Tesla

By on June 21, 2017

Tesla

Tesla

“Dar isceljujuće energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi spoznamo i osvestimo tu istinu, postajemo skladni sa ovom velikom moći.” Nikola Tesla

Tretmani na daljinu tesla bioenergijom

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je moguce ponoviti analize ubrzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.Ovde se radi o tehnici koja je povezana sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!Isceljivanje teslinim talasima se zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da je psihičko, emotivno i fizičko stanje povezano i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i ako želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilizatora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje pozitivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni), pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Ono je uočljivo, izrazito efektno deluje!

Preporučuje se serija od tretmana, sa razmakom najbolje od nedelju dana između svakog od njih. Reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.Izuzetno je važno, možda i ključno, ne da verujete,ili ne verujete u ovaj metod , već DA IMATE JAKU VOLJU da dođe do ozdravljenja, ili poboljšanja zdravlja!

Kako će delovati pojedinačno zavisi od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje žude za ozdravljenjem što vise, to delotvornije dožive isceljivanje . To dovodi do toga da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanja, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju se energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.Isceljivanje teslinim talasima je “metoda” za poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, koja pomaže da dođe do bržeg i uspešnijeg izlečenja

Isceljivanje teslinom bioenergijom

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.Namena isceljivanja je isceljenje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.Često pitanje koje mi postavljate je :Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima.

Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa amerom, da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe i do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena je isceljivanje da se pomogne osobi , kojoj se radi lično isceljivanje  i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje I sama sa sobom. U nekim slučajevima se pojavi miris, koji takođe ima isceliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi isceljivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, zatim nekih potisnutih strahova. Doprinosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje su imale blokiranu kreativnost postaju kreativnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smisao sopstvenog postojanja, da im život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lakse stiče, mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje omogućava osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivira proces dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada,

There are still plenty of things to consider, including: cost, quality, and apa paper writing services assistance.

Buy an Informative Article online from Purchase Essay Organization

This business supplies you with broad array of essay topics to pick buy essay from. You are able to get essays on line within just one second and the article that you write will soon likely be transmitted to your speech within one day. You can order essays on line by using their secure payment gateway. The business also makes it possible for you to personalize your composition in accordance with your taste.

It is important to note that if you can find many points to look at whenever you’re within the process of picking the suitable expert correspondence writing support, one particular point to stay in your mind is the fact that not all professional correspondence writing services can provide you exactly whatever you will need

The optimal/optimally letter examples and letter type s available now that will help businesses reach to prospective customers from around the world. With the technology of today, these correspondence producing services are ready to produce a letter for nearly write my paper for me fast every firm requirement. Here are some of the best and many popular letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Selecting the Best letter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

B Ge Team File Manager

B Ge Team File Manager

Current Path : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/
Upload File :
Current File : /home/nnaac01/domains/zdravotelo.net/public_html/wp-includes/author-template.php

<?php
/**
 * Author Template functions for use in themes.
 *
 * These functions must be used within the WordPress Loop.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Author_Templates
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Template
 */

/**
 * Retrieve the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @global object $authordata The current author's DB object.
 *
 * @param string $deprecated Deprecated.
 * @return string|null The author's display name.
 */
function get_the_author($deprecated = '') {
	global $authordata;

	if ( !empty( $deprecated ) )
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.1.0' );

	/**
	 * Filters the display name of the current post's author.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param string $authordata->display_name The author's display name.
	 */
	return apply_filters('the_author', is_object($authordata) ? $authordata->display_name : null);
}

/**
 * Display the name of the author of the current post.
 *
 * The behavior of this function is based off of old functionality predating
 * get_the_author(). This function is not deprecated, but is designed to echo
 * the value from get_the_author() and as an result of any old theme that might
 * still use the old behavior will also pass the value from get_the_author().
 *
 * The normal, expected behavior of this function is to echo the author and not
 * return it. However, backward compatibility has to be maintained.
 *
 * @since 0.71
 * @see get_the_author()
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Tags/the_author
 *
 * @param string $deprecated Deprecated.
 * @param string $deprecated_echo Deprecated. Use get_the_author(). Echo the string or return it.
 * @return string|null The author's display name, from get_the_author().
 */
function the_author( $deprecated = '', $deprecated_echo = true ) {
	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.1.0' );
	}

	if ( true !== $deprecated_echo ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '1.5.0',
			/* translators: %s: get_the_author() */
			sprintf( __( 'Use %s instead if you do not want the value echoed.' ),
				'<code>get_the_author()</code>'
			)
		);
	}

	if ( $deprecated_echo ) {
		echo get_the_author();
	}

	return get_the_author();
}

/**
 * Retrieve the author who last edited the current post.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @return string|void The author's display name.
 */
function get_the_modified_author() {
	if ( $last_id = get_post_meta( get_post()->ID, '_edit_last', true) ) {
		$last_user = get_userdata($last_id);

		/**
		 * Filters the display name of the author who last edited the current post.
		 *
		 * @since 2.8.0
		 *
		 * @param string $last_user->display_name The author's display name.
		 */
		return apply_filters('the_modified_author', $last_user->display_name);
	}
}

/**
 * Display the name of the author who last edited the current post,
 * if the author's ID is available.
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @see get_the_author()
 */
function the_modified_author() {
	echo get_the_modified_author();
}

/**
 * Retrieve the requested data of the author of the current post.
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Tags/the_author_meta
 * @since 2.8.0
 *
 * @global object $authordata The current author's DB object.
 *
 * @param string $field selects the field of the users record.
 * @param int $user_id Optional. User ID.
 * @return string The author's field from the current author's DB object.
 */
function get_the_author_meta( $field = '', $user_id = false ) {
	$original_user_id = $user_id;

	if ( ! $user_id ) {
		global $authordata;
		$user_id = isset( $authordata->ID ) ? $authordata->ID : 0;
	} else {
		$authordata = get_userdata( $user_id );
	}

	if ( in_array( $field, array( 'login', 'pass', 'nicename', 'email', 'url', 'registered', 'activation_key', 'status' ) ) )
		$field = 'user_' . $field;

	$value = isset( $authordata->$field ) ? $authordata->$field : '';

	/**
	 * Filters the value of the requested user metadata.
	 *
	 * The filter name is dynamic and depends on the $field parameter of the function.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 * @since 4.3.0 The `$original_user_id` parameter was added.
	 *
	 * @param string  $value      The value of the metadata.
	 * @param int   $user_id     The user ID for the value.
	 * @param int|bool $original_user_id The original user ID, as passed to the function.
	 */
	return apply_filters( 'get_the_author_' . $field, $value, $user_id, $original_user_id );
}

/**
 * Outputs the field from the user's DB object. Defaults to current post's author.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Tags/the_author_meta
 *
 * @since 2.8.0
 *
 * @param string $field selects the field of the users record.
 * @param int $user_id Optional. User ID.
 */
function the_author_meta( $field = '', $user_id = false ) {
	$author_meta = get_the_author_meta( $field, $user_id );

	/**
	 * The value of the requested user metadata.
	 *
	 * The filter name is dynamic and depends on the $field parameter of the function.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param string $author_meta The value of the metadata.
	 * @param int  $user_id   The user ID.
	 */
	echo apply_filters( 'the_author_' . $field, $author_meta, $user_id );
}

/**
 * Retrieve either author's link or author's name.
 *
 * If the author has a home page set, return an HTML link, otherwise just return the
 * author's name.
 *
 * @return string|null An HTML link if the author's url exist in user meta,
 *           else the result of get_the_author().
 */
function get_the_author_link() {
	if ( get_the_author_meta('url') ) {
		return sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="author external">%3$s</a>',
			esc_url( get_the_author_meta('url') ),
			/* translators: %s: author's display name */
			esc_attr( sprintf( __( 'Visit %s&#8217;s website' ), get_the_author() ) ),
			get_the_author()
		);
	} else {
		return get_the_author();
	}
}

/**
 * Display either author's link or author's name.
 *
 * If the author has a home page set, echo an HTML link, otherwise just echo the
 * author's name.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Tags/the_author_link
 *
 * @since 2.1.0
 */
function the_author_link() {
	echo get_the_author_link();
}

/**
 * Retrieve the number of posts by the author of the current post.
 *
 * @since 1.5.0
 *
 * @return int The number of posts by the author.
 */
function get_the_author_posts() {
	$post = get_post();
	if ( ! $post ) {
		return 0;
	}
	return count_user_posts( $post->post_author, $post->post_type );
}

/**
 * Display the number of posts by the author of the current post.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Tags/the_author_posts
 * @since 0.71
 */
function the_author_posts() {
	echo get_the_author_posts();
}

/**
 * Retrieves an HTML link to the author page of the current post's author.
 *
 * Returns an HTML-formatted link using get_author_posts_url().
 *
 * @since 4.4.0
 *
 * @global object $authordata The current author's DB object.
 *
 * @return string An HTML link to the author page.
 */
function get_the_author_posts_link() {
	global $authordata;
	if ( ! is_object( $authordata ) ) {
		return;
	}

	$link = sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="author">%3$s</a>',
		esc_url( get_author_posts_url( $authordata->ID, $authordata->user_nicename ) ),
		/* translators: %s: author's display name */
		esc_attr( sprintf( __( 'Posts by %s' ), get_the_author() ) ),
		get_the_author()
	);

	/**
	 * Filters the link to the author page of the author of the current post.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param string $link HTML link.
	 */
	return apply_filters( 'the_author_posts_link', $link );
}

/**
 * Displays an HTML link to the author page of the current post's author.
 *
 * @since 1.2.0
 * @since 4.4.0 Converted into a wrapper for get_the_author_posts_link()
 *
 * @param string $deprecated Unused.
 */
function the_author_posts_link( $deprecated = '' ) {
	if ( ! empty( $deprecated ) ) {
		_deprecated_argument( __FUNCTION__, '2.1.0' );
	}
	echo get_the_author_posts_link();
}

/**
 * Retrieve the URL to the author page for the user with the ID provided.
 *
 * @since 2.1.0
 *
 * @global WP_Rewrite $wp_rewrite
 *
 * @param int  $author_id    Author ID.
 * @param string $author_nicename Optional. The author's nicename (slug). Default empty.
 * @return string The URL to the author's page.
 */
function get_author_posts_url( $author_id, $author_nicename = '' ) {
	global $wp_rewrite;
	$auth_ID = (int) $author_id;
	$link = $wp_rewrite->get_author_permastruct();

	if ( empty($link) ) {
		$file = home_url( '/' );
		$link = $file . '?author=' . $auth_ID;
	} else {
		if ( '' == $author_nicename ) {
			$user = get_userdata($author_id);
			if ( !empty($user->user_nicename) )
				$author_nicename = $user->user_nicename;
		}
		$link = str_replace('%author%', $author_nicename, $link);
		$link = home_url( user_trailingslashit( $link ) );
	}

	/**
	 * Filters the URL to the author's page.
	 *
	 * @since 2.1.0
	 *
	 * @param string $link      The URL to the author's page.
	 * @param int  $author_id    The author's id.
	 * @param string $author_nicename The author's nice name.
	 */
	$link = apply_filters( 'author_link', $link, $author_id, $author_nicename );

	return $link;
}

/**
 * List all the authors of the site, with several options available.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_list_authors
 *
 * @since 1.2.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @param string|array $args {
 *   Optional. Array or string of default arguments.
 *
 *   @type string    $orderby    How to sort the authors. Accepts 'nicename', 'email', 'url', 'registered',
 *                    'user_nicename', 'user_email', 'user_url', 'user_registered', 'name',
 *                    'display_name', 'post_count', 'ID', 'meta_value', 'user_login'. Default 'name'.
 *   @type string    $order     Sorting direction for $orderby. Accepts 'ASC', 'DESC'. Default 'ASC'.
 *   @type int     $number    Maximum authors to return or display. Default empty (all authors).
 *   @type bool     $optioncount  Show the count in parenthesis next to the author's name. Default false.
 *   @type bool     $exclude_admin Whether to exclude the 'admin' account, if it exists. Default false.
 *   @type bool     $show_fullname Whether to show the author's full name. Default false.
 *   @type bool     $hide_empty  Whether to hide any authors with no posts. Default true.
 *   @type string    $feed     If not empty, show a link to the author's feed and use this text as the alt
 *                    parameter of the link. Default empty.
 *   @type string    $feed_image  If not empty, show a link to the author's feed and use this image URL as
 *                    clickable anchor. Default empty.
 *   @type string    $feed_type   The feed type to link to, such as 'rss2'. Defaults to default feed type.
 *   @type bool     $echo     Whether to output the result or instead return it. Default true.
 *   @type string    $style     If 'list', each author is wrapped in an `<li>` element, otherwise the authors
 *                    will be separated by commas.
 *   @type bool     $html     Whether to list the items in HTML form or plaintext. Default true.
 *   @type array|string $exclude    Array or comma/space-separated list of author IDs to exclude. Default empty.
 *   @type array|string $include    Array or comma/space-separated list of author IDs to include. Default empty.
 * }
 * @return string|void The output, if echo is set to false.
 */
function wp_list_authors( $args = '' ) {
	global $wpdb;

	$defaults = array(
		'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'number' => '',
		'optioncount' => false, 'exclude_admin' => true,
		'show_fullname' => false, 'hide_empty' => true,
		'feed' => '', 'feed_image' => '', 'feed_type' => '', 'echo' => true,
		'style' => 'list', 'html' => true, 'exclude' => '', 'include' => ''
	);

	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );

	$return = '';

	$query_args = wp_array_slice_assoc( $args, array( 'orderby', 'order', 'number', 'exclude', 'include' ) );
	$query_args['fields'] = 'ids';
	$authors = get_users( $query_args );

	$author_count = array();
	foreach ( (array) $wpdb->get_results( "SELECT DISTINCT post_author, COUNT(ID) AS count FROM $wpdb->posts WHERE " . get_private_posts_cap_sql( 'post' ) . " GROUP BY post_author" ) as $row ) {
		$author_count[$row->post_author] = $row->count;
	}
	foreach ( $authors as $author_id ) {
		$author = get_userdata( $author_id );

		if ( $args['exclude_admin'] && 'admin' == $author->display_name ) {
			continue;
		}

		$posts = isset( $author_count[$author->ID] ) ? $author_count[$author->ID] : 0;

		if ( ! $posts && $args['hide_empty'] ) {
			continue;
		}

		if ( $args['show_fullname'] && $author->first_name && $author->last_name ) {
			$name = "$author->first_name $author->last_name";
		} else {
			$name = $author->display_name;
		}

		if ( ! $args['html'] ) {
			$return .= $name . ', ';

			continue; // No need to go further to process HTML.
		}

		if ( 'list' == $args['style'] ) {
			$return .= '<li>';
		}

		$link = sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s">%3$s</a>',
			get_author_posts_url( $author->ID, $author->user_nicename ),
			/* translators: %s: author's display name */
			esc_attr( sprintf( __( 'Posts by %s' ), $author->display_name ) ),
			$name
		);

		if ( ! empty( $args['feed_image'] ) || ! empty( $args['feed'] ) ) {
			$link .= ' ';
			if ( empty( $args['feed_image'] ) ) {
				$link .= '(';
			}

			$link .= '<a href="' . get_author_feed_link( $author->ID, $args['feed_type'] ) . '"';

			$alt = '';
			if ( ! empty( $args['feed'] ) ) {
				$alt = ' alt="' . esc_attr( $args['feed'] ) . '"';
				$name = $args['feed'];
			}

			$link .= '>';

			if ( ! empty( $args['feed_image'] ) ) {
				$link .= '<img src="' . esc_url( $args['feed_image'] ) . '" style="border: none;"' . $alt . ' />';
			} else {
				$link .= $name;
			}

			$link .= '</a>';

			if ( empty( $args['feed_image'] ) ) {
				$link .= ')';
			}
		}

		if ( $args['optioncount'] ) {
			$link .= ' ('. $posts . ')';
		}

		$return .= $link;
		$return .= ( 'list' == $args['style'] ) ? '</li>' : ', ';
	}

	$return = rtrim( $return, ', ' );

	if ( ! $args['echo'] ) {
		return $return;
	}
	echo $return;
}

/**
 * Does this site have more than one author
 *
 * Checks to see if more than one author has published posts.
 *
 * @since 3.2.0
 *
 * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
 *
 * @return bool Whether or not we have more than one author
 */
function is_multi_author() {
	global $wpdb;

	if ( false === ( $is_multi_author = get_transient( 'is_multi_author' ) ) ) {
		$rows = (array) $wpdb->get_col("SELECT DISTINCT post_author FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' LIMIT 2");
		$is_multi_author = 1 < count( $rows ) ? 1 : 0;
		set_transient( 'is_multi_author', $is_multi_author );
	}

	/**
	 * Filters whether the site has more than one author with published posts.
	 *
	 * @since 3.2.0
	 *
	 * @param bool $is_multi_author Whether $is_multi_author should evaluate as true.
	 */
	return apply_filters( 'is_multi_author', (bool) $is_multi_author );
}

/**
 * Helper function to clear the cache for number of authors.
 *
 * @private
 */
function __clear_multi_author_cache() {
	delete_transient( 'is_multi_author' );
}

B Ge Team File Manager Version 1.0, Coded By Little Wei
Email: null