Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/category-template.php

<?php
/**
 * Taxonomy API: Core category-specific template tags
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Template
 * @since 1.2.0
 */

/**
 * Retrieve category link URL.
 *
 * @since 1.0.0
 * @see get_term_link()
 *
 * @param int|object $category Category ID or object.
 * @return string Link on success, empty string if category does not exist.
 */
function get_category_link( $category ) {
	if ( ! is_object( $category ) )
		$category = (int) $category;

	$category = get_term_link( $category, 'category' );

	if ( is_wp_error( $category ) )
		return '';

	return $category;
}

/**
 * Retrieve category parents with separator.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param int $id Category ID.
 * @param bool $link Optional, default is false. Whether to format with link.
 * @param string $separator Optional, default is '/'. How to separate categories.
 * @param bool $nicename Optional, default is false. Whether to use nice name for display.
 * @param array $visited Optional. Already linked to categories to prevent duplicates.
 * @return string|WP_Error A list of category parents on success, WP_Error on failure.
 */
function get_category_parents( $id, $link = false, $separator = '/', $nicename = false, $visited = array() ) {
	$chain = '';
	$parent = get_term( $id, 'category' );
	if ( is_wp_error( $parent ) )
		return $parent;

	if ( $nicename )
		$name = $parent->slug;
	else
		$name = $parent->name;

	if ( $parent->parent && ( $parent->parent != $parent->term_id ) && !in_array( $parent->parent, $visited ) ) {
		$visited[] = $parent->parent;
		$chain .= get_category_parents( $parent->parent, $link, $separator, $nicename, $visited );
	}

	if ( $link )
		$chain .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $parent->term_id ) ) . '">'.$name.'</a>' . $separator;
	else
		$chain .= $name.$separator;
	return $chain;
}

/**
 * Retrieve post categories.
 *
 * This tag may be used outside The Loop by passing a post id as the parameter.
 *
 * Note: This function only returns results from the default "category" taxonomy.
 * For custom taxonomies use get_the_terms().
 *
 * @since 0.71
 *
 * @param int $id Optional, default to current post ID. The post ID.
 * @return array Array of WP_Term objects, one for each category assigned to the post.
 */
function get_the_category( $id = false ) {
	$categories = get_the_terms( $id, 'category' );
	if ( ! $categories || is_wp_error( $categories ) )
		$categories = array();

	$categories = array_values( $categories );

	foreach ( array_keys( $categories ) as $key ) {
		_make_cat_compat( $categories[$key] );
	}

	/**
	 * Filters the array of categories to return for a post.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 * @since 4.4.0 Added `$id` parameter.
	 *
	 * @param array $categories An array of categories to return for the post.
	 * @param int  $id     ID of the post.
	 */
	return apply_filters( 'get_the_categories', $categories, $id );
}

/**
 * Retrieve category name based on category ID.
 *
 * @since 0.71
 *
 * @param int $cat_ID Category ID.
 * @return string|WP_Error Category name on success, WP_Error on failure.
 */
function get_the_category_by_ID( $cat_ID ) {
	$cat_ID = (int) $cat_ID;
	$category = get_term( $cat_ID, 'category' );

	if ( is_wp_error( $category ) )
		return $category;

	return ( $category ) ? $category->name : '';
}

/**
 * Retrieve category list in either HTML list or custom format.
 *
 * @since 1.5.1
 *
 * @global WP_Rewrite $wp_rewrite
 *
 * @param string $separator Optional, default is empty string. Separator for between the categories.
 * @param string $parents Optional. How to display the parents.
 * @param int $post_id Optional. Post ID to retrieve categories.
 * @return string
 */
function get_the_category_list( $separator = '', $parents='', $post_id = false ) {
	global $wp_rewrite;
	if ( ! is_object_in_taxonomy( get_post_type( $post_id ), 'category' ) ) {
		/** This filter is documented in wp-includes/category-template.php */
		return apply_filters( 'the_category', '', $separator, $parents );
	}

	/**
	 * Filters the categories before building the category list.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param array  $categories An array of the post's categories.
	 * @param int|bool $post_id  ID of the post we're retrieving categories for. When `false`, we assume the
	 *               current post in the loop.
	 */
	$categories = apply_filters( 'the_category_list', get_the_category( $post_id ), $post_id );

	if ( empty( $categories ) ) {
		/** This filter is documented in wp-includes/category-template.php */
		return apply_filters( 'the_category', __( 'Uncategorized' ), $separator, $parents );
	}

	$rel = ( is_object( $wp_rewrite ) && $wp_rewrite->using_permalinks() ) ? 'rel="category tag"' : 'rel="category"';

	$thelist = '';
	if ( '' == $separator ) {
		$thelist .= '<ul class="post-categories">';
		foreach ( $categories as $category ) {
			$thelist .= "\n\t<li>";
			switch ( strtolower( $parents ) ) {
				case 'multiple':
					if ( $category->parent )
						$thelist .= get_category_parents( $category->parent, true, $separator );
					$thelist .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ) . '" ' . $rel . '>' . $category->name.'</a></li>';
					break;
				case 'single':
					$thelist .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ) . '" ' . $rel . '>';
					if ( $category->parent )
						$thelist .= get_category_parents( $category->parent, false, $separator );
					$thelist .= $category->name.'</a></li>';
					break;
				case '':
				default:
					$thelist .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ) . '" ' . $rel . '>' . $category->name.'</a></li>';
			}
		}
		$thelist .= '</ul>';
	} else {
		$i = 0;
		foreach ( $categories as $category ) {
			if ( 0 < $i )
				$thelist .= $separator;
			switch ( strtolower( $parents ) ) {
				case 'multiple':
					if ( $category->parent )
						$thelist .= get_category_parents( $category->parent, true, $separator );
					$thelist .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ) . '" ' . $rel . '>' . $category->name.'</a>';
					break;
				case 'single':
					$thelist .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ) . '" ' . $rel . '>';
					if ( $category->parent )
						$thelist .= get_category_parents( $category->parent, false, $separator );
					$thelist .= "$category->name</a>";
					break;
				case '':
				default:
					$thelist .= '<a href="' . esc_url( get_category_link( $category->term_id ) ) . '" ' . $rel . '>' . $category->name.'</a>';
			}
			++$i;
		}
	}

	/**
	 * Filters the category or list of categories.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 *
	 * @param array $thelist  List of categories for the current post.
	 * @param string $separator Separator used between the categories.
	 * @param string $parents  How to display the category parents. Accepts 'multiple',
	 *             'single', or empty.
	 */
	return apply_filters( 'the_category', $thelist, $separator, $parents );
}

/**
 * Check if the current post is within any of the given categories.
 *
 * The given categories are checked against the post's categories' term_ids, names and slugs.
 * Categories given as integers will only be checked against the post's categories' term_ids.
 *
 * Prior to v2.5 of WordPress, category names were not supported.
 * Prior to v2.7, category slugs were not supported.
 * Prior to v2.7, only one category could be compared: in_category( $single_category ).
 * Prior to v2.7, this function could only be used in the WordPress Loop.
 * As of 2.7, the function can be used anywhere if it is provided a post ID or post object.
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @param int|string|array $category Category ID, name or slug, or array of said.
 * @param int|object $post Optional. Post to check instead of the current post. (since 2.7.0)
 * @return bool True if the current post is in any of the given categories.
 */
function in_category( $category, $post = null ) {
	if ( empty( $category ) )
		return false;

	return has_category( $category, $post );
}

/**
 * Display the category list for the post.
 *
 * @since 0.71
 *
 * @param string $separator Optional, default is empty string. Separator for between the categories.
 * @param string $parents Optional. How to display the parents.
 * @param int $post_id Optional. Post ID to retrieve categories.
 */
function the_category( $separator = '', $parents='', $post_id = false ) {
	echo get_the_category_list( $separator, $parents, $post_id );
}

/**
 * Retrieve category description.
 *
 * @since 1.0.0
 *
 * @param int $category Optional. Category ID. Will use global category ID by default.
 * @return string Category description, available.
 */
function category_description( $category = 0 ) {
	return term_description( $category, 'category' );
}

/**
 * Display or retrieve the HTML dropdown list of categories.
 *
 * The 'hierarchical' argument, which is disabled by default, will override the
 * depth argument, unless it is true. When the argument is false, it will
 * display all of the categories. When it is enabled it will use the value in
 * the 'depth' argument.
 *
 * @since 2.1.0
 * @since 4.2.0 Introduced the `value_field` argument.
 * @since 4.6.0 Introduced the `required` argument.
 *
 * @param string|array $args {
 *   Optional. Array or string of arguments to generate a categories drop-down element.
 *
 *   @type string    $show_option_all  Text to display for showing all categories. Default empty.
 *   @type string    $show_option_none Text to display for showing no categories. Default empty.
 *   @type string    $option_none_value Value to use when no category is selected. Default empty.
 *   @type string    $orderby      Which column to use for ordering categories. See get_terms() for a list
 *                      of accepted values. Default 'id' (term_id).
 *   @type string    $order       Whether to order terms in ascending or descending order. Accepts 'ASC'
 *                      or 'DESC'. Default 'ASC'.
 *   @type bool     $pad_counts    See get_terms() for an argument description. Default false.
 *   @type bool|int   $show_count    Whether to include post counts. Accepts 0, 1, or their bool equivalents.
 *                      Default 0.
 *   @type bool|int   $hide_empty    Whether to hide categories that don't have any posts. Accepts 0, 1, or
 *                      their bool equivalents. Default 1.
 *   @type int     $child_of     Term ID to retrieve child terms of. See get_terms(). Default 0.
 *   @type array|string $exclude      Array or comma/space-separated string of term ids to exclude.
 *                      If `$include` is non-empty, `$exclude` is ignored. Default empty array.
 *   @type bool|int   $echo       Whether to echo or return the generated markup. Accepts 0, 1, or their
 *                      bool equivalents. Default 1.
 *   @type bool|int   $hierarchical   Whether to traverse the taxonomy hierarchy. Accepts 0, 1, or their bool
 *                      equivalents. Default 0.
 *   @type int     $depth       Maximum depth. Default 0.
 *   @type int     $tab_index     Tab index for the select element. Default 0 (no tabindex).
 *   @type string    $name       Value for the 'name' attribute of the select element. Default 'cat'.
 *   @type string    $id        Value for the 'id' attribute of the select element. Defaults to the value
 *                      of `$name`.
 *   @type string    $class       Value for the 'class' attribute of the select element. Default 'postform'.
 *   @type int|string  $selected     Value of the option that should be selected. Default 0.
 *   @type string    $value_field    Term field that should be used to populate the 'value' attribute
 *                      of the option elements. Accepts any valid term field: 'term_id', 'name',
 *                      'slug', 'term_group', 'term_taxonomy_id', 'taxonomy', 'description',
 *                      'parent', 'count'. Default 'term_id'.
 *   @type string|array $taxonomy     Name of the category or categories to retrieve. Default 'category'.
 *   @type bool     $hide_if_empty   True to skip generating markup if no categories are found.
 *                      Default false (create select element even if no categories are found).
 *   @type bool     $required     Whether the `<select>` element should have the HTML5 'required' attribute.
 *                      Default false.
 * }
 * @return string HTML content only if 'echo' argument is 0.
 */
function wp_dropdown_categories( $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'show_option_all'  => '',
		'show_option_none' => '',
		'orderby'      => 'id',
		'order'       => 'ASC',
		'show_count'    => 0,
		'hide_empty'    => 1,
		'child_of'     => 0,
		'exclude'      => '',
		'echo'       => 1,
		'selected'     => 0,
		'hierarchical'   => 0,
		'name'       => 'cat',
		'id'        => '',
		'class'       => 'postform',
		'depth'       => 0,
		'tab_index'     => 0,
		'taxonomy'     => 'category',
		'hide_if_empty'   => false,
		'option_none_value' => -1,
		'value_field'    => 'term_id',
		'required'     => false,
	);

	$defaults['selected'] = ( is_category() ) ? get_query_var( 'cat' ) : 0;

	// Back compat.
	if ( isset( $args['type'] ) && 'link' == $args['type'] ) {
		/* translators: 1: "type => link", 2: "taxonomy => link_category" alternative */
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '3.0.0',
			sprintf( __( '%1$s is deprecated. Use %2$s instead.' ),
				'<code>type => link</code>',
				'<code>taxonomy => link_category</code>'
			)
		);
		$args['taxonomy'] = 'link_category';
	}

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );
	$option_none_value = $r['option_none_value'];

	if ( ! isset( $r['pad_counts'] ) && $r['show_count'] && $r['hierarchical'] ) {
		$r['pad_counts'] = true;
	}

	$tab_index = $r['tab_index'];

	$tab_index_attribute = '';
	if ( (int) $tab_index > 0 ) {
		$tab_index_attribute = " tabindex=\"$tab_index\"";
	}

	// Avoid clashes with the 'name' param of get_terms().
	$get_terms_args = $r;
	unset( $get_terms_args['name'] );
	$categories = get_terms( $r['taxonomy'], $get_terms_args );

	$name = esc_attr( $r['name'] );
	$class = esc_attr( $r['class'] );
	$id = $r['id'] ? esc_attr( $r['id'] ) : $name;
	$required = $r['required'] ? 'required' : '';

	if ( ! $r['hide_if_empty'] || ! empty( $categories ) ) {
		$output = "<select $required name='$name' id='$id' class='$class' $tab_index_attribute>\n";
	} else {
		$output = '';
	}
	if ( empty( $categories ) && ! $r['hide_if_empty'] && ! empty( $r['show_option_none'] ) ) {

		/**
		 * Filters a taxonomy drop-down display element.
		 *
		 * A variety of taxonomy drop-down display elements can be modified
		 * just prior to display via this filter. Filterable arguments include
		 * 'show_option_none', 'show_option_all', and various forms of the
		 * term name.
		 *
		 * @since 1.2.0
		 *
		 * @see wp_dropdown_categories()
		 *
		 * @param string $element Taxonomy element to list.
		 */
		$show_option_none = apply_filters( 'list_cats', $r['show_option_none'] );
		$output .= "\t<option value='" . esc_attr( $option_none_value ) . "' selected='selected'>$show_option_none</option>\n";
	}

	if ( ! empty( $categories ) ) {

		if ( $r['show_option_all'] ) {

			/** This filter is documented in wp-includes/category-template.php */
			$show_option_all = apply_filters( 'list_cats', $r['show_option_all'] );
			$selected = ( '0' === strval($r['selected']) ) ? " selected='selected'" : '';
			$output .= "\t<option value='0'$selected>$show_option_all</option>\n";
		}

		if ( $r['show_option_none'] ) {

			/** This filter is documented in wp-includes/category-template.php */
			$show_option_none = apply_filters( 'list_cats', $r['show_option_none'] );
			$selected = selected( $option_none_value, $r['selected'], false );
			$output .= "\t<option value='" . esc_attr( $option_none_value ) . "'$selected>$show_option_none</option>\n";
		}

		if ( $r['hierarchical'] ) {
			$depth = $r['depth']; // Walk the full depth.
		} else {
			$depth = -1; // Flat.
		}
		$output .= walk_category_dropdown_tree( $categories, $depth, $r );
	}

	if ( ! $r['hide_if_empty'] || ! empty( $categories ) ) {
		$output .= "</select>\n";
	}
	/**
	 * Filters the taxonomy drop-down output.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $output HTML output.
	 * @param array $r   Arguments used to build the drop-down.
	 */
	$output = apply_filters( 'wp_dropdown_cats', $output, $r );

	if ( $r['echo'] ) {
		echo $output;
	}
	return $output;
}

/**
 * Display or retrieve the HTML list of categories.
 *
 * @since 2.1.0
 * @since 4.4.0 Introduced the `hide_title_if_empty` and `separator` arguments. The `current_category` argument was modified to
 *       optionally accept an array of values.
 *
 * @param string|array $args {
 *   Array of optional arguments.
 *
 *   @type int     $child_of       Term ID to retrieve child terms of. See get_terms(). Default 0.
 *   @type int|array  $current_category   ID of category, or array of IDs of categories, that should get the
 *                        'current-cat' class. Default 0.
 *   @type int     $depth         Category depth. Used for tab indentation. Default 0.
 *   @type bool|int   $echo         True to echo markup, false to return it. Default 1.
 *   @type array|string $exclude        Array or comma/space-separated string of term IDs to exclude.
 *                        If `$hierarchical` is true, descendants of `$exclude` terms will also
 *                        be excluded; see `$exclude_tree`. See get_terms().
 *                        Default empty string.
 *   @type array|string $exclude_tree     Array or comma/space-separated string of term IDs to exclude, along
 *                        with their descendants. See get_terms(). Default empty string.
 *   @type string    $feed         Text to use for the feed link. Default 'Feed for all posts filed
 *                        under [cat name]'.
 *   @type string    $feed_image      URL of an image to use for the feed link. Default empty string.
 *   @type string    $feed_type       Feed type. Used to build feed link. See get_term_feed_link().
 *                        Default empty string (default feed).
 *   @type bool|int   $hide_empty      Whether to hide categories that don't have any posts attached to them.
 *                        Default 1.
 *   @type bool     $hide_title_if_empty  Whether to hide the `$title_li` element if there are no terms in
 *                        the list. Default false (title will always be shown).
 *   @type bool     $hierarchical     Whether to include terms that have non-empty descendants.
 *                        See get_terms(). Default true.
 *   @type string    $order         Which direction to order categories. Accepts 'ASC' or 'DESC'.
 *                        Default 'ASC'.
 *   @type string    $orderby        The column to use for ordering categories. Default 'ID'.
 *   @type string    $separator       Separator between links. Default '<br />'.
 *   @type bool|int   $show_count      Whether to show how many posts are in the category. Default 0.
 *   @type string    $show_option_all    Text to display for showing all categories. Default empty string.
 *   @type string    $show_option_none   Text to display for the 'no categories' option.
 *                        Default 'No categories'.
 *   @type string    $style         The style used to display the categories list. If 'list', categories
 *                        will be output as an unordered list. If left empty or another value,
 *                        categories will be output separated by `<br>` tags. Default 'list'.
 *   @type string    $taxonomy       Taxonomy name. Default 'category'.
 *   @type string    $title_li       Text to use for the list title `<li>` element. Pass an empty string
 *                        to disable. Default 'Categories'.
 *   @type bool|int   $use_desc_for_title  Whether to use the category description as the title attribute.
 *                        Default 1.
 * }
 * @return false|string HTML content only if 'echo' argument is 0.
 */
function wp_list_categories( $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'child_of'      => 0,
		'current_category'  => 0,
		'depth'        => 0,
		'echo'        => 1,
		'exclude'       => '',
		'exclude_tree'    => '',
		'feed'        => '',
		'feed_image'     => '',
		'feed_type'      => '',
		'hide_empty'     => 1,
		'hide_title_if_empty' => false,
		'hierarchical'    => true,
		'order'        => 'ASC',
		'orderby'       => 'name',
		'separator'      => '<br />',
		'show_count'     => 0,
		'show_option_all'   => '',
		'show_option_none'  => __( 'No categories' ),
		'style'        => 'list',
		'taxonomy'      => 'category',
		'title_li'      => __( 'Categories' ),
		'use_desc_for_title' => 1,
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	if ( !isset( $r['pad_counts'] ) && $r['show_count'] && $r['hierarchical'] )
		$r['pad_counts'] = true;

	// Descendants of exclusions should be excluded too.
	if ( true == $r['hierarchical'] ) {
		$exclude_tree = array();

		if ( $r['exclude_tree'] ) {
			$exclude_tree = array_merge( $exclude_tree, wp_parse_id_list( $r['exclude_tree'] ) );
		}

		if ( $r['exclude'] ) {
			$exclude_tree = array_merge( $exclude_tree, wp_parse_id_list( $r['exclude'] ) );
		}

		$r['exclude_tree'] = $exclude_tree;
		$r['exclude'] = '';
	}

	if ( ! isset( $r['class'] ) )
		$r['class'] = ( 'category' == $r['taxonomy'] ) ? 'categories' : $r['taxonomy'];

	if ( ! taxonomy_exists( $r['taxonomy'] ) ) {
		return false;
	}

	$show_option_all = $r['show_option_all'];
	$show_option_none = $r['show_option_none'];

	$categories = get_categories( $r );

	$output = '';
	if ( $r['title_li'] && 'list' == $r['style'] && ( ! empty( $categories ) || ! $r['hide_title_if_empty'] ) ) {
		$output = '<li class="' . esc_attr( $r['class'] ) . '">' . $r['title_li'] . '<ul>';
	}
	if ( empty( $categories ) ) {
		if ( ! empty( $show_option_none ) ) {
			if ( 'list' == $r['style'] ) {
				$output .= '<li class="cat-item-none">' . $show_option_none . '</li>';
			} else {
				$output .= $show_option_none;
			}
		}
	} else {
		if ( ! empty( $show_option_all ) ) {

			$posts_page = '';

			// For taxonomies that belong only to custom post types, point to a valid archive.
			$taxonomy_object = get_taxonomy( $r['taxonomy'] );
			if ( ! in_array( 'post', $taxonomy_object->object_type ) && ! in_array( 'page', $taxonomy_object->object_type ) ) {
				foreach ( $taxonomy_object->object_type as $object_type ) {
					$_object_type = get_post_type_object( $object_type );

					// Grab the first one.
					if ( ! empty( $_object_type->has_archive ) ) {
						$posts_page = get_post_type_archive_link( $object_type );
						break;
					}
				}
			}

			// Fallback for the 'All' link is the posts page.
			if ( ! $posts_page ) {
				if ( 'page' == get_option( 'show_on_front' ) && get_option( 'page_for_posts' ) ) {
					$posts_page = get_permalink( get_option( 'page_for_posts' ) );
				} else {
					$posts_page = home_url( '/' );
				}
			}

			$posts_page = esc_url( $posts_page );
			if ( 'list' == $r['style'] ) {
				$output .= "<li class='cat-item-all'><a href='$posts_page'>$show_option_all</a></li>";
			} else {
				$output .= "<a href='$posts_page'>$show_option_all</a>";
			}
		}

		if ( empty( $r['current_category'] ) && ( is_category() || is_tax() || is_tag() ) ) {
			$current_term_object = get_queried_object();
			if ( $current_term_object && $r['taxonomy'] === $current_term_object->taxonomy ) {
				$r['current_category'] = get_queried_object_id();
			}
		}

		if ( $r['hierarchical'] ) {
			$depth = $r['depth'];
		} else {
			$depth = -1; // Flat.
		}
		$output .= walk_category_tree( $categories, $depth, $r );
	}

	if ( $r['title_li'] && 'list' == $r['style'] && ( ! empty( $categories ) || ! $r['hide_title_if_empty'] ) ) {
		$output .= '</ul></li>';
	}

	/**
	 * Filters the HTML output of a taxonomy list.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $output HTML output.
	 * @param array $args  An array of taxonomy-listing arguments.
	 */
	$html = apply_filters( 'wp_list_categories', $output, $args );

	if ( $r['echo'] ) {
		echo $html;
	} else {
		return $html;
	}
}

/**
 * Display tag cloud.
 *
 * The text size is set by the 'smallest' and 'largest' arguments, which will
 * use the 'unit' argument value for the CSS text size unit. The 'format'
 * argument can be 'flat' (default), 'list', or 'array'. The flat value for the
 * 'format' argument will separate tags with spaces. The list value for the
 * 'format' argument will format the tags in a UL HTML list. The array value for
 * the 'format' argument will return in PHP array type format.
 *
 * The 'orderby' argument will accept 'name' or 'count' and defaults to 'name'.
 * The 'order' is the direction to sort, defaults to 'ASC' and can be 'DESC'.
 *
 * The 'number' argument is how many tags to return. By default, the limit will
 * be to return the top 45 tags in the tag cloud list.
 *
 * The 'topic_count_text' argument is a nooped plural from _n_noop() to generate the
 * text for the tooltip of the tag link.
 *
 * The 'topic_count_text_callback' argument is a function, which given the count
 * of the posts with that tag returns a text for the tooltip of the tag link.
 *
 * The 'post_type' argument is used only when 'link' is set to 'edit'. It determines the post_type
 * passed to edit.php for the popular tags edit links.
 *
 * The 'exclude' and 'include' arguments are used for the get_tags() function. Only one
 * should be used, because only one will be used and the other ignored, if they are both set.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param array|string|null $args Optional. Override default arguments.
 * @return void|array Generated tag cloud, only if no failures and 'array' is set for the 'format' argument.
 *          Otherwise, this function outputs the tag cloud.
 */
function wp_tag_cloud( $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
		'format' => 'flat', 'separator' => "\n", 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC',
		'exclude' => '', 'include' => '', 'link' => 'view', 'taxonomy' => 'post_tag', 'post_type' => '', 'echo' => true
	);
	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$tags = get_terms( $args['taxonomy'], array_merge( $args, array( 'orderby' => 'count', 'order' => 'DESC' ) ) ); // Always query top tags

	if ( empty( $tags ) || is_wp_error( $tags ) )
		return;

	foreach ( $tags as $key => $tag ) {
		if ( 'edit' == $args['link'] )
			$link = get_edit_term_link( $tag->term_id, $tag->taxonomy, $args['post_type'] );
		else
			$link = get_term_link( intval($tag->term_id), $tag->taxonomy );
		if ( is_wp_error( $link ) )
			return;

		$tags[ $key ]->link = $link;
		$tags[ $key ]->id = $tag->term_id;
	}

	$return = wp_generate_tag_cloud( $tags, $args ); // Here's where those top tags get sorted according to $args

	/**
	 * Filters the tag cloud output.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param string $return HTML output of the tag cloud.
	 * @param array $args  An array of tag cloud arguments.
	 */
	$return = apply_filters( 'wp_tag_cloud', $return, $args );

	if ( 'array' == $args['format'] || empty($args['echo']) )
		return $return;

	echo $return;
}

/**
 * Default topic count scaling for tag links
 *
 * @param int $count number of posts with that tag
 * @return int scaled count
 */
function default_topic_count_scale( $count ) {
	return round(log10($count + 1) * 100);
}

/**
 * Generates a tag cloud (heatmap) from provided data.
 *
 * @todo Complete functionality.
 * @since 2.3.0
 *
 * @param array $tags List of tags.
 * @param string|array $args {
 *   Optional. Array of string of arguments for generating a tag cloud.
 *
 *   @type int   $smallest          Smallest font size used to display tags. Paired
 *                        with the value of `$unit`, to determine CSS text
 *                        size unit. Default 8 (pt).
 *   @type int   $largest          Largest font size used to display tags. Paired
 *                        with the value of `$unit`, to determine CSS text
 *                        size unit. Default 22 (pt).
 *   @type string  $unit            CSS text size unit to use with the `$smallest`
 *                        and `$largest` values. Accepts any valid CSS text
 *                        size unit. Default 'pt'.
 *   @type int   $number           The number of tags to return. Accepts any
 *                        positive integer or zero to return all.
 *                        Default 0.
 *   @type string  $format           Format to display the tag cloud in. Accepts 'flat'
 *                        (tags separated with spaces), 'list' (tags displayed
 *                        in an unordered list), or 'array' (returns an array).
 *                        Default 'flat'.
 *   @type string  $separator         HTML or text to separate the tags. Default "\n" (newline).
 *   @type string  $orderby          Value to order tags by. Accepts 'name' or 'count'.
 *                        Default 'name'. The {@see 'tag_cloud_sort'} filter
 *                        can also affect how tags are sorted.
 *   @type string  $order           How to order the tags. Accepts 'ASC' (ascending),
 *                        'DESC' (descending), or 'RAND' (random). Default 'ASC'.
 *   @type int|bool $filter           Whether to enable filtering of the final output
 *                        via {@see 'wp_generate_tag_cloud'}. Default 1|true.
 *   @type string  $topic_count_text      Nooped plural text from _n_noop() to supply to
 *                        tag tooltips. Default null.
 *   @type callable $topic_count_text_callback Callback used to generate nooped plural text for
 *                        tag tooltips based on the count. Default null.
 *   @type callable $topic_count_scale_callback Callback used to determine the tag count scaling
 *                        value. Default default_topic_count_scale().
 * }
 * @return string|array Tag cloud as a string or an array, depending on 'format' argument.
 */
function wp_generate_tag_cloud( $tags, $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 0,
		'format' => 'flat', 'separator' => "\n", 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC',
		'topic_count_text' => null, 'topic_count_text_callback' => null,
		'topic_count_scale_callback' => 'default_topic_count_scale', 'filter' => 1,
	);

	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$return = ( 'array' === $args['format'] ) ? array() : '';

	if ( empty( $tags ) ) {
		return $return;
	}

	// Juggle topic count tooltips:
	if ( isset( $args['topic_count_text'] ) ) {
		// First look for nooped plural support via topic_count_text.
		$translate_nooped_plural = $args['topic_count_text'];
	} elseif ( ! empty( $args['topic_count_text_callback'] ) ) {
		// Look for the alternative callback style. Ignore the previous default.
		if ( $args['topic_count_text_callback'] === 'default_topic_count_text' ) {
			$translate_nooped_plural = _n_noop( '%s topic', '%s topics' );
		} else {
			$translate_nooped_plural = false;
		}
	} elseif ( isset( $args['single_text'] ) && isset( $args['multiple_text'] ) ) {
		// If no callback exists, look for the old-style single_text and multiple_text arguments.
		$translate_nooped_plural = _n_noop( $args['single_text'], $args['multiple_text'] );
	} else {
		// This is the default for when no callback, plural, or argument is passed in.
		$translate_nooped_plural = _n_noop( '%s topic', '%s topics' );
	}

	/**
	 * Filters how the items in a tag cloud are sorted.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param array $tags Ordered array of terms.
	 * @param array $args An array of tag cloud arguments.
	 */
	$tags_sorted = apply_filters( 'tag_cloud_sort', $tags, $args );
	if ( empty( $tags_sorted ) ) {
		return $return;
	}

	if ( $tags_sorted !== $tags ) {
		$tags = $tags_sorted;
		unset( $tags_sorted );
	} else {
		if ( 'RAND' === $args['order'] ) {
			shuffle( $tags );
		} else {
			// SQL cannot save you; this is a second (potentially different) sort on a subset of data.
			if ( 'name' === $args['orderby'] ) {
				uasort( $tags, '_wp_object_name_sort_cb' );
			} else {
				uasort( $tags, '_wp_object_count_sort_cb' );
			}

			if ( 'DESC' === $args['order'] ) {
				$tags = array_reverse( $tags, true );
			}
		}
	}

	if ( $args['number'] > 0 )
		$tags = array_slice( $tags, 0, $args['number'] );

	$counts = array();
	$real_counts = array(); // For the alt tag
	foreach ( (array) $tags as $key => $tag ) {
		$real_counts[ $key ] = $tag->count;
		$counts[ $key ] = call_user_func( $args['topic_count_scale_callback'], $tag->count );
	}

	$min_count = min( $counts );
	$spread = max( $counts ) - $min_count;
	if ( $spread <= 0 )
		$spread = 1;
	$font_spread = $args['largest'] - $args['smallest'];
	if ( $font_spread < 0 )
		$font_spread = 1;
	$font_step = $font_spread / $spread;

	// Assemble the data that will be used to generate the tag cloud markup.
	$tags_data = array();
	foreach ( $tags as $key => $tag ) {
		$tag_id = isset( $tag->id ) ? $tag->id : $key;

		$count = $counts[ $key ];
		$real_count = $real_counts[ $key ];

		if ( $translate_nooped_plural ) {
			$title = sprintf( translate_nooped_plural( $translate_nooped_plural, $real_count ), number_format_i18n( $real_count ) );
		} else {
			$title = call_user_func( $args['topic_count_text_callback'], $real_count, $tag, $args );
		}

		$tags_data[] = array(
			'id'     => $tag_id,
			'url'    => '#' != $tag->link ? $tag->link : '#',
			'role'    => '#' != $tag->link ? '' : ' role="button"',
			'name'	   => $tag->name,
			'title'   => $title,
			'slug'    => $tag->slug,
			'real_count' => $real_count,
			'class'	   => 'tag-link-' . $tag_id,
			'font_size' => $args['smallest'] + ( $count - $min_count ) * $font_step,
		);
	}

	/**
	 * Filters the data used to generate the tag cloud.
	 *
	 * @since 4.3.0
	 *
	 * @param array $tags_data An array of term data for term used to generate the tag cloud.
	 */
	$tags_data = apply_filters( 'wp_generate_tag_cloud_data', $tags_data );

	$a = array();

	// generate the output links array
	foreach ( $tags_data as $key => $tag_data ) {
		$class = $tag_data['class'] . ' tag-link-position-' . ( $key + 1 );
		$a[] = "<a href='" . esc_url( $tag_data['url'] ) . "'" . $tag_data['role'] . " class='" . esc_attr( $class ) . "' title='" . esc_attr( $tag_data['title'] ) . "' style='font-size: " . esc_attr( str_replace( ',', '.', $tag_data['font_size'] ) . $args['unit'] ) . ";'>" . esc_html( $tag_data['name'] ) . "</a>";
	}

	switch ( $args['format'] ) {
		case 'array' :
			$return =& $a;
			break;
		case 'list' :
			$return = "<ul class='wp-tag-cloud'>\n\t<li>";
			$return .= join( "</li>\n\t<li>", $a );
			$return .= "</li>\n</ul>\n";
			break;
		default :
			$return = join( $args['separator'], $a );
			break;
	}

	if ( $args['filter'] ) {
		/**
		 * Filters the generated output of a tag cloud.
		 *
		 * The filter is only evaluated if a true value is passed
		 * to the $filter argument in wp_generate_tag_cloud().
		 *
		 * @since 2.3.0
		 *
		 * @see wp_generate_tag_cloud()
		 *
		 * @param array|string $return String containing the generated HTML tag cloud output
		 *               or an array of tag links if the 'format' argument
		 *               equals 'array'.
		 * @param array    $tags  An array of terms used in the tag cloud.
		 * @param array    $args  An array of wp_generate_tag_cloud() arguments.
		 */
		return apply_filters( 'wp_generate_tag_cloud', $return, $tags, $args );
	}

	else
		return $return;
}

/**
 * Serves as a callback for comparing objects based on name.
 *
 * Used with `uasort()`.
 *
 * @since 3.1.0
 * @access private
 *
 * @param object $a The first object to compare.
 * @param object $b The second object to compare.
 * @return int Negative number if `$a->name` is less than `$b->name`, zero if they are equal,
 *       or greater than zero if `$a->name` is greater than `$b->name`.
 */
function _wp_object_name_sort_cb( $a, $b ) {
	return strnatcasecmp( $a->name, $b->name );
}

/**
 * Serves as a callback for comparing objects based on count.
 *
 * Used with `uasort()`.
 *
 * @since 3.1.0
 * @access private
 *
 * @param object $a The first object to compare.
 * @param object $b The second object to compare.
 * @return bool Whether the count value for `$a` is greater than the count value for `$b`.
 */
function _wp_object_count_sort_cb( $a, $b ) {
	return ( $a->count > $b->count );
}

//
// Helper functions
//

/**
 * Retrieve HTML list content for category list.
 *
 * @uses Walker_Category to create HTML list content.
 * @since 2.1.0
 * @see Walker_Category::walk() for parameters and return description.
 * @return string
 */
function walk_category_tree() {
	$args = func_get_args();
	// the user's options are the third parameter
	if ( empty( $args[2]['walker'] ) || ! ( $args[2]['walker'] instanceof Walker ) ) {
		$walker = new Walker_Category;
	} else {
		$walker = $args[2]['walker'];
	}
	return call_user_func_array( array( $walker, 'walk' ), $args );
}

/**
 * Retrieve HTML dropdown (select) content for category list.
 *
 * @uses Walker_CategoryDropdown to create HTML dropdown content.
 * @since 2.1.0
 * @see Walker_CategoryDropdown::walk() for parameters and return description.
 * @return string
 */
function walk_category_dropdown_tree() {
	$args = func_get_args();
	// the user's options are the third parameter
	if ( empty( $args[2]['walker'] ) || ! ( $args[2]['walker'] instanceof Walker ) ) {
		$walker = new Walker_CategoryDropdown;
	} else {
		$walker = $args[2]['walker'];
	}
	return call_user_func_array( array( $walker, 'walk' ), $args );
}

//
// Tags
//

/**
 * Retrieve the link to the tag.
 *
 * @since 2.3.0
 * @see get_term_link()
 *
 * @param int|object $tag Tag ID or object.
 * @return string Link on success, empty string if tag does not exist.
 */
function get_tag_link( $tag ) {
	if ( ! is_object( $tag ) )
		$tag = (int) $tag;

	$tag = get_term_link( $tag, 'post_tag' );

	if ( is_wp_error( $tag ) )
		return '';

	return $tag;
}

/**
 * Retrieve the tags for a post.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param int $id Post ID.
 * @return array|false|WP_Error Array of tag objects on success, false on failure.
 */
function get_the_tags( $id = 0 ) {

	/**
	 * Filters the array of tags for the given post.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @see get_the_terms()
	 *
	 * @param array $terms An array of tags for the given post.
	 */
	return apply_filters( 'get_the_tags', get_the_terms( $id, 'post_tag' ) );
}

/**
 * Retrieve the tags for a post formatted as a string.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param string $before Optional. Before tags.
 * @param string $sep Optional. Between tags.
 * @param string $after Optional. After tags.
 * @param int $id Optional. Post ID. Defaults to the current post.
 * @return string|false|WP_Error A list of tags on success, false if there are no terms, WP_Error on failure.
 */
function get_the_tag_list( $before = '', $sep = '', $after = '', $id = 0 ) {

	/**
	 * Filters the tags list for a given post.
	 *
	 * @since 2.3.0
	 *
	 * @param string $tag_list List of tags.
	 * @param string $before  String to use before tags.
	 * @param string $sep   String to use between the tags.
	 * @param string $after  String to use after tags.
	 * @param int  $id    Post ID.
	 */
	return apply_filters( 'the_tags', get_the_term_list( $id, 'post_tag', $before, $sep, $after ), $before, $sep, $after, $id );
}

/**
 * Retrieve the tags for a post.
 *
 * @since 2.3.0
 *
 * @param string $before Optional. Before list.
 * @param string $sep Optional. Separate items using this.
 * @param string $after Optional. After list.
 */
function the_tags( $before = null, $sep = ', ', $after = '' ) {
	if ( null === $before )
		$before = __('Tags: ');

	$the_tags = get_the_tag_list( $before, $sep, $after );

	if ( ! is_wp_error( $the_tags ) ) {
		echo $the_tags;
	}
}

/**
 * Retrieve tag description.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param int $tag Optional. Tag ID. Will use global tag ID by default.
 * @return string Tag description, available.
 */
function tag_description( $tag = 0 ) {
	return term_description( $tag );
}

/**
 * Retrieve term description.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param int $term Optional. Term ID. Will use global term ID by default.
 * @param string $taxonomy Optional taxonomy name. Defaults to 'post_tag'.
 * @return string Term description, available.
 */
function term_description( $term = 0, $taxonomy = 'post_tag' ) {
	if ( ! $term && ( is_tax() || is_tag() || is_category() ) ) {
		$term = get_queried_object();
		if ( $term ) {
			$taxonomy = $term->taxonomy;
			$term = $term->term_id;
		}
	}
	$description = get_term_field( 'description', $term, $taxonomy );
	return is_wp_error( $description ) ? '' : $description;
}

/**
 * Retrieve the terms of the taxonomy that are attached to the post.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param int|object $post Post ID or object.
 * @param string $taxonomy Taxonomy name.
 * @return array|false|WP_Error Array of WP_Term objects on success, false if there are no terms
 *               or the post does not exist, WP_Error on failure.
 */
function get_the_terms( $post, $taxonomy ) {
	if ( ! $post = get_post( $post ) )
		return false;

	$terms = get_object_term_cache( $post->ID, $taxonomy );
	if ( false === $terms ) {
		$terms = wp_get_object_terms( $post->ID, $taxonomy );
		if ( ! is_wp_error( $terms ) ) {
			$term_ids = wp_list_pluck( $terms, 'term_id' );
			wp_cache_add( $post->ID, $term_ids, $taxonomy . '_relationships' );
		}
	}

	/**
	 * Filters the list of terms attached to the given post.
	 *
	 * @since 3.1.0
	 *
	 * @param array|WP_Error $terms  List of attached terms, or WP_Error on failure.
	 * @param int      $post_id Post ID.
	 * @param string     $taxonomy Name of the taxonomy.
	 */
	$terms = apply_filters( 'get_the_terms', $terms, $post->ID, $taxonomy );

	if ( empty( $terms ) )
		return false;

	return $terms;
}

/**
 * Retrieve a post's terms as a list with specified format.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param int $id Post ID.
 * @param string $taxonomy Taxonomy name.
 * @param string $before Optional. Before list.
 * @param string $sep Optional. Separate items using this.
 * @param string $after Optional. After list.
 * @return string|false|WP_Error A list of terms on success, false if there are no terms, WP_Error on failure.
 */
function get_the_term_list( $id, $taxonomy, $before = '', $sep = '', $after = '' ) {
	$terms = get_the_terms( $id, $taxonomy );

	if ( is_wp_error( $terms ) )
		return $terms;

	if ( empty( $terms ) )
		return false;

	$links = array();

	foreach ( $terms as $term ) {
		$link = get_term_link( $term, $taxonomy );
		if ( is_wp_error( $link ) ) {
			return $link;
		}
		$links[] = '<a href="' . esc_url( $link ) . '" rel="tag">' . $term->name . '</a>';
	}

	/**
	 * Filters the term links for a given taxonomy.
	 *
	 * The dynamic portion of the filter name, `$taxonomy`, refers
	 * to the taxonomy slug.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @param array $links An array of term links.
	 */
	$term_links = apply_filters( "term_links-{$taxonomy}", $links );

	return $before . join( $sep, $term_links ) . $after;
}

/**
 * Display the terms in a list.
 *
 * @since 2.5.0
 *
 * @param int $id Post ID.
 * @param string $taxonomy Taxonomy name.
 * @param string $before Optional. Before list.
 * @param string $sep Optional. Separate items using this.
 * @param string $after Optional. After list.
 * @return false|void False on WordPress error.
 */
function the_terms( $id, $taxonomy, $before = '', $sep = ', ', $after = '' ) {
	$term_list = get_the_term_list( $id, $taxonomy, $before, $sep, $after );

	if ( is_wp_error( $term_list ) )
		return false;

	/**
	 * Filters the list of terms to display.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param array $term_list List of terms to display.
	 * @param string $taxonomy The taxonomy name.
	 * @param string $before  String to use before the terms.
	 * @param string $sep    String to use between the terms.
	 * @param string $after   String to use after the terms.
	 */
	echo apply_filters( 'the_terms', $term_list, $taxonomy, $before, $sep, $after );
}

/**
 * Check if the current post has any of given category.
 *
 * @since 3.1.0
 *
 * @param string|int|array $category Optional. The category name/term_id/slug or array of them to check for.
 * @param int|object $post Optional. Post to check instead of the current post.
 * @return bool True if the current post has any of the given categories (or any category, if no category specified).
 */
function has_category( $category = '', $post = null ) {
	return has_term( $category, 'category', $post );
}

/**
 * Check if the current post has any of given tags.
 *
 * The given tags are checked against the post's tags' term_ids, names and slugs.
 * Tags given as integers will only be checked against the post's tags' term_ids.
 * If no tags are given, determines if post has any tags.
 *
 * Prior to v2.7 of WordPress, tags given as integers would also be checked against the post's tags' names and slugs (in addition to term_ids)
 * Prior to v2.7, this function could only be used in the WordPress Loop.
 * As of 2.7, the function can be used anywhere if it is provided a post ID or post object.
 *
 * @since 2.6.0
 *
 * @param string|int|array $tag Optional. The tag name/term_id/slug or array of them to check for.
 * @param int|object $post Optional. Post to check instead of the current post. (since 2.7.0)
 * @return bool True if the current post has any of the given tags (or any tag, if no tag specified).
 */
function has_tag( $tag = '', $post = null ) {
	return has_term( $tag, 'post_tag', $post );
}

/**
 * Check if the current post has any of given terms.
 *
 * The given terms are checked against the post's terms' term_ids, names and slugs.
 * Terms given as integers will only be checked against the post's terms' term_ids.
 * If no terms are given, determines if post has any terms.
 *
 * @since 3.1.0
 *
 * @param string|int|array $term Optional. The term name/term_id/slug or array of them to check for.
 * @param string $taxonomy Taxonomy name
 * @param int|object $post Optional. Post to check instead of the current post.
 * @return bool True if the current post has any of the given tags (or any tag, if no tag specified).
 */
function has_term( $term = '', $taxonomy = '', $post = null ) {
	$post = get_post($post);

	if ( !$post )
		return false;

	$r = is_object_in_term( $post->ID, $taxonomy, $term );
	if ( is_wp_error( $r ) )
		return false;

	return $r;
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null