Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/class-pop3.php

<?php
/**
 * mail_fetch/setup.php
 *
 * Copyright (c) 1999-2011 CDI (cdi@thewebmasters.net) All Rights Reserved
 * Modified by Philippe Mingo 2001-2009 mingo@rotedic.com
 * An RFC 1939 compliant wrapper class for the POP3 protocol.
 *
 * Licensed under the GNU GPL. For full terms see the file COPYING.
 *
 * POP3 class
 *
 * @copyright 1999-2011 The SquirrelMail Project Team
 * @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
 * @package plugins
 * @subpackage mail_fetch
 */

class POP3 {
  var $ERROR   = '';    // Error string.

  var $TIMEOUT  = 60;    // Default timeout before giving up on a
                // network operation.

  var $COUNT   = -1;    // Mailbox msg count

  var $BUFFER   = 512;   // Socket buffer for socket fgets() calls.
                // Per RFC 1939 the returned line a POP3
                // server can send is 512 bytes.

  var $FP     = '';    // The connection to the server's
                // file descriptor

  var $MAILSERVER = '';    // Set this to hard code the server name

  var $DEBUG   = FALSE;  // set to true to echo pop3
                // commands and responses to error_log
                // this WILL log passwords!

  var $BANNER   = '';    // Holds the banner returned by the
                // pop server - used for apop()

  var $ALLOWAPOP = FALSE;  // Allow or disallow apop()
                // This must be set to true
                // manually

	/**
	 * PHP5 constructor.
	 */
  function __construct ( $server = '', $timeout = '' ) {
    settype($this->BUFFER,"integer");
    if( !empty($server) ) {
      // Do not allow programs to alter MAILSERVER
      // if it is already specified. They can get around
      // this if they -really- want to, so don't count on it.
      if(empty($this->MAILSERVER))
        $this->MAILSERVER = $server;
    }
    if(!empty($timeout)) {
      settype($timeout,"integer");
      $this->TIMEOUT = $timeout;
      if (!ini_get('safe_mode'))
        set_time_limit($timeout);
    }
    return true;
  }

	/**
	 * PHP4 constructor.
	 */
	public function POP3( $server = '', $timeout = '' ) {
		self::__construct( $server, $timeout );
	}

  function update_timer () {
    if (!ini_get('safe_mode'))
      set_time_limit($this->TIMEOUT);
    return true;
  }

  function connect ($server, $port = 110) {
    // Opens a socket to the specified server. Unless overridden,
    // port defaults to 110. Returns true on success, false on fail

    // If MAILSERVER is set, override $server with its value.

  if (!isset($port) || !$port) {$port = 110;}
    if(!empty($this->MAILSERVER))
      $server = $this->MAILSERVER;

    if(empty($server)){
      $this->ERROR = "POP3 connect: " . _("No server specified");
      unset($this->FP);
      return false;
    }

    $fp = @fsockopen("$server", $port, $errno, $errstr);

    if(!$fp) {
      $this->ERROR = "POP3 connect: " . _("Error ") . "[$errno] [$errstr]";
      unset($this->FP);
      return false;
    }

    socket_set_blocking($fp,-1);
    $this->update_timer();
    $reply = fgets($fp,$this->BUFFER);
    $reply = $this->strip_clf($reply);
    if($this->DEBUG)
      error_log("POP3 SEND [connect: $server] GOT [$reply]",0);
    if(!$this->is_ok($reply)) {
      $this->ERROR = "POP3 connect: " . _("Error ") . "[$reply]";
      unset($this->FP);
      return false;
    }
    $this->FP = $fp;
    $this->BANNER = $this->parse_banner($reply);
    return true;
  }

  function user ($user = "") {
    // Sends the USER command, returns true or false

    if( empty($user) ) {
      $this->ERROR = "POP3 user: " . _("no login ID submitted");
      return false;
    } elseif(!isset($this->FP)) {
      $this->ERROR = "POP3 user: " . _("connection not established");
      return false;
    } else {
      $reply = $this->send_cmd("USER $user");
      if(!$this->is_ok($reply)) {
        $this->ERROR = "POP3 user: " . _("Error ") . "[$reply]";
        return false;
      } else
        return true;
    }
  }

  function pass ($pass = "")   {
    // Sends the PASS command, returns # of msgs in mailbox,
    // returns false (undef) on Auth failure

    if(empty($pass)) {
      $this->ERROR = "POP3 pass: " . _("No password submitted");
      return false;
    } elseif(!isset($this->FP)) {
      $this->ERROR = "POP3 pass: " . _("connection not established");
      return false;
    } else {
      $reply = $this->send_cmd("PASS $pass");
      if(!$this->is_ok($reply)) {
        $this->ERROR = "POP3 pass: " . _("Authentication failed") . " [$reply]";
        $this->quit();
        return false;
      } else {
        // Auth successful.
        $count = $this->last("count");
        $this->COUNT = $count;
        return $count;
      }
    }
  }

  function apop ($login,$pass) {
    // Attempts an APOP login. If this fails, it'll
    // try a standard login. YOUR SERVER MUST SUPPORT
    // THE USE OF THE APOP COMMAND!
    // (apop is optional per rfc1939)

    if(!isset($this->FP)) {
      $this->ERROR = "POP3 apop: " . _("No connection to server");
      return false;
    } elseif(!$this->ALLOWAPOP) {
      $retVal = $this->login($login,$pass);
      return $retVal;
    } elseif(empty($login)) {
      $this->ERROR = "POP3 apop: " . _("No login ID submitted");
      return false;
    } elseif(empty($pass)) {
      $this->ERROR = "POP3 apop: " . _("No password submitted");
      return false;
    } else {
      $banner = $this->BANNER;
      if( (!$banner) or (empty($banner)) ) {
        $this->ERROR = "POP3 apop: " . _("No server banner") . ' - ' . _("abort");
        $retVal = $this->login($login,$pass);
        return $retVal;
      } else {
        $AuthString = $banner;
        $AuthString .= $pass;
        $APOPString = md5($AuthString);
        $cmd = "APOP $login $APOPString";
        $reply = $this->send_cmd($cmd);
        if(!$this->is_ok($reply)) {
          $this->ERROR = "POP3 apop: " . _("apop authentication failed") . ' - ' . _("abort");
          $retVal = $this->login($login,$pass);
          return $retVal;
        } else {
          // Auth successful.
          $count = $this->last("count");
          $this->COUNT = $count;
          return $count;
        }
      }
    }
  }

  function login ($login = "", $pass = "") {
    // Sends both user and pass. Returns # of msgs in mailbox or
    // false on failure (or -1, if the error occurs while getting
    // the number of messages.)

    if( !isset($this->FP) ) {
      $this->ERROR = "POP3 login: " . _("No connection to server");
      return false;
    } else {
      $fp = $this->FP;
      if( !$this->user( $login ) ) {
        // Preserve the error generated by user()
        return false;
      } else {
        $count = $this->pass($pass);
        if( (!$count) || ($count == -1) ) {
          // Preserve the error generated by last() and pass()
          return false;
        } else
          return $count;
      }
    }
  }

  function top ($msgNum, $numLines = "0") {
    // Gets the header and first $numLines of the msg body
    // returns data in an array with each returned line being
    // an array element. If $numLines is empty, returns
    // only the header information, and none of the body.

    if(!isset($this->FP)) {
      $this->ERROR = "POP3 top: " . _("No connection to server");
      return false;
    }
    $this->update_timer();

    $fp = $this->FP;
    $buffer = $this->BUFFER;
    $cmd = "TOP $msgNum $numLines";
    fwrite($fp, "TOP $msgNum $numLines\r\n");
    $reply = fgets($fp, $buffer);
    $reply = $this->strip_clf($reply);
    if($this->DEBUG) {
      @error_log("POP3 SEND [$cmd] GOT [$reply]",0);
    }
    if(!$this->is_ok($reply))
    {
      $this->ERROR = "POP3 top: " . _("Error ") . "[$reply]";
      return false;
    }

    $count = 0;
    $MsgArray = array();

    $line = fgets($fp,$buffer);
    while ( !preg_match('/^\.\r\n/',$line))
    {
      $MsgArray[$count] = $line;
      $count++;
      $line = fgets($fp,$buffer);
      if(empty($line))  { break; }
    }

    return $MsgArray;
  }

  function pop_list ($msgNum = "") {
    // If called with an argument, returns that msgs' size in octets
    // No argument returns an associative array of undeleted
    // msg numbers and their sizes in octets

    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 pop_list: " . _("No connection to server");
      return false;
    }
    $fp = $this->FP;
    $Total = $this->COUNT;
    if( (!$Total) or ($Total == -1) )
    {
      return false;
    }
    if($Total == 0)
    {
      return array("0","0");
      // return -1;  // mailbox empty
    }

    $this->update_timer();

    if(!empty($msgNum))
    {
      $cmd = "LIST $msgNum";
      fwrite($fp,"$cmd\r\n");
      $reply = fgets($fp,$this->BUFFER);
      $reply = $this->strip_clf($reply);
      if($this->DEBUG) {
        @error_log("POP3 SEND [$cmd] GOT [$reply]",0);
      }
      if(!$this->is_ok($reply))
      {
        $this->ERROR = "POP3 pop_list: " . _("Error ") . "[$reply]";
        return false;
      }
      list($junk,$num,$size) = preg_split('/\s+/',$reply);
      return $size;
    }
    $cmd = "LIST";
    $reply = $this->send_cmd($cmd);
    if(!$this->is_ok($reply))
    {
      $reply = $this->strip_clf($reply);
      $this->ERROR = "POP3 pop_list: " . _("Error ") . "[$reply]";
      return false;
    }
    $MsgArray = array();
    $MsgArray[0] = $Total;
    for($msgC=1;$msgC <= $Total; $msgC++)
    {
      if($msgC > $Total) { break; }
      $line = fgets($fp,$this->BUFFER);
      $line = $this->strip_clf($line);
      if(strpos($line, '.') === 0)
      {
        $this->ERROR = "POP3 pop_list: " . _("Premature end of list");
        return false;
      }
      list($thisMsg,$msgSize) = preg_split('/\s+/',$line);
      settype($thisMsg,"integer");
      if($thisMsg != $msgC)
      {
        $MsgArray[$msgC] = "deleted";
      }
      else
      {
        $MsgArray[$msgC] = $msgSize;
      }
    }
    return $MsgArray;
  }

  function get ($msgNum) {
    // Retrieve the specified msg number. Returns an array
    // where each line of the msg is an array element.

    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 get: " . _("No connection to server");
      return false;
    }

    $this->update_timer();

    $fp = $this->FP;
    $buffer = $this->BUFFER;
    $cmd = "RETR $msgNum";
    $reply = $this->send_cmd($cmd);

    if(!$this->is_ok($reply))
    {
      $this->ERROR = "POP3 get: " . _("Error ") . "[$reply]";
      return false;
    }

    $count = 0;
    $MsgArray = array();

    $line = fgets($fp,$buffer);
    while ( !preg_match('/^\.\r\n/',$line))
    {
      if ( $line{0} == '.' ) { $line = substr($line,1); }
      $MsgArray[$count] = $line;
      $count++;
      $line = fgets($fp,$buffer);
      if(empty($line))  { break; }
    }
    return $MsgArray;
  }

  function last ( $type = "count" ) {
    // Returns the highest msg number in the mailbox.
    // returns -1 on error, 0+ on success, if type != count
    // results in a popstat() call (2 element array returned)

    $last = -1;
    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 last: " . _("No connection to server");
      return $last;
    }

    $reply = $this->send_cmd("STAT");
    if(!$this->is_ok($reply))
    {
      $this->ERROR = "POP3 last: " . _("Error ") . "[$reply]";
      return $last;
    }

    $Vars = preg_split('/\s+/',$reply);
    $count = $Vars[1];
    $size = $Vars[2];
    settype($count,"integer");
    settype($size,"integer");
    if($type != "count")
    {
      return array($count,$size);
    }
    return $count;
  }

  function reset () {
    // Resets the status of the remote server. This includes
    // resetting the status of ALL msgs to not be deleted.
    // This method automatically closes the connection to the server.

    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 reset: " . _("No connection to server");
      return false;
    }
    $reply = $this->send_cmd("RSET");
    if(!$this->is_ok($reply))
    {
      // The POP3 RSET command -never- gives a -ERR
      // response - if it ever does, something truly
      // wild is going on.

      $this->ERROR = "POP3 reset: " . _("Error ") . "[$reply]";
      @error_log("POP3 reset: ERROR [$reply]",0);
    }
    $this->quit();
    return true;
  }

  function send_cmd ( $cmd = "" )
  {
    // Sends a user defined command string to the
    // POP server and returns the results. Useful for
    // non-compliant or custom POP servers.
    // Do NOT includ the \r\n as part of your command
    // string - it will be appended automatically.

    // The return value is a standard fgets() call, which
    // will read up to $this->BUFFER bytes of data, until it
    // encounters a new line, or EOF, whichever happens first.

    // This method works best if $cmd responds with only
    // one line of data.

    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 send_cmd: " . _("No connection to server");
      return false;
    }

    if(empty($cmd))
    {
      $this->ERROR = "POP3 send_cmd: " . _("Empty command string");
      return "";
    }

    $fp = $this->FP;
    $buffer = $this->BUFFER;
    $this->update_timer();
    fwrite($fp,"$cmd\r\n");
    $reply = fgets($fp,$buffer);
    $reply = $this->strip_clf($reply);
    if($this->DEBUG) { @error_log("POP3 SEND [$cmd] GOT [$reply]",0); }
    return $reply;
  }

  function quit() {
    // Closes the connection to the POP3 server, deleting
    // any msgs marked as deleted.

    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 quit: " . _("connection does not exist");
      return false;
    }
    $fp = $this->FP;
    $cmd = "QUIT";
    fwrite($fp,"$cmd\r\n");
    $reply = fgets($fp,$this->BUFFER);
    $reply = $this->strip_clf($reply);
    if($this->DEBUG) { @error_log("POP3 SEND [$cmd] GOT [$reply]",0); }
    fclose($fp);
    unset($this->FP);
    return true;
  }

  function popstat () {
    // Returns an array of 2 elements. The number of undeleted
    // msgs in the mailbox, and the size of the mbox in octets.

    $PopArray = $this->last("array");

    if($PopArray == -1) { return false; }

    if( (!$PopArray) or (empty($PopArray)) )
    {
      return false;
    }
    return $PopArray;
  }

  function uidl ($msgNum = "")
  {
    // Returns the UIDL of the msg specified. If called with
    // no arguments, returns an associative array where each
    // undeleted msg num is a key, and the msg's uidl is the element
    // Array element 0 will contain the total number of msgs

    if(!isset($this->FP)) {
      $this->ERROR = "POP3 uidl: " . _("No connection to server");
      return false;
    }

    $fp = $this->FP;
    $buffer = $this->BUFFER;

    if(!empty($msgNum)) {
      $cmd = "UIDL $msgNum";
      $reply = $this->send_cmd($cmd);
      if(!$this->is_ok($reply))
      {
        $this->ERROR = "POP3 uidl: " . _("Error ") . "[$reply]";
        return false;
      }
      list ($ok,$num,$myUidl) = preg_split('/\s+/',$reply);
      return $myUidl;
    } else {
      $this->update_timer();

      $UIDLArray = array();
      $Total = $this->COUNT;
      $UIDLArray[0] = $Total;

      if ($Total < 1)
      {
        return $UIDLArray;
      }
      $cmd = "UIDL";
      fwrite($fp, "UIDL\r\n");
      $reply = fgets($fp, $buffer);
      $reply = $this->strip_clf($reply);
      if($this->DEBUG) { @error_log("POP3 SEND [$cmd] GOT [$reply]",0); }
      if(!$this->is_ok($reply))
      {
        $this->ERROR = "POP3 uidl: " . _("Error ") . "[$reply]";
        return false;
      }

      $line = "";
      $count = 1;
      $line = fgets($fp,$buffer);
      while ( !preg_match('/^\.\r\n/',$line)) {
        list ($msg,$msgUidl) = preg_split('/\s+/',$line);
        $msgUidl = $this->strip_clf($msgUidl);
        if($count == $msg) {
          $UIDLArray[$msg] = $msgUidl;
        }
        else
        {
          $UIDLArray[$count] = 'deleted';
        }
        $count++;
        $line = fgets($fp,$buffer);
      }
    }
    return $UIDLArray;
  }

  function delete ($msgNum = "") {
    // Flags a specified msg as deleted. The msg will not
    // be deleted until a quit() method is called.

    if(!isset($this->FP))
    {
      $this->ERROR = "POP3 delete: " . _("No connection to server");
      return false;
    }
    if(empty($msgNum))
    {
      $this->ERROR = "POP3 delete: " . _("No msg number submitted");
      return false;
    }
    $reply = $this->send_cmd("DELE $msgNum");
    if(!$this->is_ok($reply))
    {
      $this->ERROR = "POP3 delete: " . _("Command failed ") . "[$reply]";
      return false;
    }
    return true;
  }

  // *********************************************************

  // The following methods are internal to the class.

  function is_ok ($cmd = "") {
    // Return true or false on +OK or -ERR

    if( empty($cmd) )
      return false;
    else
      return( stripos($cmd, '+OK') !== false );
  }

  function strip_clf ($text = "") {
    // Strips \r\n from server responses

    if(empty($text))
      return $text;
    else {
      $stripped = str_replace(array("\r","\n"),'',$text);
      return $stripped;
    }
  }

  function parse_banner ( $server_text ) {
    $outside = true;
    $banner = "";
    $length = strlen($server_text);
    for($count =0; $count < $length; $count++)
    {
      $digit = substr($server_text,$count,1);
      if(!empty($digit))       {
        if( (!$outside) && ($digit != '<') && ($digit != '>') )
        {
          $banner .= $digit;
        }
        if ($digit == '<')
        {
          $outside = false;
        }
        if($digit == '>')
        {
          $outside = true;
        }
      }
    }
    $banner = $this->strip_clf($banner);  // Just in case
    return "<$banner>";
  }

}  // End class

// For php4 compatibility
if (!function_exists("stripos")) {
  function stripos($haystack, $needle){
    return strpos($haystack, stristr( $haystack, $needle ));
  }
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null