Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/class-snoopy.php

<?php

/**
 * Deprecated. Use WP_HTTP (http.php) instead.
 */
_deprecated_file( basename( __FILE__ ), '3.0.0', WPINC . '/http.php' );

if ( ! class_exists( 'Snoopy', false ) ) :
/*************************************************

Snoopy - the PHP net client
Author: Monte Ohrt <monte@ispi.net>
Copyright (c): 1999-2008 New Digital Group, all rights reserved
Version: 1.2.4

 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 * Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this library; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

You may contact the author of Snoopy by e-mail at:
monte@ohrt.com

The latest version of Snoopy can be obtained from:
http://snoopy.sourceforge.net/

*************************************************/

class Snoopy
{
	/**** Public variables ****/

	/* user definable vars */

	var $host			=	"www.php.net";		// host name we are connecting to
	var $port			=	80;					// port we are connecting to
	var $proxy_host		=	"";					// proxy host to use
	var $proxy_port		=	"";					// proxy port to use
	var $proxy_user		=	"";					// proxy user to use
	var $proxy_pass		=	"";					// proxy password to use

	var $agent			=	"Snoopy v1.2.4";	// agent we masquerade as
	var	$referer		=	"";					// referer info to pass
	var $cookies		=	array();			// array of cookies to pass
												// $cookies["username"]="joe";
	var	$rawheaders		=	array();			// array of raw headers to send
												// $rawheaders["Content-type"]="text/html";

	var $maxredirs		=	5;					// http redirection depth maximum. 0 = disallow
	var $lastredirectaddr	=	"";				// contains address of last redirected address
	var	$offsiteok		=	true;				// allows redirection off-site
	var $maxframes		=	0;					// frame content depth maximum. 0 = disallow
	var $expandlinks	=	true;				// expand links to fully qualified URLs.
												// this only applies to fetchlinks()
												// submitlinks(), and submittext()
	var $passcookies	=	true;				// pass set cookies back through redirects
												// NOTE: this currently does not respect
												// dates, domains or paths.

	var	$user			=	"";					// user for http authentication
	var	$pass			=	"";					// password for http authentication

	// http accept types
	var $accept			=	"image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*";

	var $results		=	"";					// where the content is put

	var $error			=	"";					// error messages sent here
	var	$response_code	=	"";					// response code returned from server
	var	$headers		=	array();			// headers returned from server sent here
	var	$maxlength		=	500000;				// max return data length (body)
	var $read_timeout	=	0;					// timeout on read operations, in seconds
												// supported only since PHP 4 Beta 4
												// set to 0 to disallow timeouts
	var $timed_out		=	false;				// if a read operation timed out
	var	$status			=	0;					// http request status

	var $temp_dir		=	"/tmp";				// temporary directory that the webserver
												// has permission to write to.
												// under Windows, this should be C:\temp

	var	$curl_path		=	"/usr/local/bin/curl";
												// Snoopy will use cURL for fetching
												// SSL content if a full system path to
												// the cURL binary is supplied here.
												// set to false if you do not have
												// cURL installed. See http://curl.haxx.se
												// for details on installing cURL.
												// Snoopy does *not* use the cURL
												// library functions built into php,
												// as these functions are not stable
												// as of this Snoopy release.

	/**** Private variables ****/

	var	$_maxlinelen	=	4096;				// max line length (headers)

	var $_httpmethod	=	"GET";				// default http request method
	var $_httpversion	=	"HTTP/1.0";			// default http request version
	var $_submit_method	=	"POST";				// default submit method
	var $_submit_type	=	"application/x-www-form-urlencoded";	// default submit type
	var $_mime_boundary	=  "";					// MIME boundary for multipart/form-data submit type
	var $_redirectaddr	=	false;				// will be set if page fetched is a redirect
	var $_redirectdepth	=	0;					// increments on an http redirect
	var $_frameurls		= 	array();			// frame src urls
	var $_framedepth	=	0;					// increments on frame depth

	var $_isproxy		=	false;				// set if using a proxy server
	var $_fp_timeout	=	30;					// timeout for socket connection

/*======================================================================*\
	Function:	fetch
	Purpose:	fetch the contents of a web page
				(and possibly other protocols in the
				future like ftp, nntp, gopher, etc.)
	Input:		$URI	the location of the page to fetch
	Output:		$this->results	the output text from the fetch
\*======================================================================*/

	function fetch($URI)
	{

		//preg_match("|^([^:]+)://([^:/]+)(:[\d]+)*(.*)|",$URI,$URI_PARTS);
		$URI_PARTS = parse_url($URI);
		if (!empty($URI_PARTS["user"]))
			$this->user = $URI_PARTS["user"];
		if (!empty($URI_PARTS["pass"]))
			$this->pass = $URI_PARTS["pass"];
		if (empty($URI_PARTS["query"]))
			$URI_PARTS["query"] = '';
		if (empty($URI_PARTS["path"]))
			$URI_PARTS["path"] = '';

		switch(strtolower($URI_PARTS["scheme"]))
		{
			case "http":
				$this->host = $URI_PARTS["host"];
				if(!empty($URI_PARTS["port"]))
					$this->port = $URI_PARTS["port"];
				if($this->_connect($fp))
				{
					if($this->_isproxy)
					{
						// using proxy, send entire URI
						$this->_httprequest($URI,$fp,$URI,$this->_httpmethod);
					}
					else
					{
						$path = $URI_PARTS["path"].($URI_PARTS["query"] ? "?".$URI_PARTS["query"] : "");
						// no proxy, send only the path
						$this->_httprequest($path, $fp, $URI, $this->_httpmethod);
					}

					$this->_disconnect($fp);

					if($this->_redirectaddr)
					{
						/* url was redirected, check if we've hit the max depth */
						if($this->maxredirs > $this->_redirectdepth)
						{
							// only follow redirect if it's on this site, or offsiteok is true
							if(preg_match("|^http://".preg_quote($this->host)."|i",$this->_redirectaddr) || $this->offsiteok)
							{
								/* follow the redirect */
								$this->_redirectdepth++;
								$this->lastredirectaddr=$this->_redirectaddr;
								$this->fetch($this->_redirectaddr);
							}
						}
					}

					if($this->_framedepth < $this->maxframes && count($this->_frameurls) > 0)
					{
						$frameurls = $this->_frameurls;
						$this->_frameurls = array();

						while(list(,$frameurl) = each($frameurls))
						{
							if($this->_framedepth < $this->maxframes)
							{
								$this->fetch($frameurl);
								$this->_framedepth++;
							}
							else
								break;
						}
					}
				}
				else
				{
					return false;
				}
				return true;
				break;
			case "https":
				if(!$this->curl_path)
					return false;
				if(function_exists("is_executable"))
				  if (!is_executable($this->curl_path))
				    return false;
				$this->host = $URI_PARTS["host"];
				if(!empty($URI_PARTS["port"]))
					$this->port = $URI_PARTS["port"];
				if($this->_isproxy)
				{
					// using proxy, send entire URI
					$this->_httpsrequest($URI,$URI,$this->_httpmethod);
				}
				else
				{
					$path = $URI_PARTS["path"].($URI_PARTS["query"] ? "?".$URI_PARTS["query"] : "");
					// no proxy, send only the path
					$this->_httpsrequest($path, $URI, $this->_httpmethod);
				}

				if($this->_redirectaddr)
				{
					/* url was redirected, check if we've hit the max depth */
					if($this->maxredirs > $this->_redirectdepth)
					{
						// only follow redirect if it's on this site, or offsiteok is true
						if(preg_match("|^http://".preg_quote($this->host)."|i",$this->_redirectaddr) || $this->offsiteok)
						{
							/* follow the redirect */
							$this->_redirectdepth++;
							$this->lastredirectaddr=$this->_redirectaddr;
							$this->fetch($this->_redirectaddr);
						}
					}
				}

				if($this->_framedepth < $this->maxframes && count($this->_frameurls) > 0)
				{
					$frameurls = $this->_frameurls;
					$this->_frameurls = array();

					while(list(,$frameurl) = each($frameurls))
					{
						if($this->_framedepth < $this->maxframes)
						{
							$this->fetch($frameurl);
							$this->_framedepth++;
						}
						else
							break;
					}
				}
				return true;
				break;
			default:
				// not a valid protocol
				$this->error	=	'Invalid protocol "'.$URI_PARTS["scheme"].'"\n';
				return false;
				break;
		}
		return true;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	submit
	Purpose:	submit an http form
	Input:		$URI	the location to post the data
				$formvars	the formvars to use.
					format: $formvars["var"] = "val";
				$formfiles an array of files to submit
					format: $formfiles["var"] = "/dir/filename.ext";
	Output:		$this->results	the text output from the post
\*======================================================================*/

	function submit($URI, $formvars="", $formfiles="")
	{
		unset($postdata);

		$postdata = $this->_prepare_post_body($formvars, $formfiles);

		$URI_PARTS = parse_url($URI);
		if (!empty($URI_PARTS["user"]))
			$this->user = $URI_PARTS["user"];
		if (!empty($URI_PARTS["pass"]))
			$this->pass = $URI_PARTS["pass"];
		if (empty($URI_PARTS["query"]))
			$URI_PARTS["query"] = '';
		if (empty($URI_PARTS["path"]))
			$URI_PARTS["path"] = '';

		switch(strtolower($URI_PARTS["scheme"]))
		{
			case "http":
				$this->host = $URI_PARTS["host"];
				if(!empty($URI_PARTS["port"]))
					$this->port = $URI_PARTS["port"];
				if($this->_connect($fp))
				{
					if($this->_isproxy)
					{
						// using proxy, send entire URI
						$this->_httprequest($URI,$fp,$URI,$this->_submit_method,$this->_submit_type,$postdata);
					}
					else
					{
						$path = $URI_PARTS["path"].($URI_PARTS["query"] ? "?".$URI_PARTS["query"] : "");
						// no proxy, send only the path
						$this->_httprequest($path, $fp, $URI, $this->_submit_method, $this->_submit_type, $postdata);
					}

					$this->_disconnect($fp);

					if($this->_redirectaddr)
					{
						/* url was redirected, check if we've hit the max depth */
						if($this->maxredirs > $this->_redirectdepth)
						{
							if(!preg_match("|^".$URI_PARTS["scheme"]."://|", $this->_redirectaddr))
								$this->_redirectaddr = $this->_expandlinks($this->_redirectaddr,$URI_PARTS["scheme"]."://".$URI_PARTS["host"]);

							// only follow redirect if it's on this site, or offsiteok is true
							if(preg_match("|^http://".preg_quote($this->host)."|i",$this->_redirectaddr) || $this->offsiteok)
							{
								/* follow the redirect */
								$this->_redirectdepth++;
								$this->lastredirectaddr=$this->_redirectaddr;
								if( strpos( $this->_redirectaddr, "?" ) > 0 )
									$this->fetch($this->_redirectaddr); // the redirect has changed the request method from post to get
								else
									$this->submit($this->_redirectaddr,$formvars, $formfiles);
							}
						}
					}

					if($this->_framedepth < $this->maxframes && count($this->_frameurls) > 0)
					{
						$frameurls = $this->_frameurls;
						$this->_frameurls = array();

						while(list(,$frameurl) = each($frameurls))
						{
							if($this->_framedepth < $this->maxframes)
							{
								$this->fetch($frameurl);
								$this->_framedepth++;
							}
							else
								break;
						}
					}

				}
				else
				{
					return false;
				}
				return true;
				break;
			case "https":
				if(!$this->curl_path)
					return false;
				if(function_exists("is_executable"))
				  if (!is_executable($this->curl_path))
				    return false;
				$this->host = $URI_PARTS["host"];
				if(!empty($URI_PARTS["port"]))
					$this->port = $URI_PARTS["port"];
				if($this->_isproxy)
				{
					// using proxy, send entire URI
					$this->_httpsrequest($URI, $URI, $this->_submit_method, $this->_submit_type, $postdata);
				}
				else
				{
					$path = $URI_PARTS["path"].($URI_PARTS["query"] ? "?".$URI_PARTS["query"] : "");
					// no proxy, send only the path
					$this->_httpsrequest($path, $URI, $this->_submit_method, $this->_submit_type, $postdata);
				}

				if($this->_redirectaddr)
				{
					/* url was redirected, check if we've hit the max depth */
					if($this->maxredirs > $this->_redirectdepth)
					{
						if(!preg_match("|^".$URI_PARTS["scheme"]."://|", $this->_redirectaddr))
							$this->_redirectaddr = $this->_expandlinks($this->_redirectaddr,$URI_PARTS["scheme"]."://".$URI_PARTS["host"]);

						// only follow redirect if it's on this site, or offsiteok is true
						if(preg_match("|^http://".preg_quote($this->host)."|i",$this->_redirectaddr) || $this->offsiteok)
						{
							/* follow the redirect */
							$this->_redirectdepth++;
							$this->lastredirectaddr=$this->_redirectaddr;
							if( strpos( $this->_redirectaddr, "?" ) > 0 )
								$this->fetch($this->_redirectaddr); // the redirect has changed the request method from post to get
							else
								$this->submit($this->_redirectaddr,$formvars, $formfiles);
						}
					}
				}

				if($this->_framedepth < $this->maxframes && count($this->_frameurls) > 0)
				{
					$frameurls = $this->_frameurls;
					$this->_frameurls = array();

					while(list(,$frameurl) = each($frameurls))
					{
						if($this->_framedepth < $this->maxframes)
						{
							$this->fetch($frameurl);
							$this->_framedepth++;
						}
						else
							break;
					}
				}
				return true;
				break;

			default:
				// not a valid protocol
				$this->error	=	'Invalid protocol "'.$URI_PARTS["scheme"].'"\n';
				return false;
				break;
		}
		return true;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	fetchlinks
	Purpose:	fetch the links from a web page
	Input:		$URI	where you are fetching from
	Output:		$this->results	an array of the URLs
\*======================================================================*/

	function fetchlinks($URI)
	{
		if ($this->fetch($URI))
		{
			if($this->lastredirectaddr)
				$URI = $this->lastredirectaddr;
			if(is_array($this->results))
			{
				for($x=0;$x<count($this->results);$x++)
					$this->results[$x] = $this->_striplinks($this->results[$x]);
			}
			else
				$this->results = $this->_striplinks($this->results);

			if($this->expandlinks)
				$this->results = $this->_expandlinks($this->results, $URI);
			return true;
		}
		else
			return false;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	fetchform
	Purpose:	fetch the form elements from a web page
	Input:		$URI	where you are fetching from
	Output:		$this->results	the resulting html form
\*======================================================================*/

	function fetchform($URI)
	{

		if ($this->fetch($URI))
		{

			if(is_array($this->results))
			{
				for($x=0;$x<count($this->results);$x++)
					$this->results[$x] = $this->_stripform($this->results[$x]);
			}
			else
				$this->results = $this->_stripform($this->results);

			return true;
		}
		else
			return false;
	}


/*======================================================================*\
	Function:	fetchtext
	Purpose:	fetch the text from a web page, stripping the links
	Input:		$URI	where you are fetching from
	Output:		$this->results	the text from the web page
\*======================================================================*/

	function fetchtext($URI)
	{
		if($this->fetch($URI))
		{
			if(is_array($this->results))
			{
				for($x=0;$x<count($this->results);$x++)
					$this->results[$x] = $this->_striptext($this->results[$x]);
			}
			else
				$this->results = $this->_striptext($this->results);
			return true;
		}
		else
			return false;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	submitlinks
	Purpose:	grab links from a form submission
	Input:		$URI	where you are submitting from
	Output:		$this->results	an array of the links from the post
\*======================================================================*/

	function submitlinks($URI, $formvars="", $formfiles="")
	{
		if($this->submit($URI,$formvars, $formfiles))
		{
			if($this->lastredirectaddr)
				$URI = $this->lastredirectaddr;
			if(is_array($this->results))
			{
				for($x=0;$x<count($this->results);$x++)
				{
					$this->results[$x] = $this->_striplinks($this->results[$x]);
					if($this->expandlinks)
						$this->results[$x] = $this->_expandlinks($this->results[$x],$URI);
				}
			}
			else
			{
				$this->results = $this->_striplinks($this->results);
				if($this->expandlinks)
					$this->results = $this->_expandlinks($this->results,$URI);
			}
			return true;
		}
		else
			return false;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	submittext
	Purpose:	grab text from a form submission
	Input:		$URI	where you are submitting from
	Output:		$this->results	the text from the web page
\*======================================================================*/

	function submittext($URI, $formvars = "", $formfiles = "")
	{
		if($this->submit($URI,$formvars, $formfiles))
		{
			if($this->lastredirectaddr)
				$URI = $this->lastredirectaddr;
			if(is_array($this->results))
			{
				for($x=0;$x<count($this->results);$x++)
				{
					$this->results[$x] = $this->_striptext($this->results[$x]);
					if($this->expandlinks)
						$this->results[$x] = $this->_expandlinks($this->results[$x],$URI);
				}
			}
			else
			{
				$this->results = $this->_striptext($this->results);
				if($this->expandlinks)
					$this->results = $this->_expandlinks($this->results,$URI);
			}
			return true;
		}
		else
			return false;
	}/*======================================================================*\
	Function:	set_submit_multipart
	Purpose:	Set the form submission content type to
				multipart/form-data
\*======================================================================*/
	function set_submit_multipart()
	{
		$this->_submit_type = "multipart/form-data";
	}


/*======================================================================*\
	Function:	set_submit_normal
	Purpose:	Set the form submission content type to
				application/x-www-form-urlencoded
\*======================================================================*/
	function set_submit_normal()
	{
		$this->_submit_type = "application/x-www-form-urlencoded";
	}
/*======================================================================*\
	Private functions
\*======================================================================*/


/*======================================================================*\
	Function:	_striplinks
	Purpose:	strip the hyperlinks from an html document
	Input:		$document	document to strip.
	Output:		$match		an array of the links
\*======================================================================*/

	function _striplinks($document)
	{
		preg_match_all("'<\s*a\s.*?href\s*=\s*			# find <a href=
						([\"\'])?					# find single or double quote
						(?(1) (.*?)\\1 | ([^\s\>]+))		# if quote found, match up to next matching
													# quote, otherwise match up to next space
						'isx",$document,$links);


		// catenate the non-empty matches from the conditional subpattern

		while(list($key,$val) = each($links[2]))
		{
			if(!empty($val))
				$match[] = $val;
		}

		while(list($key,$val) = each($links[3]))
		{
			if(!empty($val))
				$match[] = $val;
		}

		// return the links
		return $match;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	_stripform
	Purpose:	strip the form elements from an html document
	Input:		$document	document to strip.
	Output:		$match		an array of the links
\*======================================================================*/

	function _stripform($document)
	{
		preg_match_all("'<\/?(FORM|INPUT|SELECT|TEXTAREA|(OPTION))[^<>]*>(?(2)(.*(?=<\/?(option|select)[^<>]*>[\r\n]*)|(?=[\r\n]*))|(?=[\r\n]*))'Usi",$document,$elements);

		// catenate the matches
		$match = implode("\r\n",$elements[0]);

		// return the links
		return $match;
	}/*======================================================================*\
	Function:	_striptext
	Purpose:	strip the text from an html document
	Input:		$document	document to strip.
	Output:		$text		the resulting text
\*======================================================================*/

	function _striptext($document)
	{

		// I didn't use preg eval (//e) since that is only available in PHP 4.0.
		// so, list your entities one by one here. I included some of the
		// more common ones.

		$search = array("'<script[^>]*?>.*?</script>'si",	// strip out javascript
						"'<[\/\!]*?[^<>]*?>'si",			// strip out html tags
						"'([\r\n])[\s]+'",					// strip out white space
						"'&(quot|#34|#034|#x22);'i",		// replace html entities
						"'&(amp|#38|#038|#x26);'i",			// added hexadecimal values
						"'&(lt|#60|#060|#x3c);'i",
						"'&(gt|#62|#062|#x3e);'i",
						"'&(nbsp|#160|#xa0);'i",
						"'&(iexcl|#161);'i",
						"'&(cent|#162);'i",
						"'&(pound|#163);'i",
						"'&(copy|#169);'i",
						"'&(reg|#174);'i",
						"'&(deg|#176);'i",
						"'&(#39|#039|#x27);'",
						"'&(euro|#8364);'i",				// europe
						"'&a(uml|UML);'",					// german
						"'&o(uml|UML);'",
						"'&u(uml|UML);'",
						"'&A(uml|UML);'",
						"'&O(uml|UML);'",
						"'&U(uml|UML);'",
						"'&szlig;'i",
						);
		$replace = array(	"",
							"",
							"\\1",
							"\"",
							"&",
							"<",
							">",
							" ",
							chr(161),
							chr(162),
							chr(163),
							chr(169),
							chr(174),
							chr(176),
							chr(39),
							chr(128),
							chr(0xE4), // ANSI &auml;
							chr(0xF6), // ANSI &ouml;
							chr(0xFC), // ANSI &uuml;
							chr(0xC4), // ANSI &Auml;
							chr(0xD6), // ANSI &Ouml;
							chr(0xDC), // ANSI &Uuml;
							chr(0xDF), // ANSI &szlig;
						);

		$text = preg_replace($search,$replace,$document);

		return $text;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	_expandlinks
	Purpose:	expand each link into a fully qualified URL
	Input:		$links			the links to qualify
				$URI			the full URI to get the base from
	Output:		$expandedLinks	the expanded links
\*======================================================================*/

	function _expandlinks($links,$URI)
	{

		preg_match("/^[^\?]+/",$URI,$match);

		$match = preg_replace("|/[^\/\.]+\.[^\/\.]+$|","",$match[0]);
		$match = preg_replace("|/$|","",$match);
		$match_part = parse_url($match);
		$match_root =
		$match_part["scheme"]."://".$match_part["host"];

		$search = array( 	"|^http://".preg_quote($this->host)."|i",
							"|^(\/)|i",
							"|^(?!http://)(?!mailto:)|i",
							"|/\./|",
							"|/[^\/]+/\.\./|"
						);

		$replace = array(	"",
							$match_root."/",
							$match."/",
							"/",
							"/"
						);

		$expandedLinks = preg_replace($search,$replace,$links);

		return $expandedLinks;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	_httprequest
	Purpose:	go get the http data from the server
	Input:		$url		the url to fetch
				$fp			the current open file pointer
				$URI		the full URI
				$body		body contents to send if any (POST)
	Output:
\*======================================================================*/

	function _httprequest($url,$fp,$URI,$http_method,$content_type="",$body="")
	{
		$cookie_headers = '';
		if($this->passcookies && $this->_redirectaddr)
			$this->setcookies();

		$URI_PARTS = parse_url($URI);
		if(empty($url))
			$url = "/";
		$headers = $http_method." ".$url." ".$this->_httpversion."\r\n";
		if(!empty($this->agent))
			$headers .= "User-Agent: ".$this->agent."\r\n";
		if(!empty($this->host) && !isset($this->rawheaders['Host'])) {
			$headers .= "Host: ".$this->host;
			if(!empty($this->port) && $this->port != 80)
				$headers .= ":".$this->port;
			$headers .= "\r\n";
		}
		if(!empty($this->accept))
			$headers .= "Accept: ".$this->accept."\r\n";
		if(!empty($this->referer))
			$headers .= "Referer: ".$this->referer."\r\n";
		if(!empty($this->cookies))
		{
			if(!is_array($this->cookies))
				$this->cookies = (array)$this->cookies;

			reset($this->cookies);
			if ( count($this->cookies) > 0 ) {
				$cookie_headers .= 'Cookie: ';
				foreach ( $this->cookies as $cookieKey => $cookieVal ) {
				$cookie_headers .= $cookieKey."=".urlencode($cookieVal)."; ";
				}
				$headers .= substr($cookie_headers,0,-2) . "\r\n";
			}
		}
		if(!empty($this->rawheaders))
		{
			if(!is_array($this->rawheaders))
				$this->rawheaders = (array)$this->rawheaders;
			while(list($headerKey,$headerVal) = each($this->rawheaders))
				$headers .= $headerKey.": ".$headerVal."\r\n";
		}
		if(!empty($content_type)) {
			$headers .= "Content-type: $content_type";
			if ($content_type == "multipart/form-data")
				$headers .= "; boundary=".$this->_mime_boundary;
			$headers .= "\r\n";
		}
		if(!empty($body))
			$headers .= "Content-length: ".strlen($body)."\r\n";
		if(!empty($this->user) || !empty($this->pass))
			$headers .= "Authorization: Basic ".base64_encode($this->user.":".$this->pass)."\r\n";

		//add proxy auth headers
		if(!empty($this->proxy_user))
			$headers .= 'Proxy-Authorization: ' . 'Basic ' . base64_encode($this->proxy_user . ':' . $this->proxy_pass)."\r\n";


		$headers .= "\r\n";

		// set the read timeout if needed
		if ($this->read_timeout > 0)
			socket_set_timeout($fp, $this->read_timeout);
		$this->timed_out = false;

		fwrite($fp,$headers.$body,strlen($headers.$body));

		$this->_redirectaddr = false;
		unset($this->headers);

		while($currentHeader = fgets($fp,$this->_maxlinelen))
		{
			if ($this->read_timeout > 0 && $this->_check_timeout($fp))
			{
				$this->status=-100;
				return false;
			}

			if($currentHeader == "\r\n")
				break;

			// if a header begins with Location: or URI:, set the redirect
			if(preg_match("/^(Location:|URI:)/i",$currentHeader))
			{
				// get URL portion of the redirect
				preg_match("/^(Location:|URI:)[ ]+(.*)/i",chop($currentHeader),$matches);
				// look for :// in the Location header to see if hostname is included
				if(!preg_match("|\:\/\/|",$matches[2]))
				{
					// no host in the path, so prepend
					$this->_redirectaddr = $URI_PARTS["scheme"]."://".$this->host.":".$this->port;
					// eliminate double slash
					if(!preg_match("|^/|",$matches[2]))
							$this->_redirectaddr .= "/".$matches[2];
					else
							$this->_redirectaddr .= $matches[2];
				}
				else
					$this->_redirectaddr = $matches[2];
			}

			if(preg_match("|^HTTP/|",$currentHeader))
			{
        if(preg_match("|^HTTP/[^\s]*\s(.*?)\s|",$currentHeader, $status))
				{
					$this->status= $status[1];
        }
				$this->response_code = $currentHeader;
			}

			$this->headers[] = $currentHeader;
		}

		$results = '';
		do {
  		$_data = fread($fp, $this->maxlength);
  		if (strlen($_data) == 0) {
    		break;
  		}
  		$results .= $_data;
		} while(true);

		if ($this->read_timeout > 0 && $this->_check_timeout($fp))
		{
			$this->status=-100;
			return false;
		}

		// check if there is a redirect meta tag

		if(preg_match("'<meta[\s]*http-equiv[^>]*?content[\s]*=[\s]*[\"\']?\d+;[\s]*URL[\s]*=[\s]*([^\"\']*?)[\"\']?>'i",$results,$match))

		{
			$this->_redirectaddr = $this->_expandlinks($match[1],$URI);
		}

		// have we hit our frame depth and is there frame src to fetch?
		if(($this->_framedepth < $this->maxframes) && preg_match_all("'<frame\s+.*src[\s]*=[\'\"]?([^\'\"\>]+)'i",$results,$match))
		{
			$this->results[] = $results;
			for($x=0; $x<count($match[1]); $x++)
				$this->_frameurls[] = $this->_expandlinks($match[1][$x],$URI_PARTS["scheme"]."://".$this->host);
		}
		// have we already fetched framed content?
		elseif(is_array($this->results))
			$this->results[] = $results;
		// no framed content
		else
			$this->results = $results;

		return true;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	_httpsrequest
	Purpose:	go get the https data from the server using curl
	Input:		$url		the url to fetch
				$URI		the full URI
				$body		body contents to send if any (POST)
	Output:
\*======================================================================*/

	function _httpsrequest($url,$URI,$http_method,$content_type="",$body="")
	{
		if($this->passcookies && $this->_redirectaddr)
			$this->setcookies();

		$headers = array();

		$URI_PARTS = parse_url($URI);
		if(empty($url))
			$url = "/";
		// GET ... header not needed for curl
		//$headers[] = $http_method." ".$url." ".$this->_httpversion;
		if(!empty($this->agent))
			$headers[] = "User-Agent: ".$this->agent;
		if(!empty($this->host))
			if(!empty($this->port))
				$headers[] = "Host: ".$this->host.":".$this->port;
			else
				$headers[] = "Host: ".$this->host;
		if(!empty($this->accept))
			$headers[] = "Accept: ".$this->accept;
		if(!empty($this->referer))
			$headers[] = "Referer: ".$this->referer;
		if(!empty($this->cookies))
		{
			if(!is_array($this->cookies))
				$this->cookies = (array)$this->cookies;

			reset($this->cookies);
			if ( count($this->cookies) > 0 ) {
				$cookie_str = 'Cookie: ';
				foreach ( $this->cookies as $cookieKey => $cookieVal ) {
				$cookie_str .= $cookieKey."=".urlencode($cookieVal)."; ";
				}
				$headers[] = substr($cookie_str,0,-2);
			}
		}
		if(!empty($this->rawheaders))
		{
			if(!is_array($this->rawheaders))
				$this->rawheaders = (array)$this->rawheaders;
			while(list($headerKey,$headerVal) = each($this->rawheaders))
				$headers[] = $headerKey.": ".$headerVal;
		}
		if(!empty($content_type)) {
			if ($content_type == "multipart/form-data")
				$headers[] = "Content-type: $content_type; boundary=".$this->_mime_boundary;
			else
				$headers[] = "Content-type: $content_type";
		}
		if(!empty($body))
			$headers[] = "Content-length: ".strlen($body);
		if(!empty($this->user) || !empty($this->pass))
			$headers[] = "Authorization: BASIC ".base64_encode($this->user.":".$this->pass);

		$headerfile = tempnam( $this->temp_dir, "sno" );
		$cmdline_params = '-k -D ' . escapeshellarg( $headerfile );

		foreach ( $headers as $header ) {
			$cmdline_params .= ' -H ' . escapeshellarg( $header );
		}

		if ( ! empty( $body ) ) {
			$cmdline_params .= ' -d ' . escapeshellarg( $body );
		}

		if ( $this->read_timeout > 0 ) {
			$cmdline_params .= ' -m ' . escapeshellarg( $this->read_timeout );
		}


		exec( $this->curl_path . ' ' . $cmdline_params . ' ' . escapeshellarg( $URI ), $results, $return );

		if($return)
		{
			$this->error = "Error: cURL could not retrieve the document, error $return.";
			return false;
		}


		$results = implode("\r\n",$results);

		$result_headers = file("$headerfile");

		$this->_redirectaddr = false;
		unset($this->headers);

		for($currentHeader = 0; $currentHeader < count($result_headers); $currentHeader++)
		{

			// if a header begins with Location: or URI:, set the redirect
			if(preg_match("/^(Location: |URI: )/i",$result_headers[$currentHeader]))
			{
				// get URL portion of the redirect
				preg_match("/^(Location: |URI:)\s+(.*)/",chop($result_headers[$currentHeader]),$matches);
				// look for :// in the Location header to see if hostname is included
				if(!preg_match("|\:\/\/|",$matches[2]))
				{
					// no host in the path, so prepend
					$this->_redirectaddr = $URI_PARTS["scheme"]."://".$this->host.":".$this->port;
					// eliminate double slash
					if(!preg_match("|^/|",$matches[2]))
							$this->_redirectaddr .= "/".$matches[2];
					else
							$this->_redirectaddr .= $matches[2];
				}
				else
					$this->_redirectaddr = $matches[2];
			}

			if(preg_match("|^HTTP/|",$result_headers[$currentHeader]))
				$this->response_code = $result_headers[$currentHeader];

			$this->headers[] = $result_headers[$currentHeader];
		}

		// check if there is a redirect meta tag

		if(preg_match("'<meta[\s]*http-equiv[^>]*?content[\s]*=[\s]*[\"\']?\d+;[\s]*URL[\s]*=[\s]*([^\"\']*?)[\"\']?>'i",$results,$match))
		{
			$this->_redirectaddr = $this->_expandlinks($match[1],$URI);
		}

		// have we hit our frame depth and is there frame src to fetch?
		if(($this->_framedepth < $this->maxframes) && preg_match_all("'<frame\s+.*src[\s]*=[\'\"]?([^\'\"\>]+)'i",$results,$match))
		{
			$this->results[] = $results;
			for($x=0; $x<count($match[1]); $x++)
				$this->_frameurls[] = $this->_expandlinks($match[1][$x],$URI_PARTS["scheme"]."://".$this->host);
		}
		// have we already fetched framed content?
		elseif(is_array($this->results))
			$this->results[] = $results;
		// no framed content
		else
			$this->results = $results;

		unlink("$headerfile");

		return true;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	setcookies()
	Purpose:	set cookies for a redirection
\*======================================================================*/

	function setcookies()
	{
		for($x=0; $x<count($this->headers); $x++)
		{
		if(preg_match('/^set-cookie:[\s]+([^=]+)=([^;]+)/i', $this->headers[$x],$match))
			$this->cookies[$match[1]] = urldecode($match[2]);
		}
	}


/*======================================================================*\
	Function:	_check_timeout
	Purpose:	checks whether timeout has occurred
	Input:		$fp	file pointer
\*======================================================================*/

	function _check_timeout($fp)
	{
		if ($this->read_timeout > 0) {
			$fp_status = socket_get_status($fp);
			if ($fp_status["timed_out"]) {
				$this->timed_out = true;
				return true;
			}
		}
		return false;
	}

/*======================================================================*\
	Function:	_connect
	Purpose:	make a socket connection
	Input:		$fp	file pointer
\*======================================================================*/

	function _connect(&$fp)
	{
		if(!empty($this->proxy_host) && !empty($this->proxy_port))
			{
				$this->_isproxy = true;

				$host = $this->proxy_host;
				$port = $this->proxy_port;
			}
		else
		{
			$host = $this->host;
			$port = $this->port;
		}

		$this->status = 0;

		if($fp = fsockopen(
					$host,
					$port,
					$errno,
					$errstr,
					$this->_fp_timeout
					))
		{
			// socket connection succeeded

			return true;
		}
		else
		{
			// socket connection failed
			$this->status = $errno;
			switch($errno)
			{
				case -3:
					$this->error="socket creation failed (-3)";
				case -4:
					$this->error="dns lookup failure (-4)";
				case -5:
					$this->error="connection refused or timed out (-5)";
				default:
					$this->error="connection failed (".$errno.")";
			}
			return false;
		}
	}
/*======================================================================*\
	Function:	_disconnect
	Purpose:	disconnect a socket connection
	Input:		$fp	file pointer
\*======================================================================*/

	function _disconnect($fp)
	{
		return(fclose($fp));
	}


/*======================================================================*\
	Function:	_prepare_post_body
	Purpose:	Prepare post body according to encoding type
	Input:		$formvars - form variables
				$formfiles - form upload files
	Output:		post body
\*======================================================================*/

	function _prepare_post_body($formvars, $formfiles)
	{
		settype($formvars, "array");
		settype($formfiles, "array");
		$postdata = '';

		if (count($formvars) == 0 && count($formfiles) == 0)
			return;

		switch ($this->_submit_type) {
			case "application/x-www-form-urlencoded":
				reset($formvars);
				while(list($key,$val) = each($formvars)) {
					if (is_array($val) || is_object($val)) {
						while (list($cur_key, $cur_val) = each($val)) {
							$postdata .= urlencode($key)."[]=".urlencode($cur_val)."&";
						}
					} else
						$postdata .= urlencode($key)."=".urlencode($val)."&";
				}
				break;

			case "multipart/form-data":
				$this->_mime_boundary = "Snoopy".md5(uniqid(microtime()));

				reset($formvars);
				while(list($key,$val) = each($formvars)) {
					if (is_array($val) || is_object($val)) {
						while (list($cur_key, $cur_val) = each($val)) {
							$postdata .= "--".$this->_mime_boundary."\r\n";
							$postdata .= "Content-Disposition: form-data; name=\"$key\[\]\"\r\n\r\n";
							$postdata .= "$cur_val\r\n";
						}
					} else {
						$postdata .= "--".$this->_mime_boundary."\r\n";
						$postdata .= "Content-Disposition: form-data; name=\"$key\"\r\n\r\n";
						$postdata .= "$val\r\n";
					}
				}

				reset($formfiles);
				while (list($field_name, $file_names) = each($formfiles)) {
					settype($file_names, "array");
					while (list(, $file_name) = each($file_names)) {
						if (!is_readable($file_name)) continue;

						$fp = fopen($file_name, "r");
						$file_content = fread($fp, filesize($file_name));
						fclose($fp);
						$base_name = basename($file_name);

						$postdata .= "--".$this->_mime_boundary."\r\n";
						$postdata .= "Content-Disposition: form-data; name=\"$field_name\"; filename=\"$base_name\"\r\n\r\n";
						$postdata .= "$file_content\r\n";
					}
				}
				$postdata .= "--".$this->_mime_boundary."--\r\n";
				break;
		}

		return $postdata;
	}
}
endif;
?>

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null