Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/class-wp-http-streams.php

<?php
/**
 * HTTP API: WP_Http_Streams class
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage HTTP
 * @since 4.4.0
 */

/**
 * Core class used to integrate PHP Streams as an HTTP transport.
 *
 * @since 2.7.0
 * @since 3.7.0 Combined with the fsockopen transport and switched to `stream_socket_client()`.
 */
class WP_Http_Streams {
	/**
	 * Send a HTTP request to a URI using PHP Streams.
	 *
	 * @see WP_Http::request For default options descriptions.
	 *
	 * @since 2.7.0
	 * @since 3.7.0 Combined with the fsockopen transport and switched to stream_socket_client().
	 *
	 * @access public
	 * @param string $url The request URL.
	 * @param string|array $args Optional. Override the defaults.
	 * @return array|WP_Error Array containing 'headers', 'body', 'response', 'cookies', 'filename'. A WP_Error instance upon error
	 */
	public function request($url, $args = array()) {
		$defaults = array(
			'method' => 'GET', 'timeout' => 5,
			'redirection' => 5, 'httpversion' => '1.0',
			'blocking' => true,
			'headers' => array(), 'body' => null, 'cookies' => array()
		);

		$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

		if ( isset( $r['headers']['User-Agent'] ) ) {
			$r['user-agent'] = $r['headers']['User-Agent'];
			unset( $r['headers']['User-Agent'] );
		} elseif ( isset( $r['headers']['user-agent'] ) ) {
			$r['user-agent'] = $r['headers']['user-agent'];
			unset( $r['headers']['user-agent'] );
		}

		// Construct Cookie: header if any cookies are set.
		WP_Http::buildCookieHeader( $r );

		$arrURL = parse_url($url);

		$connect_host = $arrURL['host'];

		$secure_transport = ( $arrURL['scheme'] == 'ssl' || $arrURL['scheme'] == 'https' );
		if ( ! isset( $arrURL['port'] ) ) {
			if ( $arrURL['scheme'] == 'ssl' || $arrURL['scheme'] == 'https' ) {
				$arrURL['port'] = 443;
				$secure_transport = true;
			} else {
				$arrURL['port'] = 80;
			}
		}

		// Always pass a Path, defaulting to the root in cases such as http://example.com
		if ( ! isset( $arrURL['path'] ) ) {
			$arrURL['path'] = '/';
		}

		if ( isset( $r['headers']['Host'] ) || isset( $r['headers']['host'] ) ) {
			if ( isset( $r['headers']['Host'] ) )
				$arrURL['host'] = $r['headers']['Host'];
			else
				$arrURL['host'] = $r['headers']['host'];
			unset( $r['headers']['Host'], $r['headers']['host'] );
		}

		/*
		 * Certain versions of PHP have issues with 'localhost' and IPv6, It attempts to connect
		 * to ::1, which fails when the server is not set up for it. For compatibility, always
		 * connect to the IPv4 address.
		 */
		if ( 'localhost' == strtolower( $connect_host ) )
			$connect_host = '127.0.0.1';

		$connect_host = $secure_transport ? 'ssl://' . $connect_host : 'tcp://' . $connect_host;

		$is_local = isset( $r['local'] ) && $r['local'];
		$ssl_verify = isset( $r['sslverify'] ) && $r['sslverify'];
		if ( $is_local ) {
			/**
			 * Filters whether SSL should be verified for local requests.
			 *
			 * @since 2.8.0
			 *
			 * @param bool $ssl_verify Whether to verify the SSL connection. Default true.
			 */
			$ssl_verify = apply_filters( 'https_local_ssl_verify', $ssl_verify );
		} elseif ( ! $is_local ) {
			/**
			 * Filters whether SSL should be verified for non-local requests.
			 *
			 * @since 2.8.0
			 *
			 * @param bool $ssl_verify Whether to verify the SSL connection. Default true.
			 */
			$ssl_verify = apply_filters( 'https_ssl_verify', $ssl_verify );
		}

		$proxy = new WP_HTTP_Proxy();

		$context = stream_context_create( array(
			'ssl' => array(
				'verify_peer' => $ssl_verify,
				//'CN_match' => $arrURL['host'], // This is handled by self::verify_ssl_certificate()
				'capture_peer_cert' => $ssl_verify,
				'SNI_enabled' => true,
				'cafile' => $r['sslcertificates'],
				'allow_self_signed' => ! $ssl_verify,
			)
		) );

		$timeout = (int) floor( $r['timeout'] );
		$utimeout = $timeout == $r['timeout'] ? 0 : 1000000 * $r['timeout'] % 1000000;
		$connect_timeout = max( $timeout, 1 );

		// Store error number.
		$connection_error = null;

		// Store error string.
		$connection_error_str = null;

		if ( !WP_DEBUG ) {
			// In the event that the SSL connection fails, silence the many PHP Warnings.
			if ( $secure_transport )
				$error_reporting = error_reporting(0);

			if ( $proxy->is_enabled() && $proxy->send_through_proxy( $url ) )
				$handle = @stream_socket_client( 'tcp://' . $proxy->host() . ':' . $proxy->port(), $connection_error, $connection_error_str, $connect_timeout, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context );
			else
				$handle = @stream_socket_client( $connect_host . ':' . $arrURL['port'], $connection_error, $connection_error_str, $connect_timeout, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context );

			if ( $secure_transport )
				error_reporting( $error_reporting );

		} else {
			if ( $proxy->is_enabled() && $proxy->send_through_proxy( $url ) )
				$handle = stream_socket_client( 'tcp://' . $proxy->host() . ':' . $proxy->port(), $connection_error, $connection_error_str, $connect_timeout, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context );
			else
				$handle = stream_socket_client( $connect_host . ':' . $arrURL['port'], $connection_error, $connection_error_str, $connect_timeout, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context );
		}

		if ( false === $handle ) {
			// SSL connection failed due to expired/invalid cert, or, OpenSSL configuration is broken.
			if ( $secure_transport && 0 === $connection_error && '' === $connection_error_str )
				return new WP_Error( 'http_request_failed', __( 'The SSL certificate for the host could not be verified.' ) );

			return new WP_Error('http_request_failed', $connection_error . ': ' . $connection_error_str );
		}

		// Verify that the SSL certificate is valid for this request.
		if ( $secure_transport && $ssl_verify && ! $proxy->is_enabled() ) {
			if ( ! self::verify_ssl_certificate( $handle, $arrURL['host'] ) )
				return new WP_Error( 'http_request_failed', __( 'The SSL certificate for the host could not be verified.' ) );
		}

		stream_set_timeout( $handle, $timeout, $utimeout );

		if ( $proxy->is_enabled() && $proxy->send_through_proxy( $url ) ) //Some proxies require full URL in this field.
			$requestPath = $url;
		else
			$requestPath = $arrURL['path'] . ( isset($arrURL['query']) ? '?' . $arrURL['query'] : '' );

		$strHeaders = strtoupper($r['method']) . ' ' . $requestPath . ' HTTP/' . $r['httpversion'] . "\r\n";

		$include_port_in_host_header = (
			( $proxy->is_enabled() && $proxy->send_through_proxy( $url ) ) ||
			( 'http'  == $arrURL['scheme'] && 80  != $arrURL['port'] ) ||
			( 'https' == $arrURL['scheme'] && 443 != $arrURL['port'] )
		);

		if ( $include_port_in_host_header ) {
			$strHeaders .= 'Host: ' . $arrURL['host'] . ':' . $arrURL['port'] . "\r\n";
		} else {
			$strHeaders .= 'Host: ' . $arrURL['host'] . "\r\n";
		}

		if ( isset($r['user-agent']) )
			$strHeaders .= 'User-agent: ' . $r['user-agent'] . "\r\n";

		if ( is_array($r['headers']) ) {
			foreach ( (array) $r['headers'] as $header => $headerValue )
				$strHeaders .= $header . ': ' . $headerValue . "\r\n";
		} else {
			$strHeaders .= $r['headers'];
		}

		if ( $proxy->use_authentication() )
			$strHeaders .= $proxy->authentication_header() . "\r\n";

		$strHeaders .= "\r\n";

		if ( ! is_null($r['body']) )
			$strHeaders .= $r['body'];

		fwrite($handle, $strHeaders);

		if ( ! $r['blocking'] ) {
			stream_set_blocking( $handle, 0 );
			fclose( $handle );
			return array( 'headers' => array(), 'body' => '', 'response' => array('code' => false, 'message' => false), 'cookies' => array() );
		}

		$strResponse = '';
		$bodyStarted = false;
		$keep_reading = true;
		$block_size = 4096;
		if ( isset( $r['limit_response_size'] ) )
			$block_size = min( $block_size, $r['limit_response_size'] );

		// If streaming to a file setup the file handle.
		if ( $r['stream'] ) {
			if ( ! WP_DEBUG )
				$stream_handle = @fopen( $r['filename'], 'w+' );
			else
				$stream_handle = fopen( $r['filename'], 'w+' );
			if ( ! $stream_handle )
				return new WP_Error( 'http_request_failed', sprintf( __( 'Could not open handle for fopen() to %s' ), $r['filename'] ) );

			$bytes_written = 0;
			while ( ! feof($handle) && $keep_reading ) {
				$block = fread( $handle, $block_size );
				if ( ! $bodyStarted ) {
					$strResponse .= $block;
					if ( strpos( $strResponse, "\r\n\r\n" ) ) {
						$process = WP_Http::processResponse( $strResponse );
						$bodyStarted = true;
						$block = $process['body'];
						unset( $strResponse );
						$process['body'] = '';
					}
				}

				$this_block_size = strlen( $block );

				if ( isset( $r['limit_response_size'] ) && ( $bytes_written + $this_block_size ) > $r['limit_response_size'] ) {
					$this_block_size = ( $r['limit_response_size'] - $bytes_written );
					$block = substr( $block, 0, $this_block_size );
				}

				$bytes_written_to_file = fwrite( $stream_handle, $block );

				if ( $bytes_written_to_file != $this_block_size ) {
					fclose( $handle );
					fclose( $stream_handle );
					return new WP_Error( 'http_request_failed', __( 'Failed to write request to temporary file.' ) );
				}

				$bytes_written += $bytes_written_to_file;

				$keep_reading = !isset( $r['limit_response_size'] ) || $bytes_written < $r['limit_response_size'];
			}

			fclose( $stream_handle );

		} else {
			$header_length = 0;
			while ( ! feof( $handle ) && $keep_reading ) {
				$block = fread( $handle, $block_size );
				$strResponse .= $block;
				if ( ! $bodyStarted && strpos( $strResponse, "\r\n\r\n" ) ) {
					$header_length = strpos( $strResponse, "\r\n\r\n" ) + 4;
					$bodyStarted = true;
				}
				$keep_reading = ( ! $bodyStarted || !isset( $r['limit_response_size'] ) || strlen( $strResponse ) < ( $header_length + $r['limit_response_size'] ) );
			}

			$process = WP_Http::processResponse( $strResponse );
			unset( $strResponse );

		}

		fclose( $handle );

		$arrHeaders = WP_Http::processHeaders( $process['headers'], $url );

		$response = array(
			'headers' => $arrHeaders['headers'],
			// Not yet processed.
			'body' => null,
			'response' => $arrHeaders['response'],
			'cookies' => $arrHeaders['cookies'],
			'filename' => $r['filename']
		);

		// Handle redirects.
		if ( false !== ( $redirect_response = WP_Http::handle_redirects( $url, $r, $response ) ) )
			return $redirect_response;

		// If the body was chunk encoded, then decode it.
		if ( ! empty( $process['body'] ) && isset( $arrHeaders['headers']['transfer-encoding'] ) && 'chunked' == $arrHeaders['headers']['transfer-encoding'] )
			$process['body'] = WP_Http::chunkTransferDecode($process['body']);

		if ( true === $r['decompress'] && true === WP_Http_Encoding::should_decode($arrHeaders['headers']) )
			$process['body'] = WP_Http_Encoding::decompress( $process['body'] );

		if ( isset( $r['limit_response_size'] ) && strlen( $process['body'] ) > $r['limit_response_size'] )
			$process['body'] = substr( $process['body'], 0, $r['limit_response_size'] );

		$response['body'] = $process['body'];

		return $response;
	}

	/**
	 * Verifies the received SSL certificate against its Common Names and subjectAltName fields.
	 *
	 * PHP's SSL verifications only verify that it's a valid Certificate, it doesn't verify if
	 * the certificate is valid for the hostname which was requested.
	 * This function verifies the requested hostname against certificate's subjectAltName field,
	 * if that is empty, or contains no DNS entries, a fallback to the Common Name field is used.
	 *
	 * IP Address support is included if the request is being made to an IP address.
	 *
	 * @since 3.7.0
	 * @static
	 *
	 * @param stream $stream The PHP Stream which the SSL request is being made over
	 * @param string $host The hostname being requested
	 * @return bool If the cerficiate presented in $stream is valid for $host
	 */
	public static function verify_ssl_certificate( $stream, $host ) {
		$context_options = stream_context_get_options( $stream );

		if ( empty( $context_options['ssl']['peer_certificate'] ) )
			return false;

		$cert = openssl_x509_parse( $context_options['ssl']['peer_certificate'] );
		if ( ! $cert )
			return false;

		/*
		 * If the request is being made to an IP address, we'll validate against IP fields
		 * in the cert (if they exist)
		 */
		$host_type = ( WP_Http::is_ip_address( $host ) ? 'ip' : 'dns' );

		$certificate_hostnames = array();
		if ( ! empty( $cert['extensions']['subjectAltName'] ) ) {
			$match_against = preg_split( '/,\s*/', $cert['extensions']['subjectAltName'] );
			foreach ( $match_against as $match ) {
				list( $match_type, $match_host ) = explode( ':', $match );
				if ( $host_type == strtolower( trim( $match_type ) ) ) // IP: or DNS:
					$certificate_hostnames[] = strtolower( trim( $match_host ) );
			}
		} elseif ( !empty( $cert['subject']['CN'] ) ) {
			// Only use the CN when the certificate includes no subjectAltName extension.
			$certificate_hostnames[] = strtolower( $cert['subject']['CN'] );
		}

		// Exact hostname/IP matches.
		if ( in_array( strtolower( $host ), $certificate_hostnames ) )
			return true;

		// IP's can't be wildcards, Stop processing.
		if ( 'ip' == $host_type )
			return false;

		// Test to see if the domain is at least 2 deep for wildcard support.
		if ( substr_count( $host, '.' ) < 2 )
			return false;

		// Wildcard subdomains certs (*.example.com) are valid for a.example.com but not a.b.example.com.
		$wildcard_host = preg_replace( '/^[^.]+\./', '*.', $host );

		return in_array( strtolower( $wildcard_host ), $certificate_hostnames );
	}

	/**
	 * Determines whether this class can be used for retrieving a URL.
	 *
	 * @static
	 * @access public
	 * @since 2.7.0
	 * @since 3.7.0 Combined with the fsockopen transport and switched to stream_socket_client().
	 *
	 * @param array $args Optional. Array of request arguments. Default empty array.
	 * @return bool False means this class can not be used, true means it can.
	 */
	public static function test( $args = array() ) {
		if ( ! function_exists( 'stream_socket_client' ) )
			return false;

		$is_ssl = isset( $args['ssl'] ) && $args['ssl'];

		if ( $is_ssl ) {
			if ( ! extension_loaded( 'openssl' ) )
				return false;
			if ( ! function_exists( 'openssl_x509_parse' ) )
				return false;
		}

		/**
		 * Filters whether streams can be used as a transport for retrieving a URL.
		 *
		 * @since 2.7.0
		 *
		 * @param bool  $use_class Whether the class can be used. Default true.
		 * @param array $args      Request arguments.
		 */
		return apply_filters( 'use_streams_transport', true, $args );
	}
}

/**
 * Deprecated HTTP Transport method which used fsockopen.
 *
 * This class is not used, and is included for backward compatibility only.
 * All code should make use of WP_Http directly through its API.
 *
 * @see WP_HTTP::request
 *
 * @since 2.7.0
 * @deprecated 3.7.0 Please use WP_HTTP::request() directly
 */
class WP_HTTP_Fsockopen extends WP_HTTP_Streams {
	// For backward compatibility for users who are using the class directly.
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null