Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/bookmark-template.php

<?php
/**
 * Bookmark Template Functions for usage in Themes
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Template
 */

/**
 * The formatted output of a list of bookmarks.
 *
 * The $bookmarks array must contain bookmark objects and will be iterated over
 * to retrieve the bookmark to be used in the output.
 *
 * The output is formatted as HTML with no way to change that format. However,
 * what is between, before, and after can be changed. The link itself will be
 * HTML.
 *
 * This function is used internally by wp_list_bookmarks() and should not be
 * used by themes.
 *
 * @since 2.1.0
 * @access private
 *
 * @param array $bookmarks List of bookmarks to traverse.
 * @param string|array $args {
 *   Optional. Bookmarks arguments.
 *
 *   @type int|bool $show_updated   Whether to show the time the bookmark was last updated.
 *                   Accepts 1|true or 0|false. Default 0|false.
 *   @type int|bool $show_description Whether to show the bookmakr description. Accepts 1|true,
 *                   Accepts 1|true or 0|false. Default 0|false.
 *   @type int|bool $show_images   Whether to show the link image if available. Accepts 1|true
 *                   or 0|false. Default 1|true.
 *   @type int|bool $show_name    Whether to show link name if available. Accepts 1|true or
 *                   0|false. Default 0|false.
 *   @type string  $before      The HTML or text to prepend to each bookmark. Default `<li>`.
 *   @type string  $after      The HTML or text to append to each bookmark. Default `</li>`.
 *   @type string  $link_before   The HTML or text to prepend to each bookmark inside the anchor
 *                   tags. Default empty.
 *   @type string  $link_after    The HTML or text to append to each bookmark inside the anchor
 *                   tags. Default empty.
 *   @type string  $between     The string for use in between the link, description, and image.
 *                   Default "\n".
 *   @type int|bool $show_rating   Whether to show the link rating. Accepts 1|true or 0|false.
 *                   Default 0|false.
 *
 * }
 * @return string Formatted output in HTML
 */
function _walk_bookmarks( $bookmarks, $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'show_updated' => 0, 'show_description' => 0,
		'show_images' => 1, 'show_name' => 0,
		'before' => '<li>', 'after' => '</li>', 'between' => "\n",
		'show_rating' => 0, 'link_before' => '', 'link_after' => ''
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$output = ''; // Blank string to start with.

	foreach ( (array) $bookmarks as $bookmark ) {
		if ( ! isset( $bookmark->recently_updated ) ) {
			$bookmark->recently_updated = false;
		}
		$output .= $r['before'];
		if ( $r['show_updated'] && $bookmark->recently_updated ) {
			$output .= '<em>';
		}
		$the_link = '#';
		if ( ! empty( $bookmark->link_url ) ) {
			$the_link = esc_url( $bookmark->link_url );
		}
		$desc = esc_attr( sanitize_bookmark_field( 'link_description', $bookmark->link_description, $bookmark->link_id, 'display' ) );
		$name = esc_attr( sanitize_bookmark_field( 'link_name', $bookmark->link_name, $bookmark->link_id, 'display' ) );
 		$title = $desc;

		if ( $r['show_updated'] ) {
			if ( '00' != substr( $bookmark->link_updated_f, 0, 2 ) ) {
				$title .= ' (';
				$title .= sprintf(
					__('Last updated: %s'),
					date(
						get_option( 'links_updated_date_format' ),
						$bookmark->link_updated_f + ( get_option( 'gmt_offset' ) * HOUR_IN_SECONDS )
					)
				);
				$title .= ')';
			}
		}
		$alt = ' alt="' . $name . ( $r['show_description'] ? ' ' . $title : '' ) . '"';

		if ( '' != $title ) {
			$title = ' title="' . $title . '"';
		}
		$rel = $bookmark->link_rel;
		if ( '' != $rel ) {
			$rel = ' rel="' . esc_attr($rel) . '"';
		}
		$target = $bookmark->link_target;
		if ( '' != $target ) {
			$target = ' target="' . $target . '"';
		}
		$output .= '<a href="' . $the_link . '"' . $rel . $title . $target . '>';

		$output .= $r['link_before'];

		if ( $bookmark->link_image != null && $r['show_images'] ) {
			if ( strpos( $bookmark->link_image, 'http' ) === 0 ) {
				$output .= "<img src=\"$bookmark->link_image\" $alt $title />";
			} else { // If it's a relative path
				$output .= "<img src=\"" . get_option('siteurl') . "$bookmark->link_image\" $alt $title />";
			}
			if ( $r['show_name'] ) {
				$output .= " $name";
			}
		} else {
			$output .= $name;
		}

		$output .= $r['link_after'];

		$output .= '</a>';

		if ( $r['show_updated'] && $bookmark->recently_updated ) {
			$output .= '</em>';
		}

		if ( $r['show_description'] && '' != $desc ) {
			$output .= $r['between'] . $desc;
		}

		if ( $r['show_rating'] ) {
			$output .= $r['between'] . sanitize_bookmark_field(
				'link_rating',
				$bookmark->link_rating,
				$bookmark->link_id,
				'display'
			);
		}
		$output .= $r['after'] . "\n";
	} // end while

	return $output;
}

/**
 * Retrieve or echo all of the bookmarks.
 *
 * List of default arguments are as follows:
 *
 * These options define how the Category name will appear before the category
 * links are displayed, if 'categorize' is 1. If 'categorize' is 0, then it will
 * display for only the 'title_li' string and only if 'title_li' is not empty.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @see _walk_bookmarks()
 *
 * @param string|array $args {
 *   Optional. String or array of arguments to list bookmarks.
 *
 *   @type string  $orderby     How to order the links by. Accepts post fields. Default 'name'.
 *   @type string  $order      Whether to order bookmarks in ascending or descending order.
 *                   Accepts 'ASC' (ascending) or 'DESC' (descending). Default 'ASC'.
 *   @type int   $limit      Amount of bookmarks to display. Accepts 1+ or -1 for all.
 *                   Default -1.
 *   @type string  $category     Comma-separated list of category ids to include links from.
 *                   Default empty.
 *   @type string  $category_name  Category to retrieve links for by name. Default empty.
 *   @type int|bool $hide_invisible  Whether to show or hide links marked as 'invisible'. Accepts
 *                   1|true or 0|false. Default 1|true.
 *   @type int|bool $show_updated   Whether to display the time the bookmark was last updated.
 *                   Accepts 1|true or 0|false. Default 0|false.
 *   @type int|bool $echo       Whether to echo or return the formatted bookmarks. Accepts
 *                   1|true (echo) or 0|false (return). Default 1|true.
 *   @type int|bool $categorize    Whether to show links listed by category or in a single column.
 *                   Accepts 1|true (by category) or 0|false (one column). Default 1|true.
 *   @type int|bool $show_description Whether to show the bookmark descriptions. Accepts 1|true or 0|false.
 *                   Default 0|false.
 *   @type string  $title_li     What to show before the links appear. Default 'Bookmarks'.
 *   @type string  $title_before   The HTML or text to prepend to the $title_li string. Default '<h2>'.
 *   @type string  $title_after   The HTML or text to append to the $title_li string. Default '</h2>'.
 *   @type string  $class      The CSS class to use for the $title_li. Default 'linkcat'.
 *   @type string  $category_before The HTML or text to prepend to $title_before if $categorize is true.
 *                   String must contain '%id' and '%class' to inherit the category ID and
 *                   the $class argument used for formatting in themes.
 *                   Default '<li id="%id" class="%class">'.
 *   @type string  $category_after  The HTML or text to append to $title_after if $categorize is true.
 *                   Default '</li>'.
 *   @type string  $category_orderby How to order the bookmark category based on term scheme if $categorize
 *                   is true. Default 'name'.
 *   @type string  $category_order  Whether to order categories in ascending or descending order if
 *                   $categorize is true. Accepts 'ASC' (ascending) or 'DESC' (descending).
 *                   Default 'ASC'.
 * }
 * @return string|void Will only return if echo option is set to not echo. Default is not return anything.
 */
function wp_list_bookmarks( $args = '' ) {
	$defaults = array(
		'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC',
		'limit' => -1, 'category' => '', 'exclude_category' => '',
		'category_name' => '', 'hide_invisible' => 1,
		'show_updated' => 0, 'echo' => 1,
		'categorize' => 1, 'title_li' => __('Bookmarks'),
		'title_before' => '<h2>', 'title_after' => '</h2>',
		'category_orderby' => 'name', 'category_order' => 'ASC',
		'class' => 'linkcat', 'category_before' => '<li id="%id" class="%class">',
		'category_after' => '</li>'
	);

	$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$output = '';

	if ( ! is_array( $r['class'] ) ) {
		$r['class'] = explode( ' ', $r['class'] );
	}
 	$r['class'] = array_map( 'sanitize_html_class', $r['class'] );
 	$r['class'] = trim( join( ' ', $r['class'] ) );

	if ( $r['categorize'] ) {
		$cats = get_terms( 'link_category', array(
			'name__like' => $r['category_name'],
			'include' => $r['category'],
			'exclude' => $r['exclude_category'],
			'orderby' => $r['category_orderby'],
			'order' => $r['category_order'],
			'hierarchical' => 0
		) );
		if ( empty( $cats ) ) {
			$r['categorize'] = false;
		}
	}

	if ( $r['categorize'] ) {
		// Split the bookmarks into ul's for each category
		foreach ( (array) $cats as $cat ) {
			$params = array_merge( $r, array( 'category' => $cat->term_id ) );
			$bookmarks = get_bookmarks( $params );
			if ( empty( $bookmarks ) ) {
				continue;
			}
			$output .= str_replace(
				array( '%id', '%class' ),
				array( "linkcat-$cat->term_id", $r['class'] ),
				$r['category_before']
			);
			/**
			 * Filters the bookmarks category name.
			 *
			 * @since 2.2.0
			 *
			 * @param string $cat_name The category name of bookmarks.
			 */
			$catname = apply_filters( 'link_category', $cat->name );

			$output .= $r['title_before'];
			$output .= $catname;
			$output .= $r['title_after'];
			$output .= "\n\t<ul class='xoxo blogroll'>\n";
			$output .= _walk_bookmarks( $bookmarks, $r );
			$output .= "\n\t</ul>\n";
			$output .= $r['category_after'] . "\n";
		}
	} else {
		//output one single list using title_li for the title
		$bookmarks = get_bookmarks( $r );

		if ( ! empty( $bookmarks ) ) {
			if ( ! empty( $r['title_li'] ) ) {
				$output .= str_replace(
					array( '%id', '%class' ),
					array( "linkcat-" . $r['category'], $r['class'] ),
					$r['category_before']
				);
				$output .= $r['title_before'];
				$output .= $r['title_li'];
				$output .= $r['title_after'];
				$output .= "\n\t<ul class='xoxo blogroll'>\n";
				$output .= _walk_bookmarks( $bookmarks, $r );
				$output .= "\n\t</ul>\n";
				$output .= $r['category_after'] . "\n";
			} else {
				$output .= _walk_bookmarks( $bookmarks, $r );
			}
		}
	}

	/**
	 * Filters the bookmarks list before it is echoed or returned.
	 *
	 * @since 2.5.0
	 *
	 * @param string $html The HTML list of bookmarks.
	 */
	$html = apply_filters( 'wp_list_bookmarks', $output );

	if ( ! $r['echo'] ) {
		return $html;
	}
	echo $html;
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null