'.
 * @return string Expected return value is 'open' or 'closed'.
 */
function get_default_comment_status( $post_type = 'post', $comment_type = 'comment' ) {
	switch ( $comment_type ) {
		case 'pingback' :
		case 'trackback' :
			$supports = 'trackbacks';
			$option = 'ping';
			break;
		default :
			$supports = 'comments';
			$option = 'comment';
	}

	// Set the status.
	if ( 'page' === $post_type ) {
		$status = 'closed';
	} elseif ( post_type_supports( $post_type, $supports ) ) {
		$status = get_option( "default_{$option}_status" );
	} else {
		$status = 'closed';
	}

	/**
	 * Filters the default comment status for the given post type.
	 *
	 * @since 4.3.0
	 *
	 * @param string $status    Default status for the given post type,
	 *               either 'open' or 'closed'.
	 * @param string $post_type  Post type. Default is `post`.
	 * @param string $comment_type Type of comment. Default is `comment`.
	 */
	return apply_filters( 'get_default_comment_status' , $status, $post_type, $comment_type );
}

/**
 * The date the last comment was modified.
 *
 * @since 1.5.0
 * @since 4.7.0 Replaced caching the modified date in a local static variable
 *       with the Object Cache API.
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $timezone Which timezone to use in reference to 'gmt', 'blog', or 'server' locations.
 * @return string|false Last comment modified date on success, false on failure.
 */
function get_lastcommentmodified( $timezone = 'server' ) {
	global $wpdb;

	$timezone = strtolower( $timezone );
	$key = "lastcommentmodified:$timezone";

	$comment_modified_date = wp_cache_get( $key, 'timeinfo' );
	if ( false !== $comment_modified_date ) {
		return $comment_modified_date;
	}

	switch ( $timezone ) {
		case 'gmt':
			$comment_modified_date = $wpdb->get_var( "SELECT comment_date_gmt FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1" );
			break;
		case 'blog':
			$comment_modified_date = $wpdb->get_var( "SELECT comment_date FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1" );
			break;
		case 'server':
			$add_seconds_server = date( 'Z' );

			$comment_modified_date = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT DATE_ADD(comment_date_gmt, INTERVAL %s SECOND) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1", $add_seconds_server ) );
			break;
	}

	if ( $comment_modified_date ) {
		wp_cache_set( $key, $comment_modified_date, 'timeinfo' );

		return $comment_modified_date;
	}

	return false;
}

/**
 * The amount of comments in a post or total comments.
 *
 * A lot like wp_count_comments(), in that they both return comment stats (albeit with different types).
 * The wp_count_comments() actually caches, but this function does not.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int $post_id Optional. Comment amount in post if > 0, else total comments blog wide.
 * @return array The amount of spam, approved, awaiting moderation, and total comments.
 */
function get_comment_count( $post_id = 0 ) {
	global $wpdb;

	$post_id = (int) $post_id;

	$where = '';
	if ( $post_id > 0 ) {
		$where = $wpdb->prepare("WHERE comment_post_ID = %d", $post_id);
	}

	$totals = (array) $wpdb->get_results("
		SELECT comment_approved, COUNT( * ) AS total
		FROM {$wpdb->comments}
		{$where}
		GROUP BY comment_approved
	", ARRAY_A);

	$comment_count = array(
		'approved'      => 0,
		'awaiting_moderation' => 0,
		'spam'        => 0,
		'trash'        => 0,
		'post-trashed'    => 0,
		'total_comments'   => 0,
		'all'         => 0,
	);

	foreach ( $totals as $row ) {
		switch ( $row['comment_approved'] ) {
			case 'trash':
				$comment_count['trash'] = $row['total'];
				break;
			case 'post-trashed':
				$comment_count['post-trashed'] = $row['total'];
				break;
			case 'spam':
				$comment_count['spam'] = $row['total'];
				$comment_count['total_comments'] += $row['total'];
				break;
			case '1':
				$comment_count['approved'] = $row['total'];
				$comment_count['total_comments'] += $row['total'];
				$comment_count['all'] += $row['total'];
				break;
			case '0':
				$comment_count['awaiting_moderation'] = $row['total'];
				$comment_count['total_comments'] += $row['total'];
				$comment_count['all'] += $row['total'];
				break;
			default:
				break;
		}
	}

	return $comment_count;
}

//
// Comment meta functions
//

/**
 * Add meta data field to a comment.
 *
 * @since 2.9.0
 * @link https://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_comment_meta
 *
 * @param int $comment_id Comment ID.
 * @param string $meta_key Metadata name.
 * @param mixed $meta_value Metadata value.
 * @param bool $unique Optional, default is false. Whether the same key should not be added.
 * @return int|bool Meta ID on success, false on failure.
 */
function add_comment_meta($comment_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false) {
	return add_metadata('comment', $comment_id, $meta_key, $meta_value, $unique);
}

/**
 * Remove metadata matching criteria from a comment.
 *
 * You can match based on the key, or key and value. Removing based on key and
 * value, will keep from removing duplicate metadata with the same key. It also
 * allows removing all metadata matching key, if needed.
 *
 * @since 2.9.0
 * @link https://codex.wordpress.org/Function_Reference/delete_comment_meta
 *
 * @param int $comment_id comment ID
 * @param string $meta_key Metadata name.
 * @param mixed $meta_value Optional. Metadata value.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function delete_comment_meta($comment_id, $meta_key, $meta_value = '') {
	return delete_metadata('comment', $comment_id, $meta_key, $meta_value);
}

/**
 * Retrieve comment meta field for a comment.
 *
 * @since 2.9.0
 * @link https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_comment_meta
 *
 * @param int $comment_id Comment ID.
 * @param string $key Optional. The meta key to retrieve. By default, returns data for all keys.
 * @param bool $single Whether to return a single value.
 * @return mixed Will be an array if $single is false. Will be value of meta data field if $single
 * is true.
 */
function get_comment_meta($comment_id, $key = '', $single = false) {
	return get_metadata('comment', $comment_id, $key, $single);
}

/**
 * Update comment meta field based on comment ID.
 *
 * Use the $prev_value parameter to differentiate between meta fields with the
 * same key and comment ID.
 *
 * If the meta field for the comment does not exist, it will be added.
 *
 * @since 2.9.0
 * @link https://codex.wordpress.org/Function_Reference/update_comment_meta
 *
 * @param int $comment_id Comment ID.
 * @param string $meta_key Metadata key.
 * @param mixed $meta_value Metadata value.
 * @param mixed $prev_value Optional. Previous value to check before removing.
 * @return int|bool Meta ID if the key didn't exist, true on successful update, false on failure.
 */
function update_comment_meta($comment_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value = '') {
	return update_metadata('comment', $comment_id, $meta_key, $meta_value, $prev_value);
}

/**
 * Queues comments for metadata lazy-loading.
 *
 * @since 4.5.0
 *
 * @param array $comments Array of comment objects.
 */
function wp_queue_comments_for_comment_meta_lazyload( $comments ) {
	// Don't use `wp_list_pluck()` to avoid by-reference manipulation.
	$comment_ids = array();
	if ( is_array( $comments ) ) {
		foreach ( $comments as $comment ) {
			if ( $comment instanceof WP_Comment ) {
				$comment_ids[] = $comment->comment_ID;
			}
		}
	}

	if ( $comment_ids ) {
		$lazyloader = wp_metadata_lazyloader();
		$lazyloader->queue_objects( 'comment', $comment_ids );
	}
}

/**
 * Sets the cookies used to store an unauthenticated commentator's identity. Typically used
 * to recall previous comments by this commentator that are still held in moderation.
 *
 * @param WP_Comment $comment Comment object.
 * @param object   $user  Comment author's object.
 *
 * @since 3.4.0
 */
function wp_set_comment_cookies($comment, $user) {
	if ( $user->exists() )
		return;

	/**
	 * Filters the lifetime of the comment cookie in seconds.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param int $seconds Comment cookie lifetime. Default 30000000.
	 */
	$comment_cookie_lifetime = apply_filters( 'comment_cookie_lifetime', 30000000 );
	$secure = ( 'https' === parse_url( home_url(), PHP_URL_SCHEME ) );
	setcookie( 'comment_author_' . COOKIEHASH, $comment->comment_author, time() + $comment_cookie_lifetime, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );
	setcookie( 'comment_author_email_' . COOKIEHASH, $comment->comment_author_email, time() + $comment_cookie_lifetime, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );
	setcookie( 'comment_author_url_' . COOKIEHASH, esc_url($comment->comment_author_url), time() + $comment_cookie_lifetime, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN, $secure );
}

/**
 * Sanitizes the cookies sent to the user already.
 *
 * Will only do anything if the cookies have already been created for the user.
 * Mostly used after cookies had been sent to use elsewhere.
 *
 * @since 2.0.4
 */
function sanitize_comment_cookies() {
	if ( isset( $_COOKIE['comment_author_' . COOKIEHASH] ) ) {
		/**
		 * Filters the comment author's name cookie before it is set.
		 *
		 * When this filter hook is evaluated in wp_filter_comment(),
		 * the comment author's name string is passed.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 *
		 * @param string $author_cookie The comment author name cookie.
		 */
		$comment_author = apply_filters( 'pre_comment_author_name', $_COOKIE['comment_author_' . COOKIEHASH] );
		$comment_author = wp_unslash($comment_author);
		$comment_author = esc_attr($comment_author);
		$_COOKIE['comment_author_' . COOKIEHASH] = $comment_author;
	}

	if ( isset( $_COOKIE['comment_author_email_' . COOKIEHASH] ) ) {
		/**
		 * Filters the comment author's email cookie before it is set.
		 *
		 * When this filter hook is evaluated in wp_filter_comment(),
		 * the comment author's email string is passed.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 *
		 * @param string $author_email_cookie The comment author email cookie.
		 */
		$comment_author_email = apply_filters( 'pre_comment_author_email', $_COOKIE['comment_author_email_' . COOKIEHASH] );
		$comment_author_email = wp_unslash($comment_author_email);
		$comment_author_email = esc_attr($comment_author_email);
		$_COOKIE['comment_author_email_'.COOKIEHASH] = $comment_author_email;
	}

	if ( isset( $_COOKIE['comment_author_url_' . COOKIEHASH] ) ) {
		/**
		 * Filters the comment author's URL cookie before it is set.
		 *
		 * When this filter hook is evaluated in wp_filter_comment(),
		 * the comment author's URL string is passed.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 *
		 * @param string $author_url_cookie The comment author URL cookie.
		 */
		$comment_author_url = apply_filters( 'pre_comment_author_url', $_COOKIE['comment_author_url_' . COOKIEHASH] );
		$comment_author_url = wp_unslash($comment_author_url);
		$_COOKIE['comment_author_url_'.COOKIEHASH] = $comment_author_url;
	}
}

/**
 * Validates whether this comment is allowed to be made.
 *
 * @since 2.0.0
 * @since 4.7.0 The `$avoid_die` parameter was added, allowing the function to
 *       return a WP_Error object instead of dying.
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $commentdata Contains information on the comment.
 * @param bool $avoid_die  When true, a disallowed comment will result in the function
 *              returning a WP_Error object, rather than executing wp_die().
 *              Default false.
 * @return int|string|WP_Error Allowed comments return the approval status (0|1|'spam').
 *               If `$avoid_die` is true, disallowed comments return a WP_Error.
 */
function wp_allow_comment( $commentdata, $avoid_die = false ) {
	global $wpdb;

	// Simple duplicate check
	// expected_slashed ($comment_post_ID, $comment_author, $comment_author_email, $comment_content)
	$dupe = $wpdb->prepare(
		"SELECT comment_ID FROM $wpdb->comments WHERE comment_post_ID = %d AND comment_parent = %s AND comment_approved != 'trash' AND ( comment_author = %s ",
		wp_unslash( $commentdata['comment_post_ID'] ),
		wp_unslash( $commentdata['comment_parent'] ),
		wp_unslash( $commentdata['comment_author'] )
	);
	if ( $commentdata['comment_author_email'] ) {
		$dupe .= $wpdb->prepare(
			"AND comment_author_email = %s ",
			wp_unslash( $commentdata['comment_author_email'] )
		);
	}
	$dupe .= $wpdb->prepare(
		") AND comment_content = %s LIMIT 1",
		wp_unslash( $commentdata['comment_content'] )
	);

	$dupe_id = $wpdb->get_var( $dupe );

	/**
	 * Filters the ID, if any, of the duplicate comment found when creating a new comment.
	 *
	 * Return an empty value from this filter to allow what WP considers a duplicate comment.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param int  $dupe_id   ID of the comment identified as a duplicate.
	 * @param array $commentdata Data for the comment being created.
	 */
	$dupe_id = apply_filters( 'duplicate_comment_id', $dupe_id, $commentdata );

	if ( $dupe_id ) {
		/**
		 * Fires immediately after a duplicate comment is detected.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 *
		 * @param array $commentdata Comment data.
		 */
		do_action( 'comment_duplicate_trigger', $commentdata );
		if ( true === $avoid_die ) {
			return new WP_Error( 'comment_duplicate', __( 'Duplicate comment detected; it looks as though you&#8217;ve already said that!' ), 409 );
		} else {
			if ( wp_doing_ajax() ) {
				die( __('Duplicate comment detected; it looks as though you&#8217;ve already said that!') );
			}

			wp_die( __( 'Duplicate comment detected; it looks as though you&#8217;ve already said that!' ), 409 );
		}
	}

	/**
	 * Fires immediately before a comment is marked approved.
	 *
	 * Allows checking for comment flooding.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 * @since 4.7.0 The `$avoid_die` parameter was added.
	 *
	 * @param string $comment_author_IP  Comment author's IP address.
	 * @param string $comment_author_email Comment author's email.
	 * @param string $comment_date_gmt   GMT date the comment was posted.
	 * @param bool  $avoid_die      Whether to prevent executing wp_die()
	 *                   or die() if a comment flood is occurring.
	 */
	do_action(
		'check_comment_flood',
		$commentdata['comment_author_IP'],
		$commentdata['comment_author_email'],
		$commentdata['comment_date_gmt'],
		$avoid_die
	);

	/**
	 * Filters whether a comment is part of a comment flood.
	 *
	 * The default check is wp_check_comment_flood(). See check_comment_flood_db().
	 *
	 * @since 4.7.0
	 *
	 * @param bool  $is_flood       Is a comment flooding occurring? Default false.
	 * @param string $comment_author_IP  Comment author's IP address.
	 * @param string $comment_author_email Comment author's email.
	 * @param string $comment_date_gmt   GMT date the comment was posted.
	 * @param bool  $avoid_die      Whether to prevent executing wp_die()
	 *                   or die() if a comment flood is occurring.
	 */
	$is_flood = apply_filters(
		'wp_is_comment_flood',
		false,
		$commentdata['comment_author_IP'],
		$commentdata['comment_author_email'],
		$commentdata['comment_date_gmt'],
		$avoid_die
	);

	if ( $is_flood ) {
		return new WP_Error( 'comment_flood', __( 'You are posting comments too quickly. Slow down.' ), 429 );
	}

	if ( ! empty( $commentdata['user_id'] ) ) {
		$user = get_userdata( $commentdata['user_id'] );
		$post_author = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare(
			"SELECT post_author FROM $wpdb->posts WHERE ID = %d LIMIT 1",
			$commentdata['comment_post_ID']
		) );
	}

	if ( isset( $user ) && ( $commentdata['user_id'] == $post_author || $user->has_cap( 'moderate_comments' ) ) ) {
		// The author and the admins get respect.
		$approved = 1;
	} else {
		// Everyone else's comments will be checked.
		if ( check_comment(
			$commentdata['comment_author'],
			$commentdata['comment_author_email'],
			$commentdata['comment_author_url'],
			$commentdata['comment_content'],
			$commentdata['comment_author_IP'],
			$commentdata['comment_agent'],
			$commentdata['comment_type']
		) ) {
			$approved = 1;
		} else {
			$approved = 0;
		}

		if ( wp_blacklist_check(
			$commentdata['comment_author'],
			$commentdata['comment_author_email'],
			$commentdata['comment_author_url'],
			$commentdata['comment_content'],
			$commentdata['comment_author_IP'],
			$commentdata['comment_agent']
		) ) {
			$approved = EMPTY_TRASH_DAYS ? 'trash' : 'spam';
		}
	}

	/**
	 * Filters a comment's approval status before it is set.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param bool|string $approved  The approval status. Accepts 1, 0, or 'spam'.
	 * @param array    $commentdata Comment data.
	 */
	$approved = apply_filters( 'pre_comment_approved', $approved, $commentdata );
	return $approved;
}

/**
 * Hooks WP's native database-based comment-flood check.
 *
 * This wrapper maintains backward compatibility with plugins that expect to
 * be able to unhook the legacy check_comment_flood_db() function from
 * 'check_comment_flood' using remove_action().
 *
 * @since 2.3.0
 * @since 4.7.0 Converted to be an add_filter() wrapper.
 */
function check_comment_flood_db() {
	add_filter( 'wp_is_comment_flood', 'wp_check_comment_flood', 10, 5 );
}

/**
 * Checks whether comment flooding is occurring.
 *
 * Won't run, if current user can manage options, so to not block
 * administrators.
 *
 * @since 4.7.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param bool  $is_flood Is a comment flooding occurring?
 * @param string $ip    Comment IP.
 * @param string $email   Comment author email address.
 * @param string $date   MySQL time string.
 * @param bool  $avoid_die When true, a disallowed comment will result in the function
 *             returning a WP_Error object, rather than executing wp_die().
 *             Default false.
 * @return bool Whether comment flooding is occurring.
 */
function wp_check_comment_flood( $is_flood, $ip, $email, $date, $avoid_die = false ) {

	global $wpdb;

	// Another callback has declared a flood. Trust it.
	if ( true === $is_flood ) {
		return $is_flood;
	}

	// don't throttle admins or moderators
	if ( current_user_can( 'manage_options' ) || current_user_can( 'moderate_comments' ) ) {
		return false;
	}
	$hour_ago = gmdate( 'Y-m-d H:i:s', time() - HOUR_IN_SECONDS );

	if ( is_user_logged_in() ) {
		$user = get_current_user_id();
		$check_column = '`user_id`';
	} else {
		$user = $ip;
		$check_column = '`comment_author_IP`';
	}

	$sql = $wpdb->prepare(
		"SELECT `comment_date_gmt` FROM `$wpdb->comments` WHERE `comment_date_gmt` >= %s AND ( $check_column = %s OR `comment_author_email` = %s ) ORDER BY `comment_date_gmt` DESC LIMIT 1",
		$hour_ago,
		$user,
		$email
	);
	$lasttime = $wpdb->get_var( $sql );
	if ( $lasttime ) {
		$time_lastcomment = mysql2date('U', $lasttime, false);
		$time_newcomment = mysql2date('U', $date, false);
		/**
		 * Filters the comment flood status.
		 *
		 * @since 2.1.0
		 *
		 * @param bool $bool       Whether a comment flood is occurring. Default false.
		 * @param int $time_lastcomment Timestamp of when the last comment was posted.
		 * @param int $time_newcomment Timestamp of when the new comment was posted.
		 */
		$flood_die = apply_filters( 'comment_flood_filter', false, $time_lastcomment, $time_newcomment );
		if ( $flood_die ) {
			/**
			 * Fires before the comment flood message is triggered.
			 *
			 * @since 1.5.0
			 *
			 * @param int $time_lastcomment Timestamp of when the last comment was posted.
			 * @param int $time_newcomment Timestamp of when the new comment was posted.
			 */
			do_action( 'comment_flood_trigger', $time_lastcomment, $time_newcomment );
			if ( true === $avoid_die ) {
				return true;
			} else {
				if ( wp_doing_ajax() ) {
					die( __('You are posting comments too quickly. Slow down.') );
				}

				wp_die( __( 'You are posting comments too quickly. Slow down.' ), 429 );
			}
		}
	}

	return false;
}

/**
 * Separates an array of comments into an array keyed by comment_type.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @param array $comments Array of comments
 * @return array Array of comments keyed by comment_type.
 */
function separate_comments(&$comments) {
	$comments_by_type = array('comment' => array(), 'trackback' => array(), 'pingback' => array(), 'pings' => array());
	$count = count($comments);
	for ( $i = 0; $i < $count; $i++ ) {
		$type = $comments[$i]->comment_type;
		if ( empty($type) )
			$type = 'comment';
		$comments_by_type[$type][] = &$comments[$i];
		if ( 'trackback' == $type || 'pingback' == $type )
			$comments_by_type['pings'][] = &$comments[$i];
	}

	return $comments_by_type;
}

/**
 * Calculate the total number of comment pages.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @uses Walker_Comment
 *
 * @global WP_Query $wp_query
 *
 * @param array $comments Optional array of WP_Comment objects. Defaults to $wp_query->comments
 * @param int  $per_page Optional comments per page.
 * @param bool $threaded Optional control over flat or threaded comments.
 * @return int Number of comment pages.
 */
function get_comment_pages_count( $comments = null, $per_page = null, $threaded = null ) {
	global $wp_query;

	if ( null === $comments && null === $per_page && null === $threaded && !empty($wp_query->max_num_comment_pages) )
		return $wp_query->max_num_comment_pages;

	if ( ( ! $comments || ! is_array( $comments ) ) && ! empty( $wp_query->comments ) )
		$comments = $wp_query->comments;

	if ( empty($comments) )
		return 0;

	if ( ! get_option( 'page_comments' ) ) {
		return 1;
	}

	if ( !isset($per_page) )
		$per_page = (int) get_query_var('comments_per_page');
	if ( 0 === $per_page )
		$per_page = (int) get_option('comments_per_page');
	if ( 0 === $per_page )
		return 1;

	if ( !isset($threaded) )
		$threaded = get_option('thread_comments');

	if ( $threaded ) {
		$walker = new Walker_Comment;
		$count = ceil( $walker->get_number_of_root_elements( $comments ) / $per_page );
	} else {
		$count = ceil( count( $comments ) / $per_page );
	}

	return $count;
}

/**
 * Calculate what page number a comment will appear on for comment paging.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int  $comment_ID Comment ID.
 * @param array $args {
 *   Array of optional arguments.
 *   @type string   $type   Limit paginated comments to those matching a given type. Accepts 'comment',
 *                 'trackback', 'pingback', 'pings' (trackbacks and pingbacks), or 'all'.
 *                 Default is 'all'.
 *   @type int    $per_page Per-page count to use when calculating pagination. Defaults to the value of the
 *                 'comments_per_page' option.
 *   @type int|string $max_depth If greater than 1, comment page will be determined for the top-level parent of
 *                 `$comment_ID`. Defaults to the value of the 'thread_comments_depth' option.
 * } *
 * @return int|null Comment page number or null on error.
 */
function get_page_of_comment( $comment_ID, $args = array() ) {
	global $wpdb;

	$page = null;

	if ( !$comment = get_comment( $comment_ID ) )
		return;

	$defaults = array( 'type' => 'all', 'page' => '', 'per_page' => '', 'max_depth' => '' );
	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
	$original_args = $args;

	// Order of precedence: 1. `$args['per_page']`, 2. 'comments_per_page' query_var, 3. 'comments_per_page' option.
	if ( get_option( 'page_comments' ) ) {
		if ( '' === $args['per_page'] ) {
			$args['per_page'] = get_query_var( 'comments_per_page' );
		}

		if ( '' === $args['per_page'] ) {
			$args['per_page'] = get_option( 'comments_per_page' );
		}
	}

	if ( empty($args['per_page']) ) {
		$args['per_page'] = 0;
		$args['page'] = 0;
	}

	if ( $args['per_page'] < 1 ) {
		$page = 1;
	}

	if ( null === $page ) {
		if ( '' === $args['max_depth'] ) {
			if ( get_option('thread_comments') )
				$args['max_depth'] = get_option('thread_comments_depth');
			else
				$args['max_depth'] = -1;
		}

		// Find this comment's top level parent if threading is enabled
		if ( $args['max_depth'] > 1 && 0 != $comment->comment_parent )
			return get_page_of_comment( $comment->comment_parent, $args );

		$comment_args = array(
			'type'    => $args['type'],
			'post_id'  => $comment->comment_post_ID,
			'fields'   => 'ids',
			'count'   => true,
			'status'   => 'approve',
			'parent'   => 0,
			'date_query' => array(
				array(
					'column' => "$wpdb->comments.comment_date_gmt",
					'before' => $comment->comment_date_gmt,
				)
			),
		);

		$comment_query = new WP_Comment_Query();
		$older_comment_count = $comment_query->query( $comment_args );

		// No older comments? Then it's page #1.
		if ( 0 == $older_comment_count ) {
			$page = 1;

		// Divide comments older than this one by comments per page to get this comment's page number
		} else {
			$page = ceil( ( $older_comment_count + 1 ) / $args['per_page'] );
		}
	}

	/**
	 * Filters the calculated page on which a comment appears.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 * @since 4.7.0 Introduced the `$comment_ID` parameter.
	 *
	 * @param int  $page     Comment page.
	 * @param array $args {
	 *   Arguments used to calculate pagination. These include arguments auto-detected by the function,
	 *   based on query vars, system settings, etc. For pristine arguments passed to the function,
	 *   see `$original_args`.
	 *
	 *   @type string $type   Type of comments to count.
	 *   @type int  $page   Calculated current page.
	 *   @type int  $per_page Calculated number of comments per page.
	 *   @type int  $max_depth Maximum comment threading depth allowed.
	 * }
	 * @param array $original_args {
	 *   Array of arguments passed to the function. Some or all of these may not be set.
	 *
	 *   @type string $type   Type of comments to count.
	 *   @type int  $page   Current comment page.
	 *   @type int  $per_page Number of comments per page.
	 *   @type int  $max_depth Maximum comment threading depth allowed.
	 * }
	 * @param int $comment_ID ID of the comment.
	 */
	return apply_filters( 'get_page_of_comment', (int) $page, $args, $original_args, $comment_ID );
}

/**
 * Retrieves the maximum character lengths for the comment form fields.
 *
 * @since 4.5.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @return array Maximum character length for the comment form fields.
 */
function wp_get_comment_fields_max_lengths() {
	global $wpdb;

	$lengths = array(
		'comment_author'    => 245,
		'comment_author_email' => 100,
		'comment_author_url'  => 200,
		'comment_content'   => 65525,
	);

	if ( $wpdb->is_mysql ) {
		foreach ( $lengths as $column => $length ) {
			$col_length = $wpdb->get_col_length( $wpdb->comments, $column );
			$max_length = 0;

			// No point if we can't get the DB column lengths
			if ( is_wp_error( $col_length ) ) {
				break;
			}

			if ( ! is_array( $col_length ) && (int) $col_length > 0 ) {
				$max_length = (int) $col_length;
			} elseif ( is_array( $col_length ) && isset( $col_length['length'] ) && intval( $col_length['length'] ) > 0 ) {
				$max_length = (int) $col_length['length'];

				if ( ! empty( $col_length['type'] ) && 'byte' === $col_length['type'] ) {
					$max_length = $max_length - 10;
				}
			}

			if ( $max_length > 0 ) {
				$lengths[ $column ] = $max_length;
			}
		}
	}

	/**
	 * Filters the lengths for the comment form fields.
	 *
	 * @since 4.5.0
	 *
	 * @param array $lengths Associative array `'field_name' => 'maximum length'`.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_comment_fields_max_lengths', $lengths );
}

/**
 * Compares the lengths of comment data against the maximum character limits.
 *
 * @since 4.7.0
 *
 * @param array $comment_data Array of arguments for inserting a comment.
 * @return WP_Error|true WP_Error when a comment field exceeds the limit,
 *            otherwise true.
 */
function wp_check_comment_data_max_lengths( $comment_data ) {
	$max_lengths = wp_get_comment_fields_max_lengths();

	if ( isset( $comment_data['comment_author'] ) && mb_strlen( $comment_data['comment_author'], '8bit' ) > $max_lengths['comment_author'] ) {
		return new WP_Error( 'comment_author_column_length', __( '<strong>ERROR</strong>: your name is too long.' ), 200 );
	}

	if ( isset( $comment_data['comment_author_email'] ) && strlen( $comment_data['comment_author_email'] ) > $max_lengths['comment_author_email'] ) {
		return new WP_Error( 'comment_author_email_column_length', __( '<strong>ERROR</strong>: your email address is too long.' ), 200 );
	}

	if ( isset( $comment_data['comment_author_url'] ) && strlen( $comment_data['comment_author_url'] ) > $max_lengths['comment_author_url'] ) {
		return new WP_Error( 'comment_author_url_column_length', __( '<strong>ERROR</strong>: your url is too long.' ), 200 );
	}

	if ( isset( $comment_data['comment_content'] ) && mb_strlen( $comment_data['comment_content'], '8bit' ) > $max_lengths['comment_content'] ) {
		return new WP_Error( 'comment_content_column_length', __( '<strong>ERROR</strong>: your comment is too long.' ), 200 );
	}

	return true;
}

/**
 * Does comment contain blacklisted characters or words.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param string $author The author of the comment
 * @param string $email The email of the comment
 * @param string $url The url used in the comment
 * @param string $comment The comment content
 * @param string $user_ip The comment author IP address
 * @param string $user_agent The author's browser user agent
 * @return bool True if comment contains blacklisted content, false if comment does not
 */
function wp_blacklist_check($author, $email, $url, $comment, $user_ip, $user_agent) {
	/**
	 * Fires before the comment is tested for blacklisted characters or words.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $author   Comment author.
	 * @param string $email   Comment author's email.
	 * @param string $url    Comment author's URL.
	 * @param string $comment  Comment content.
	 * @param string $user_ip  Comment author's IP address.
	 * @param string $user_agent Comment author's browser user agent.
	 */
	do_action( 'wp_blacklist_check', $author, $email, $url, $comment, $user_ip, $user_agent );

	$mod_keys = trim( get_option('blacklist_keys') );
	if ( '' == $mod_keys )
		return false; // If moderation keys are empty

	// Ensure HTML tags are not being used to bypass the blacklist.
	$comment_without_html = wp_strip_all_tags( $comment );

	$words = explode("\n", $mod_keys );

	foreach ( (array) $words as $word ) {
		$word = trim($word);

		// Skip empty lines
		if ( empty($word) ) { continue; }

		// Do some escaping magic so that '#' chars in the
		// spam words don't break things:
		$word = preg_quote($word, '#');

		$pattern = "#$word#i";
		if (
			  preg_match($pattern, $author)
			|| preg_match($pattern, $email)
			|| preg_match($pattern, $url)
			|| preg_match($pattern, $comment)
			|| preg_match($pattern, $comment_without_html)
			|| preg_match($pattern, $user_ip)
			|| preg_match($pattern, $user_agent)
		 )
			return true;
	}
	return false;
}

/**
 * Retrieve total comments for blog or single post.
 *
 * The properties of the returned object contain the 'moderated', 'approved',
 * and spam comments for either the entire blog or single post. Those properties
 * contain the amount of comments that match the status. The 'total_comments'
 * property contains the integer of total comments.
 *
 * The comment stats are cached and then retrieved, if they already exist in the
 * cache.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param int $post_id Optional. Post ID.
 * @return object|array Comment stats.
 */
function wp_count_comments( $post_id = 0 ) {
	$post_id = (int) $post_id;

	/**
	 * Filters the comments count for a given post.
	 *
	 * @since 2.7.0
	 *
	 * @param array $count  An empty array.
	 * @param int  $post_id The post ID.
	 */
	$filtered = apply_filters( 'wp_count_comments', array(), $post_id );
	if ( ! empty( $filtered ) ) {
		return $filtered;
	}

	$count = wp_cache_get( "comments-{$post_id}", 'counts' );
	if ( false !== $count ) {
		return $count;
	}

	$stats = get_comment_count( $post_id );
	$stats['moderated'] = $stats['awaiting_moderation'];
	unset( $stats['awaiting_moderation'] );

	$stats_object = (object) $stats;
	wp_cache_set( "comments-{$post_id}", $stats_object, 'counts' );

	return $stats_object;
}

/**
 * Trashes or deletes a comment.
 *
 * The comment is moved to trash instead of permanently deleted unless trash is
 * disabled, item is already in the trash, or $force_delete is true.
 *
 * The post comment count will be updated if the comment was approved and has a
 * post ID available.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id  Comment ID or WP_Comment object.
 * @param bool      $force_delete Whether to bypass trash and force deletion. Default is false.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_delete_comment($comment_id, $force_delete = false) {
	global $wpdb;
	if (!$comment = get_comment($comment_id))
		return false;

	if ( !$force_delete && EMPTY_TRASH_DAYS && !in_array( wp_get_comment_status( $comment ), array( 'trash', 'spam' ) ) )
		return wp_trash_comment($comment_id);

	/**
	 * Fires immediately before a comment is deleted from the database.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param int $comment_id The comment ID.
	 */
	do_action( 'delete_comment', $comment->comment_ID );

	// Move children up a level.
	$children = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare("SELECT comment_ID FROM $wpdb->comments WHERE comment_parent = %d", $comment->comment_ID) );
	if ( !empty($children) ) {
		$wpdb->update($wpdb->comments, array('comment_parent' => $comment->comment_parent), array('comment_parent' => $comment->comment_ID));
		clean_comment_cache($children);
	}

	// Delete metadata
	$meta_ids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "SELECT meta_id FROM $wpdb->commentmeta WHERE comment_id = %d", $comment->comment_ID ) );
	foreach ( $meta_ids as $mid )
		delete_metadata_by_mid( 'comment', $mid );

	if ( ! $wpdb->delete( $wpdb->comments, array( 'comment_ID' => $comment->comment_ID ) ) )
		return false;

	/**
	 * Fires immediately after a comment is deleted from the database.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $comment_id The comment ID.
	 */
	do_action( 'deleted_comment', $comment->comment_ID );

	$post_id = $comment->comment_post_ID;
	if ( $post_id && $comment->comment_approved == 1 )
		wp_update_comment_count($post_id);

	clean_comment_cache( $comment->comment_ID );

	/** This action is documented in wp-includes/comment.php */
	do_action( 'wp_set_comment_status', $comment->comment_ID, 'delete' );

	wp_transition_comment_status('delete', $comment->comment_approved, $comment);
	return true;
}

/**
 * Moves a comment to the Trash
 *
 * If trash is disabled, comment is permanently deleted.
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id Comment ID or WP_Comment object.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_trash_comment($comment_id) {
	if ( !EMPTY_TRASH_DAYS )
		return wp_delete_comment($comment_id, true);

	if ( !$comment = get_comment($comment_id) )
		return false;

	/**
	 * Fires immediately before a comment is sent to the Trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $comment_id The comment ID.
	 */
	do_action( 'trash_comment', $comment->comment_ID );

	if ( wp_set_comment_status( $comment, 'trash' ) ) {
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status' );
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_time' );
		add_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status', $comment->comment_approved );
		add_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_time', time() );

		/**
		 * Fires immediately after a comment is sent to Trash.
		 *
		 * @since 2.9.0
		 *
		 * @param int $comment_id The comment ID.
		 */
		do_action( 'trashed_comment', $comment->comment_ID );
		return true;
	}

	return false;
}

/**
 * Removes a comment from the Trash
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id Comment ID or WP_Comment object.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_untrash_comment($comment_id) {
	$comment = get_comment( $comment_id );
	if ( ! $comment ) {
		return false;
	}

	/**
	 * Fires immediately before a comment is restored from the Trash.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $comment_id The comment ID.
	 */
	do_action( 'untrash_comment', $comment->comment_ID );

	$status = (string) get_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status', true );
	if ( empty($status) )
		$status = '0';

	if ( wp_set_comment_status( $comment, $status ) ) {
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_time' );
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status' );
		/**
		 * Fires immediately after a comment is restored from the Trash.
		 *
		 * @since 2.9.0
		 *
		 * @param int $comment_id The comment ID.
		 */
		do_action( 'untrashed_comment', $comment->comment_ID );
		return true;
	}

	return false;
}

/**
 * Marks a comment as Spam
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id Comment ID or WP_Comment object.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_spam_comment( $comment_id ) {
	$comment = get_comment( $comment_id );
	if ( ! $comment ) {
		return false;
	}

	/**
	 * Fires immediately before a comment is marked as Spam.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $comment_id The comment ID.
	 */
	do_action( 'spam_comment', $comment->comment_ID );

	if ( wp_set_comment_status( $comment, 'spam' ) ) {
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status' );
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_time' );
		add_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status', $comment->comment_approved );
		add_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_time', time() );
		/**
		 * Fires immediately after a comment is marked as Spam.
		 *
		 * @since 2.9.0
		 *
		 * @param int $comment_id The comment ID.
		 */
		do_action( 'spammed_comment', $comment->comment_ID );
		return true;
	}

	return false;
}

/**
 * Removes a comment from the Spam
 *
 * @since 2.9.0
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id Comment ID or WP_Comment object.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_unspam_comment( $comment_id ) {
	$comment = get_comment( $comment_id );
	if ( ! $comment ) {
		return false;
	}

	/**
	 * Fires immediately before a comment is unmarked as Spam.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param int $comment_id The comment ID.
	 */
	do_action( 'unspam_comment', $comment->comment_ID );

	$status = (string) get_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status', true );
	if ( empty($status) )
		$status = '0';

	if ( wp_set_comment_status( $comment, $status ) ) {
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_status' );
		delete_comment_meta( $comment->comment_ID, '_wp_trash_meta_time' );
		/**
		 * Fires immediately after a comment is unmarked as Spam.
		 *
		 * @since 2.9.0
		 *
		 * @param int $comment_id The comment ID.
		 */
		do_action( 'unspammed_comment', $comment->comment_ID );
		return true;
	}

	return false;
}

/**
 * The status of a comment by ID.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id Comment ID or WP_Comment object
 * @return false|string Status might be 'trash', 'approved', 'unapproved', 'spam'. False on failure.
 */
function wp_get_comment_status($comment_id) {
	$comment = get_comment($comment_id);
	if ( !$comment )
		return false;

	$approved = $comment->comment_approved;

	if ( $approved == null )
		return false;
	elseif ( $approved == '1' )
		return 'approved';
	elseif ( $approved == '0' )
		return 'unapproved';
	elseif ( $approved == 'spam' )
		return 'spam';
	elseif ( $approved == 'trash' )
		return 'trash';
	else
		return false;
}

/**
 * Call hooks for when a comment status transition occurs.
 *
 * Calls hooks for comment status transitions. If the new comment status is not the same
 * as the previous comment status, then two hooks will be ran, the first is
 * {@see 'transition_comment_status'} with new status, old status, and comment data. The
 * next action called is {@see comment_$old_status_to_$new_status'}. It has the
 * comment data.
 *
 * The final action will run whether or not the comment statuses are the same. The
 * action is named {@see 'comment_$new_status_$comment->comment_type'}.
 *
 * @since 2.7.0
 *
 * @param string $new_status New comment status.
 * @param string $old_status Previous comment status.
 * @param object $comment Comment data.
 */
function wp_transition_comment_status($new_status, $old_status, $comment) {
	/*
	 * Translate raw statuses to human readable formats for the hooks.
	 * This is not a complete list of comment status, it's only the ones
	 * that need to be renamed
	 */
	$comment_statuses = array(
		0     => 'unapproved',
		'hold'  => 'unapproved', // wp_set_comment_status() uses "hold"
		1     => 'approved',
		'approve' => 'approved', // wp_set_comment_status() uses "approve"
	);
	if ( isset($comment_statuses[$new_status]) ) $new_status = $comment_statuses[$new_status];
	if ( isset($comment_statuses[$old_status]) ) $old_status = $comment_statuses[$old_status];

	// Call the hooks
	if ( $new_status != $old_status ) {
		/**
		 * Fires when the comment status is in transition.
		 *
		 * @since 2.7.0
		 *
		 * @param int|string $new_status The new comment status.
		 * @param int|string $old_status The old comment status.
		 * @param object   $comment  The comment data.
		 */
		do_action( 'transition_comment_status', $new_status, $old_status, $comment );
		/**
		 * Fires when the comment status is in transition from one specific status to another.
		 *
		 * The dynamic portions of the hook name, `$old_status`, and `$new_status`,
		 * refer to the old and new comment statuses, respectively.
		 *
		 * @since 2.7.0
		 *
		 * @param WP_Comment $comment Comment object.
		 */
		do_action( "comment_{$old_status}_to_{$new_status}", $comment );
	}
	/**
	 * Fires when the status of a specific comment type is in transition.
	 *
	 * The dynamic portions of the hook name, `$new_status`, and `$comment->comment_type`,
	 * refer to the new comment status, and the type of comment, respectively.
	 *
	 * Typical comment types include an empty string (standard comment), 'pingback',
	 * or 'trackback'.
	 *
	 * @since 2.7.0
	 *
	 * @param int    $comment_ID The comment ID.
	 * @param WP_Comment $comment  Comment object.
	 */
	do_action( "comment_{$new_status}_{$comment->comment_type}", $comment->comment_ID, $comment );
}

/**
 * Clear the lastcommentmodified cached value when a comment status is changed.
 *
 * Deletes the lastcommentmodified cache key when a comment enters or leaves
 * 'approved' status.
 *
 * @since 4.7.0
 * @access private
 *
 * @param string $new_status The new comment status.
 * @param string $old_status The old comment status.
 */
function _clear_modified_cache_on_transition_comment_status( $new_status, $old_status ) {
	if ( 'approved' === $new_status || 'approved' === $old_status ) {
		foreach ( array( 'server', 'gmt', 'blog' ) as $timezone ) {
			wp_cache_delete( "lastcommentmodified:$timezone", 'timeinfo' );
		}
	}
}

/**
 * Get current commenter's name, email, and URL.
 *
 * Expects cookies content to already be sanitized. User of this function might
 * wish to recheck the returned array for validity.
 *
 * @see sanitize_comment_cookies() Use to sanitize cookies
 *
 * @since 2.0.4
 *
 * @return array Comment author, email, url respectively.
 */
function wp_get_current_commenter() {
	// Cookies should already be sanitized.

	$comment_author = '';
	if ( isset($_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH]) )
		$comment_author = $_COOKIE['comment_author_'.COOKIEHASH];

	$comment_author_email = '';
	if ( isset($_COOKIE['comment_author_email_'.COOKIEHASH]) )
		$comment_author_email = $_COOKIE['comment_author_email_'.COOKIEHASH];

	$comment_author_url = '';
	if ( isset($_COOKIE['comment_author_url_'.COOKIEHASH]) )
		$comment_author_url = $_COOKIE['comment_author_url_'.COOKIEHASH];

	/**
	 * Filters the current commenter's name, email, and URL.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 *
	 * @param array $comment_author_data {
	 *   An array of current commenter variables.
	 *
	 *   @type string $comment_author    The name of the author of the comment. Default empty.
	 *   @type string $comment_author_email The email address of the `$comment_author`. Default empty.
	 *   @type string $comment_author_url  The URL address of the `$comment_author`. Default empty.
	 * }
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_current_commenter', compact('comment_author', 'comment_author_email', 'comment_author_url') );
}

/**
 * Inserts a comment into the database.
 *
 * @since 2.0.0
 * @since 4.4.0 Introduced `$comment_meta` argument.
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $commentdata {
 *   Array of arguments for inserting a new comment.
 *
 *   @type string   $comment_agent    The HTTP user agent of the `$comment_author` when
 *                      the comment was submitted. Default empty.
 *   @type int|string $comment_approved   Whether the comment has been approved. Default 1.
 *   @type string   $comment_author    The name of the author of the comment. Default empty.
 *   @type string   $comment_author_email The email address of the `$comment_author`. Default empty.
 *   @type string   $comment_author_IP  The IP address of the `$comment_author`. Default empty.
 *   @type string   $comment_author_url  The URL address of the `$comment_author`. Default empty.
 *   @type string   $comment_content   The content of the comment. Default empty.
 *   @type string   $comment_date     The date the comment was submitted. To set the date
 *                      manually, `$comment_date_gmt` must also be specified.
 *                      Default is the current time.
 *   @type string   $comment_date_gmt   The date the comment was submitted in the GMT timezone.
 *                      Default is `$comment_date` in the site's GMT timezone.
 *   @type int    $comment_karma    The karma of the comment. Default 0.
 *   @type int    $comment_parent    ID of this comment's parent, if any. Default 0.
 *   @type int    $comment_post_ID   ID of the post that relates to the comment, if any.
 *                      Default 0.
 *   @type string   $comment_type     Comment type. Default empty.
 *   @type array   $comment_meta     Optional. Array of key/value pairs to be stored in commentmeta for the
 *                      new comment.
 *   @type int    $user_id       ID of the user who submitted the comment. Default 0.
 * }
 * @return int|false The new comment's ID on success, false on failure.
 */
function wp_insert_comment( $commentdata ) {
	global $wpdb;
	$data = wp_unslash( $commentdata );

	$comment_author    = ! isset( $data['comment_author'] )    ? '' : $data['comment_author'];
	$comment_author_email = ! isset( $data['comment_author_email'] ) ? '' : $data['comment_author_email'];
	$comment_author_url  = ! isset( $data['comment_author_url'] )  ? '' : $data['comment_author_url'];
	$comment_author_IP  = ! isset( $data['comment_author_IP'] )  ? '' : $data['comment_author_IP'];

	$comment_date   = ! isset( $data['comment_date'] )   ? current_time( 'mysql' )      : $data['comment_date'];
	$comment_date_gmt = ! isset( $data['comment_date_gmt'] ) ? get_gmt_from_date( $comment_date ) : $data['comment_date_gmt'];

	$comment_post_ID = ! isset( $data['comment_post_ID'] ) ? 0 : $data['comment_post_ID'];
	$comment_content = ! isset( $data['comment_content'] ) ? '' : $data['comment_content'];
	$comment_karma  = ! isset( $data['comment_karma'] )  ? 0 : $data['comment_karma'];
	$comment_approved = ! isset( $data['comment_approved'] ) ? 1 : $data['comment_approved'];
	$comment_agent  = ! isset( $data['comment_agent'] )  ? '' : $data['comment_agent'];
	$comment_type   = ! isset( $data['comment_type'] )   ? '' : $data['comment_type'];
	$comment_parent  = ! isset( $data['comment_parent'] )  ? 0 : $data['comment_parent'];

	$user_id = ! isset( $data['user_id'] ) ? 0 : $data['user_id'];

	$compacted = compact( 'comment_post_ID', 'comment_author', 'comment_author_email', 'comment_author_url', 'comment_author_IP', 'comment_date', 'comment_date_gmt', 'comment_content', 'comment_karma', 'comment_approved', 'comment_agent', 'comment_type', 'comment_parent', 'user_id' );
	if ( ! $wpdb->insert( $wpdb->comments, $compacted ) ) {
		return false;
	}

	$id = (int) $wpdb->insert_id;

	if ( $comment_approved == 1 ) {
		wp_update_comment_count( $comment_post_ID );

		foreach ( array( 'server', 'gmt', 'blog' ) as $timezone ) {
			wp_cache_delete( "lastcommentmodified:$timezone", 'timeinfo' );
		}
	}

	clean_comment_cache( $id );

	$comment = get_comment( $id );

	// If metadata is provided, store it.
	if ( isset( $commentdata['comment_meta'] ) && is_array( $commentdata['comment_meta'] ) ) {
		foreach ( $commentdata['comment_meta'] as $meta_key => $meta_value ) {
			add_comment_meta( $comment->comment_ID, $meta_key, $meta_value, true );
		}
	}

	/**
	 * Fires immediately after a comment is inserted into the database.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param int    $id   The comment ID.
	 * @param WP_Comment $comment Comment object.
	 */
	do_action( 'wp_insert_comment', $id, $comment );

	return $id;
}

/**
 * Filters and sanitizes comment data.
 *
 * Sets the comment data 'filtered' field to true when finished. This can be
 * checked as to whether the comment should be filtered and to keep from
 * filtering the same comment more than once.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @param array $commentdata Contains information on the comment.
 * @return array Parsed comment information.
 */
function wp_filter_comment($commentdata) {
	if ( isset( $commentdata['user_ID'] ) ) {
		/**
		 * Filters the comment author's user id before it is set.
		 *
		 * The first time this filter is evaluated, 'user_ID' is checked
		 * (for back-compat), followed by the standard 'user_id' value.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 *
		 * @param int $user_ID The comment author's user ID.
		 */
		$commentdata['user_id'] = apply_filters( 'pre_user_id', $commentdata['user_ID'] );
	} elseif ( isset( $commentdata['user_id'] ) ) {
		/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
		$commentdata['user_id'] = apply_filters( 'pre_user_id', $commentdata['user_id'] );
	}

	/**
	 * Filters the comment author's browser user agent before it is set.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $comment_agent The comment author's browser user agent.
	 */
	$commentdata['comment_agent'] = apply_filters( 'pre_comment_user_agent', ( isset( $commentdata['comment_agent'] ) ? $commentdata['comment_agent'] : '' ) );
	/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
	$commentdata['comment_author'] = apply_filters( 'pre_comment_author_name', $commentdata['comment_author'] );
	/**
	 * Filters the comment content before it is set.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $comment_content The comment content.
	 */
	$commentdata['comment_content'] = apply_filters( 'pre_comment_content', $commentdata['comment_content'] );
	/**
	 * Filters the comment author's IP before it is set.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $comment_author_ip The comment author's IP.
	 */
	$commentdata['comment_author_IP'] = apply_filters( 'pre_comment_user_ip', $commentdata['comment_author_IP'] );
	/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
	$commentdata['comment_author_url'] = apply_filters( 'pre_comment_author_url', $commentdata['comment_author_url'] );
	/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
	$commentdata['comment_author_email'] = apply_filters( 'pre_comment_author_email', $commentdata['comment_author_email'] );
	$commentdata['filtered'] = true;
	return $commentdata;
}

/**
 * Whether a comment should be blocked because of comment flood.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param bool $block Whether plugin has already blocked comment.
 * @param int $time_lastcomment Timestamp for last comment.
 * @param int $time_newcomment Timestamp for new comment.
 * @return bool Whether comment should be blocked.
 */
function wp_throttle_comment_flood($block, $time_lastcomment, $time_newcomment) {
	if ( $block ) // a plugin has already blocked... we'll let that decision stand
		return $block;
	if ( ($time_newcomment - $time_lastcomment) < 15 )
		return true;
	return false;
}

/**
 * Adds a new comment to the database.
 *
 * Filters new comment to ensure that the fields are sanitized and valid before
 * inserting comment into database. Calls {@see 'comment_post'} action with comment ID
 * and whether comment is approved by WordPress. Also has {@see 'preprocess_comment'}
 * filter for processing the comment data before the function handles it.
 *
 * We use `REMOTE_ADDR` here directly. If you are behind a proxy, you should ensure
 * that it is properly set, such as in wp-config.php, for your environment.
 *
 * See {@link https://core.trac.wordpress.org/ticket/9235}
 *
 * @since 1.5.0
 * @since 4.3.0 'comment_agent' and 'comment_author_IP' can be set via `$commentdata`.
 * @since 4.7.0 The `$avoid_die` parameter was added, allowing the function to
 *       return a WP_Error object instead of dying.
 *
 * @see wp_insert_comment()
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $commentdata {
 *   Comment data.
 *
 *   @type string $comment_author    The name of the comment author.
 *   @type string $comment_author_email The comment author email address.
 *   @type string $comment_author_url  The comment author URL.
 *   @type string $comment_content   The content of the comment.
 *   @type string $comment_date     The date the comment was submitted. Default is the current time.
 *   @type string $comment_date_gmt   The date the comment was submitted in the GMT timezone.
 *                    Default is `$comment_date` in the GMT timezone.
 *   @type int  $comment_parent    The ID of this comment's parent, if any. Default 0.
 *   @type int  $comment_post_ID   The ID of the post that relates to the comment.
 *   @type int  $user_id       The ID of the user who submitted the comment. Default 0.
 *   @type int  $user_ID       Kept for backward-compatibility. Use `$user_id` instead.
 *   @type string $comment_agent    Comment author user agent. Default is the value of 'HTTP_USER_AGENT'
 *                    in the `$_SERVER` superglobal sent in the original request.
 *   @type string $comment_author_IP  Comment author IP address in IPv4 format. Default is the value of
 *                    'REMOTE_ADDR' in the `$_SERVER` superglobal sent in the original request.
 * }
 * @param bool $avoid_die Should errors be returned as WP_Error objects instead of
 *            executing wp_die()? Default false.
 * @return int|false|WP_Error The ID of the comment on success, false or WP_Error on failure.
 */
function wp_new_comment( $commentdata, $avoid_die = false ) {
	global $wpdb;

	if ( isset( $commentdata['user_ID'] ) ) {
		$commentdata['user_id'] = $commentdata['user_ID'] = (int) $commentdata['user_ID'];
	}

	$prefiltered_user_id = ( isset( $commentdata['user_id'] ) ) ? (int) $commentdata['user_id'] : 0;

	/**
	 * Filters a comment's data before it is sanitized and inserted into the database.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param array $commentdata Comment data.
	 */
	$commentdata = apply_filters( 'preprocess_comment', $commentdata );

	$commentdata['comment_post_ID'] = (int) $commentdata['comment_post_ID'];
	if ( isset( $commentdata['user_ID'] ) && $prefiltered_user_id !== (int) $commentdata['user_ID'] ) {
		$commentdata['user_id'] = $commentdata['user_ID'] = (int) $commentdata['user_ID'];
	} elseif ( isset( $commentdata['user_id'] ) ) {
		$commentdata['user_id'] = (int) $commentdata['user_id'];
	}

	$commentdata['comment_parent'] = isset($commentdata['comment_parent']) ? absint($commentdata['comment_parent']) : 0;
	$parent_status = ( 0 < $commentdata['comment_parent'] ) ? wp_get_comment_status($commentdata['comment_parent']) : '';
	$commentdata['comment_parent'] = ( 'approved' == $parent_status || 'unapproved' == $parent_status ) ? $commentdata['comment_parent'] : 0;

	if ( ! isset( $commentdata['comment_author_IP'] ) ) {
		$commentdata['comment_author_IP'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
	}
	$commentdata['comment_author_IP'] = preg_replace( '/[^0-9a-fA-F:., ]/', '', $commentdata['comment_author_IP'] );

	if ( ! isset( $commentdata['comment_agent'] ) ) {
		$commentdata['comment_agent'] = isset( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ) ? $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']: '';
	}
	$commentdata['comment_agent'] = substr( $commentdata['comment_agent'], 0, 254 );

	if ( empty( $commentdata['comment_date'] ) ) {
		$commentdata['comment_date'] = current_time('mysql');
	}

	if ( empty( $commentdata['comment_date_gmt'] ) ) {
		$commentdata['comment_date_gmt'] = current_time( 'mysql', 1 );
	}

	$commentdata = wp_filter_comment($commentdata);

	$commentdata['comment_approved'] = wp_allow_comment( $commentdata, $avoid_die );
	if ( is_wp_error( $commentdata['comment_approved'] ) ) {
		return $commentdata['comment_approved'];
	}

	$comment_ID = wp_insert_comment($commentdata);
	if ( ! $comment_ID ) {
		$fields = array( 'comment_author', 'comment_author_email', 'comment_author_url', 'comment_content' );

		foreach ( $fields as $field ) {
			if ( isset( $commentdata[ $field ] ) ) {
				$commentdata[ $field ] = $wpdb->strip_invalid_text_for_column( $wpdb->comments, $field, $commentdata[ $field ] );
			}
		}

		$commentdata = wp_filter_comment( $commentdata );

		$commentdata['comment_approved'] = wp_allow_comment( $commentdata, $avoid_die );
		if ( is_wp_error( $commentdata['comment_approved'] ) ) {
			return $commentdata['comment_approved'];
		}

		$comment_ID = wp_insert_comment( $commentdata );
		if ( ! $comment_ID ) {
			return false;
		}
	}

	/**
	 * Fires immediately after a comment is inserted into the database.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 * @since 4.5.0 The `$commentdata` parameter was added.
	 *
	 * @param int    $comment_ID    The comment ID.
	 * @param int|string $comment_approved 1 if the comment is approved, 0 if not, 'spam' if spam.
	 * @param array   $commentdata   Comment data.
	 */
	do_action( 'comment_post', $comment_ID, $commentdata['comment_approved'], $commentdata );

	return $comment_ID;
}

/**
 * Send a comment moderation notification to the comment moderator.
 *
 * @since 4.4.0
 *
 * @param int $comment_ID ID of the comment.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_new_comment_notify_moderator( $comment_ID ) {
	$comment = get_comment( $comment_ID );

	// Only send notifications for pending comments.
	$maybe_notify = ( '0' == $comment->comment_approved );

	/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
	$maybe_notify = apply_filters( 'notify_moderator', $maybe_notify, $comment_ID );

	if ( ! $maybe_notify ) {
		return false;
	}

	return wp_notify_moderator( $comment_ID );
}

/**
 * Send a notification of a new comment to the post author.
 *
 * @since 4.4.0
 *
 * Uses the {@see 'notify_post_author'} filter to determine whether the post author
 * should be notified when a new comment is added, overriding site setting.
 *
 * @param int $comment_ID Comment ID.
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function wp_new_comment_notify_postauthor( $comment_ID ) {
	$comment = get_comment( $comment_ID );

	$maybe_notify = get_option( 'comments_notify' );

	/**
	 * Filters whether to send the post author new comment notification emails,
	 * overriding the site setting.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param bool $maybe_notify Whether to notify the post author about the new comment.
	 * @param int $comment_ID  The ID of the comment for the notification.
	 */
	$maybe_notify = apply_filters( 'notify_post_author', $maybe_notify, $comment_ID );

	/*
	 * wp_notify_postauthor() checks if notifying the author of their own comment.
	 * By default, it won't, but filters can override this.
	 */
	if ( ! $maybe_notify ) {
		return false;
	}

	// Only send notifications for approved comments.
	if ( ! isset( $comment->comment_approved ) || '1' != $comment->comment_approved ) {
		return false;
	}

	return wp_notify_postauthor( $comment_ID );
}

/**
 * Sets the status of a comment.
 *
 * The {@see 'wp_set_comment_status'} action is called after the comment is handled.
 * If the comment status is not in the list, then false is returned.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Comment $comment_id   Comment ID or WP_Comment object.
 * @param string     $comment_status New comment status, either 'hold', 'approve', 'spam', or 'trash'.
 * @param bool      $wp_error    Whether to return a WP_Error object if there is a failure. Default is false.
 * @return bool|WP_Error True on success, false or WP_Error on failure.
 */
function wp_set_comment_status($comment_id, $comment_status, $wp_error = false) {
	global $wpdb;

	switch ( $comment_status ) {
		case 'hold':
		case '0':
			$status = '0';
			break;
		case 'approve':
		case '1':
			$status = '1';
			add_action( 'wp_set_comment_status', 'wp_new_comment_notify_postauthor' );
			break;
		case 'spam':
			$status = 'spam';
			break;
		case 'trash':
			$status = 'trash';
			break;
		default:
			return false;
	}

	$comment_old = clone get_comment($comment_id);

	if ( !$wpdb->update( $wpdb->comments, array('comment_approved' => $status), array( 'comment_ID' => $comment_old->comment_ID ) ) ) {
		if ( $wp_error )
			return new WP_Error('db_update_error', __('Could not update comment status'), $wpdb->last_error);
		else
			return false;
	}

	clean_comment_cache( $comment_old->comment_ID );

	$comment = get_comment( $comment_old->comment_ID );

	/**
	 * Fires immediately before transitioning a comment's status from one to another
	 * in the database.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param int     $comment_id   Comment ID.
	 * @param string|bool $comment_status Current comment status. Possible values include
	 *                  'hold', 'approve', 'spam', 'trash', or false.
	 */
	do_action( 'wp_set_comment_status', $comment->comment_ID, $comment_status );

	wp_transition_comment_status($comment_status, $comment_old->comment_approved, $comment);

	wp_update_comment_count($comment->comment_post_ID);

	return true;
}

/**
 * Updates an existing comment in the database.
 *
 * Filters the comment and makes sure certain fields are valid before updating.
 *
 * @since 2.0.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $commentarr Contains information on the comment.
 * @return int Comment was updated if value is 1, or was not updated if value is 0.
 */
function wp_update_comment($commentarr) {
	global $wpdb;

	// First, get all of the original fields
	$comment = get_comment($commentarr['comment_ID'], ARRAY_A);
	if ( empty( $comment ) ) {
		return 0;
	}

	// Make sure that the comment post ID is valid (if specified).
	if ( ! empty( $commentarr['comment_post_ID'] ) && ! get_post( $commentarr['comment_post_ID'] ) ) {
		return 0;
	}

	// Escape data pulled from DB.
	$comment = wp_slash($comment);

	$old_status = $comment['comment_approved'];

	// Merge old and new fields with new fields overwriting old ones.
	$commentarr = array_merge($comment, $commentarr);

	$commentarr = wp_filter_comment( $commentarr );

	// Now extract the merged array.
	$data = wp_unslash( $commentarr );

	/**
	 * Filters the comment content before it is updated in the database.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 *
	 * @param string $comment_content The comment data.
	 */
	$data['comment_content'] = apply_filters( 'comment_save_pre', $data['comment_content'] );

	$data['comment_date_gmt'] = get_gmt_from_date( $data['comment_date'] );

	if ( ! isset( $data['comment_approved'] ) ) {
		$data['comment_approved'] = 1;
	} elseif ( 'hold' == $data['comment_approved'] ) {
		$data['comment_approved'] = 0;
	} elseif ( 'approve' == $data['comment_approved'] ) {
		$data['comment_approved'] = 1;
	}

	$comment_ID = $data['comment_ID'];
	$comment_post_ID = $data['comment_post_ID'];

	/**
	 * Filters the comment data immediately before it is updated in the database.
	 *
	 * Note: data being passed to the filter is already unslashed.
	 *
	 * @since 4.7.0
	 *
	 * @param array $data    The new, processed comment data.
	 * @param array $comment  The old, unslashed comment data.
	 * @param array $commentarr The new, raw comment data.
	 */
	$data = apply_filters( 'wp_update_comment_data', $data, $comment, $commentarr );

	$keys = array( 'comment_post_ID', 'comment_content', 'comment_author', 'comment_author_email', 'comment_approved', 'comment_karma', 'comment_author_url', 'comment_date', 'comment_date_gmt', 'comment_type', 'comment_parent', 'user_id', 'comment_agent', 'comment_author_IP' );
	$data = wp_array_slice_assoc( $data, $keys );

	$rval = $wpdb->update( $wpdb->comments, $data, compact( 'comment_ID' ) );

	clean_comment_cache( $comment_ID );
	wp_update_comment_count( $comment_post_ID );
	/**
	 * Fires immediately after a comment is updated in the database.
	 *
	 * The hook also fires immediately before comment status transition hooks are fired.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 * @since 4.6.0 Added the `$data` parameter.
	 *
	 * @param int  $comment_ID The comment ID.
	 * @param array $data    Comment data.
	 */
	do_action( 'edit_comment', $comment_ID, $data );
	$comment = get_comment($comment_ID);
	wp_transition_comment_status($comment->comment_approved, $old_status, $comment);
	return $rval;
}

/**
 * Whether to defer comment counting.
 *
 * When setting $defer to true, all post comment counts will not be updated
 * until $defer is set to false. When $defer is set to false, then all
 * previously deferred updated post comment counts will then be automatically
 * updated without having to call wp_update_comment_count() after.
 *
 * @since 2.5.0
 * @staticvar bool $_defer
 *
 * @param bool $defer
 * @return bool
 */
function wp_defer_comment_counting($defer=null) {
	static $_defer = false;

	if ( is_bool($defer) ) {
		$_defer = $defer;
		// flush any deferred counts
		if ( !$defer )
			wp_update_comment_count( null, true );
	}

	return $_defer;
}

/**
 * Updates the comment count for post(s).
 *
 * When $do_deferred is false (is by default) and the comments have been set to
 * be deferred, the post_id will be added to a queue, which will be updated at a
 * later date and only updated once per post ID.
 *
 * If the comments have not be set up to be deferred, then the post will be
 * updated. When $do_deferred is set to true, then all previous deferred post
 * IDs will be updated along with the current $post_id.
 *
 * @since 2.1.0
 * @see wp_update_comment_count_now() For what could cause a false return value
 *
 * @staticvar array $_deferred
 *
 * @param int|null $post_id   Post ID.
 * @param bool   $do_deferred Optional. Whether to process previously deferred
 *               post comment counts. Default false.
 * @return bool|void True on success, false on failure or if post with ID does
 *          not exist.
 */
function wp_update_comment_count($post_id, $do_deferred=false) {
	static $_deferred = array();

	if ( empty( $post_id ) && ! $do_deferred ) {
		return false;
	}

	if ( $do_deferred ) {
		$_deferred = array_unique($_deferred);
		foreach ( $_deferred as $i => $_post_id ) {
			wp_update_comment_count_now($_post_id);
			unset( $_deferred[$i] ); /** @todo Move this outside of the foreach and reset $_deferred to an array instead */
		}
	}

	if ( wp_defer_comment_counting() ) {
		$_deferred[] = $post_id;
		return true;
	}
	elseif ( $post_id ) {
		return wp_update_comment_count_now($post_id);
	}

}

/**
 * Updates the comment count for the post.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int $post_id Post ID
 * @return bool True on success, false on '0' $post_id or if post with ID does not exist.
 */
function wp_update_comment_count_now($post_id) {
	global $wpdb;
	$post_id = (int) $post_id;
	if ( !$post_id )
		return false;

	wp_cache_delete( 'comments-0', 'counts' );
	wp_cache_delete( "comments-{$post_id}", 'counts' );

	if ( !$post = get_post($post_id) )
		return false;

	$old = (int) $post->comment_count;

	/**
	 * Filters a post's comment count before it is updated in the database.
	 *
	 * @since 4.5.0
	 *
	 * @param int $new   The new comment count. Default null.
	 * @param int $old   The old comment count.
	 * @param int $post_id Post ID.
	 */
	$new = apply_filters( 'pre_wp_update_comment_count_now', null, $old, $post_id );

	if ( is_null( $new ) ) {
		$new = (int) $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_post_ID = %d AND comment_approved = '1'", $post_id ) );
	} else {
		$new = (int) $new;
	}

	$wpdb->update( $wpdb->posts, array('comment_count' => $new), array('ID' => $post_id) );

	clean_post_cache( $post );

	/**
	 * Fires immediately after a post's comment count is updated in the database.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param int $post_id Post ID.
	 * @param int $new   The new comment count.
	 * @param int $old   The old comment count.
	 */
	do_action( 'wp_update_comment_count', $post_id, $new, $old );
	/** This action is documented in wp-includes/post.php */
	do_action( 'edit_post', $post_id, $post );

	return true;
}

//
// Ping and trackback functions.
//

/**
 * Finds a pingback server URI based on the given URL.
 *
 * Checks the HTML for the rel="pingback" link and x-pingback headers. It does
 * a check for the x-pingback headers first and returns that, if available. The
 * check for the rel="pingback" has more overhead than just the header.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @param string $url URL to ping.
 * @param int $deprecated Not Used.
 * @return false|string False on failure, string containing URI on success.
 */
function discover_pingback_server_uri( $url, $deprecated = '' ) {
	if ( !empty( $deprecated ) )
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.7.0' );

	$pingback_str_dquote = 'rel="pingback"';
	$pingback_str_squote = 'rel=\'pingback\'';

	/** @todo Should use Filter Extension or custom preg_match instead. */
	$parsed_url = parse_url($url);

	if ( ! isset( $parsed_url['host'] ) ) // Not a URL. This should never happen.
		return false;

	//Do not search for a pingback server on our own uploads
	$uploads_dir = wp_get_upload_dir();
	if ( 0 === strpos($url, $uploads_dir['baseurl']) )
		return false;

	$response = wp_safe_remote_head( $url, array( 'timeout' => 2, 'httpversion' => '1.0' ) );

	if ( is_wp_error( $response ) )
		return false;

	if ( wp_remote_retrieve_header( $response, 'x-pingback' ) )
		return wp_remote_retrieve_header( $response, 'x-pingback' );

	// Not an (x)html, sgml, or xml page, no use going further.
	if ( preg_match('#(image|audio|video|model)/#is', wp_remote_retrieve_header( $response, 'content-type' )) )
		return false;

	// Now do a GET since we're going to look in the html headers (and we're sure it's not a binary file)
	$response = wp_safe_remote_get( $url, array( 'timeout' => 2, 'httpversion' => '1.0' ) );

	if ( is_wp_error( $response ) )
		return false;

	$contents = wp_remote_retrieve_body( $response );

	$pingback_link_offset_dquote = strpos($contents, $pingback_str_dquote);
	$pingback_link_offset_squote = strpos($contents, $pingback_str_squote);
	if ( $pingback_link_offset_dquote || $pingback_link_offset_squote ) {
		$quote = ($pingback_link_offset_dquote) ? '"' : '\'';
		$pingback_link_offset = ($quote=='"') ? $pingback_link_offset_dquote : $pingback_link_offset_squote;
		$pingback_href_pos = @strpos($contents, 'href=', $pingback_link_offset);
		$pingback_href_start = $pingback_href_pos+6;
		$pingback_href_end = @strpos($contents, $quote, $pingback_href_start);
		$pingback_server_url_len = $pingback_href_end - $pingback_href_start;
		$pingback_server_url = substr($contents, $pingback_href_start, $pingback_server_url_len);

		// We may find rel="pingback" but an incomplete pingback URL
		if ( $pingback_server_url_len > 0 ) { // We got it!
			return $pingback_server_url;
		}
	}

	return false;
}

/**
 * Perform all pingbacks, enclosures, trackbacks, and send to pingback services.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 */
function do_all_pings() {
	global $wpdb;

	// Do pingbacks
	while ($ping = $wpdb->get_row("SELECT ID, post_content, meta_id FROM {$wpdb->posts}, {$wpdb->postmeta} WHERE {$wpdb->posts}.ID = {$wpdb->postmeta}.post_id AND {$wpdb->postmeta}.meta_key = '_pingme' LIMIT 1")) {
		delete_metadata_by_mid( 'post', $ping->meta_id );
		pingback( $ping->post_content, $ping->ID );
	}

	// Do Enclosures
	while ($enclosure = $wpdb->get_row("SELECT ID, post_content, meta_id FROM {$wpdb->posts}, {$wpdb->postmeta} WHERE {$wpdb->posts}.ID = {$wpdb->postmeta}.post_id AND {$wpdb->postmeta}.meta_key = '_encloseme' LIMIT 1")) {
		delete_metadata_by_mid( 'post', $enclosure->meta_id );
		do_enclose( $enclosure->post_content, $enclosure->ID );
	}

	// Do Trackbacks
	$trackbacks = $wpdb->get_col("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE to_ping <> '' AND post_status = 'publish'");
	if ( is_array($trackbacks) )
		foreach ( $trackbacks as $trackback )
			do_trackbacks($trackback);

	//Do Update Services/Generic Pings
	generic_ping();
}

/**
 * Perform trackbacks.
 *
 * @since 1.5.0
 * @since 4.7.0 $post_id can be a WP_Post object.
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param int|WP_Post $post_id Post object or ID to do trackbacks on.
 */
function do_trackbacks( $post_id ) {
	global $wpdb;
	$post = get_post( $post_id );
	if ( ! $post ) {
		return false;
	}

	$to_ping = get_to_ping( $post );
	$pinged = get_pung( $post );
	if ( empty( $to_ping ) ) {
		$wpdb->update($wpdb->posts, array( 'to_ping' => '' ), array( 'ID' => $post->ID ) );
		return;
	}

	if ( empty($post->post_excerpt) ) {
		/** This filter is documented in wp-includes/post-template.php */
		$excerpt = apply_filters( 'the_content', $post->post_content, $post->ID );
	} else {
		/** This filter is documented in wp-includes/post-template.php */
		$excerpt = apply_filters( 'the_excerpt', $post->post_excerpt );
	}

	$excerpt = str_replace(']]>', ']]&gt;', $excerpt);
	$excerpt = wp_html_excerpt($excerpt, 252, '&#8230;');

	/** This filter is documented in wp-includes/post-template.php */
	$post_title = apply_filters( 'the_title', $post->post_title, $post->ID );
	$post_title = strip_tags($post_title);

	if ( $to_ping ) {
		foreach ( (array) $to_ping as $tb_ping ) {
			$tb_ping = trim($tb_ping);
			if ( !in_array($tb_ping, $pinged) ) {
				trackback( $tb_ping, $post_title, $excerpt, $post->ID );
				$pinged[] = $tb_ping;
			} else {
				$wpdb->query( $wpdb->prepare( "UPDATE $wpdb->posts SET to_ping = TRIM(REPLACE(to_ping, %s,
					'')) WHERE ID = %d", $tb_ping, $post->ID ) );
			}
		}
	}
}

/**
 * Sends pings to all of the ping site services.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param int $post_id Post ID.
 * @return int Same as Post ID from parameter
 */
function generic_ping( $post_id = 0 ) {
	$services = get_option('ping_sites');

	$services = explode("\n", $services);
	foreach ( (array) $services as $service ) {
		$service = trim($service);
		if ( '' != $service )
			weblog_ping($service);
	}

	return $post_id;
}

/**
 * Pings back the links found in a post.
 *
 * @since 0.71
 * @since 4.7.0 $post_id can be a WP_Post object.
 *
 * @param string $content Post content to check for links. If empty will retrieve from post.
 * @param int|WP_Post $post_id Post Object or ID.
 */
function pingback( $content, $post_id ) {
	include_once( ABSPATH . WPINC . '/class-IXR.php' );
	include_once( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-http-ixr-client.php' );

	// original code by Mort (http://mort.mine.nu:8080)
	$post_links = array();

	$post = get_post( $post_id );
	if ( ! $post ) {
		return;
	}

	$pung = get_pung( $post );

	if ( empty( $content ) ) {
		$content = $post->post_content;
	}

	// Step 1
	// Parsing the post, external links (if any) are stored in the $post_links array
	$post_links_temp = wp_extract_urls( $content );

	// Step 2.
	// Walking thru the links array
	// first we get rid of links pointing to sites, not to specific files
	// Example:
	// http://dummy-weblog.org
	// http://dummy-weblog.org/
	// http://dummy-weblog.org/post.php
	// We don't wanna ping first and second types, even if they have a valid <link/>

	foreach ( (array) $post_links_temp as $link_test ) :
		if ( ! in_array( $link_test, $pung ) && ( url_to_postid( $link_test ) != $post->ID ) // If we haven't pung it already and it isn't a link to itself
				&& !is_local_attachment($link_test) ) : // Also, let's never ping local attachments.
			if ( $test = @parse_url($link_test) ) {
				if ( isset($test['query']) )
					$post_links[] = $link_test;
				elseif ( isset( $test['path'] ) && ( $test['path'] != '/' ) && ( $test['path'] != '' ) )
					$post_links[] = $link_test;
			}
		endif;
	endforeach;

	$post_links = array_unique( $post_links );
	/**
	 * Fires just before pinging back links found in a post.
	 *
	 * @since 2.0.0
	 *
	 * @param array &$post_links An array of post links to be checked, passed by reference.
	 * @param array &$pung    Whether a link has already been pinged, passed by reference.
	 * @param int  $post_ID   The post ID.
	 */
	do_action_ref_array( 'pre_ping', array( &$post_links, &$pung, $post->ID ) );

	foreach ( (array) $post_links as $pagelinkedto ) {
		$pingback_server_url = discover_pingback_server_uri( $pagelinkedto );

		if ( $pingback_server_url ) {
			@ set_time_limit( 60 );
			// Now, the RPC call
			$pagelinkedfrom = get_permalink( $post );

			// using a timeout of 3 seconds should be enough to cover slow servers
			$client = new WP_HTTP_IXR_Client($pingback_server_url);
			$client->timeout = 3;
			/**
			 * Filters the user agent sent when pinging-back a URL.
			 *
			 * @since 2.9.0
			 *
			 * @param string $concat_useragent  The user agent concatenated with ' -- WordPress/'
			 *                  and the WordPress version.
			 * @param string $useragent      The useragent.
			 * @param string $pingback_server_url The server URL being linked to.
			 * @param string $pagelinkedto    URL of page linked to.
			 * @param string $pagelinkedfrom   URL of page linked from.
			 */
			$client->useragent = apply_filters( 'pingback_useragent', $client->useragent . ' -- WordPress/' . get_bloginfo( 'version' ), $client->useragent, $pingback_server_url, $pagelinkedto, $pagelinkedfrom );
			// when set to true, this outputs debug messages by itself
			$client->debug = false;

			if ( $client->query('pingback.ping', $pagelinkedfrom, $pagelinkedto) || ( isset($client->error->code) && 48 == $client->error->code ) ) // Already registered
				add_ping( $post, $pagelinkedto );
		}
	}
}

/**
 * Check whether blog is public before returning sites.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @param mixed $sites Will return if blog is public, will not return if not public.
 * @return mixed Empty string if blog is not public, returns $sites, if site is public.
 */
function privacy_ping_filter($sites) {
	if ( '0' != get_option('blog_public') )
		return $sites;
	else
		return '';
}

/**
 * Send a Trackback.
 *
 * Updates database when sending trackback to prevent duplicates.
 *
 * @since 0.71
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string $trackback_url URL to send trackbacks.
 * @param string $title Title of post.
 * @param string $excerpt Excerpt of post.
 * @param int $ID Post ID.
 * @return int|false|void Database query from update.
 */
function trackback($trackback_url, $title, $excerpt, $ID) {
	global $wpdb;

	if ( empty($trackback_url) )
		return;

	$options = array();
	$options['timeout'] = 10;
	$options['body'] = array(
		'title' => $title,
		'url' => get_permalink($ID),
		'blog_name' => get_option('blogname'),
		'excerpt' => $excerpt
	);

	$response = wp_safe_remote_post( $trackback_url, $options );

	if ( is_wp_error( $response ) )
		return;

	$wpdb->query( $wpdb->prepare("UPDATE $wpdb->posts SET pinged = CONCAT(pinged, '\n', %s) WHERE ID = %d", $trackback_url, $ID) );
	return $wpdb->query( $wpdb->prepare("UPDATE $wpdb->posts SET to_ping = TRIM(REPLACE(to_ping, %s, '')) WHERE ID = %d", $trackback_url, $ID) );
}

/**
 * Send a pingback.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param string $server Host of blog to connect to.
 * @param string $path Path to send the ping.
 */
function weblog_ping($server = '', $path = '') {
	include_once( ABSPATH . WPINC . '/class-IXR.php' );
	include_once( ABSPATH . WPINC . '/class-wp-http-ixr-client.php' );

	// using a timeout of 3 seconds should be enough to cover slow servers
	$client = new WP_HTTP_IXR_Client($server, ((!strlen(trim($path)) || ('/' == $path)) ? false : $path));
	$client->timeout = 3;
	$client->useragent .= ' -- WordPress/' . get_bloginfo( 'version' );

	// when set to true, this outputs debug messages by itself
	$client->debug = false;
	$home = trailingslashit( home_url() );
	if ( !$client->query('weblogUpdates.extendedPing', get_option('blogname'), $home, get_bloginfo('rss2_url') ) ) // then try a normal ping
		$client->query('weblogUpdates.ping', get_option('blogname'), $home);
}

/**
 * Default filter attached to pingback_ping_source_uri to validate the pingback's Source URI
 *
 * @since 3.5.1
 * @see wp_http_validate_url()
 *
 * @param string $source_uri
 * @return string
 */
function pingback_ping_source_uri( $source_uri ) {
	return (string) wp_http_validate_url( $source_uri );
}

/**
 * Default filter attached to xmlrpc_pingback_error.
 *
 * Returns a generic pingback error code unless the error code is 48,
 * which reports that the pingback is already registered.
 *
 * @since 3.5.1
 * @link https://www.hixie.ch/specs/pingback/pingback#TOC3
 *
 * @param IXR_Error $ixr_error
 * @return IXR_Error
 */
function xmlrpc_pingback_error( $ixr_error ) {
	if ( $ixr_error->code === 48 )
		return $ixr_error;
	return new IXR_Error( 0, '' );
}

//
// Cache
//

/**
 * Removes a comment from the object cache.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param int|array $ids Comment ID or an array of comment IDs to remove from cache.
 */
function clean_comment_cache($ids) {
	foreach ( (array) $ids as $id ) {
		wp_cache_delete( $id, 'comment' );

		/**
		 * Fires immediately after a comment has been removed from the object cache.
		 *
		 * @since 4.5.0
		 *
		 * @param int $id Comment ID.
		 */
		do_action( 'clean_comment_cache', $id );
	}

	wp_cache_set( 'last_changed', microtime(), 'comment' );
}

/**
 * Updates the comment cache of given comments.
 *
 * Will add the comments in $comments to the cache. If comment ID already exists
 * in the comment cache then it will not be updated. The comment is added to the
 * cache using the comment group with the key using the ID of the comments.
 *
 * @since 2.3.0
 * @since 4.4.0 Introduced the `$update_meta_cache` parameter.
 *
 * @param array $comments     Array of comment row objects
 * @param bool $update_meta_cache Whether to update commentmeta cache. Default true.
 */
function update_comment_cache( $comments, $update_meta_cache = true ) {
	foreach ( (array) $comments as $comment )
		wp_cache_add($comment->comment_ID, $comment, 'comment');

	if ( $update_meta_cache ) {
		// Avoid `wp_list_pluck()` in case `$comments` is passed by reference.
		$comment_ids = array();
		foreach ( $comments as $comment ) {
			$comment_ids[] = $comment->comment_ID;
		}
		update_meta_cache( 'comment', $comment_ids );
	}
}

/**
 * Adds any comments from the given IDs to the cache that do not already exist in cache.
 *
 * @since 4.4.0
 * @access private
 *
 * @see update_comment_cache()
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param array $comment_ids    Array of comment IDs.
 * @param bool $update_meta_cache Optional. Whether to update the meta cache. Default true.
 */
function _prime_comment_caches( $comment_ids, $update_meta_cache = true ) {
	global $wpdb;

	$non_cached_ids = _get_non_cached_ids( $comment_ids, 'comment' );
	if ( !empty( $non_cached_ids ) ) {
		$fresh_comments = $wpdb->get_results( sprintf( "SELECT $wpdb->comments.* FROM $wpdb->comments WHERE comment_ID IN (%s)", join( ",", array_map( 'intval', $non_cached_ids ) ) ) );

		update_comment_cache( $fresh_comments, $update_meta_cache );
	}
}

//
// Internal
//

/**
 * Close comments on old posts on the fly, without any extra DB queries. Hooked to the_posts.
 *
 * @access private
 * @since 2.7.0
 *
 * @param WP_Post $posts Post data object.
 * @param WP_Query $query Query object.
 * @return array
 */
function _close_comments_for_old_posts( $posts, $query ) {
	if ( empty( $posts ) || ! $query->is_singular() || ! get_option( 'close_comments_for_old_posts' ) )
		return $posts;

	/**
	 * Filters the list of post types to automatically close comments for.
	 *
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @param array $post_types An array of registered post types. Default array with 'post'.
	 */
	$post_types = apply_filters( 'close_comments_for_post_types', array( 'post' ) );
	if ( ! in_array( $posts[0]->post_type, $post_types ) )
		return $posts;

	$days_old = (int) get_option( 'close_comments_days_old' );
	if ( ! $days_old )
		return $posts;

	if ( time() - strtotime( $posts[0]->post_date_gmt ) > ( $days_old * DAY_IN_SECONDS ) ) {
		$posts[0]->comment_status = 'closed';
		$posts[0]->ping_status = 'closed';
	}

	return $posts;
}

/**
 * Close comments on an old post. Hooked to comments_open and pings_open.
 *
 * @access private
 * @since 2.7.0
 *
 * @param bool $open Comments open or closed
 * @param int $post_id Post ID
 * @return bool $open
 */
function _close_comments_for_old_post( $open, $post_id ) {
	if ( ! $open )
		return $open;

	if ( !get_option('close_comments_for_old_posts') )
		return $open;

	$days_old = (int) get_option('close_comments_days_old');
	if ( !$days_old )
		return $open;

	$post = get_post($post_id);

	/** This filter is documented in wp-includes/comment.php */
	$post_types = apply_filters( 'close_comments_for_post_types', array( 'post' ) );
	if ( ! in_array( $post->post_type, $post_types ) )
		return $open;

	// Undated drafts should not show up as comments closed.
	if ( '0000-00-00 00:00:00' === $post->post_date_gmt ) {
		return $open;
	}

	if ( time() - strtotime( $post->post_date_gmt ) > ( $days_old * DAY_IN_SECONDS ) )
		return false;

	return $open;
}

/**
 * Handles the submission of a comment, usually posted to wp-comments-post.php via a comment form.
 *
 * This function expects unslashed data, as opposed to functions such as `wp_new_comment()` which
 * expect slashed data.
 *
 * @since 4.4.0
 *
 * @param array $comment_data {
 *   Comment data.
 *
 *   @type string|int $comment_post_ID       The ID of the post that relates to the comment.
 *   @type string   $author           The name of the comment author.
 *   @type string   $email            The comment author email address.
 *   @type string   $url             The comment author URL.
 *   @type string   $comment           The content of the comment.
 *   @type string|int $comment_parent       The ID of this comment's parent, if any. Default 0.
 *   @type string   $_wp_unfiltered_html_comment The nonce value for allowing unfiltered HTML.
 * }
 * @return WP_Comment|WP_Error A WP_Comment object on success, a WP_Error object on failure.
 */
function wp_handle_comment_submission( $comment_data ) {

	$comment_post_ID = $comment_parent = 0;
	$comment_author = $comment_author_email = $comment_author_url = $comment_content = null;

	if ( isset( $comment_data['comment_post_ID'] ) ) {
		$comment_post_ID = (int) $comment_data['comment_post_ID'];
	}
	if ( isset( $comment_data['author'] ) && is_string( $comment_data['author'] ) ) {
		$comment_author = trim( strip_tags( $comment_data['author'] ) );
	}
	if ( isset( $comment_data['email'] ) && is_string( $comment_data['email'] ) ) {
		$comment_author_email = trim( $comment_data['email'] );
	}
	if ( isset( $comment_data['url'] ) && is_string( $comment_data['url'] ) ) {
		$comment_author_url = trim( $comment_data['url'] );
	}
	if ( isset( $comment_data['comment'] ) && is_string( $comment_data['comment'] ) ) {
		$comment_content = trim( $comment_data['comment'] );
	}
	if ( isset( $comment_data['comment_parent'] ) ) {
		$comment_parent = absint( $comment_data['comment_parent'] );
	}

	$post = get_post( $comment_post_ID );

	if ( empty( $post->comment_status ) ) {

		/**
		 * Fires when a comment is attempted on a post that does not exist.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 *
		 * @param int $comment_post_ID Post ID.
		 */
		do_action( 'comment_id_not_found', $comment_post_ID );

		return new WP_Error( 'comment_id_not_found' );

	}

	// get_post_status() will get the parent status for attachments.
	$status = get_post_status( $post );

	if ( ( 'private' == $status ) && ! current_user_can( 'read_post', $comment_post_ID ) ) {
		return new WP_Error( 'comment_id_not_found' );
	}

	$status_obj = get_post_status_object( $status );

	if ( ! comments_open( $comment_post_ID ) ) {

		/**
		 * Fires when a comment is attempted on a post that has comments closed.
		 *
		 * @since 1.5.0
		 *
		 * @param int $comment_post_ID Post ID.
		 */
		do_action( 'comment_closed', $comment_post_ID );

		return new WP_Error( 'comment_closed', __( 'Sorry, comments are closed for this item.' ), 403 );

	} elseif ( 'trash' == $status ) {

		/**
		 * Fires when a comment is attempted on a trashed post.
		 *
		 * @since 2.9.0
		 *
		 * @param int $comment_post_ID Post ID.
		 */
		do_action( 'comment_on_trash', $comment_post_ID );

		return new WP_Error( 'comment_on_trash' );

	} elseif ( ! $status_obj->public && ! $status_obj->private ) {

		/**
		 * Fires when a comment is attempted on a post in draft mode.
		 *
		 * @since 1.5.1
		 *
		 * @param int $comment_post_ID Post ID.
		 */
		do_action( 'comment_on_draft', $comment_post_ID );

		return new WP_Error( 'comment_on_draft' );

	} elseif ( post_password_required( $comment_post_ID ) ) {

		/**
		 * Fires when a comment is attempted on a password-protected post.
		 *
		 * @since 2.9.0
		 *
		 * @param int $comment_post_ID Post ID.
		 */
		do_action( 'comment_on_password_protected', $comment_post_ID );

		return new WP_Error( 'comment_on_password_protected' );

	} else {

		/**
		 * Fires before a comment is posted.
		 *
		 * @since 2.8.0
		 *
		 * @param int $comment_post_ID Post ID.
		 */
		do_action( 'pre_comment_on_post', $comment_post_ID );

	}

	// If the user is logged in
	$user = wp_get_current_user();
	if ( $user->exists() ) {
		if ( empty( $user->display_name ) ) {
			$user->display_name=$user->user_login;
		}
		$comment_author    = $user->display_name;
		$comment_author_email = $user->user_email;
		$comment_author_url  = $user->user_url;
		$user_ID       = $user->ID;
		if ( current_user_can( 'unfiltered_html' ) ) {
			if ( ! isset( $comment_data['_wp_unfiltered_html_comment'] )
				|| ! wp_verify_nonce( $comment_data['_wp_unfiltered_html_comment'], 'unfiltered-html-comment_' . $comment_post_ID )
			) {
				kses_remove_filters(); // start with a clean slate
				kses_init_filters(); // set up the filters
				remove_filter( 'pre_comment_content', 'wp_filter_post_kses' );
				add_filter( 'pre_comment_content', 'wp_filter_kses' );
			}
		}
	} else {
		if ( get_option( 'comment_registration' ) ) {
			return new WP_Error( 'not_logged_in', __( 'Sorry, you must be logged in to comment.' ), 403 );
		}
	}

	$comment_type = '';

	if ( get_option( 'require_name_email' ) && ! $user->exists() ) {
		if ( 6 > strlen( $comment_author_email ) || '' == $comment_author ) {
			return new WP_Error( 'require_name_email', __( '<strong>ERROR</strong>: please fill the required fields (name, email).' ), 200 );
		} elseif ( ! is_email( $comment_author_email ) ) {
			return new WP_Error( 'require_valid_email', __( '<strong>ERROR</strong>: please enter a valid email address.' ), 200 );
		}
	}

	if ( '' == $comment_content ) {
		return new WP_Error( 'require_valid_comment', __( '<strong>ERROR</strong>: please type a comment.' ), 200 );
	}

	$commentdata = compact(
		'comment_post_ID',
		'comment_author',
		'comment_author_email',
		'comment_author_url',
		'comment_content',
		'comment_type',
		'comment_parent',
		'user_ID'
	);

	$check_max_lengths = wp_check_comment_data_max_lengths( $commentdata );
	if ( is_wp_error( $check_max_lengths ) ) {
		return $check_max_lengths;
	}

	$comment_id = wp_new_comment( wp_slash( $commentdata ), true );
	if ( is_wp_error( $comment_id ) ) {
		return $comment_id;
	}

	if ( ! $comment_id ) {
		return new WP_Error( 'comment_save_error', __( '<strong>ERROR</strong>: The comment could not be saved. Please try again later.' ), 500 );
	}

	return get_comment( $comment_id );
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null